آموزش کار با آپلود سنتر آکو برای میزبانی عکسها - قوانین و مقررات

قوانین انتخاب نام کاربری را پیش از ثبت نام در اینجا مطالعه بفرمایید در غیر اینصورت اکانت شما تایید نخواهد شد


آیا در ثبت نام در سایت مشکلی دارید ؟ آیا نمیدانید کد عضویت و کد کاربری خود را چگونه پیدا کنید ؟ به این قسمت مراجعه کنید (حتما از نام کوچک خود در اسم کاربری استفاده کنید)


فروم تخصصی تندر 90 - Ø¢Ú©Ùˆ  

تعیین جایزه 20 میلیون ریالی برای شکستن گل پخش کن های رنو ساندرو ساخت آکو

فروش آپشن ها و لوازم یدکی تندر90 - رنو ساندرو 33933630-021 آکام

آکام - فروش آپشن ها و لوازم یدکی ال90 - ارسال به سراسر کشور


  فروم تخصصی تندر 90 - Ø¢Ú©Ùˆ
دستيار آپلودسنتر 2 , 1 آپلودسنتر عكس


[b], [i], [u] / /
[color]
[size]
[font]
[highlight]
[left], [right], [center] / /
[indent]
[email]
[url]
[thread]
[post]
[list] /
[img]
[code]
[php]
[html]
[quote]
[noparse]
[attach]
[scroll] گردان

/ /
[b][/b]
[i][/i]
[u][/u]
[b][/b]
[i][/i]
[u][/u][color=][/color]
[color=blue][/color]

[size=][/size]
[size=+2][/size]

[font=][/font]
[font=courier][/font]

[highlight][/highlight]
[highlight][/highlight]

/ /
[left][/left]
[center][/center]
[right][/right]
[left][/left]
[center][/center]
[right][/right]

[indent][/indent]
[indent][/indent]

[email][/email]
[email=][/email]
[email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com][/email]
j.doe@example.com

[url][/url]
[url=][/url]
[url]http://acoforum.org[/url]
[url=http://acoforum.org]فروم تخصصی تندر 90 - آکو[/url]
http://acoforum.org
فروم تخصصی تندر 90 - آکو

[thread][/thread]
[thread=][/thread]
[thread]42918[/thread]
[thread=42918][/thread]
http://acoforum.org/showthread.php?t=42918

[post][/post]
[post=][/post]
[post]269302[/post]
[post=269302][/post]
http://acoforum.org/showthread.php?p=269302#post269302

[list][/list]
[list]
[*]
[*]
[/list]

[list=][/list]
[list=1]
[*]
[*]
[/list]

[list=a]
[*]
[*]
[/list]

[img][/img]
[img]http://acoforum.org/images/statusicon/forum_new.gif[/img] ()

[url=http://www.example.com] [img]http://acoforum.org/images/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] ()
()

()

[code][/code]
[code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

[php][/php]
[php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


[html][/html]
[html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

[quote][/quote]
[quote=][/quote]
[quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;82360]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
:
Lorem ipsum dolor sit amet
:
Lorem ipsum dolor sit amet
:
Lorem ipsum dolor sit amet

[noparse][b][/b][/noparse]
[noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
[b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

[attach][/attach]
[attach]12345[/attach]

گردان
Lets you make your text marquee (scroll) in a direction of your choosing. گردان کردن نوشته یا عکس به 4 جهت اصلی در داخل نوشته ها .
[scroll=][/scroll]
[scroll="right"]Some Text Here[/scroll]
Some Text Here- ACO - -
  پیدا کردن مطالب ارسال شده قبلی در سایت توسط Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ برای جلوگیری از ارسال تکراری مطالب