PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : بهینه سازی مصرف سوخت در بخش حمل و نقل و مقالات و اخبار و مسایل مربوط به آن (مهم)


Marshal
12-10-2009, 12:45 PM
بهینه سازی مصرف سوخت در بخش حمل و نقل (گفتگوی مهم)

بخش حمل و نقل با توجه به آمار و اطلاعات موجود يكي از بزرگترين بخش هاي مصرف كننده انرژي بوده و نيز عمده ترين مصرف كننده فرآورده هاي نفتي به شمار مي رود كه داراي رشد مصرف فزاينده اي نيزنسبت به سالهاي قبل مي باشد ، به طوري كه رشد مصرف ساليانه انرژي در اين بخش از 5/12 ميليون بشكه در سال 1346 ، به 47/258 ميليون بشكه در سال 86 (7/20 برابر) رسيده است.


با توجه به فرصت هاي موجود جهت كاهش روند رشد بالاي مصرف فرآورده هاي نفتي در بخش حمل و نقل و افزايش كارايي در مصرف سوخت در بخش مذكور، مديريت بهينه سازي مصرف سوخت در بخش حمل و نقل، دراوايل سال 1380 در شركت بهينه سازي مصرف سوخت تشكيل و فعاليت خود را در پنج امور شامل امور بهبود روشهاي حمل و نقل، امور فناوري خودروهاي سبك، امور فناوري خودروهاي سنگين، امور بهبود و توسعه سوخت و امور تدوين استاندارد، تدوين معيار و مميزي مصرف سوخت آغاز نمود. محور اول فعاليت هاي مديريت بهينه سازي مصرف سوخت در بخش حمل و نقل در واقع كاهش روند مصرف فرآورده هاي نفتي در بخش حمل و نقل و نيز كاهش حجم آلاينده هاي توليدي ناشي از كاربرد سوخت در اين بخش و بعنوان هدف ثانوي بوده است.


سهم هريك از بخش ها از مصرف كل فرآورده هاي نفتي در سال 86: كل مصرف فرآورده هاي نفت 528.44 ميليون بشكه معادل نفت خام كه سهم بخش حمل و نقل 47.7 درصد از آن مي باشد.


http://ifco.ir/transportation/images/chart1.jpgسهم هريك فرآورده هاي نفتي و گاز در بخش حمل و نقل در سال 86


http://ifco.ir/transportation/images/chart2.jpgبخش حمل و نقل در سال 1386 با مصرف 47.7% از كل فرآورده هاي نفتي (معادل 252.06 ميليون بشكه معادل نفت خام) ، 49.7% از كل يارانه فرآورده هاي نفتي (معادل 224,183 ميليارد ريال) را به خود اختصاص داده است.
سياستهاي اجرايي بهينه سازي انرژي در بخش حمل و نقل

تبيين خط مشي هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه

تعيين اولويت ها و ارائه طرح ها و پروژه هاي قابل اجرا

تدوين معيارها، استانداردها و برچسب هاي انرژي

حضور در كارگروههاي مربوط به بخش حمل و نقل

حضور فعال و موثر در نهادها و ارگانهاي مرتبط با حمل و نقل

بررسي مصرف سوخت خودروهاي وارداتي

بررسي كيفيت و تعيين وضعيت سوخت هاي توليدي

بررسي وضعيت ناوگان خودرويي سبك و سنگين

ادامه دارد
منبع وبسایت رسمی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (http://ifco.ir/index.asp)

Marshal
12-10-2009, 12:52 PM
اطلاعات مورد نياز مصرف سوخت خودروهاي سواري و باري سبك وارداتي
اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي مصرف سوخت خودروهاي سواري و باري سبك وارداتي کاتالوگ ها، مدارک و مستندات ارسالي براي تمامي خودروهاي سواري و باري سبك درخواستي بايد شامل اطلاعات زير باشند:

1. نام دقيق و كامل نوع و مدل خودرو.

2. نام دقيق و كامل موتور نصب شده بر روي خودرو و نوع سوخت مصرفي.

3. مشخصات فني موتور شامل حجم جابجايي موتور (Engine Displacement)، حداکثر توان (Rated Power) و دور موتور متناظر با آن.

4. گزارش آزمون مصرف سوخت بر اساس استاندارد EEC/1268/80 كه در آن مقادير مصرف سوخت در سه چرخه شهري(Urban)، برون شهري(Extra Urban) و تركيبي(Combined) بر حسب ليتر در 100 كيلومتر اندازه*گيري و گزارش شده است. گزارشات مي*بايست توسط مرکز آزمون معتبر يا شرکت سازنده مادر تاييد شده باشند.

5. تطابق مدارك (كاتالوگ و تستهاي آزمايشگاهي) پيوست شده با موارد درخواستي.

6. تاييد مدارك ارسالي توسط شركت نمايندگي داخلي.

7. اصل كاتالوگ هر مدل خودرو كه شامل اطلاعات موارد 1 تا 3 باشد.
نكات مهم - نام مدل خودرو و موتور درج شده در برگه نتايج تست عملکرد موتور بايد با نام مدل خودرو و موتور درج شده در کاتالوگ خودرو و متن نامه مطابقت داشته باشد.


- تمامي صفحات كاتالوگ مي*بايست توسط نماينده داخلي و گزارش مصرف سوخت آزمايشگاهي توسط نماينده داخلي و مركز آزمون (يا شركت مادر خارجي) مهر و امضا (تاييد) گردد.

- تمامي مدارك فوق مي بايست طي يك نامه رسمي كه در آن شركت نمايندگي داخلي مسئوليت صحت تمامي مدارك را برعهده گرفته باشد به شركت بهينه سازي مصرف سوخت ارسال شوند. در متن نامه، كليه خودروهاي درخواستي بايد در يك جدول كه شامل نام دقيق و كامل مدل خودرو ، مدل موتور و مشخصات فني موتور مي باشد، معرفي شوند.

- جهت بررسي مدارك مصرف سوخت خودروهاي وارداتي، ارسال نامه استعلام دفتر ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع و معادن به اين شركت، در خصوص مدل هاي درخواستي نمايندگي هاي وارد كننده الزامي مي باشد. مهلت ارسال مدارك حداكثر يك هفته پس از صدور نامه استعلام خواهد بود.

- مدارك تا قبل از دريافت نامه استعلام دفتر ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع و معادن بررسي نخواهند شد و مهلت ارسال نامه استعلام، تا دوهفته پس از ارسال مدارك خواهد بود.

Marshal
12-10-2009, 12:56 PM
اطلاعات مورد نياز مصرف سوخت خودروهاي نيمه سنگين،سنگين و ماشين آلات وارداتي


اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي مصرف سوخت خودروهاي نيمه سنگين، سنگين و ماشين آلات وارداتي کاتالوگ ها، مدارک و مستندات ارسالي براي تمامي خودروها/ماشين آلات درخواستي بايد شامل اطلاعات زير باشند:

1. نام دقيق و كامل نوع و مدل خودرو/ماشين آلات.

2. نام دقيق و كامل موتور نصب شده روي خودرو/ماشين آلات و نوع سوخت مصرفي.

3. مشخصات فني موتور مشتمل بر حجم جابجايي موتور(Engine Displacement)، حداکثر توان (Rated Power) و دور موتور متناظر با آن، حداکثر گشتاور (Rated Torque) و دور موتور متناظر با آن و در صورت امكان مقادير مصرف سوخت ويژه ترمزي متناظر با نقاط حداکثر توان و حداکثر گشتاور در کاتالوگ خودرو.

4. منحني هاي تست عملکرد (Performance Curves) موتور مشتمل بر سه منحني گشتاور، توان و مصرف ويژه ترمزي سوخت (BSFC:Brake Specific Fuel Consumption) بر حسب دور موتور تاييد شده توسط شرکت سازنده مادر يا يک مرکز تست معتبر.

5. تطابق مدارك (كاتالوگ و تستهاي آزمايشگاهي) پيوست شده با موارد درخواستي.

6. تاييد مدارك ارسالي توسط شركت سازنده مادر و شركت نمايندگي داخلي.

7. در مورد خودروهاي سنگين و نيمه سنگين جاده اي، در صورتي که موتور خودروي مورد نظر داراي استاندارد آلايندگي Euro I يا Euro II باشد، مقتضي است کليه مدارک و مستندات تست آلايندگي و مصرف سوخت موتور که مطابق با سيکل آزمون استاندارد ECE-R.49 انجام گرفته و به تاييد شرکت سازنده مادر يا يک مرکز آزمون معتبر رسيده باشد، ارسال گردد (در صورت وجود).
نكات مهم - نام مدل موتور درج شده در برگه نتايج تست عملکرد موتور بايد با نام مدل موتور درج شده در کاتالوگ خودرو و متن نامه مطابقت داشته باشد.

- تمامي صفحات كاتالوگ توسط نماينده داخلي و برگه نتايج تست عملکرد موتور توسط نماينده داخلي و مركز آزمون (يا شركت مادر خارجي) مهر و امضا (تاييد) گردد.

- تمامي مدارك فوق مي بايست طي يك نامه رسمي كه در آن شركت نمايندگي داخلي مسئوليت صحت تمامي مدارك را برعهده گرفته باشد به شركت بهينه سازي مصرف سوخت ارسال شوند. در متن نامه، كليه خودروها/ماشين آلات درخواستي بايد در يك جدول كه شامل نام دقيق و كامل نوع و مدل خودرو/ماشين آلات، نوع و مدل موتور و مشخصات فني موتور مي باشد، معرفي شوند.

- جهت بررسي مدارك مصرف سوخت خودروها/ماشين آلات وارداتي، ارسال نامه استعلام دفتر ماشين سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن به اين شركت، در خصوص مدل هاي درخواستي نمايندگي هاي وارد كننده الزامي مي باشد. مهلت ارسال مدارك حداكثر يك هفته پس از صدور نامه دفتر ماشين سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن خواهد بود، بديهي است كه پس از اين مدت تحت هيچ شرايطي تا ارسال نامه جديد از دفتر ماشين سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن مدارك بررسي نخواهند شد.
- مدارك تا قبل از ارسال نامه استعلام دفتر ماشين سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن بررسي نخواهند شد و مهلت دريافت نامه استعلام دفتر ماشين سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن، تا دو هفته پس از ارسال مدارك خواهد بود.


(http://ifco.ir/transportation/standards/confirm/confirm_diesel.asp#top)

نمونه مدارك مورد تاييد o منحني هاي تست عملکرد موتور

http://ifco.ir/transportation/images/motor_test_curve.gif

Marshal
12-10-2009, 02:36 PM
مقاله ای تحت عنوان "سوخت های جایگزین" با فرمت پی دی اف
از سایت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
لینک مشاهده و دانلود (کلیک کنید) (http://www.ifco.ir/transportation/useful_text/doc/oil.pdf)

Marshal
12-13-2009, 11:34 AM
معيارهاي مصرف سوخت خودرو
معيار و برچسب مصرف سوخت موتور ديزلي خودرو (دانلود مقاله با فرمت پی دی اف) 159K (http://acoforum.org/transportation/standards/files/standard1.pdf)
معيار و برچسب مصرف سوخت براي خودروهاي سواري بنزيني (دانلود مقاله با فرمت پی دی اف) 302K (http://acoforum.org/transportation/standards/files/standard2.pdf)
الحاقيه شماره يک استاندارد معيار و برچسب مصرف سوخت برای خودروهای سبک بنزينی (دانلود مقاله با فرمت پی دی اف) 320K (http://acoforum.org/transportation/standards/files/standard3.pdf)
معيار و برچسب مصرف سوخت انواع موتور سيكلت (دانلود مقاله با فرمت پی دی اف) 332K http://acoforum.org/transportation/images/pdf.gif
(http://acoforum.org/transportation/standards/files/standard4.pdf)

Marshal
12-13-2009, 11:35 AM
برچسب مصرف سوخت خودرو
http://ifco.ir/transportation/images/trans_bullet4.gif برچسب مصرف سوخت (خودرو سواري بنزيني) (http://ifco.ir/transportation/standards/lable.asp) http://ifco.ir/transportation/images/trans_bullet4.gif نمونه تكميل شده برچسب (http://ifco.ir/transportation/standards/sample_lable.asp) http://ifco.ir/transportation/images/trans_bullet4.gif محدوده رتبه بندي خودرو در برچسب مصرف سوخت (http://ifco.ir/transportation/standards/levels.asp) http://ifco.ir/transportation/images/trans_bullet4.gif وضعيت رتبه انرژي خودروهاي توليدي كشور در سال 1385 در مرحله تاييد نوع (TA) (http://ifco.ir/transportation/standards/leveling_vehicles.asp)

Marshal
12-13-2009, 11:35 AM
استانداردهاي مصرف سوخت http://ifco.ir/transportation/images/square_trans.gif اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي مصرف سوخت موتورسيكلتهاي وارداتي http://ifco.ir/transportation/images/trans_bullet4.gif اطلاعات مورد نياز و نكات مهم در مورد ارزيابي مصرف سوخت موتورسيكلتهاي وارداتي (http://ifco.ir/transportation/standards/confirm/confirm_motorcycle.asp) http://ifco.ir/transportation/images/square_trans.gif اطلاعات مورد نيازجهت ارزيابي مصرف سوخت خودروهاي نيمه سنگين،سنگين و ماشين آلات راهسازي وارداتي http://ifco.ir/transportation/images/trans_bullet4.gif اطلاعات مورد نياز و نكات مهم در مورد ارزيابي مصرف سوخت خودروهاي نيمه سنگين، سنگين و ماشين آلات راهسازي (http://ifco.ir/transportation/standards/confirm/confirm_diesel.asp) http://ifco.ir/transportation/images/square_trans.gif اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي مصرف سوخت خودروهاي سواري و باري سبك وارداتي http://ifco.ir/transportation/images/trans_bullet4.gif اطلاعات مورد نياز و نكات مهم در مورد ارزيابي مصرف سوخت خودروهاي سواري و باري سبك وارداتي (http://ifco.ir/transportation/standards/confirm/confirm_vehicle.asp)

Marshal
12-13-2009, 11:36 AM
بهینه سازی مصرف سوخت در بخش حمل و نقل و مقالات و اخبار و مسایل مربوط به آن (مبحثی بسیارمهم)


پژوهش و فناوری


http://ifco.ir/r_develop/image/index.jpgواحد پژوهش و فناوري شركت بهينه سازي مصرف سوخت، در ارديبهشت سال 1386 به منظور جهت دهي و بهبود مستمر فعاليت هاي شركت در حوزه پژوهش و فناوري بهينه سازي انرژي در بخشهاي صنعت، خانگي و تجاري، حمل و نقل تشكيل گرديد.
پس از تشكيل اين واحد، تمامي فعاليت هاي پژوهشي شرکت در اين واحد متمرکز گردد.

در برنامه چهارم توسعه، محوريت دانايي شعار اصلي برنامه است و اين امر مستلزم بوجود آمدن ساختارهاي دانا محور و تقويت اين مهم است. تبلور دانايي محوري در پژوهش و فناوري به عنوان زيرساخت هاي توسعه صنعتي دانايي محور نمايان مي گردد.

بر همين اساس و در راستاي تحقق بند "ب" ماده 46 قانون مزبور، دولت موظف شده است به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهش و فناوري، نسبت به ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم) از طريق تعيين اولويتها، هدفمند كردن اعتبارات، اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي اقدام نموده و به موجب بند "ج" همين ماده بايد نوسازي شيوه هاي مديريت بخش پژوهش از جمله: ايجاد شبكه*هاي واحدهاي پژوهش و فناوري همگن به عنوان دستگاههاي اجرايي با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه*هاي علمي مربوطه، با تكيه بر شاخصهاي جهاني را به انجام رساند.

در بند ه ماده 46 و در قانون بودجه 86 کشور نيز دستگاه هاي اجرايي مکلف شده اند 1 درصد و مجازند حداکثر تا 4% از اعتبارات هزينه اي خود را به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند.چشم انداز: دستيابي به جايگاه اول مديريت و نوآوري پژوهش هاي بهينه سازي مصرف انرژي با تاکيد بر بخش سوخت در جهت انتقال، توسعه، بومي سازي و جذب فناوري هاي مرتبط در راستاي توسعه پايدار کشور


استراتژي ها و راهبردها:

1- گسترش فرهنگ تفکر، دانش محوري و دانايي محوري و رويکرد کاوشگري، پژوهش، توسعه فناوري و خلاقيت و نوآوري

2- تثبيت و رعايت پژوهش مداري در سياست*گذاري، تصميم گيري، برنامه ريزي و اجرا

3- ايجاد، گسترش، تقويت و حمايت از نهادهاي پژوهشي، مراکز رشد و قطب*هاي پژوهشي در حوزه بهينه سازي انرژي

4- ظرفيت سازي، رشد و تربيت نيروي انساني متخصص

5- توسعه نظام جامع مديريت پژوهش و فناوري

6- زمينه سازي حضور فعال پژوهشگران در مجامع و کنفرانس**هاي داخلي و بين*المللي

7- حمايت از فرهنگ تقاضا محوري در پژوهش

8- حمايت از برنامه هاي توليد، جذب، انتقال و بومي سازي فناوري هاي مرتبط

9- بهره*گيري از توانمنديهاي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي با تمرکز بر استفاده حداکثري از ظرفيتهاي داخلي


فعاليت هاي اجرايي: فعاليت هاي پژوهشي شرکت در راستاي اهداف و تحقق ماموريت آن در دو حوزه اقدامات زير بنايي و اجرايي تعريف و دنبال مي گردند.

1- تعيين اولويت*هاي پژوهشي، انعقاد قراردادها و مديريت پروژه هاي پژوهشي

2- حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي

3- برگزاري و حمايت از همايش*ها و کنفرانس*هاي تخصصي

4- طراحي و برگزاري دوره*ها، کارگاه*ها و سمينارهاي تخصصي

5- حمايت از انتشار مقالات و کتب تخصصي

6- اطلاع*رساني مطلوب از طريق سايت اينترنتي

Marshal
12-13-2009, 02:40 PM
اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي مصرف سوخت موتور سيكلت هاي وارداتي

کاتالوگ ها، مدارک و مستندات ارسالي براي تمامي مدلهاي موتور سيكلت بايد شامل اطلاعات زير باشند:
1. نام دقيق و كامل نوع و مدل موتور سيكلت
2. نام دقيق و كامل موتور نصب شده روي موتور سيكلت و نوع سوخت مصرفي
3. مشخصات فني موتور مشتمل بر حجم جابجايي موتور (Engine Displacement)، حداکثر توان (Rated Power) و دور موتور متناظر با آن
4. اصل گزارش آزمايش مصرف سوخت كه بر اساس آن مصرف سوخت موتور سيكلت مطابق با چرخه آزمون استانداردECE 40 در چرخه شهري و بر حسب ليتر در 100 كيلومتر اندازه*گيري و گزارش شده باشد. گزارشات مي*بايست توسط مرکز آزمون معتبر يا شرکت سازنده مادر تاييد شده باشند
5. تطابق مدارك (كاتالوگ و تستهاي آزمايشگاهي) پيوست شده با موارد درخواستي (مدل و مشخصات)
6. تاييد مدارك ارسالي توسط شركت نمايندگي داخلي (مهر و امضاء)
7. اصل كاتالوگ هر مدل موتور سيكلت كه شامل اطلاعات موارد 1 تا 3 باشد


http://acoforum.org/images/text_bullet.gif
نكات مهم http://acoforum.org/transportation/images/square_trans.gif
نام مدل موتور سيكلت و موتور آن درج شده در برگه نتايج آزمون مصرف سوخت بايد با نام مدل موتور سيكلت و موتور درج شده در کاتالوگ موتور سيكلت و متن نامه مطابقت داشته باشد. http://acoforum.org/transportation/images/square_trans.gif
تمامي صفحات كاتالوگ و گزارش مصرف سوخت آزمايشگاهي مي بايست توسط نماينده داخلي و مركز آزمون (يا شركت مادر خارجي) مهر و امضا (تاييد) گردد.


http://acoforum.org/transportation/images/square_trans.gif
تمامي مدارك فوق مي بايست طي يك نامه رسمي كه در آن شركت نمايندگي داخلي مسئوليت صحت تمامي مدارك را برعهده گرفته باشد به شركت بهينه سازي مصرف سوخت ارسال شوند. در متن نامه، كليه خودروها درخواستي بايد در يك جدول كه شامل نام دقيق و كامل مدل موتور سيكلت ، مدل موتور و مشخصات فني موتور مي باشد، معرفي شوند.

http://acoforum.org/transportation/images/square_trans.gif
جهت بررسي مدارك مصرف سوخت موتور سيكلتهاي وارداتي، ارسال نامه استعلام دفتر ماشين سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن به اين شركت، در خصوص مدل هاي درخواستي نمايندگي هاي وارد كننده الزامي مي باشد. مهلت ارسال مدارك حداكثر يك هفته پس از صدور نامه دفتر ماشين سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن خواهد بود، بديهي است كه پس از اين مدت تحت هيچ شرايطي تا ارسال نامه جديد از دفتر ماشين سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن مدارك بررسي نخواهند شد.

http://acoforum.org/transportation/images/square_trans.gif
مدارك تا قبل از ارسال نامه استعلام دفتر ماشين سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن بررسي نخواهند شد و مهلت دريافت نامه استعلام دفتر ماشين سازي و نيروي محركه وزارت صنايع و معادن، تا دو هفته پس از ارسال مدارك خواهد بود

Marshal
12-13-2009, 02:41 PM
اطلاعات مورد نياز جهت ارزيابي مصرف سوخت خودروهاي سواري و باري سبك وارداتي کاتالوگ ها، مدارک و مستندات ارسالي براي تمامي خودروهاي سواري و باري سبك درخواستي بايد شامل اطلاعات زير باشند: 1. نام دقيق و كامل نوع و مدل خودرو.
2. نام دقيق و كامل موتور نصب شده بر روي خودرو و نوع سوخت مصرفي.
3. مشخصات فني موتور شامل حجم جابجايي موتور (Engine Displacement)، حداکثر توان (Rated Power) و دور موتور متناظر با آن.
4. گزارش آزمون مصرف سوخت بر اساس استاندارد EEC/1268/80 كه در آن مقادير مصرف سوخت در سه چرخه شهري(Urban)، برون شهري(Extra Urban) و تركيبي(Combined) بر حسب ليتر در 100 كيلومتر اندازه*گيري و گزارش شده است. گزارشات مي*بايست توسط مرکز آزمون معتبر يا شرکت سازنده مادر تاييد شده باشند.
5. تطابق مدارك (كاتالوگ و تستهاي آزمايشگاهي) پيوست شده با موارد درخواستي.
6. تاييد مدارك ارسالي توسط شركت نمايندگي داخلي.
7. اصل كاتالوگ هر مدل خودرو كه شامل اطلاعات موارد 1 تا 3 باشد.
http://acoforum.org/images/text_bullet.gif نكات مهم - نام مدل خودرو و موتور درج شده در برگه نتايج تست عملکرد موتور بايد با نام مدل خودرو و موتور درج شده در کاتالوگ خودرو و متن نامه مطابقت داشته باشد..
- تمامي صفحات كاتالوگ مي*بايست توسط نماينده داخلي و گزارش مصرف سوخت آزمايشگاهي توسط نماينده داخلي و مركز آزمون (يا شركت مادر خارجي) مهر و امضا (تاييد) گردد.
- تمامي مدارك فوق مي بايست طي يك نامه رسمي كه در آن شركت نمايندگي داخلي مسئوليت صحت تمامي مدارك را برعهده گرفته باشد به شركت بهينه سازي مصرف سوخت ارسال شوند. در متن نامه، كليه خودروهاي درخواستي بايد در يك جدول كه شامل نام دقيق و كامل مدل خودرو ، مدل موتور و مشخصات فني موتور مي باشد، معرفي شوند.
- جهت بررسي مدارك مصرف سوخت خودروهاي وارداتي، ارسال نامه استعلام دفتر ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع و معادن به اين شركت، در خصوص مدل هاي درخواستي نمايندگي هاي وارد كننده الزامي مي باشد. مهلت ارسال مدارك حداكثر يك هفته پس از صدور نامه استعلام خواهد بود.
- مدارك تا قبل از دريافت نامه استعلام دفتر ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع و معادن بررسي نخواهند شد و مهلت ارسال نامه استعلام، تا دوهفته پس از ارسال مدارك خواهد بود.

Marshal
12-13-2009, 02:51 PM
کتب و مقالات چاپ شده توسط شرکت و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت:


http://acoforum.org/transportation/images/square_trans.gif


راهنماي مصرف سوخت خودروها


راهنماي مصرف سوخت موتور سيكلت

كتاب سبز (GREEN BOOK)

كتاب مصرف سوخت و انتشار آلاينده هادر خودروهاي جديد (VCA)

مقايسه عملكرد شيوه هاي مختلف حمل و نقل و تاثير آن در انرژي (http://acoforum.org/book5.asp)
لینک دانلود و مشاهده با فرمت پی دی اف (http://ifco.ir/transportation/training/book/TransportationSystems.pdf)
مولف: گروه بهبود روشهاي حمل ونقل سازمان بهبنه سازي

كتاب جامع حمل و نقل كشور (http://acoforum.org/book6.asp)
لینک دانلود و مشاهده کتاب با فرمت پی دی اف (http://ifco.ir/transportation/training/book/TransportationBible.pdf)
مولف: مهندسان مشاور انديشكار

Marshal
12-13-2009, 03:08 PM
مقالات سایت رسمی شرکت و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت

كاهش تقاضاي سفر و مطالعه موردي همپيمايي سازماني (Vanpool) در تهران (http://ifco.ir/transportation/training/article/DemandReducing.pdf)


روش شناسي مدل به هم پيوسته انرژي و حمل و نقل شهري تهران (http://ifco.ir/transportation/training/article/methodologyPaper.pdf)

ترازنامه انرژي و محاسبه سطوح انرژي در خودرو ، مطالعه موردي پيكان 1600cc (http://ifco.ir/transportation/training/article/EnergyBalance.pdf)

تاثير سرعت وسايل نقليه بنزين سوز بر ميزان مصرف سوخت و بررسي موردي آن در آزاد راه تهران - قم (http://ifco.ir/transportation/training/article/EffectVelocity.pdf)

گزارش تحليلي از وضعيت خودروهاي فرسوده و مقايسه آن با دنيا(جلد اول) (http://ifco.ir/transportation/training/report/oldcar/part1.pdf)

گزارش تحليلي از وضعيت خودروهاي فرسوده و مقايسه آن با دنيا(جلد دوم) (http://ifco.ir/transportation/training/report/oldcar/part2.pdf)

گزارش تحليلي از وضعيت خودروهاي فرسوده و مقايسه آن با دنيا(جلد سوم) (http://ifco.ir/transportation/training/report/oldcar/part3.pdf)

گزارش تحليلي از وضعيت خودروهاي فرسوده و مقايسه آن با دنيا(جلد چهارم) (http://ifco.ir/transportation/training/report/oldcar/part4.pdf)

گزارش تحليلي از وضعيت خودروهاي فرسوده و مقايسه آن با دنيا(جلد پنجم) (http://ifco.ir/transportation/training/report/oldcar/part5.pdf)

Marshal
12-13-2009, 03:16 PM
بهینه سازی مصرف سوخت - راهکار ها و ترفندها و نکات آموزشی

مصرف سوخت واقعي خودرو شما؟ (http://acoforum.org/showthread.php?p=2250#post2250)

چرا بايد توصيه هاي کاهش مصرف سوخت را جدي بگيريم ؟ (http://acoforum.org/showthread.php?p=2251&posted=1#post2251)

راهکارهاي اجرايي براي کاهش مصرف سوخت خودروها (http://acoforum.org/showthread.php?p=2252&posted=1#post2252)


مصرف سوخت واقعي خودرو شما؟

نتايج آزمون هاي استاندارد مصرف سوخت به دلايل زير نمي تواند کاملا منطبق با ميزان مصرف سوخت خودرو شما در شرايط رانندگي واقعي باشد و تنها ابزار مقايسه مدل هاي گوناگون است:
1- امکان آزمايش تمام خودروهاي توليدي جديد بصورت جداگانه وجود ندارد ، بنابر اين يک خودرو بعنوان نمونه مدل مورد نظر آزمايش مي شود که ممکن است نتايجي بدتر يا بهتر از خودرو مشابه داشته باشد .
2- شرايط واقعي رانندگي با شرايط استاندارد آزمايشگاه بسيار متفاوت و متاثر از عواملي چون الگوي رانندگي افراد ، نوع جاده ، شرايط اقليمي ، وضعيت ترافيکي و ... مي باشد .
3- عواملي مانند تنظيم نبودن موتور خودرو ، استفاده از قطعات غير استاندارد و تعمير و نگهداري خودرو توسط افراد غير مجاز بشدت بر ميزان مصرف سوخت خودروها تاثير گذار مي باشند.
4- تجهيزاتي مانند کولر و سيستم تهويه ، که از موتور خودرو قدرت خود را تامين مي کنند و ساير تجهيزات اضافي که بر روي خودرو شما نصب مي شوند بر مصرف سوخت خودرو شما مي افزايند .

مهمتر اينکه هيچ آزمايشي نمي تواند همه ترکيبات ممکن شرايط گوناگون ترافيک ، آب و هوا ، الگوي رانندگي و ... را شبيه سازي نمايد . بنابر اين يقينا ميزان مصرف سوختي که در شرايط رانندگي واقعي بدست مي آيد با آنچه در آزمايش هاي استاندارد حاصل مي شود يکسان نخواهد بود . در اکثر موارد مصرف سوخت در شرايط واقعي رانندگي بيشتر است .

Marshal
12-13-2009, 03:18 PM
چرا بايد توصيه هاي کاهش مصرف سوخت را جدي بگيريم ؟
صرفه جويي در هزينه
مصرف بي رويه سوخت هاي فسيلي ، بخشي از درآمد خانواده را به طور مستقيم براي تامين اين کالاي مصرفي کم دوام هدر مي دهد همچنين هزينه هاي درمان و بهداشت خانواده ناشي از آلودگي هوا نيز به طور غير مستقيم در آمد خانواده ها را مي بلعد.
حفاظت از محيط زيست براي فرزندانمان

کاهش مصرف سوخت هاي فسيلي، امکان استفاده نسل هاي آينده از ذخاير طبيعي را فراهم کرده و کاهش پيامدهاي ناسازگار زيست محيطي حاصل از مصرف سوخت هاي فسيلي ، امکان زيستن در محيط زيست پاک را براي فرزندانمان فراهم مي کند.

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
در آمد حاصل از صرفه جويي در مصرف بنزين ، امکان سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را فراهم مي کند.

Marshal
12-13-2009, 03:20 PM
راهکارهاي اجرايي براي کاهش مصرف سوخت خودروها

تنظيم موتور به موقع و تعمير و نگهداري خودرو

1- دستورالعملهاي دفترچه راهنماي خودرو را براي تنظيم و نگهداري موتور خودرو رعايت کنيد.
2- برنامه منظمي براي مراجعه به مراکز تنظيم موتور و تعميرگاه هاي مجاز تعيين و همواره موتور خودرو را در حالت تنظيم نگهداري کنيد.
3- تنظيم موتور بهره دهي سوخت را بالا مي برد و تا 5/7 % باعث صرفه جويي در مصرف سوخت مي شود.

تعويض به موقع فيلتر هوا و استفاده از فيلتر هواي استاندارد
1- فيلتر خودرو با جلوگيري از ورود ناخالصيهاي موجود در هوا، مانع از آسيب رسيدن به بخشهاي داخلي موتور مي شود.
2- تعويض فيلتر هواي کارکرده نه تنها کاهش مصرف سوخت خودرو را به دنبال دارد بلكه از موتور خودرو محافظت مي کند.
3- فيلتر هواي استاندارد تا ميزان 10% باعث صرفه جويي در مصرف سوخت مي شود.

استفاده از سوخت متناسب با سطح تکنولوژي و نياز خودرو
1- بکارگيري سوخت متناسب با سطح تکنولوژي و نياز خودرو سبب افزايش عمر موتور و اجزاي آن و کاهش ميزان آلاينده ها مي شود.
2- به توصيه هاي دفترچه راهنماي خودرو براي انتخاب نوع سوخت مصرفي متناسب با تکنولوژي خودرو توجه کنيد.

سرعت مناسب و شيوه صحيح رانندگي
1- سرعت بيشتر باعث مصرف سوخت بيشتر مي شود .
2- مناسب ترين سرعت، 90 کيلومتر در ساعت است .
3- از رانندگي تهاجمي و شتاب دار پرهيز کنيد.
4- تخت گاز رفتن بنزين را هدر مي دهد.

رانندگي با دنده مناسب
1- استفاده از خودروهاي مجهز به گيربکس 5 دنده سبب کاهش مصرف سوخت در بزرگراهها ميشود .
2- در سرعت مناسب از دنده 5 استفاده کنيد زيرا کاهش دور موتور، کاهش مصرف سوخت و استهلاک موتور خودرو را به دنبال دارد.

پيش بيني موقعيت ها و شرايط در حين رانندگي و خودداري از شتاب غير ضروري
1- پيشاپيش فکر کنيد و مسير حرکت خود را تعيين نماييد .
2- با در نظر گرفتن شرايط ترافيكي و رعايت فاصله ايمن با ساير و سايل نقليه مي توانيد به راحتي هماهنگ با جريان ترافيك حرکت کرده و از ترمز ها و شتاب گرفتن هاي بي مورد که باعث افزايش مصرف سوخت خودرو شما مي شوند پرهيز کنيد.

پرهيز از توقف هاي بي مورد
1- سفرهاي شهري خود را طوري برنامه ريزي کنيد که در ساعت هاي سنگين ترافيك نباشد .
2- ايستادن و حرکت کردن مداوم در رانندگي موجب مصرف سوخت بيشتر مي شود .
3- در توقف هاي طولاني مدت وسيله نقليه خود را خاموش کنيد.
4- سرد يا گرم بودن موتور مطرح نيست ، توقف هاي بي مورد باعث اتلاف سوخت، افزايش هزينه و آلودگي هوا مي شود.

تعويض به موقع روغن موتور
1- روغن موتور تميز باعث کاهش فرسودگي قطعات موتور ناشي از سايش و تماس آنها ميشود .
2- روغن موتور خودرو را طبق دستور ا لعمل سازنده وسيله نقليه انتخاب و تعويض کنيد.

تنظيم باد لاستيكها
1- باد لاستيك بايد به ميزان توصيه شده براي خودرو در دفترچه راهنما تنظيم شود .
2- لاستکيهاي کم باد باعث کاسته شدن از ايمني خودرو و عمر لاستيک مي شوند.

اجتناب از حمل بار
1- چند لحظه اي را صرف خالي کردن صندوق عقب خودرو کنيد .
2- حمل بار بيشتر با مصرف سوخت بيشتر همراه خواهد بود.
3- هرگونه تجهيزات و يا وسايلي که وزن خودرو را افزايش دهد موجب افزايش مصرف سوخت خواهد شد.

ساير پيشنهادات
1- جلوگيري از سرريز شدن بنزين بهنگام سوخت گيري.
2- پارک کردن خودرو در محل مناسب در فصول مختلف سال ( مکان هاي مسقف، سايه و ...).
3- استفاده مناسب از تجهيزات کمکي ( کولر، بخاري و ...).


از وبسایت رسمی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
http://ifco.ir/transportation/tips/info.asp#a

Marshal
12-13-2009, 03:33 PM
سایتهای مرتبط با وبسایت رسمی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت"

وزارت راه و ترابري www.mrt.ir (http://www.mrt.ir/) 2

ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت www.tabsareh13.ir (http://www.tabsareh13.ir/) 3

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده*اي www.rmto.ir (http://www.rmto.ir/) 4

سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران http://trafficorg.tehran.ir (http://trafficorg.tehran.ir/) 5

شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) www.tehranmetro.com (http://www.tehranmetro.com/) 6

اتحاديه سازمانهاي حمل و نقل همگاني كشور http://upto.ir (http://upto.ir/) 7

شبكه خبري صنعت حمل و نقل www.tinn.ir (http://www.tinn.ir/) 8

شركت راه آهن www.rai.ir (http://www.rai.ir/) 9

انجمن تحقيقي و ترويجي سوختهاي جايگزين www.afuel.ir (http://www.afuel.ir/) 10

آژانس بين*المللي انرژي www.iea.org (http://www.iea.org/) 11

وزرات حمل و نقل امريكا www.dot.gov (http://www.dot.gov/) 12

وزارت انرژي امريكا www.energy.gov (http://www.energy.gov/) 13

لابراتوار ملي انرژيهاي تجديد پذير www.nrel.gov (http://www.nrel.gov/) 14

كمسيون حمل و نقل اروپا www.ec.europa.eu/transport/index_en.html (http://www.ec.europa.eu/transport/index_en.html) 15

كمسيون انرژي اروپا www.ec.europa.eu/energy/index_en.html (http://www.ec.europa.eu/energy/index_en.html) 16

مركز حفاظت از انرژي ژاپن www.eccj.or.jp (http://www.eccj.or.jp/) 17

موسسه اقتصاد انرژي ژاپن www.ieej.or.jp (http://www.ieej.or.jp/) 18

اقتصاد سوخت آمريكا www.fueleconomy.gov (http://www.fueleconomy.gov/) 19

اتانول www.ethanol.org (http://www.ethanol.org/) 20

بيوديزل www.biodiesel.org (http://www.biodiesel.org/) 21

ديزل www.dieselnet.com (http://www.dieselnet.com/) 22

روغن موتور www.lubegard.com (http://www.lubegard.com/)

Tondkar
12-13-2009, 07:02 PM
مارشال عزیز خسته نباشی واقعا مفید وعالی بود

روابط عمومی آکو فروم
12-18-2009, 04:52 PM
درجه حرارت بالای موتور و رابطه ان با کاهش مصرف سوخت


ذهنیتی از موتور پیکان و موتورهای قدیمی وجود دارد که اگر دمای موتور از 80 درجه سانتیگراد بالاتر رود برای موتور خطر جدی دارد و باید این دما کاهش یابد.این ذهنیت باعث شده رانندگان امروزی نیز برای خودروهای خود(از سمند و پژو به بالا) در فصل گرما واستفاده از کولر و به تبع بالارفتن سریع دمای موتور به بالای 90 درجه متوسل به انجام راههائی برای کاهش این دما گردند.متاسفانه تعمیرکاران نیز به مضرات ان توجه نمی نمایند وبا انجام روشهائی نظیر حذف ترموسات از مدار سیستم خنک کاری؛اضافه کردن یک سنسور به رادیاتور جهت فعال نمودن فن های خنک کننده در دماهای 75 درجه و یا یکسره کردن دور فن ها جهت دور بالا؛سری کردن یک مقاومت نزدیک به 100 اهم با سنسور سیستم خنک کننده تا فن ها در حدود 10 درجه پایین تر فعال گردند باعث می گردنند موتور در دمای پایین مشغول بکار گردد و غافل از اینکه این روشها نه تنها هیچگونه سودی برای موتور ندارد بلکه باعث صدمه جدی به موتور در درازمدت و مصرف سوخت بالا می گردد.خودروهای امروزی اصطلاحا به خودروهای گرما دوست معروف هستند.موتور انها با توجه به طراحی و الیاژ خاص بکار رفته به راحتی توانائی تحمل دماهای بالای 100 درجه رادارند.

siyamak
04-14-2010, 09:10 PM
به گزارش ايرنا، " سيدمسعود ميرکاظمي" روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره تحريم‌هاي احتمالي عليه ايران گفت: تحريم موضوع جديدي نيست؛ اينگونه تحريم‌ها 31 سال سابقه دارد و ايران با بدسليقه‌هاي صحنه بين‌المللي مشکلي نخواهد داشت.

وي با بيان اينکه ايران در آينده‌اي نزديک ايران صادرکننده تمام فرآورده‌هاي نفتي مي شود، در پاسخ به سوالي درباره کاهش خريد نفت ايران توسط چين و هند اظهار داشت: زماني که رکود اقتصادي در جهان صورت مي‌گيرد به طور طبيعي تقاضا براي نفت خام و فرآورده‌ها نيز کاهش مي‌يابد.

وزير نفت در پاسخ به اينکه چين در برابر فشارهاي آمريکا از عربستان نفت خود را تهيه مي‌کند، گفت: چنين موضوعي صحت ندارد؛ ايران رابطه خوبي با چين داشته و ميزان تامين انرژي اين کشور توسط ايران مانند گذشته ادامه دارد.

خبرنگاري از وزير نفت سوال کرد که در صورت آزادسازي قيمت‌ها، نرخ مورد نظر دولت براي هر ليتر بنزين به چه ميزان خواهد بود که ميرکاظمي پاسخ داد: براي تعيين نرخ فروش هر ليتر بنزين ابتدا بايد اين تصميم صورت گيرد که دولت قصد دارد بنزين را به قيمت واقعي به فروش برساند و يا قيمت تمام شده را مبناي محاسبه قرار مي دهد.

وزير نفت افزود: در صورت عرضه بنزين به قيمت واقعي ، نرخ هر ليتر آن حدود 700 تومان خواهد بود اما در محاسبه قيمت تمام شده از آنجا که ارزش نفت خام و ماليات بر ارزش افزوده محاسبه نمي شود، نرخ هر ليتر بنزين بسيار پايين خواهد بود.

ميرکاظمي در خصوص بودجه صنعت نفت از قانون بودجه سال جاري نيز گفت که خوشبختانه با کمک دولت و مجلس بودجه بخش نفت به گونه‌‌اي تنظيم شد که همه از آن راضي هستند.

وي افزود: اگر چه تغيير چنداني در بودجه بخش نفت صورت نگرفته است اما تعيين سهم هر بخش از صنعت نفت موجب شفاف شدن بودجه اين بخش شده است.

خبرنگاري از وزير نفت درباره افزايش 10 برابري قيمت گاز سوال کرد که ميرکاظمي پاسخ داد: هم اکنون قميت هر متر مکعب گاز در بازارهاي بين المللي بين 370 تا 400 تومان است در حالي که امروز 90 تومان يعني يک چهارم قيمت بين المللي آن عرضه مي‌شود.

وزير نفت با رد برخي اخبار مبني بر افزايش 10 برابري قيمت گاز مشترکين اظهار داشت: امروز بايد مصرف را کنترل کنيم و فرآورده‌هاي آن را به صادرات تبديل و ارز آن را در داخل کشور براي ايجاد اشتغال و پيشرفت کشور استفاده کنيم.

ميرکاظمي افزود: به دليل اينکه نخستين پالايشگاه کشور 3 سال ديگر به بهره‌برداري مي‌رسد و توليد گاز شيرين را براي تنظيم شبکه انجام مي‌دهد، بايد مصرف منطقي داشته باشيم چرا که مصرف ما بيش از نياز کشور است.

وي ادامه داد: پيشنهاد وزارت نفت اين است که قيمت‌ها به گونه‌اي باشد که حداقل 30 درصد کاهش بي‌رويه داشته باشد و با مصرف منطقي‌تر به ديگر روستاها نيز گاز فرستاده شود.

siyamak
04-15-2010, 08:39 AM
فارس: خبرگزاري رويترز طي گزارشي اعلام كرد شركت چيني سينوپك در اقدامي كم سابقه يك محموله 250 هزار بشكه اي بنزين را به مقصد احتمالي ايران روانه خليج فارس كرده است.

خبرگزاري رويترز طي گزارشي نوشت: شاخه تجاري شركت چيني سينوپك به نام يونيپك در اقدامي كم سابقه در حال انتقال يك محموله بنزين از سنگاپور به خاورميانه است.

برخي فعالان بازار به اين خبرگزاري گفتند احتمالا اين محموله به مقصد ايران در حال حركت است.

حجم اين محموله 250 هزار بشكه اعلام شده و قرار بوده است در روز سه شنبه در سنگاپور بارگيري و در خليج فارس تخليه شود.

فشارهاي امريكا باعث شده است برخي شركت هاي عمدتا غربي تمايلي براي فروش بنزين به ايران نداشته باشند و در نتيجه ايران شركت هاي ديگري كه عمدتا آسيايي هستند را جايگزين آن ها كرده است

tondar90
04-15-2010, 09:52 AM
عرضه CNG و LPG کارتي خواهد شد
پنجشنبه، 26 فروردين 1389
ساعت: 09:04
Thursday, April 15, 2010
كد خبر: 103417
http://khabarkhodro.com/ShowImage.aspx?path=Files_Upload%5C43663.jpg&Width=260
http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبرخودرو ، مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور گفت: عرضه سی ان جی و ال پی جی به خودروهای دو گانه سوز و پایه گازسوز نیز تا پایان سال کارتی می شود.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، علیرضا امینی افزود: نصب سامانه هوشمند سوخت در جایگاه های سی ان جی کشور تا پایان سال تکمیل می شود و بعد از ان فقط باکارت هوشمند،‌ سی ان جی و ال پی جی عرضه خواهد شد.
وی با بیان اینکه یک میلیون و 638 هزار خودرو دوگانه سوز و پایه گازسوز درکشور وجود دارد ، گفت : یکهزار و 800 جایگاه‌ عرضه گازطبیعی فشرده شده (سی ان جی) و 19 جایگاه عرضه گاز مایع(ال پی جی) ایجاد شده است.
امینی گفت : نصب سامانه هوشمند سوخت به طور نمونه در دو جایگاه سی ان جی کشور اغاز شده است و به زودی عرضه سوخت در این جایگاه‌ها از طریق این سامانه اغاز می شود.
وی افزود : دریافت سی ان جی با کارت هوشمند ، برای خودروهای دوگانه سوزی که بنزین و سی ان جی یا بنزین و ال پی جی مصرف می کنند با تغییرکاربری کارت هوشمند سوخت بنزین فراهم می شود و نیازی به صدور کارت هوشمند سی ان جی برای این خودروها نیست.
مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور درباره خودروهایی که درکارگاه‌های غیرمجاز دوگانه سوز شده اند ، گفت : ‌با اجرای طرح عرضه سوخت سی ان جی با کارت هوشمند، این خودروها دیگر مجاز به دریافت سی ان جی نخواهند بود، زیرا کارت سوخت آنها به صورت دوگانه سوز کدگذاری نشده است.
امینی تاکید کرد: پیش از اجرای طرح عرضه سی ان جی با کارت هوشمند ، مالکان این دسته از خودروهای دوگانه سوز می توانند از طریق کارگاه‌های مجاز کیت‌های سوخت را در خودروی خود نصب کنند تا امکان دریافت سی ان جی فراهم شود. روزانه یک میلیون و 638 هزار خودرو دوگانه سوز و پایه گازسوز در کشور ، 11 میلیون مترمکعب سی ان جی مصرف می کنند.

siyamak
04-15-2010, 06:12 PM
به گزارش خبرخودرو ، روزانه نزدیک 11 میلیون لیتر بنزین در استان تهران مصرف می شود.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، براساس امارهای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، در هفته گذشته میزان مصرف بنزین در استان تهران 75 میلیون و 500 هزار لیتر بوده است. در هفته یادشده ، به طور میانگین روزانه 10 میلیون و 785 هزار لیتر بنزین در استان تهران مصرف شده است.
مجموع مصرف گازوئیل استان تهران هم هفته گذشته 48 میلیون و 400 هزار لیتر و میانگین مصرف روزانه ان 6 میلیون و 914 هزار لیتر بود

tondar90
04-25-2010, 09:03 AM
متوسط مصرف سوخت خودروهاي داخلي 40 درصد کاهش یافت
شنبه، 4 ارديبهشت 1389
ساعت: 15:34
Saturday, April 24, 2010
كد خبر: 104347


http://khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبرخودرو ، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: متوسط مصرف سوخت خودروهای داخلی با40 درصد کاهش در 10 سال گذشته به طور متوسط به 10 لیتر در هر 100 کیلومتر رسیده است.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، عباس کاظمی در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی افزود: از قبل از سال 79 و تشکیل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، میزان مصرف خودروهای داخلی 8ر13 دهم لیتر در هر 100 کیلومتر بود.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت گفت: این شرکت معیارهایی رابرای استاندارد مصرف سوخت و کاهش مصرف انرژی در بخش های حمل و نقل، صنایع و مسکن تدوین کرده است که از جمله در بخش مسکن 10 هزار مهندس ناظر شهرداری آموزش دیده اند.
کاظمی با بیان اینکه امروز 13 صنعت انرژی بر کشور دارای استانداردها و معیارهای مصرف سوخت هستند، گفت: صنعت سیمان در حال نزدیک شدن به استانداردهای جهانی است.

tondar90
05-11-2010, 07:36 AM
ورود بنزین e5 به بازار سوخت ایران
تاريخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۸:۳۵
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین درباره احتمال جایگزینی اتانول سوختی به جای mtbe در بنزین مصرفی خودروها، بیان کرد: از این اجرای این طرح به عنوان یک حرکت زیست محیطی استقبال می کنیم.
مهر: مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به تولید بنزین با مخلوط 5 درصد اتانول سوختی از جایگزینی اتانول به جای mtbe در بنزین خبر داد و گفت: بنزین e5 قابلیت مصرف در خودروهای موجود کشور را داشته و مشکلی در سیستم احتراق آنها ایجاد نمی کند.

فرید عامری با اشاره به اعلام آمادگی بخش خصوصی برای تولید روزانه 100 هزار لیتر اتانول سوختی در استان خوزستان، گفت: با تولید این میزان اتانول سوختی آن را با بنزین تولیدی پالایشگاهها مخلوط می کنیم.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین درباره احتمال جایگزینی اتانول سوختی به جای mtbe در بنزین مصرفی خودروها، بیان کرد: از این اجرای این طرح به عنوان یک حرکت زیست محیطی استقبال می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح مشروط به افزایش ظرفیت تولید اتانول سوختی در کشور خواهد بود، اظهار داشت: متناسب با افزایش ظرفیت باید قیمتهای مناسب نیز توسط تولید کنندگان خصوصی ارائه شود.

این مقام مسئول اجرای طرح جایگزینی اتانول سوختی با mtbe در بنزین مصرفی خودروها را طرحی دور از دسترس ندانست و یادآور شد: با فراهم شدن امکانات این طرح در آینده ای نه چندان دور قابلیت اجرایی دارد.

عامری با اشاره به تولید بنزین با مخلوط 5 درصد اتانول سوختی، اعلام کرد: بنزین e5 قابلیت مصرف در خودروهای موجود کشور را داشته و مشکلی در سیستم احتراق آنها ایجاد نمی کند.
ورود بنزین e5 به بازار تا سه سال آینده

در همین حال اخیرا طرحی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در حال انجام بود که قرار است حداقل معادل 5 درصد بنزین مصرفی خودروهای کشور اتانول سوختی به عنوان یک انرژی پاک تولید شود.

بر این اساس باید امکان تولید روزانه 3.5 میلیون لیتر اتانول سوختی فراهم شود که تاکنون اهواز به عنوان شهر پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است.

با اجرای این طرح آزمایشی در اهواز امکان تبدیل بخشی از پسماند مجتمع های نیشکر استان خوزستان به اتانول سوختی تا سال 1391 فراهم می شود که در این صورت برای اولین بار بنزین e5 به بازار سوخت خودروهای ایرانی عرضه خواهد شد.

پیشتر نیز پیروز پروین رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اتانول با اشاره به سهم 0.1 درصدی ایران در تولید بیواتانول دنیا، از مرتفع شدن بخشی از نیاز بنزین کشور با تولید بنزین اتانول دار خبر داده و به خبرنگار مهر اظهار کرده بود: مسئولان با مطرح شدن تحریم بنزین طرح تولید بنزین اتانول دار را جدی می گیرند.

L90
01-10-2011, 09:16 PM
قیمت سی.ان.جی، منطقی است

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۹

تین نیوز: وزیر نفت درباره قیمت تحویلی سی.ان.جی گفت : قیمت تعیین شده در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، قیمتی منطقی است و در آینده باید به 70 درصد قیمت بنزین برسد.

سید مسعود میرکاظمی امروز در بازدید از واحدهای مختلف گازرسانی از جمله مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران ، افزود: در سال های گذشته با وجود افزایش شمار جایگاه های سی.ان.جی در کشور به ویژه در کلان شهرها، طول صف در جایگاه ها تغییری نداشت؛ در حالی که با واقعی شدن و منطقی شدن مصرف این حامل انرژی، علاوه بر اینکه مصرف تغییر محسوسی نداشته، صف این جایگاه ها کاهش بسیار چشمگیری داشته است.

وزیر نفت درباره توقف تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی کشور هم گفت : با اجرای طرح افزایش ظرفیت تولید بنزین و بهبود کیفیت تولیدی آن در پالایشگاه های فعال و با توجه به اینکه مصرف بنزین از 66 میلیون لیتر در روز به 53 میلیون لیتر کاهش یافته است، دیگر به تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی نیاز نداریم؛ البته این مجتمع ها در صورت تمایل می توانند به تولید بنزین ادامه دهند؛ همان طور که پیش از این هم به تولید بنزین و صادرات آن می پرداختند.

میرکاظمی ادامه داد: طرح های یادشده از دهه فجر امسال آغاز به کار می کنند و تا قبل از سال 1390 ظرفیت تولید بنزین در کشور تا 20 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

وی درباره صادرات گاز به اروپا گفت : بداخلاقی برخی کشورهای تحریم کننده ایران به ضرر خود آنها تمام می شود و از آنجا که ایران دومین ذخایر گاز جهان را دارد، امنیت انرژی و تامین آن در حال حاضر و در آینده بدون در نظر گرفتن ایران برای مصرف کنندگان یک فاجعه است.

وزیر نفت اظهار داشت: شرکت های نفتی متعددی علاقه مند به همکاری با ایران هستند و هم اکنون نیز برخی از این شرکت ها در حال همکاری با ایران هستند.

L90
01-10-2011, 09:18 PM
کاهش مصرف در صورت افزایش کیفیت سوخت

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۸۹

تین نیوز: با افزایش قیمت بنزین و جهانی شدن آن، انتظارات برای کاهش قیمت خودرو نیز به اوج خود رسیده است در حالیکه آمارها حکایت از منطقی بودن قیمت خودرو در شرایط کنونی دارد.

بر اساس آمار در سال 1376 که به عنوان سال پایه در نظر گرفته می شود، قیمت خودرو و شاخص بهای کالاهای مصرفی را 100 در نظر گرفتیم. در فاصله زمانی 1376 تا 1388، یعنی طی 12 سال، شاخص بهای کالاهای مصرفی از 100 به 547.6 صعود کرده است؛ یعنی رشدی بیش از 5 برابر در این حوزه صورت گرفته است. اما در این 12 سال، شاخص قیمت خودرو با رشدی اندک از 100 به 131.9 رسیده است.

این در حالی است که میزان نرخ تورم در این سال ها قابل توجه بوده، ضمن تجربه تورم 24 درصدی، میانگین این نرخ در حدود 18 درصد بوده است و شاهدیم که قیمت خودرو تنها 31 درصد رشد داشته است.

به عبارت دیگر طی دهه گذشته، خودروسازان با افزایش توان تولیدی و میزان تیراژ و کاهش هزینه های تولیدی، سعی بر جلوگیری از افزایش قیمت خودرو داشته اند. در نتیجه سالانه به طور میانگین شاخص قیمت خودرو فقط 2 تا 3 درصد رشد داشته است و در حال حاضر قیمت ها با قیمت خودرو در بازار هدف فرق چندانی ندارد.

بر اساس گزارشی که در روزنامه دنیای اقتصاد در 20 فروردین 1385 به چاپ رسید، قیمت برخی خودروهای اروپایی که در داخل نیز تولید می شوند، در اروپا از این قرار است: پژو 206، 14000 دلار، مگان 18280 دلار، ریو 13980 دلار و لوگان 13600 دلار. بدین ترتیب مشاهده می شود که قیمت ها فاصله چندانی با قیمت های داخل ایران ندارد. با مراجعه به گذشته می بینیم که خودروسازان با افزایش تیراژ، کاهش هزینه ها و صرفه جویی تلاش کرده اند از بالا رفتن قیمت ها جلوگیری کنند. در نتیجه شاهدیم که در مقایسه با مصرف کننده اروپایی، هزینه چندان زیادی را برای خرید خودرو نمی پردازیم.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران ، استاندارد خروجی خودروهای ما، یورو 2 است و قرار بر این بود که امسال این استانداردبه یورو3 جهش یابد اما به دلیل اینکه سوخت مورد نیاز برای چنین استانداردی فراهم نشد، دولت مصوب کرد که تا پایان سال 1390، از استاندارد یورو 2 استفاده شود. بنا بر این مصوبه، از سال 1391، با ارتقاء کیفیت سوخت، استاندارد یورو 4 لحاظ خواهد شد.

نکته دیگر این که، در سال های 1996 تا 2000 در اروپا از استاندارد یورو 2 استفاده شده است؛ بر اساس اطلاعات بدست آمده در خصوص خورد های مورد استفاده در آن دوره زمانی، میانگین مصرف سوخت آنها بر مبنای حجم موتور اندازه گرفتیم و این میزان را به عنوان میانگین معیار مصرف سوخت مؤسسه استاندارد معین کردیم. بر اساس این معیار، مصرف خوردوهای ما زیاد بالا به نظر نمی رسد.

بر اساس این استاندارد که به 7 گرید طبقه بندی می شود (a, b, c, d, e, f, g)، خودروی پر تیراژی مثل سمند گرید d است و یک گرید متوسط محسوب می شود. گرید سایر خودرو ها نیز از این قرار است: پژو 206 با مصرفی کمتر، گرید b ، پژو 405 بر اساس نوع موتور دارای گریدهای d تا f بوده، پژو پارس نیز گرید d دارا می باشد. روآ گرید e، زانتیا گرید d، پراید گرید c و ماکسیما گرید d را داراست.

بر اساس میانگین اروپا، در صورتیکه تمام خودرو ها گرید f و g داشتند آنگاه می توانستیم مصزف را بالا قلمداد کنیم اما می بینیم که خودرو های پر تیراژ ما گرید c و d دارند و این در حالی است که کیفیت سوخت ما بسیار نازل تر از سوخت مورد نیاز برای استاندارد یورو 2 است.

در عین حال خودروسازی ها خودشان به سمت تولید خودروهای کم مصرف تمایل دارند و از سال 1391، با تحقق ارائه سوخت جدید و با کیفیت، نسل موتورهای جدید وارد چرخه تولید می شود و متعاقب آن کاهش قابل توجهی در مصرف سوخت خودروها شاهد خواهیم بود و همانطور که اشاره شد استاندارد خروجی موتورها به یورو 4 تغییر خواهد کرد.

گفتنی است با وجود تمام کاستی ها، در سال 88، میانگین ترکیبی (درون شهری و برون شهری) مصرف بنزین با توجه به استفاده از موتورهای pu5 که موتوری است ملی و کم مصرف است، به 7.863 لیتر کاهش یافته است.

MAHDI-TONDAR
03-30-2011, 09:13 PM
چهارشنبه، 10 فروردين 1390
http://www.khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgکاهش 7 درصدی مصرف بنزین در تعطیلات نوروزی امسال

به گزارش خبرخودرو، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از کاهش 7 درصدی مصرف بنزین از ابتدای تعطیلات نوروزی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت :در هفته نخست تعطیلات نوروزی سال گذشته مصرف روزانه بنزین حدود 69 میلیون لیتر بود که این رقم در تعطیلات امسال به 64.5 میلیون لیتر رسیده است به طوری که در این مدت حدود 7 درصد کاهش مصرف بنزین نسبت به تعطیلات سال قبل صورت گرفته است.
فرید عامری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو،با اشاره به افزایش مصرف بنزین در ایام تعطیلات نوروزی امسال نسبت به پیش از تعطیلات و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت:در نوروز امسال روزانه 10 میلیون لیتر افزایش مصرف بنزین نسبت به قبل از تعطیلات صورت گرفته است در حالی که در تعطیلات نوروز سال گذشته روزانه 6 میلیون لیتر افزایش مصرف نسبت به پیش از ایام تعطیلات صورت گرفته است که مقایسه این ارقام نشان از افزایش حدود 4 میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین در تعطیلات نوروزی امسال نسبت به تعطیلات نوروز سال قبل دارد.
وی در ادامه با توجه به رقم 54 میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین پیش از تعطیلات نوروزی امسال خاطر نشان کرد:در ایام تعطیلات نوروز 90 میزان مصرف روزانه بنزین به 64.5 میلیون لیتر افزایش یافت یعنی حدود 10 میلیون لیتر افزایش مصرف صورت گرفت در حالی که در نوروز سال گذشته در هفت روز ابتدای سال روزانه 69 میلیون لیتر مصرف بنزین داشتیم که نسبت به مصرف 64 میلیون لیتری پیش از تعطیلات نوروز 89 حدود 6 میلیون لیتر افزایش مصرف داشته ایم .
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین با اشاره وضعیت مطلوب سوخت رسانی در جایگاههای سراسر کشور تصریح کرد:از ابتدای تعطیلات تاکنون عرضه سوخت در جایگاههای سراسر کشور به شکل مطلوبی صورت گرفته، همچنین میزان ذخیره انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های در این ایام در شرایط خوبی قرار دارند به طوری که تاکنون هیچ گونه مشکلی در ارتباط با نحوه سوخت رسانی به خودروها و یا کمبود ذخیره سوخت جایگاهها گزارش نشده است.
عامری در ادامه با توجه به آماده باش جایگاههای عرضه سوخت جهت ارائه خدمات به مسافران نوروزی تاکید کرد:از ابتدای تعطیلات نوروزی حدود 40 تیم عملیاتی ویژه ،روزانه تعداد قابل توجهی از جایگاهها را مورد بازدید قرار داده ،همچنین شماره تلفن 09627 آماده دریافت انتقادات ،پیشنهادات و شکایات احتمالی مردم در سراسر کشور می باشد.
وی گفت :در حال حاضر حدود 2870 جایگاه فرآورده نفتی و 1640 جایگاه CNG در سراسر کشور مشغول فعالیت و ارائه خدمات می باشند.
وی تصریح کرد: همچنین 15 تیم سیار از 26 اسفند تا پایان تعطیلات نوروزی در مسیرهای پرتردد نظارت و تعمیرات تجهیزات جایگاههای CNG را بر عهده دارند.

MAHDI-TONDAR
04-03-2011, 06:07 PM
يکشنبه، 14 فروردين 1390
http://www.khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpg
تا زمان بازنگری جدید معیار مصرف سوخت :
استاندارد قبلی خودروها به قوت خود باقی است
به گزارش خبرخودرو، مدیر بهینه سازی انرژی در بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ضمن اشاره به طرح بازنگری معیار مصرف سوخت خودروها گفت: معیار مصرف سوخت خودروها هر 3 سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد که معمولا با این بازنگری ،استانداردهای جدید سخت گیرانه تر می شوند اما تا زمانی که این بازنگری انجام نگرفته است استانداردهای قبلی به قوت خود باقی است.
سید رضا فیض آبادی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، با توجه به تدوین و ابلاغ استاندارد ملی در کشور اظهار داشت : نظارت بر معیار مصرف سوخت خودروها بر عهده سازمان استاندارد بوده و این سازمان استاندارد است که باید بر معیارها نظارت نماید.
وی گفت:در حال حاضر استانداردهای موجود در بخش خودروهای سبک ، سنگین و موتور سیکلت تدوین گردیده و مصارف و رتبه کلیه خودروها در این حوزه ها مشخص شده است.
وی با اشاره به طرح تفاوت رتبه خودروها و علت آن با مواردی که در این خصوص مطرح می شود،خاطر نشان کرد:این موارد بایستی از سازمان استاندارد سوال گردد چرا که اطلاع رسانی در این خصوص از سوی سازمان بهینه سازی صورت پذیرفته و سازمان استاندارد مسئولیت کنترل این موارد را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه هم اکنون خودروهای موجود در کشور در وضعیت مناسبی از جهت مصرف سوخت قرار ندارند افزود : با ارتقاء تکنولوژی ، خودروسازان داخلی باید کیفیت و راندمان خودروها را افزایش دهند .
وی در خصوص اختلاف بر سر معیار DوG گفت : اصولا در متن استاندارد اعداد معیار دقیقا مشخص گردیده است اینکه استاندارد یورو 2 باید بر روی Dقرار گیرد یا G، اصولا مطرح نیست چراکه در جدول اعداد و در متن استاندارد اعداد قید گردیده و آن عدد بر روی Dقرار گرفته است .
وی در خصوص تغییر استاندارد سوخت خودرو از یورو 2 به یورو 5 و تاثیر آن بر تغییر معیار مصرف سوخت گفت : اصولا تغییر استاندارد سوخت ، تاثیر چندانی بر میزان مصرف سوخت خودروها ندارد .
وی افزود : بهتر است به جای انداختن توپ در زمین یکدیگر ، به فکر ارتقاء تکنولوژی خودروها باشیم .
وی خاطر نشان کرد : اصولا این اقدام تاثیر چشم گیری در میزان مصرف سوخت خودرو نداشته و شاید حداکثر 5 درصد مصرف را بالا و پائین نماید

MAHDI-TONDAR
04-09-2011, 04:58 PM
شنبه 20 فروردين 1390
(http://www.asrekhodro.com/Images/news/1302335670_14-2.jpg)

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد:
عرضه بنزین یورو 4 در نیمه اول امسال

عصر خودرو : با آغازبهره برداری از پروژه های بهینه سازی و بنزین سازی پالایشگاه های کشور در دهه فجر سال گذشته زمینه عرضه سوخت با استاندارد یورو 4 و مطابق با استانداردهای روز اروپا فراهم شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این باره از عرضه بنزین یورو 4 در سطح جایگاه های سوخت کشور در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.
فرید عامری افزود: در حال حاضر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای عرضه و توزیع سوخت یورو 4 آمادگی کامل دارد.
به گفته وی بر همین اساس برای احداث مخازن ذخره سازی خاص این نوع سوخت و شبکه توزیع آن برنامه ریزی شده است و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که بنزین یورو 4 با چه قیمتی عرضه خواهد شد گفت: در حال حاضر در خصوص قیمت بنزین یورو 4 تصمیمی گرفته نشده است.
گفتنی است تا کنون در کشور سوخت بر اساس استاندارد زیست محیطی یورو2 عرضه می شد که با افتتاح طرح های جدید پالایشگاهی از سال جاری و با پرش از مرحله استاندارد یورو 3 ، سوخت یورو 4 و سپس یورو 5 در جایگاه ها عرضه خواهد شد. همچنین در این ارتباط خودروسازان نیز بایستی تولیدات خود را مطابق با این نوع سوخت به بازار عرضه کنند.

MAHDI-TONDAR
04-14-2011, 12:28 PM
پنجشنبه، 25 فروردين 1390
http://www.khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpg
کاهش 12 درصدي مصرف بنزين در فارس
به گزارش خبرخودرو، مصرف بنزین در فارس با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها 12 درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، رئیس شرکت پخش فرآورده‏های نفتی منطقه فارس گفت: پس از اصلاح قیمت سوخت، مصرف بنزین در استان به 3 میلیون و 400 هزار لیتر در ماه رسید.
عبدالله محبی افزود : پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مصرف نفت گاز 17 درصد ، نفت سفید 6 درصد و گاز مایع نیز 14 درصد کاهش یافته است

MAHDI-TONDAR
04-18-2011, 04:37 PM
دوشنبه، 29 فروردين 1390
http://www.khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpg
عرضه گازوئیل استاندارد از نیمه دوم سال 90 آغاز می شود
به گزارش خبر خودرو،مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور گفت : براساس برنامه ریزی های شرکت پالایش و پخش گازوئیل استاندارد از نیمه دوم سال 90 عرضه می شود.
عباس کاظمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به اقدامات شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در این راستا اظهار داشت:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سال 85 نسبت به تولید گازوئیل استاندارد و تشویق خودروسازان جهت تولید خودروهای گازوئیل سوز اقداماتی را انجام داد به طوری که در همین ارتباط طرحهای تحقیقاتی برای خودروسازان تعریف گردید.
وی افزود:هم اکنون این طرحها در حال اجرااست به طوری که شرکت زامیاد تاکنون 17 هزار خودروی گازوئیل سوز را به بازار عرضه نموده است.
وی تصریح کرد: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت علاوه بر آماده سازی زیر ساختهای تولید و عرضه گازوئیل استاندارد و تشویق خودروسازان در این خصوص،قانون شماره گذاری و واردات خودروهای سواری گازوئیلی را با پی گیری های جدی ملغی نمود.
وی در ادامه در خصوص عدم عرضه گازوئیل استاندارد گفت:شرکت پالایش و پخش ، قبل از سال 85 تولید گازوئیل استاندارد را در دستور کار خود قرار داد و هم اکنون نیز این اقدامات ادامه دارد و احتمال آن می رود که برخی از این طرحها و پالایشگاههای تولیدی در سال 90 به مرحله تولید برسند.
مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در ادامه با اشاره به اقدامات شرکت پالایش و پخش در راستای تولید گازوئیل استاندارد گفت:شرکت پالایش و پخش در سالهای 84 و 85 به احداث پالایشگاههای تولید گازوئیل استاندارد اقدام نمود که امید است تعدادی از این پالایشگاهها در سال جاری در سرویس قرار گرفته و نفت وگاز با استاندارد مطلوب را عرضه نمایند.
کاظمی در ادامه خاطر نشان کرد:امید آن می رود از نیمه دوم سال 90 گازوئیل استاندارد در پالایشگاهها تولید و عرضه شود.
وی با بیان اینکه استفاده از خودروهای گازوئیل سوز بیش از 30 درصد کاهش مصرف سوخت را به همراه خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از 90 درصد اقدامات اجرایی پالایشگاههای تولیدی انجام و سرمایه گذاریهای لازم در این ارتباط صورت گرفته است کهانتظار می رود با توجه به اینکه خودروهای گازوئیل سوزکاهش مصرف سوخت را در کشور به همراه دارند هرچه سریعتر به مرحله تولید برسند.
وی با اشاره به مطرح گردیدن هزینه بر بودن تولید گازوئیل استاندارد گفت:هم اکنون هزینه و سرمایه گذاریهای لازم در راستای تولید گازوئیل استاندارد انجام گرفته و شرکت پالایش و پخش در انتظار اجرای اقدامات نهایی جهت تولید و عرضه گازوئیل استاندارد است.
وی در ادامه با اشاره به انجام زیرساختهای لازم در جهت مصرف گازوئیل در کشور خاطر نشان کرد:با توجه به اینکه استفاده از گازوئیل استاندارد نیازمند انجام زیر ساختهای تولید خودروهای گازوئیل سوز وعرضه گازوئیل استاندارد است هم اکنون این اقدامات انجام و مراحل نهایی نصب و راه اندازی را می گذراند.

MAHDI-TONDAR
04-30-2011, 01:11 PM
شنبه، 10 ارديبهشت 1390
http://www.khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpg
ايران واردات بنزين را حذف کرد
به گزارش خبرخودرو ، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مذاکره با عراق و افغانستان برای افزایش صادرات فرآورده های نفتی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال واردات بنزین نخواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ؛ علیرضا ضیغمی افزود : چند محموله بنزین امسال به افغانستان ارسال و مذاکراتی با ارمنستان و عراق برای صادرات فرآورده‌های نفتی به این کشورها انجام شد. ضیغمی با بیان اینکه از سال های گذشته صادرات سوخت به عراق و افغانستان انجام می شد، گفت : پارسال روزانه به صورت میانگین 400 تا 500 هزار لیتر فرآورده گازوییل (نفت گاز) از ایران به عراق به وسیله تانکرهای نفتکش صادر شد و در برخی روزها این میزان تا یک میلیون لیتر افزایش یافت.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش در باره روند صادرات فرآورده های نفتی به ارمنستان گفت: بر اساس مذاکرات اولیه با طرف ارمنی در سال 89، روزانه یک میلیون و 500 هزار لیتر بنزین و گازوییل به این کشور صادر خواهد شد. به گفته وی، قرار است روزانه 750 هزار لیتر بنزین و 750 هزار لیتر گازوییل از تبریز با سرمایه گذاری دوطرف با استفاده از خط لوله 8 اینچی به ایروان منتقل شود و به این ترتیب ارمنستان بخشی از نیازهای خود را در این زمینه به جای مدیترانه از ایران تامین خواهد کرد. ضیغمی از صدور مجوز صادرات نفتا از اوایل امسال خبر داد و تصریح کرد: نفتای تولیدی پالایشگاه های کشور پس از مخلوط شدن با بنزین به بنزین با اکتان 87 تبدیل می شود، بنابر این به جای صادرات بنزین با اکتان 87 نفتا را صادر می کنیم.
وی تصریح کرد: همزمان با صادرات بنزین، نفتای تولیدی در پالایشگاه های کشور نیز صادر می شود و صادرات نفتا در مقایسه با بنزین سوددهی بیشتری دارد. ضیغمی یادآور شد : با توجه به نیاز پتروشیمی ها ، نفتای تولیدی در پالایشگاه های کشور برای تامین نیاز مجتمع های پتروشیمی اختصاص می یابد و مازاد بر نیاز نیز صادر می شود. معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش پیش تر نیز گفته بود: با توجه به صدور مجوز عرضه بنزین در رینگ صادراتی بورس کالا، صادرات این فرآورده به دستور وزیر نفت به صورت موازی هم از سوی واحد بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و هم از طریق عرضه در بورس انجام می شود.
به گفته وی، تا کنون چند محموله بنزین از سوی شرکت های بخش خصوصی مورد تایید سفارت ایران و افغانستان به این کشور صادر و مقدمات کار برای صادرات بنزین و گازوییل به ارمنستان نیز فراهم شده است و به زودی صادرات فرآورده به این کشور انجام می شود. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: بر اساس برنامه، طرح افزایش ظرفیت و بهینه سازی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند، بنزین سازی پالایشگاه آبادان، طرح توسعه پالایشگاه تهران و طرح افزایش ظرفیت و بهینه سازی پالایشگاه لاوان تا نیمه نخست امسال و بقیه طرح های از جمله طرح توسعه پالایشگاه تبریز، بندرعباس تا پایان سال به مرور به بهره برداری خواهند رسید و ظرفیت تولید بنزین کشور 28 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، با افزایش ظرفیت تولید فرآورده های نفتی، مازاد تولید پالایشگاه های کشور برای صادرات اختصاص خواهد یافت. ضیغمی با بیان اینکه هم اکنون واردات بنزین در کشور به صفر رسیده است، افزود: امسال واردات بنزین نخواهیم داشت و در صورت نیاز، از امکانات پتروشیمی برای تامین بنزین مورد نیاز کشور (با هدف بالا بردن عدد اکتان بنزین تولیدی در برخی پالایشگاه ها) استفاده خواهد شد.

L90
05-28-2011, 02:39 PM
میانگین مصرف سوخت خودروها را به 7 لیتر می‌رسانیم

شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۰

تین نیوز: این روزها با گران‌شدن بنزین، حساسیت‌ها نیز روی كاهش مصرف سوخت افزایش یافته و در این بین، میزان مصرف خودروهای داخلی نیز بیش از گذشته در كانون توجه قرار دارد.

آن طور كه آمار می‌گوید، بخش عظیمی‌ از مصرف سوخت در ایران به خودروهای داخلی اختصاص دارد و هم‌اكنون با وجود انجام برخی اقدامات، میانگین مصرف سوخت این خودروها به عدد 8.6 لیتر در هر 100 كیلومتر سیكل تركیبی رسیده است البته خودروسازان اعلام كرده‌اند این میانگین را باز هم پایین خواهند آورد.

هرچند میانگین مصرف 8.6 لیتر در هر 100 كیلومتر سیكل تركیبی هنوز هم بالا به نظر می‌رسد، اما مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اعتقاد دارد اقدامات خودروسازان در این مورد مثبت بوده است.

عباس كاظمی ‌البته این را هم می‌گوید كه میانگین مصرف فعلی به خاطر حجم موتور پایین خودروهاست و اگر خودروهای داخلی پرحجم‌تر بودند، قطعا میانگین نیز بالاتر از اینها می‌رفت.

وی همچنین از تركیب سبد سوخت كشور صحبت به میان آورده و عنوان می‌كند كه در سال 1404 سهم خودروهای دیزلی به 18 درصد خواهد رسید.

به گفته كاظمی، در این سال پالایشگاه‌های كشور توانایی تولید 50 میلیون لیتر گازوئیل استاندارد در روز را خواهند داشت بنابراین مشكلی در مورد تامین سوخت مورد نیاز خودروهای دیزلی وجود نخواهد داشت.

وی همچنین تاكید می‌كند كه پالایشگاه‌های اراك و تهران از سال آینده می‌توانند بنزین و گازوئیل استاندارد (یورو5) تولید كنند. گفت‌وگوی «جام‌جم» با مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت را می‌خوانید.

آن طور كه آمار می‌گوید، ایران یكی‌ از پرمصرف‌ترین كشورهای دنیا در انرژی است و در این بین خودروها نیز نقش زیادی را ایفا می‌كنند. می‌خواهم بدانم از جنبه آماری، مصرف سوخت خودروهای ما در مقایسه با سایر كشورها چقدر تفاوت دارد؟
قطعا بالاتر از سایر كشورهاست. در حال حاضر فاصله زیادی بین میزان مصرف سوخت خودروهای كشور بخصوص داخلی‌ها با اروپا و كشوری مثل ژاپن وجود دارد. البته در مقایسه با آمریكا، فاصله چندانی نداریم كه آن هم به دلیل ذات خودروهای آمریكایی است. به هر حال خودروهای موجود در بازار آمریكا از حجم موتور بسیار بالایی برخوردارند و طبیعتا مصرف سوختشان نیز بسیار بالاست.

خودروسازان داخلی معتقدند كه اقدامات مناسبی را برای كاهش مصرف سوخت محصولات خود انجام داده و میانگین مصرف را طی چند سال اخیر پایین آورده‌اند. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا اقدامات آنها كافی بوده است؟
ببینید، به هر حال ما یك زمانی به دلیل قیمت پایین سوخت، مصرف بسیار بالایی داشتیم و دولت و خودروسازان نیز توجه چندانی به استانداردسازی در این مورد نداشتند. این در شرایطی است كه سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت، مصرف را كاهش داد و مصوبه مجلس مبنی بر لزوم استانداردسازی در سوخت نیز عامل دیگری شد برای پایین‌آمدن میزان مصرف.

این مصوبه كه به سال 79 مربوط می‌شود، تعامل خوبی را میان خودروسازان و وزارت نفت به وجود آورد و روندی متقابل و سازنده را بین آنها بنیان گذاشت. كاهش ورود خودروهای پرمصرف و دارای استاندارد پایین و توجه بیشتر خودروسازان به كاستن از مصرف سوخت محصولاتشان، از جمله نتایج مثبت این تعامل به حساب می‌آید. به اعتقاد من می‌توان گفت كه اقدامات خودروسازان در مورد كاهش مصرف سوخت مناسب بوده، زیرا در حال حاضر میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی حدود 6/8 لیتر در سیكل تركیبی است.

اما این میانگین مصرف كه می‌گویید چندان نمی‌تواند رضایت‌بخش و امیدواركننده باشد، زیرا بیشتر خودروهای داخلی (مانند پراید) دارای حجم موتور پایینی هستند. در واقع اگر خودروهای پرحجم بیشتری داشتیم، مصرف سوخت بسیار بیش از اینها می‌شد.

حرفتان را قبول دارم. هم‌اكنون چندصدهزار دستگاه از خودروهای داخلی را پراید و پژو 206 تشكیل می‌دهند و حجم موتور آنها پایین است، كه اگر این‌گونه نبود، قطعا میانگین مصرف بالاتر از 6/8 می‌رفت. این را هم نباید فراموش كنیم كه میانگین فعلی بر اساس استاندارد یورو2 است. منتها با همه اینها باید با دیدی مثبت به قضیه نگاه كنیم، مخصوصا این‌كه خودروسازان وعده كاهش میانگین مصرف فعلی را نیز داده‌اند.

شركت تحت مدیریت شما هر چند وقت یكبار گزارشی از میزان مصرف سوخت خودروهای كشور ارائه می‌دهد، حال آن‌كه گاهی در واقعیت، تناقض‌هایی به چشم می‌آید. به عنوان مثال در آمار شما فلان خودرو 7 لیتر بنزین می‌سوزاند، اما در عالم واقعیت، مصرف آن بیش از اینها می‌شود. دلیل این موضوع چیست؟
ببینید، آماری كه در مورد میزان مصرف سوخت خودروها اعلام می‌شود، بر اساس بنزین با اكتان 95 است، اما بنزین فعلی از اكتان 87 بهره می‌برد و شاید به همین دلیل شاهد برخی تناقض‌ها هستیم. به هر حال هرچه عدد اكتان بنزین بالاتر باشد، این به معنای استانداردتربودن آن است. در واقع اگر عدد اكتان پایین باشد، ممكن است مصرف سوخت نیز بالا برود.

حال با این شرایط، به نظر شما میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی تا پایان برنامه پنجم به چه عددی خواهد رسید؟
فكر می‌كنم بتوانیم به میانگین 7 لیتر در سیكل تركیبی برسیم. البته به شرط آن‌كه استاندارد بنزین را ارتقا داده و خودروهای دیزلی را توسعه بدهیم. دیزلی‌ها می‌توانند كمك زیادی به كاهش میانگین مصرف سوخت بكنند، زیرا هم راندمان بالاتری نسبت به بنزینی‌ها دارند و هم مصرف سوخت تركیبی‌شان كمتر است. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، باید 7 درصد خودروهای داخلی تا پایان برنامه پنجم (انتهای سال 94) دیزلی باشند و تا سال 1404 نیز این رقم به 18 درصد برسد.

آیا چنین امكانی وجود دارد كه بتوانیم طی 14 سال آینده 18 درصد خودروهای داخلی را دیزلی كنیم؟
تعامل خوبی میان خودروسازان و وزارت نفت به وجود آمده است، به اعتقاد من می‌توان گفت كه اقدامات خودروسازان در مورد كاهش مصرف سوخت مناسب بوده زیرا در حال حاضر میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی حدود 6/8 لیتر در سیكل تركیبی است

بله، شدنی است، منتها بستگی به عواملی مانند میزان استقبال مشتریان و اقدامات خودروسازان در مورد تولید عرضه محصولات دیزلی دارد. تا جایی كه می‌دانم، ایران خودرو هم‌اكنون سمندی دیزلی را طراحی كرده و این محصول، هم شتاب خوبی دارد و هم مصرف پایین. آن طور كه عنوان می‌شود، سمند دیزلی در هر 100 كیلومتر سیكل تركیبی تنها 5/5 لیتر بنزین می‌سوزاند. با این حساب، اگر خودروسازان بتوانند محصولاتی از این دست را به تولید برسانند، آینده خوبی در انتظار دیزلی‌ها خواهد بود.

در این‌كه خودروهای دیزلی به كاهش مصرف سوخت كمك خواهند كرد، شكی نیست، اما تكلیف گازوئیل موردنیاز آنها چه خواهد شد؟ به هر حال هم‌اكنون گازوئیل كشور از آلایندگی (گوگرد) بسیار زیادی برخوردار است و نمی‌توان از آن در خودروهای سواری استفاده كرد.

این مشكل هم برطرف خواهد شد، زیرا پالایشگاه‌های كشور به سمت استانداردسازی رفته‌اند و از سال آینده می‌توانند سوخت استاندارد (یورو5) مورد نیاز كشور را تامین كنند.

كدام پالایشگاه‌ها را می‌گویید؟
تا جایی كه من اطلاع دارم، پالایشگاه اراك هم‌اكنون به بالای 90 درصد پیشرفت فیزیكی رسیده و از سال آینده می‌تواند سوخت استاندارد به جایگاه‌های كشور بدهد. البته پالایشگاه تهران هم وضعیت مشابهی دارد. با روندی كه در استانداردسازی پالایشگاه‌های كشور در پیش گرفته شده، همه آنها در سال 1404 توانایی عرضه انواع سوخت استاندارد (یورو5) را خواهند داشت. با این حساب، اگر 18 درصد خودروهای داخلی در این سال دیزلی باشند، توانایی تامین سوخت مورد نیاز آنها را خواهیم داشت. در حال حاضر روزانه 90 میلیون لیتر گازوئیل در كشور مصرف می‌شود كه حدود 52 میلیون لیتر آن سهم بخش حمل و نقل است و می‌توان با روبه‌راه شدن پالایشگاه‌ها، این نیاز را به صورت استاندارد تامین كرد.

اگر فرض كنیم سهم 7 درصدی خودروهای دیزلی از سال آینده محقق شود، آیا می‌توان به واسطه پالایشگاه اراك و تهران نیاز آنها را برآورده كرد؟
بله، چراكه سال آینده می‌توانیم حداقل 10 میلیون لیتر گازوئیل استاندارد در روز تولید كنیم و این میزان تولید می‌تواند جوابگوی خودروهای دیزلی باشد. در واقع كار این پالایشگاه‌ها این است كه عدد اكتان فعلی را در سوخت كشور اصلاح می‌كنند.

بجز دیزل و بنزین، گاز نیز یكی دیگر از سوخت‌های مورد استفاده در خودروهای كشور به حساب می‌آید. با توجه به آن‌كه استفاده از گاز در خودروها دارای مشكلاتی است، چه سهمی‌برای این سوخت در نظر گرفته شده است؟
در سبد سوخت، سهمی ‌12 درصدی را پیش‌بینی كرده‌ایم، اما تولید، خودروهای دوگانه سوز سهمی ‌9 درصدی خواهند داشت. این ارقام پس از انجام كارشناسی‌های لازم بدست آمده و در جلساتی كه داشتیم، مسوولان وزارت نفت و وزارت صنایع و خودروسازان نیز حضور داشتند.

سهم باقی سوخت‌ها چقدر خواهد بود؟
در حالت كلی، سهم گاز (CNG) دوازده درصد، گازوئیل 18 درصد و هیبرید یك درصد است و باقی سبد سوخت نیز به بنزین اختصاص دارد. در بخش تولید نیز دوگانه‌سوزها 9 درصد و دیزلی‌ها نیز 24 درصد سهم خواهند داشت.

در گفته‌هایتان به هیبرید اشاره كردید. فكر نمی‌كنید سهم اندكی برای آن در سبد سوخت در نظر گرفته شده است؟
خب این برای شروع كار است. ممكن است در آینده سهم هیبرید بیشتر از اینها شود و استفاده از خودروهای هیبریدی توسعه یابد. ما هرچه بتوانیم استفاده از هیبریدها را توسعه دهیم، از سهم گازوئیل و بنزین می‌كاهیم، منتها این موضوع بستگی به اقدامات خودروسازان و میزان استقبال مشتریان دارد. به هر حال خودروهای هیبریدی دارای شرایط خاصی هستند و شرایط تولید و خدمات پس از فروش آنها با خودروهای عادی فرق می‌كند. از سوی دیگر قیمت هیبریدی‌ها نیز بیشتر خواهد بود كه این موضوع نیز بر میزان استقبال مشتریان تاثیر می‌گذارد.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قصد دارد در پروژه‌ای 18 ماهه، خودروی هیبریدی طراحی كند و این پروژه ظاهرا آغاز نیز شده است. به اعتقاد شما می‌توان طی مدت زمان در نظر گرفته شده، چنین خودرویی را طراحی كرد؟
بستگی به سرمایه‌گذاری دارد. به هر حال باید برای به سرانجام رساندن چنین پروژه‌ای، حمایت‌های لازم را انجام داد و امكانات مورد نیاز را مهیا كرد. البته قطعا در ابتدای كار باید به وسیله واردات، بازاریابی لازم را برای خودروهای هیبریدی سنجید و در نهایت با همكاری نهادهای مختلف هیبریدهای داخلی را طراحی و تولید كرد.

به عنوان پرسش آخر، در صورت ادغام وزارت نفت، تكلیف سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت چه می‌شود؟
طبق قانون، دولت باید اساسنامه وزارت نفت را اصلاح كند كه با این حساب جایگاه سازمان بهینه‌سازی حفظ خواهد شد. به نظرم حتی در آینده جایگاه محكم‌تری نیز خواهد داشت.

MAHDI-TONDAR
07-07-2011, 11:02 AM
پنجشنبه، 16 تير 1390
خبر خودرو:ایجاد الزام برای واردات مخازن خودروها دو گانه سوز قابل تحسین است
به گزارش خبرخودرو، بر اساس برخی اخبار مخازن خودروهای دو گانه سوز که در سال 89 به کشور وارد شده اند مسائلی را برای استفاده کنندگان خودرو بوجود آوردند که موجب شد کارگروه سی ان جی نسبت به واردات آنها اقدام به ایجاد الزامات بیشتری نمایند. به همین منظور دبیرانجمن سی ان جی کشور ،گفت :این اقدام در راستای افزایش کیفیت و استاندارد مخازن سی ان جی وارداتی به کشور صورت می گیرد که به نوعی خود قابل تحسین است .
مهندس ابراهیمی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود :واردات مخازن غیر استاندارد و بدون کیفیت به کشور علاوه بر به خطر انداختن امنیت جانی شهروندان ،عملکرد صنعت سی ان جی در کشور را نیز زیر سوال خواهد برد به همین دلیل هر اقدامی در ارتباط با استاندارد سازی مخازن خودروهای دو گانه باید مورد تقدیر قرار گیرد
. وی تصریح کرد :خودروسازان باید برای واردات مخازن خودرو های دو گانه سوز ابتداء طرحهای خود را به کار گروه سی ان جی تحویل داده تا در راستای آن مجوزبرای واردات مخازن خودرو های سی ان جی به آنان اعطا شود .
دبیر انجمن سی ان جی کشور طرحها را مشتمل بر بازرسی تست ادواری مخازن وارداتی دانست و گفت :بازرسی های ادواری در دو سطح بررسی فنی سیستم های مربوط به گاز خودرو و بازدید بصری مخازن سی ان جی در این حوزه انجام می گیرد .
ابراهیمی خاطر نشان کرد :در حال حاضر حدود 3 میلیون دستگاه خودرو سوز در حال تردد هستند .

MAHDI-TONDAR
07-16-2011, 06:37 PM
جمعه، 24 تير 1390
خبر خودرو:اختلاف قیمت سی ان جی و بنزین ناعادلانه است
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنفی سی ان جی کشور از کاهش 30 درصدی مصرف سی ان جی پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها خبر داد و گفت: پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و در پی آن افزایش قابل توجه قیمت حامل های انرژی از جمله سی ان جی مصرف این سوخت از 18میلیون مترمکعب به 13 میلیون متر مکعب در روز کاهش یافت اما با این وجود روند استفاده از سی ان جی تقریبا به حالت قبلی خود در حال بازگشت است.
ابراهیمی مقدم در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن بیان اینکه بر اساس آمار به دست آمده، مصرف سه ماهه نخست سال جاری به 17 میلیون مترمکعب در روز رسیده است افزود: یکی از دلایل عمده کاهش تقاضای سی ان جی در خودروهای دوگانه سوز ،کاهش اختلاف قیمت این سوخت و بنزین می باشد
. وی با ناعادلانه خواندن قیمت سی ان جی نسبت به بنزین تصریح کرد:در حال حاضر گاز تحویلی به جایگاه های سی ان جی نزدیک به قیمت صادرات عرضه می شود اما میانگین قیمت هر متر مکعب بنزین برابر با 500 تومان می باشد این در حالی است که قیمت بنزین براساس فوب خلیج فارس به انضمام هزینه های نگهداشت ،توزیع و عرضه حدودا 850 الی 900 تومان عرضه می شود.
وی با اشاره به این مطلب که سیاست تعیین قیمت سی ان جی و بنزین از نرم منطقی تبعیت نمی کند اظهارداشت: عدم پیش بینی نرخ کارمزد مناسب برای جایگاه های سی ان جی با توجه به سرمایه گذاری های هنگفت ، تکنولوژی پیچیده و بالای جایگاه ها ، هزینه های نگهداری فراوان جهت تعمیر تجهیزات جایگاه ها ،بسیار ناچیز در نظر گرفته شده و همین امر موجب عدم رغبت بخش خصوصی را جهت سرمایه گذاری در احداث جایگاه ها شده است.
دبیر انجمن صنفی سی ان جی کشور فعالیت یک هزار و 700 جایگاه سی ان جی را یادآور شد و گفت با وجود فعالیت بیش از 2 میلیون و 300 هزار دستگاه خودروی دوگانه سوز رسمی و بیش از 400 هزار دستگاه خودروی دوگانه سوز غیر رسمی ،کشور نیازمند احداث و راه اندازی حداقل یک هزار باب جایگاه سی ان جی می باشد.
ابراهمی مقدم در خصوص خرید و فروش برچسب انرژی خودروها در بازار آزاد بیان داشت: خرید و فروش برچسب انرژی خودروها در بازار آزاد به دلیل مکانیزم غیر اصولی است و همین امر موجب خرید و فروش برچسب های انرژی در بازار آزاد شده است.
وی در پایان در خصوص تست ادواری مخازن سی ان جی خاطرنشان کرد: در راستای جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از عدم بازرسی مخازن سی ان جی وزارت نفت در مرحله نخست باید پروسه عرضه سی ان جی توسط کارت سوخت را تسریع بخشد و در مرحله بعدی خودروسازان با اعمال تمهیدات امکان بازرسی ادورای مخازن سی ان جی را در مراکز خدمات پس از فروش فراهم نمایند.

MAHDI-TONDAR
09-30-2011, 02:26 AM
http://www.khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpgبه گزارش خبرخودرو ، آمارها پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بخش مصرف سوخت کشور، نشان می‌دهد در صورت اجرا نشدن این طرح، مصرف بنزین کشور به 120 میلیون لیتر در روز می رسید.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، علاوه بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی چندین پروژه بزرگ و ملی را برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور اجرا کرد که مهمترین آنها راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی بنزین بود که با اجرای آن در مدت 22 ماه، بیش از 8.

5 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی شد.

سهمیه بندی بنزین علاوه بر این موجب کاهش قاچاق سوخت کشور و به روز شدن اطلاعات بیش از 17 میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت در کشور شد و توانست سهم موثری در کنترل و کاهش مصرف فرآورده استراتژیک بنزین داشته باشد.

طرح سامانه هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی بنزین از تیر 1386 عملیاتی شد و تا زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هادر حدود 3.

5 سال توانست مصرف سوخت را در کشور مدیریت کند.

در تیر 86 با اجرای نظام سهمیه‌بندی، مصرف روزانه بنزین که به 70 میلیون لیتر نزدیک شده بود، به 59.

8 میلیون لیتر کاهش یافت و برغم ورود سالانه بیش از 1.

2 میلیون دستگاه خودرو جدید به سیستم حمل و نقل کشور، میانگین مصرف بنزین در سال نخست سهمیه‌بندی بنزین یعنی از تیر 86 تا خرداد 87 به 61.

8 میلیون لیتر در روز رسید و این در شرایطی است که در صورت اجرا نشدن این طرح در کشور، در همین مدت میانگین مصرف بنزین کشور به روزانه 76.

4 میلیون لیتر افزایش می‌یافت.

در سال دوم سهمیه‌بندی نیز هر چند مصرف بنزین نسبت به سال اول با اندکی افزایش مواجه شد، اما مقایسه آن با برآوردی که از مصرف بدون نظام سهمیه‌بندی ارایه شده بود، حکایت از تفاوت حدود 20 میلیون لیتر در روز داشت؛ در دومین سال سهمیه‌بندی بنزین یعنی فاصله تیر 87 تا خرداد 88، مصرف این فرآورده نفتی به طور میانگین به 66.

1 میلیون لیتر در روز رسید که بر پایه برآورد‌های کارشناسان در صورتی که طرح سامانه هوشمند سوخت عملیاتی نمی‌شد، می‌توانست تا 80.

5 میلیون لیتر در روز نیز افزایش یابد.

در سومین سال سهمیه‌بندی بنزین حدفاصل تیر 88 تا خرداد 89 با محول شدن مدیریت مصرف سوخت به خانوار‌ها ، مصرف بنزین نسبت به سال قبل از آن با کاهش روبرو شد؛ در این مدت میانگین مصرف روزانه بنزین بالغ بر 65.

8 میلیون لیتر بود، در حالی که اگر نظام سهمیه‌بندی اجرایی نمی‌شد در این مدت باید روزانه 85 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شد که عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

چهارمین سال سهمیه‌بندی بنزین در نیمه راه با قانون هدفمندی یارانه‌ها تلاقی کرد و این تلاقی به میزان زیادی در مدیریت مصرف سوخت کشور تاثیرگذار بود؛ از تیر ماه سال 89 تا 28 آذر ماه این سال که اجرای طرح آغاز شد، مصرف بنزین در مقایسه با ماه‌های مشابه سال قبل از آن کاهش چشمگیری پیدا کرد تا این که اصلاح قیمت سوخت در ماه پایانی فصل پاییز به کمک طرح سهمیه‌بندی آمد و مصرف را به سطح غیرقابل باوری کاهش داد.

طرح دیگری که در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران کلید خورد، سیستم پرداخت الکترونیکی بهای سوخت در جایگاه‌ها بود.

اجرای این طرح که درتمام جایگاه‌های سوخت کشور عملیاتی شد، علاوه بر حذف گردش فیزیکی روزانه حداقل 60 میلیارد ریال وجه نقد از چرخه پرداخت کشور با نرخ‌های کنونی سوخت، زمینه کاهش دوباره مصرف سوخت ناشی از تقلیل زمان معطلی خودروها در جایگاه‌های سوختگیری را فراهم کرد.

انباشت نشدن وجه نقد در جایگاه‌ها و مشکلات امنیتی، جلوگیری از خطاهای انسانی در محاسبه وجه فرآورده و افزایش رضایت‌مندی مشتریان از دیگر دستاوردها و مزایای این سیستم بوده و است.

* جلوگیری از 600 هزار سفر با فروش اینترنتی سوخت فروش اینترنتی سوخت در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، طرح دیگری بود که با هدف مدیریت زمان و مصرف، تدوین و به مرحله اجرایی رسید.

در این طرح مشتریان سوخت در کشور به جز خودروها که برای سوختگیری به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند، به جای مراجعه حضوری برای خرید و سفارش فرآورده نفتی از طریق پایگاه اینترنتی طراحی شده سفارش خود را ثبت و محصول مورد نظر را در محل دریافت می‌کنند.

با بکارگیری این سامانه از 600 هزار سفر ارباب‌رجوع به مراکز شرکت ملی پخش در هر ماه جلوگیری می‌شود و از هدر روی ماهانه 300 هزار ساعت مشتریان جلوگیری خواهد شد.

دستاوردهای این طرح ملی به این جا ختم نمی‌شود و این طرح قابلیت آن را دارد که با اجرای آن در مصرف ماهانه بیش از 3 میلیون لیتر بنزین، صرفه‌جویی کند و مسافت طی شده خودروها را ماهانه بیش از 30 میلیون کیلومتر کاهش دهد.

کاهش آمار تلفات جاده‌ای حمل و نقل ناشی از کاهش سفر، جلوگیری از استهلاک غیرمتعارف زیرساخت‌های کشور، افزایش رضایتمندی مشتریان و در نهایت حذف خطاهای انسانی در محاسبه و دریافت وجه فرآورده‌های نفتی از دیگر مزایای این طرح است.

* کاهش زمان سوختگیری به 2 دقیقه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اجرای طرح احداث و توسعه مجاری عرضه فرآورده‌های نفتی در سطح کشور زمینه کاهش سالانه 73 میلیون لیتری بنزین را فراهم کرده که معادل حداقل 400 میلیارد ریال است.

کاهش زمان معطلی خودروها برای سوختگیری یکی از دستاوردهای مهم این طرح است که در صرفه‌جویی زمان و مصرف سوخت نقش اساسی دارد؛ با کارشناسی های انجام شده در شهر تهران، توسعه مجاری عرضه فرآورده باعث شده است که متوسط زمان سوختگیری خودروها از 10 به 2 دقیقه کاهش یابد.

همچنین افزایش پراکندگی جایگاه‌ها در شهرها و کاهش ترددهای غیرضروری، کاهش ترافیک و آلودگی هوا دستاوردهای دیگر اجرای این طرح است.

* جمع‌آوری روزانه 200 هزار لیتر بخار بنزین بخار شدن بنزین در مخازن جایگاه‌های سوخت و باک خودروها سالانه در سال های گذشته میلیاردها تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می کرد؛ برای جلوگیری از این خسارت ملی طرح کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین (کهاب) در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تهیه و اجرایی شد.

با نصب تجهیزات مورد نیاز طرح کهاب، بخار بنزین به مخازن باز می‌گردد و ضمن جلوگیری از هدر روی آن، کاهش آلودگی محیط زیست را نیز به دنبال دارد.

بازیافت روزانه حداقل 200 هزار لیتر بنزین از بخار این فرآورده یکی از مهمترین مزایای این طرح است و کاهش هزینه در بخش درمان این طرح، با کاهش آلودگی محیط زیست 2 هزار میلیارد ریال است و کل هزینه‌های اجرایی این طرح در کمتر از 3 سال بازیافت خواهد شد.


پنجشنبه، 7 مهر 1390

MAHDI-TONDAR
10-26-2011, 09:48 PM
تولید بنزین بر اساس استاندارد روز اروپا
پرشین خودرو: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با مذاکراتی که با وزارت نفت به عمل آمد قرار شد تا شهریور سال 91 تولید بنزین در تمام پالایشگاههای کشور بر اساس استانداردهای روز اروپا و یورو 5 صورت پذیرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، محمدجواد محمدی‌زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه با مذاکراتی که با وزارت نفت به عمل آمد قرار شد تا شهریور سال 91 تولید بنزین در تمام پالایشگاه‌های کشور براساس استانداردهای روز اروپا و یورو 5 صورت پذیرد، تصریح کرد: با پیگیری‌هایی که سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص تولید بنزین و گازوئیل در کشور بر اساس استانداردهای روز اروپا انجام داد پالایشگاه شازند اولین پالایشگاهی است که این امر را محقق کرد و تولید این فرآورده ها را مطابق با استانداردهای روز اروپا انجام داد.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌هایی در پالایشگاههای تهران، آبادان، بندرعباس و اصفهان هم در حال نهایی شدن است و انشاالله تا شهریور سال 91، کل پالایشگاههای کشور این فرآورده ها را بر اساس استاندارد یورو 5 تولید خواهند کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه خاطرنشان کرد: تولید سوخت بر اساس استانداردهای روز اروپا باعث می شود به طور مثال میزان گوگرد در سوخت گازوئیل به زیر 50 پی پی ام کاهش یابد که این یک موفقیت بسیار بزرگ است و از سوی دیگر بهبود عدد اکتان بنزین و ترکیبات آن موجب افزایش کارایی خودروها و کاهش آلایندگی آنها می شود.

1390/08/04
************************************************** ************************************************** ***********************************

کاهش مصرف بنزین در مهرماه
پرشین خودرو: در30 روز مهرماه به طور میانگین روزانه 60.47 میلیون لیتر بنزین و 86.79 میلیون لیتر گازوئیل مصرف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 4 و 13 درصد کاهش داشته است.
به گزارش «پرشین خودرو»، با گذشت یک ماه از اولین ماه از فصل پائیز مصرف حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل کاهش پیدا کرد به طوری که در طول مهر ماه به طور میانگین 60.47 میلیون لیتر بنزین و 86.79 میلیون لیتر نیز گازوئیل مصرف شده است که هر کدام از این دو حامل انرژی به ترتیب 4 و 13 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
این گزارش اضافه می کند: از دیگر حامل های انرژی که مصرف آنها به شدت کاهش یافته است می توان به نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع اشاره کرد به طوری که در این مدت به طور میانگین 17.25 میلیون لیتر نفت سفید ، 34.55 میلیون لیتر نفت کوره و 6.62 هزار تن گاز مایع مصرف شده است.
بنابراین گزارش مصرف نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 12 درصد، 20 درصد و 9 درصد کاهش داشته است.

MAHDI-TONDAR
11-08-2011, 01:49 PM
خودروسازان و برچسب‌ سوخت غیرواقعی
پرشین خودرو: در شرایطی كه قرار بود از ابتدای مهر ماه برچسب‌های جدید مصرف سوخت بر خودروهای داخلی نصب شود، اما طبق اظهارات مدیر بهینه‌سازی انرژی شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت تاكنون این اتفاق نیفتاده است.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، محمدرضا فیض‌آبادی مدیر بهینه‌سازی انرژی در بخش حمل و نقل شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت اظهار كرد: خودروسازان همچنان از الصاق برچسب‌های انرژی واقعی بر روی خودروهای تولیدی خودداری می‌كنند.
وی ادامه داد: نصب برچسب انرژی بر روی خودروها مطابق با استاندارد ملی 2ـ 4241 الزامی است و این امر پیش از این از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسما به خودروسازان ابلاغ شده است.
وی افزود: نصب برچسب انرژی باعث می‌شود كه مردم از وضعیت مصرف سوخت خودروها و مقایسه آن‌ها با یكدیگر در هنگام خرید خودرو جهت انتخاب خودرو كم مصرف استفاده كنند، اما متاسفانه برخی شركت‌های خودروساز داخلی اقدام به نصب برچسب‌های انرژی غیرواقعی و مغایر با استاندارد ملی و مصوب روی خودروهای تولیدی خود می‌كنند.
فیض‌آبادی با بیان اینكه به عنوان مثال خودروساز روی خودرویی كه مصرف سوخت آن بالاست و در رتبه G قرار دارد، برچسب مصرف سوخت رتبه D را نصب كرده است، خاطرنشان كرد: اقدام خودروسازان در نصب برچسب‌های انرژی غیرواقعی خلاف قانون و استاندارد ملی ایران است.
وی افزود: دستگاه‌های ذیربط در راستای جلوگیری از نقض آشكار قانون از سوی خودروسازان و هرج و مرج موجود در این خصوص باید با اعمال نظارت و برخورد جدی، مانع از گمراهی و تشویش افكار عمومی شوند.
فیض‌آبادی خواستار عزم جدی خودروسازان به ارتقای كیفی محصولات خود و نیز افزایش تولید خودروهای با كیفیت بالا و كم مصرف شده و تصریح كرد: در حال حاضر برخی خودروهای تولید داخل از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و همین امر با توجه به كثرت میزان تولید خودروهای با كیفیت پایین موجب افزایش مصرف سوخت و تشدید انتشار آلاینده های زیست محیطی در كشور و به ویژه كلانشهرها شده است.
به گفته وی، تعریف خودرو كم مصرف شامل آن دسته خودروهایی می‌شود كه رتبه انرژی آن‌ها D به بالا باشد و به تعبیر دیگر رتبه انرژی آن‌ها A یا B یا C باشد.
پیش از این موسسه استاندارد اعلام كرده بود كه خودروسازان از ابتدای مهر باید از برچسب‌های مصرف سوخت جدید استفاده كنند.
1390/08/17

Renault Logan
11-11-2011, 11:18 PM
معیار بهینه‌سازی درباره مصرف سوخت خودروها غیرکارشناسی است

20/08/90


معیار پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در خصوص برچسب‌های مصرف انرژی خودروها غیرعلمی و غیرکارشناسی است.
احمد نعمت‌بخش - دبیر انجمن خودروسازان - در واکنش به اظهارات معاون سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت مبنی بر اقدام خودروسازان در نصب برچسب مصرف انرژی غیرواقعی بر خودروهای تولیدی، با بیان مطلب بالا افزود: در سال 89 کمیسیون فنی تدوین استاندارد 2-4241 بدون حضور نمایندگان وقت وزارت صنایع و معادن و شرکت‌های خودروساز به عنوان ذی‌نفعان اصلی، برای تجدیدنظر در معیار مصرف سوخت تشکیل جلسه داده و متعاقب آن در اسفند سال 89 نیز در جلسه اصلی کمیته معیار مصرف سوخت بدون حضور نمایندگان وزارت صنایع و معادن، سازمان استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست، معیار غیرکارشناسی را تصویب کردند.
وی با بیان این‌که ارقام پیشنهاد شده سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در خصوص معیار مصرف سوخت خودروها غیرکارشناسی است، خاطرنشان کرد: معیار مدنظر سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت نه تنها خودروهای تولید داخل را نیز به صورت غیرواقع‌بینانه بسیار پرمصرف (سطح G) نشان می‌دهد بلکه به عنوان مثال خودروی سیتروئن C5 وارداتی که در اروپا نیز تولید می‌شود را در خارج از گرید G قرار داده است.
وی ادامه داد: پیش از این موسسه استاندارد در نامه‌ای به خودروسازان خواستار اجرای معیار مدنظر سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در خصوص برچسب‌های مصرف انرژی شده بود که انجمن خودروسازان مستندات خود در خصوص غیرواقعی بودن این معیارها را به موسسه استاندارد ارسال کرد.
نعمت‌بخش تصریح کرد: در مجموع می‌توان گفت با توجه به آن‌که استاندارد یورو 2 تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت در حال حاضر امکان تغییر معیار مصرف سوخت خودروها وجود ندارد.
پیش از این محمدرضا فیض‌آبادی ـ مدیر بهینه‌سازی انرژی در بخش حمل و نقل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ـ اظهار کرده بود: خودروسازان همچنان از الصاق برچسب‌های انرژی واقعی بر روی خودروهای تولیدی خودداری می‌کنند.
به گفته وی، نصب برچسب انرژی واقعی بر روی خودروها مطابق با استاندارد ملی 2ـ 4241 الزامی است و این امر پیش از این از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسما به خودروسازان ابلاغ شده است.

MAHDI-TONDAR
11-20-2011, 10:19 PM
پرشین خودرو: یك سال از توقف شارژ كارت‌های سوخت با بنزین 100 تومانی می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد بنزین 100 تومانی خیال تمام شدن ندارد.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، با وجود این كه میانگین مصرف روزانه بنزین 100 تومانی 2.5 درصد مصرف روزانه كل كشور (معادل 1.5 میلیون لیتر در روز) است، اما مصرف آن بدون پایان همچنان ادامه دارد.
هنگامی كه با آغاز اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، سهمیه بنزین400 تومانی جایگزین بنزین 100 تومانی شد، ذخیره بنزین یارانه‌ای یك میلیارد لیتر اعلام شده بود كه اكنون حجم آن بنا به اعلام شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به حدود 200 میلیون لیتر در روز رسیده است.
دلیل تمام نشدن بنزین 100 تومانی چیست؟
شاید یكی از دلایل تمام نشدن بنزین 100 تومانی بعد از 12 ماه، به گفته یكی از جایگاه‌دارن عرضه سوخت، وجود كارت‌های موقت پنج تا شش هزار لیتری در دست برخی از ارگان‌ها و نهادهای دولتی باشد كه هنوز استفاده از آن‌ها قانونی محسوب می‌شود.
البته پیش ازاین رئیس ستناد حمل و نقل و سوخت كشور با بیان این كه تعداد كارت‌هایی كه بنزین 100 تومانی دارند بسیار كم هستند، گفته بود كه با وجود این در برخی از این كارت‌ها حدود سه‌هزار لیتر بنزین 100 تومانی ذخیره شده است.
رویانیان در مورد این‌گونه ذخیره‌ بنزین یارانه‌ای در كارت‌های سوخت گفت كه بعد از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، استفاده برخی افراد از حمل‌ونقل عمومی یا خودرو سایر افراد خانواده موجب ذخیره بنزین 100 تومانی در این حجم شده است.
بنزین 6 نرخی
در حال حاضر با توجه به وعده مسوولان مبنی بر حفظ بنزین یارانه‌ای 100 و 150 تومان باقی مانده در كارت‌های سوخت و عرضه بنزین معمولی نیمه یارانه‌ای هر لیتر 400 تومان، بنزین معمولی آزاد هر لیتر 700 تومان و بنزین سوپر نیمه یارانه‌ای و آزاد به ترتیب هر لیتر 500 و 800 تومان، بنزین عرضه شده در كشور با شش نرخ عرضه می‌شود.
در هیچ اقتصاد سالمی چند نرخی توجیه اقتصادی ندارد
این در حالیست كه كارشناسان اقتصادی معتقدند كه در هیچ اقتصاد سالمی چند نرخی بودن یك كالا توجیه اقتصادی ندارد، چراكه چند نرخی بودن هر كالایی نشان از ضعف بازار و مشكلات آن است. چه بنزین چه ارز و طلا و چه هر خدمات و كالایی زمانی كه به صورت چند نرخی عرضه شود، از كارایی لازم برخوردار نخواهد بود، چرا كه معلوم است كه منابع آن بازار به صورت بهینه تخصص داده نشده است.
دست‌فروشان بنزین؛ یكی از معضلات چند نرخی بودن
یكی دیگراز معضلات عرضه بنزین چند نرخی، فروش بنزین توسط دست‌فروشان كنار جایگاه‌های سوخت است كه نشان‌دهنده شكل نامناسب عرضه است.
آیا تمایلی به تك نرخی شدن بنزین وجود دارد؟
محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، یکی از گزینه‌های اجرای فاز دوم قانون هدفمند شدن یارانه‌ها را عرضه تک نرخی بنزین اعلام کرده است.
البته با وجود این كه دولت مرتبا اعلام می‌كند كه محدودیت زمانی در مصرف بنزین یارانه‌ای وجود ندارد، بنزین 100 تومانی با اطمینان خاطر، بنزین را چند نرخی نگاه خواهد داشت. این در حالیست كه برای تك نرخ شدن بنزین باید یك ضرب الاجل زمانی تعیین شود.
برابر شدن مصرف بنزین 400 و 700 تومانی
بر اساس آمار مصرف اعلام شده از جایگاه‌های عرضه سوخت، با وجود كاهش بنزین سهمیه‌ای، مصرف بنزین 400 تومانی و 700 تومانی تقریبا با هم برابر است.
سهمیه جدید بنزین؛ بامداد سه‌شنبه در كارت‌های سوخت
حال با توجه به این كه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اعلام كرده است كه هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت و سهمیه بنزین خودروها ندارد، سهمیه سوخت آذر‌ماه خودروها بدون هیچ گونه تغییری در حجم و قیمت در نخستین ساعات روز سه شنبه (اول آذرماه) در كارتهای سوخت خواهد بود.
1390/08/29

Renault Logan
11-23-2011, 05:03 PM
معیار مصرف سوخت خودروهای گازسوز تدوین شد

02/09/90


مدیر بهینه‌سازی انرژی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت از نهایی شدن تدوین معیار مصرف سوخت خودروهای گازسوز خبر داد.
حمیدرضا فیض‌آبادی - مدیر بهینه‌سازی انرژی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، اظهار کرد: تدوین معیار مصرف سوخت خودروهای گازسوز به مرحله نهایی نزدیک شد. وی با بیان این‌که با تصویب نهایی این معیار، خودروهای تولیدی از این پس براساس این شاخص‌ها رده‌بندی خواهند شد، خاطرنشان کرد: معیار مصرف سوخت خودروهای گاز‌سوز دارای هفت شاخص خواهد بود. او توضیح داد: ‌خودروهایی که رتبه انرژی A یا B یا C را دریافت کنند، کم مصرف خواهند بود. خودروهای دارای رتبه انرژی D نیز از نظر مصرف سوخت در سطح متوسط قرار می‌گیرند. فیض‌آبادی افزود:‌ خودروهایی هم که در رتبه‌ انرژی E یا F یا G قرار گیرند، پرمصرف محسوب شده و خودروهایی در خارج از رتبه G نیز از رده خارج محسوب شده و تولید آن‌ها متوقف خواهد شد. وی تصریح کرد: معیار مصرف سوخت خودروهای گازسوز به‌زودی در کارگروه اصلی معیار مصرف سوخت به تصویب نهایی خواهد رسید. به گفته مدیر بهینه‌سازی انرژی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، نمایندگان وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست اعضای این کارگروه را تشکیل می‌دهند.

Renault Logan
11-26-2011, 03:42 AM
لزوم حفظ سوخت ال پی جی در سبد سوخت کشور

04/09/90
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و کارشناس صنعت خودور، با اشاره به تاریخچه استفاده از سوخت ال پی جی در دنیا،اظهارداشت:
ال پی جی به عنوان یکی از مشتقات نفت برای نخستین بار در سال 1910 به مرحله تولید و در سال 1940 جهت تامین سوخت خودروها مورد استفاده قرار گرفت. دکتر امیر شامخی در ادامه ضمن اشاره به بالا بودن ارزش حرارتی ال پی جی به کیلوگرم نسبت به بنزین،افزود: از جمله ویژگی های سوخت ال پی جی وسی ان جی تبخیر سریع هر دوی آن ها در فضا می باشد با این تفاوت که سوخت ال پی جی به علت سنگین بودن،پس از تبخیر بر روی زمین نشست می کند و سی ان جی به دلیل سبکی سریعاً وارد فضا می شود.
وی با اعلام اینکه سالانه حدود 20 میلیون تن ال پی جی جهت تامین سوخت مورد نیاز حدود 13 میلیون خودرو در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد،گفت: سوخت ال پی جی پس از بنزین و دیزل در جهان با بیشترین تقاضا روبروست به طوریکه به عنوان سومین سوخت دنیا مطرح می باشد.
وی بهره گیری از سوخت ال پی جی را همانند سی ان جی ،نیازمند مجهز شدن خودور به کیت یا مخزن دانست و اذعان کرد:لازم است که سیستم موتور خودروها مطابقت مناسبی با سوخت های مورد استفاده در آن ها داشته باشد چراکه در صورت عدم این تناسب میان موتور خودرو و نوع سوخت مورد استفاده در آن ،خودرو عموماً با معضل افت توان روبرو می شود.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه از یکی ازمعایب استفاده از سوخت های مذکور در خودروهای طراحی شده با موتور بنزین سوز سخن به میان آورد و گفت:استفاده از این نوع سوخت در این دسته از خودروها فرسایش زودهنگام موتور و در نهایت کاهش عمر متوسط خودرو را به همراه دارد.
شامخی لزوم طی فرآیندهای پالایشگاهی و هزینه بر بودن تولید سوخت ال پی جی را از جمله دلایل عدم گسترش آن و رواج استفاده از سی ان جی در کشورعنوان کرد و ابرازداشت:اکثر کشورهایی که منابع نفتی محدودی دارند تقاضای قابل توجهی را جهت استفاده از ال پی جی به منظور تامین سوخت خودروها دارند.
وی سوخت ال پی جی و سی ان جی را تحت عنوان سوخت های جایگزین اعلام و اذعان کرد:این دو سوخت لازم است در سبد سوخت کشور در کنار سوخت غالب( بنزین و دیزل)، جایگاه مناسبی داشته باشند.
وی بر لزوم اعمال سیاست هایی مبنی بر تعریف سبد سوخت معین برای خودروها و سیستم حمل و نقل کشور تا کید کرد و بیان داشت:اجتناب از تبدیل کارگاهی از ضروریات استفاده از سوخت های جایگزین در کشور است و در این راستا شرکت های خودروساز می توانند با طراحی و تولید خودروهای پایه گاز نقش موثری جهت تحقق امر مذکور داشته باشند.
وی در پایان بر حفظ ال پی جی در سبد سوخت کشور تاکید و خاطرنشان کرد:وزارت نفت با تعیین میزان سهم این سوخت در سبد سوخت می تواند خودروسازان را جهت تطابق تولیداتشان با آن یاری رساند.


========================================


تنوع در سبد سوخت تضمینی بر امنیت انرژی در کشور است


04/09/90
مدیر بهینه سازی انرژی در بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ، شتاب اولیه تولید خودروهای گاز سوز در کشور را شتاب معقولی ندانست و گفت :

هم اکنون بسیاری از بخشهایی که خواستار روند سریع تولید خودروهای پایه گاز سوز در کشور بودند به این نتیجه رسیدند که شتاب اولیه در تولید خودروهای پایه گاز سوز ، شتاب معقولی نبوده است.

سید رضا فیض آبادی افزود: هم اکنون در کشورهای پیشرفته جهان سهم سی ان جی به عنوان سوخت خودرو به مراتب کمتر از سهم موجود در سبد سوختی ایران است به طوری که 10 کشور اول دنیا که حدود 70 درصد کل گاز تولیدی جهان در آنها تولید می شود سهم اندکی از ناوگان سی ان جی سوز را دارند(البته به استثنای ایران).

وی 10 کشور اول دنیا در زمینه تولید گاز را به ترتیب روسیه ،آمریکا، ،کانادا، ایران ،نروژ ، هلند ، الجزایر،قطر اندونزی و چین ذکر کرد و اظهار داشت: کشور هایی که در حال حاضر بیشترین تولید گاز در جهان را دارند آیا با شتابی که ما به سمت تولید خودروهای گاز سوز حرکتداشته ایم، اقدام نموده اند؟
وی با اشاره به اینکه روسیه و آمریکا بزرگترین تولیدکننده گازجهان هستند، خاطر نشان کرد :هم اکنون روسیه و آمریکا که بالاترین رده تولید گاز را در دنیا برعهده دارند به طوری که 20 درصد گاز دنیا را آمریکا، و 19.5 درصد را روسیه است تامین می نماید که در مجموع نصف گاز جهان را این دو کشور تامین می کنند که با این میزان تولید گاز باید پرسید چرا این کشورها به به طور جدی به سمت تولید خودروهای گازسوز حرکت نکردند.

وی در ادامه محدودیتهایی موجود در مصرف سی ان جی را از جمله دلایل حرکت کند کشورهای دنیا در تولید خودروهای پایه گاز سوز عنوان نمود و تصریح کرد : با توجه به محدویتهایی که در مصرف سی ان جی وجود دارد شتاب کند موجود در تولید این خودروهای پایه گاز سوز روند مناسبی است و معتقدم باید این رویه ادامه یابد.

وی تصریح کرد: در افق چشم انداز، سی ان جی در سبد سوخت کشور زیر 10 درصد در تعریف شده است که البته این رقم به پیشنهاد وزارت نفت بوده است و هم اکنون نیز ترکیب سبد سوختی کشور نیز به همین درصد است.

مدیر بهینه سازی انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت همچنین به لزوم تنوع در سبد سوختی کشور اشاره و اظهار داشت: امنیت انرژی یکی از فاکتورهای مهم در تدوین سبد سوخت بخش حمل و نقل در کشور بوده است که توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و وزارت نفت به دولت پیشنهاد گردید به طوری که به موجب این پیشنهاد در یک افق میان مدت و در چشم انداز 1404 سهم تولید هر یک از خودروهای بنزین سوز،گازوئیل سوز(دیزلی)،ال پی جی و سی ان جی سوز در سبد ناوگان کشور تدوین گردید.

فیض آبادی تصریح کرد:البته در محاسبه سهم سی ان جی در سبد سوخت کشور زیر ساخت های ایجاد شده از پارامترهای بسیار مهم بوده است و در فرضیات اعمال شده فرض شده است که تولید خودروهای سی ان جی با موتور پایه گاز سوز باشد و تبدیل کارگاهی و کارخانه ای صورت نگیرد.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: چنانچه دست اندر کاران بخش صنعت و انرژی کشور در چارچوب سبد سوخت و ناوگان حساب شده و منطقی که به تصویب رسیده برنامه ریزی نموده واستراتژیک خود را در جهت تحقق اهداف چشم انداز تدوین و به مرحله اجرا بگذارند و از افراط و تفریط که همواره افت ها و خسارت جبران ناپذیری برای کشور داشته است ،پرهیز نمایند یقینا توفیقات شایان توجهی نصیب کشور خواهد شد.

L90
11-27-2011, 12:55 AM
اعلام مقدار بنزین ‌١٠٠تومانی باقی‌مانده در كارت‌ها


شنبه ۵ آذر ۱۳۹۰


تین نیوز: معاون وزیر نفت با تاكید بر این‌كه شركت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به هیچ ارگان دولتی بنزین 100 تومانی نمی‌دهد، حجم بنزین 100 تومانی ذخیره شده در كارت‌های سوخت را 125 میلیون لیتر اعلام كرد.

علیرضا ضیغمی با تاكید بر این‌كه هیچ ارگان و نهاد دولتی بنزین 100 و 400 تومانی دریافت نمی‌كند، گفت:‌ ارگان‌های دولتی تنها می‌توانند بنزین 700 تومانی دریافت كنند.

به گفته وی، ارگان‌هایی هم كه كارت سوخت بنزین 400 تومانی دریافت می‌كنند، به ازای هر لیتر آن باید 300 تومان نیز بپردازند كه البته دریافت سوخت به این شیوه بسیار كم شده است و اكثر ارگان‌ها دولتی سوخت را با نرخ آزاد دریافت می‌كنند.

وی با اشاره به این‌كه طبق قانون ارگان‌ها و نهادهای دولتی باید بنزین را 700 تومان خریداری كنند، تاكید كرد: ‌هیچ ارگانی وجود ندارد كه بنزین را زیر 700 تومان دریافت كند.

مدیر عامل شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام این‌كه ذخیره بنزین 100 تومانی نتیجه شارژ كارت‌های سوخت قبل از افزایش قیمت بنزین است، تصریح كرد: بنزین 100 تومانی بعد از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها برای هیچ فرد و ارگانی شارژ نشده است؛ ضمن این‌كه شارژ كارت‌های سوخت طبق سهمیه اعلام شده خواهد بود.

ضیغمی، حجم بنزین 100 تومانی ذخیره در كارتهای سوخت را حدود 125میلیون لیتر اعلام و خاطرنشان كرد كه ذخیره بنزین یارانه‌ای همچنان قابل استفاده است و محدودیت زمانی برای مصرف آن در نظر گرفته نشده است.
چندی پیش یكی از جایگاه‌دارن عرضه سوخت اعلام كرده بود كه یكی از دلایل تمام نشدن بنزین 100 تومانی بعد از 12 ماه از افزایش قیمت بنزین، وجود كارت‌های موقت پنج تا شش هزار لیتری در دست برخی از ارگان‌ها و نهادهای دولتی است كه هنوز استفاده از آن‌ها قانونی محسوب می‌شود.

در حال حاضر میانگین مصرف روزانه بنزین 100 تومانی 2.5 درصد مصرف روزانه كل كشور (معادل 1.5 میلیون لیتر در روز) است.

MAHDI-TONDAR
11-28-2011, 02:16 PM
با توزیع روزانه 17میلیون متر مکعب گاز سی.ان.جی صورت می گیرد
صرفه جویی 17میلیون لیتری بنزین
پرشین خودرو: مدیر طرح سی.ان.جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: بر اساس آمار شرکت ملی گاز روزانه 17 میلیون متر مکعب گاز در جایگاه های سی ان جی کشور توزیع می شود که باعث صرفه جویی 17میلیون لیتری بنزین می‌شود.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، بهرام اسد پور افزود: توزیع این میزان گاز در یک هزار و 800 جایگاه سی.ان.جی کشور صرفه جویی 10 میلیارد تومانی درهزینه های عمومی‌ کشور را به صورت روزانه به همراه داشته است.
وی در خصوص 50 جایگاه سی.ان.جی افتتاح شده در کشور گفت: این جایگاه ها مجهز به حس‌گر شعله و سوخت، سیستم اطفاء حریق و سیستم توقف های اضطراری هستند.
او با ارائه چند توصیه گفت: در زمان سوخت گیری خروج سرنشینان از خودرو، عدم استعمال دخانیات و عدم استفاده ازتلفن همراه ضروری است.
وی اظهار داشت: برای سال جاری افتتاح دو هزار جایگاه سی.ان.جی در دستور کار قرار گرفته كه تا کنون یک هزار و 800 جایگاه راه‌اندازی شده است.
وی در پایان از راه اندازی دو هزار 500 جایگاه سی.ان.جی در کشور تا پایان سال 1391 خبر داد و گفت: در حال حاضر تعداد جایگاه های سی.ان.جی شهرستان ها پاسخگوی نیاز موجود هست و در شهرها نیز بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تلاش می شود تعداد جایگاه های موجود در شهر ها نیز افزایش یابد.
1390/09/07

MAHDI-TONDAR
11-30-2011, 11:03 PM
استفاده از سیستم سوخت رسانی منطبق با استاندارد های یورو 4 از هدر رفتن حداقل سالانه 280 میلیون لیتر بنزین در کشور جلوگیری می کند. حمیدرضا صمدی مدیرعامل شرکت اورند پلاستیک با اعلام این مطلب تصریح کرد: سیستم های سوخت رسانی منطبق با استاندارد یورو4 موجب کاهش 10 تا 15 درصدی مصرف سوخت خودرو می شود که با احتساب پیمایش 20 هزار کیلومتر در سال و تردد 14 میلیون خودرو در کشور می توان در سال حداقل 280 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی کرد.
وی انطباق خودروهای تولیدی در کشور را با استاندارد یورو4 به 2 بخش عمده موتور و سیستم سوخت رسانی تقسیم کرد و افزود: در کشور ما هم اکنون برنامه ریزی ها برای تولید موتورهای منطبق با استاندارد یورو 4 انجام شده است و از ابتدای سال آینده با ورود موتور ملی تولید شده در ایران خودرو و افزایش استفاده از موتور tu5 ، بخش موتور خودرو منطبق با استاندارد یورو 4 خواهد بود.
صمدی ادامه داد: اما بخش دوم سیستم سوخت رسانی است که خود به 2 بخش Emission (بخارات سوخت و غیره قبل از محفظه احتراق که از خودرو متصاعد می شود) و Exhaust (الاینده های خارج شده از محفظه موتور از طریق سیستم اگزوز) تقسیم بندی می شود. که به گفته وی بخش Emission هم اکنون از صفر تا 100 در شرکت اورند پلاستیک اجرا می شود اما قسمت Exhaust همچنان وارداتی است.
وی در ادامه نیز با بیان اینکه هم اکنون در 8 کلانشهر کشورمان سالانه بیش از 45 هزار نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند اظهار کرد: در واقع مطابق با استانداردهای زیست محیطی یورو، تمامی آلاینده های متصاعد شده از خودرو به تفکیک هر آلاینده باید در حدود مجاز تعریف شده در استاندارد قرار گیرد و این تنها در صورت همزمانی انطباق هر 2 بخش سیستم سوخت رسانی خودرو اتفاق خواهد افتاد.
حمیدرضا صمدی ادامه داد: این در حالی است که بخش Exhaust همچنان حتی در حالت یورو 2 نیز وارداتی است و خودرو سازان و قطعه سازان تا کنون به دنبال داخلی سازی آن نبودند با این وجود که واردات قطعات مربوط به این بخش که با یورو 4 همخوانی داشته باشد بیش از 500 هزار تومان برای هر خودرو هزینه دارد.
به گفته وی بخش Emission نیز که هم اکنون 100 درصد داخلی سازی شده است؛ که در صورت واردات هزینه تمام شده آن 100 درصد گران تر از تولید داخل می بود.
مدیرعامل اورند پلاستیک ادامه داد: در صورتیکه دو استاندارد یورو 2 و 4 را با هم مقایسه کنیم، تفاوتی معادل 10 برابر ارتقاء در سطوح استانداردها نمایان می شود. بدین معنی که هر 10 خودرو تولید شده منطبق با استاندارد یورو 4 معادل یک خودرو تولید شده بر اساس استاندارد یورو 2 الایندگی از نوع Emission خواهد داشت.
صمدی همچنین با اشاره به لزوم استفاده از باک های پلیمری در خودروها برای انطباق با استاندارد یورو 4 اظهار کرد: با وجود استفاده بیش از 85 درصد خودرو سازان بزرگ دنیا از باک های پلیمری، بعضی از تولید کنندگان داخلی به دنبال راه استفاده از باک های فلزی منطبق با یورو 4 هستند، این در حالی است که روش مورد استفاده آن ها موجب کاهش تا 75 درصدی عمر مفید باک خودرو می شود.
چهارشنبه ، 9 آذر 1390

MAHDI-TONDAR
12-04-2011, 01:50 PM
پرشین خودرو: همزمان با آغاز شمارش معکوس برای به پایان رسیدن ذخیره بنزین 100 تومانی کارت‌های سوخت، بازار خرید و فروش خودروهایی با کارتهای بنزین 1000 لیتری سکه شده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، عرضه تک نرخی بنزین جدیدترین سناریوی دولت برای مدیریت مصرف سوخت در سطح کشور است که پیش بینی می شود همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها عرضه بنزین تک نرخی (احتمالا بنزین 1000 تومانی) در سطح جایگاه‌های سوخت آغاز شود.
با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی با کاهشی 6.5 درصدی به سطح 60 میلیون لیتر در روز رسیده است.
بر اساس آخرین آمار رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در شرایط فعلی ذخیره بنزین 100 تومانی کارت‌های هوشمند سوخت به کمتر از 125 میلیون لیتر کاهش یافته است و بین 2 تا 2.5 درصد فروش بنزین جایگاه‌ها با نرخ یارانه ای انجام می شود.
با این وجود خرید و فروش کارت‌های بنزین یکهزار لیتری بنزین 100 تومانی حداقل در صفحات روزنامه ها بازار داغی پیدا کرده است به طوری که روزانه چندین آگهی فروش خودروهای مختلف دارای کارت‌های بنزین یکهزار و بیش از یکهزار لیتری در صفحات روزنامه ها مشاهده می شود.
علیرضا ضیغمی اخیرا درباره وجود کارتهای بنزین چند هزار لیتری، گفته است: هیچ ارگان و نهاد دولتی بنزین 100 و 400 تومانی دریافت نمی‌کند و ارگان‌های دولتی تنها می‌توانند بنزین 700 تومانی دریافت کنند.
به گفته معاون وزیر نفت ارگان‌هایی هم که کارت سوخت بنزین 400 تومانی دریافت می‌کنند، به ازای هر لیتر آن باید 300 تومان نیز بپردازند که البته دریافت سوخت به این شیوه بسیار کم شده است و اکثر ارگان‌ها دولتی سوخت را با نرخ آزاد دریافت می‌کنند.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه طبق قانون ارگان‌ها و نهادهای دولتی باید بنزین را 700 تومان خریداری کنند، تاکید کرد: بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بنزین 100 تومانی برای هیچ فرد و ارگانی شارژ نشده و مطابق با سهمیه‌ها کارت‌های سوخت طبق سهمیه شارژ می شوند.
تماس مهر با دارندگان خودروهایی با کارتهای هوشمند سوخت یکهزار لیتری نشان می دهد که قیمت این نوع خودروها در مقایسه با خودروهای مشابه (بدون سهمیه اضافی بنزین) 500 هزار، یک میلیون و حتی 1.5 میلیون تومان (بسته به میزان سهمیه و نوع خودرو) گران تر است.
وجود بنزین 100 تومانی در کارت‌های هوشمند سوخت هم به درد سر تازه ای برای جایگاه داران سوخت سراسر کشور تبدیل شده و حتی نمایندگان این بنگاه‌های اقتصادی خواستار جمع آوری بنزین 100 تومانی شده اند.
ناصر رئیس فرد رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور اخیرا خواستار جمع آوری بنزین‌های 100 تومانی به دلیل مشکلات متعدد همچون وجود فساد در سطح جایگاه‌ها شده و گفته است: هم اکنون برخی از افراد سود جو اقدام به خرید فروش کارت‌های بنزین 100 تومانی در سطح جایگاه‌ها می کنند.
خودروهایی که ماهانه 5 برابر بیشتر بنزین می‌گیرند
پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سامان دهی و مدیریت سهمیه بنزین خودروها در دستور کار دولت قرار گرفت به طوری‌که حذف و غیر فعال کردن کارت‌های هوشمند سوخت اضافی خودروها با شدت بیشتری ادامه یافت.
محسن روحانی مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا در گفتگو با سایت وزارت نفت با بیان اینکه تا پایان شهریور امسال درمجموع 33 میلیون و 800 هزار کارت هوشمند سوخت برای انواع وسایل نقلیه شخصی، خدماتی و عمومی صادر شده است، گفته است: از این تعداد حدود 10 میلیون و 300 هزار کارت به دلایل مختلف غیر فعال شده اند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ابطال کارت سوخت به دلایل مختلف، از طریق صاحب کارت، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و مراجع قضایی انجام می شود، تاکید کرده است: کارت‎های هوشمند سوخت در ابتدا صرفا بر اساس پرونده خودروها تولید شد که در مراحل مختلف، تعدادی از کارت‌های بدون صاحب به صورت هم فیزیکی و هم نرم افزاری ابطال شده است.
عبدالله جلالی قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هم اخیرا درباره اجرای طرح ساماندهی سهمیه بنزین برخی از خودروهای عمومی گفته است: پیشتر با ارائه فراخوانی نسبت به شناسایی خودروهای وانت بار عمومی اقدام شد.
وی با بیان اینکه در ادامه اجرای این طرح سهمیه بنزین برخی از وانت بارها که برای ثبت نام در مرحله اول حضور پیدا نکردند به میزان 20 درصد کاهش پیدا کرد، یادآور شد: هم اکنون در مرحله آرامش قرار داریم و به زودی با به پایان رسیدن برخی از مشکلات و ایرادات و رفع آنها مرحله نهایی ساماندهی سهمیه بنزین وانت بارها اجرایی می‌شود.
این مقام مسئول تاکید کرد: این طرح به زودی با همکاری برخی از دستگاه‌های مرتبط همچون سامانه هوشمند سوخت به طور کامل اجرایی می شود.
از این رو آن دسته از وانت بار‌هایی که در سامانه حمل‌ و نقل درون شهری، بین‌شهری و روستایی ثبت نام نکنند سهمیه سوخت خودروهای شخصی را دریافت می‌کنند که این اقدام فقط در بخش وانت بار منجر به کاهش 5 تا 6 میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین کشور می‌شود.
با این وجود هنوز در برخی از آگهی‌های فروش خودرو در صفحات روزنامه‌ها عناوینی همچون خودروی شخصی با بنزین ماهانه 300 لیتر بنزین درج شده است که نشان می دهد هنوز طرح سامان دهی مدیریت سهمیه‌های بنزین به طور کامل پیاده سازی نشده است.
به نظر می رسد با گذشت چهار سال از اجرای طرح سهمهیه بندی بنزین، هنوز کارت‌های هوشمند سوختی وجود دارند که با وجود کاربری شخصی ماهانه با سهمیه‌های بنزین با کاربری عمومی شارژ می شوند.
از سوی دیگر علاوه بر وانت بارها، به زودی موتورسیکلت‌ها، مسافربرهای شخصی سامان دهی شده و آژانس‌های درون و برون شهری و در آینده خودروهای دوگانه سوز هم از لبه تیغ طرح سامان دهی سهمیه بنزین عبور خواهند کرد.
در مجموع دولتمردان امیدوارند با سامان دهی سهمیه‌های بنزین خودروهای شخصی و عمومی و اعمال صرفه‌جویی بیشتر علاوه بر کاهش ترافیک در کلان شهرها، زمینه را برای افزایش صادرات این فرآورده پرطرفدار نفتی با برند ایرانی به بازارهای بین المللی فراهم کنند.
1390/09/12

Renault Logan
12-07-2011, 01:51 AM
تمام خودروهای وارداتی استاندارد هستند

15/09/90


مدیر بهینه‌سازی انرژی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: تمام خودروهای وارداتی که تاکنون وارد کشور شده‌اند استاندارد ملی مصرف سوخت را دارا هستند.
حمیدرضا فیض‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: در حال حاضر استانداردهای‌ مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی براساس استاندارد یورو 4 بررسی می‌شود.
وی با بیان اینکه با این حال استاندارد‌ آلایندگی خودروهای داخلی بر اساس استاندارد یورو 2 است، خاطرنشان کرد: در بررسی مصرف سوخت خودروهای وارداتی استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌تری نسبت به خودروهای داخلی اعمال می‌شود.
فیض‌آبادی در خصوص دلیل سختگیرانه‌تر بودن استاندارد مصرف سوخت خودروهای وارداتی نسبت به خودروهای داخلی اظهار کرد: دلیل اعمال چنین سیاستی زمینه‌سازی برای ورود خودرو‌های کم مصرف و با ‌کیفیت بالا به کشور است.
وی ادامه داد: در واقع با توجه به حجم تولیدات داخلی باید خودروهایی وارد کشور شوند که از نظر استانداردهای کیفی بالاتر از خودروهای داخلی باشند زیرا این موضوع هم برای مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان داخلی مفید خواهد بود.
مدیر بهینه‌سازی انرژی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت با بیان اینکه تاکنون هیچ خودروی خارجی فاقد استانداردهای مربوطه مصرف سوخت وارد کشور نشده است، تصریح کرد: با این حال چند خودروی داخلی هنوز نتوانسته‌اند استاندارد ملی مصرف سوخت مربوطه را پاس کنند و البته تولید آن‌ها نیز همچنان ادامه دارد.
به گفته وی استاندارد‌ ملی مصرف سوخت ایران (2ـ4241) دارای دو جدول رده‌بندی کیفی است که یکی مربوط به خودرو‌های داخلی و دیگری خودروهای وارداتی است

MAHDI-TONDAR
12-14-2011, 04:13 PM
پرشین خودرو: رئیس هیئت مدیره جایگاه داران سی ان جی از درخواست ستاد هدفمندی یارانه ها برای پیشنهاد قیمتهای جدید سی ان جی به دلیل احتمال افزایش قیمت بنزین خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، اردشیر دادرس با اشاره به گمانه زنی هایی مبنی بر افزایش قیمت هر متر مکعب سی ان جی گفت: افزایش نرخ سی ان جی به دلیل احتمال بالارفتن قیمت بنزین در گام های بعدی هدفمند کردن یارانه ها است.
وی ادامه داد: برخی از مسئولان ستاد هدفمندکردن یارانه ها اعلام می کنند چون احتمال بالارفتن قیمت بنزین وجود دارد به دنبال بالابردن قیمت سی ان جی هستیم که پاسخ دادیم که این کار بسیار اشتباه است زیرا بالابردن قیمت سی ان جی موجب کاهش مصرف این حامل انرژی و از طرفی باعث افزایش آلودگی هوا می شود.
رئیس هیئت مدیره جایگاه داران سی ان جی تصریح کرد: ما اعلام کردیم قیمت هر متر مکعب سی ان جی بین 30 تا 35 درصد از قیمت بنزین است.
دادرس افزود: اگر این کار صورت پذیرد قیمت فروش گاز نیز به جایگاه داران افزایش خواهد یافت و احتمال بالارفتن کارمزد جایگاه ها نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: جایگاه داران سی ان جی به دنبال این موضوع نیستند که به هر قیمتی کارمزدشان افزایش یابد زیرا این کار موجب کاهش مصرف سی ان جی خواهد شد.
************************************************** ************************************************** **************
قطع سهمیه بنزین موتورسیکلت‌های جدید
پرشین خودرو: قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از آغاز اجرای طرح صدور مکانیزه کارت سوخت آژانسها از اول دی‌ماه امسال خبر داد و گفت: طرحی به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارایه شده است که در صورت تصویب، موتورسیکلت‌های بنزین‌سوز جدید دیگر سهمیه سوخت نخوهند داشت.
به گزارش «پرشین خودرو»، عبدالله جلالی امروز در نشستی خبری از اجرای طرح صدور مکانیزه کارت سوخت آژانس‌ها از اول دی‌ماه سال جاری خبر داد و با بیان اینکه تا کنون تاکسی‌هایی که از آژانس‌ها خارج می‌شدند کارت سوخت شان به صورت دستی تغییر می‌یافت، گفت: از اول دی‌ماه این تغییر به صورت مکانیزه انجام می می‌شود.
قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور دربارهع تخلفات افزایش کرایه آژانس‌ها اظهارداشت: با وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه هماهنگی‌هایی شده است و شهروندان می‌توانند تخلفات کرایه‌ای آژانس‌ها را به پیامک 3000020 و یا شماره 124 اطلاع دهند.
وی با اعلام اینکه سهمیه فعلی آژانس‌ها در ماه 300 لیتر است، افزود: هم اکنون220 هزار کارت سوخت آژانس در کشور وجود دارد که از ابتدای دی ماه ساماندهی کارت‌ها به صورت مکانیزه صورت می‌گیرد.
جلالی از برنامه ریزی برای دستیابی به اطلاعات و آمار دقیق به منظور توزیع مناسب خدمات برای بخش آژانس‌ها از ابتدای دی ماه سال جاری خبر داد و با اشاره به اینکه نرخ‌ها در این بخش طبق فرمولهایی براساس شهرهای مختلف در دست مطالعه و بررسی است، گفت: پرداخت الکترونیکی کرایه در آژانس‌ها نیز در دست بررسی است.
وی با بیان اینکه در این طرح آژانس‌ها 5 درجه خواهند شد، اظهارداشت: یکسان سازی رنگ‌ها و تغییر پلاک‌ها آژانس‌ها نیز برنامه‌ای است که در آینده نزدیک اجرا خواهد شد اما در این مرحله به شناسایی آژانس‌ها و مشکلات کارت سوخت خواهیم پرداخت.
قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در ارتباط با وضعیت وانت بارها نیز با بیان اینکه در چند مرحله شناسایی 1.2 میلیون وانت در قالب درون شهری و برون شهری شناسایی و ثبت نام شده است، گفت: در مرداد ماه امسال خودروهایی که در طرح شناسایی شرکت نکرده بودند، 25 درصد از سهمیه آنها کسر شد.
جلالی به برنامه ریزی برای صدور کارت هوشمند راننده و وانت در این بخش اشاره کرد و افزود: 700 هزار خودروی وانت در مراحل قبلی شناسایی اطلاعات خود را ارائه ندادند و اگر در این مرحله اطلاعات خودروهای خود را ارائه نکنند، سهمیه‌های آنها حتی تا سطح خودروهای شخصی و 60 لیتر کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در این مرحله از شناسایی اگر به این جمع بندی برسیم که لازم است تا فرصت دوباره‌ای برای ثبت نام وانت بارها داده شود بعداً اعلام می‌کنیم اما به صورت کلی قبلاً 1.8 میلیون کارت سوخت وانت بار صادر شده بود که مشخص نبود در کدام بخش کار می‌کنند.
قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور درباره ساماندهی موتورسیکلت‌ها با اشاره به اینکه حدود 7.8 میلیون موتورسیکلت کارت سوخت دارند، گفت: ممکن است بخشی از این موتورسیکلت‌ها وجود نداشته باشند و در حال حاضر نیز حدود یک میلیون دستگاه توقیف است و ما باید در این بخش ساماندهی دوباره‌ای را صورت دهیم.
وی بیان کرد: برنامه ریزی شده است تا موتورسیکلت‌هایی که از زمان توقیف آنها سه تا شش ماه می‌گذرد و دارای بیش از 10 سال عمر است و مالک آن به سراغ رفع مشکل موتورسیکلتش نمی‌رود را اسقاطی تلقی کنیم و کارت سوخت آن را نیز باطل کنیم.
جلالی این مطلب را نیز بیان کرد که از دارندگان موتورسیکلت‌های توقیفی زیر 10 نیز خواسته می‌شود تا به سیستم‌های تغییر پلاک مراجعه و مشکلات موتورسیکلت خود را حل کنند.
وی تاکید کرد:‌ طرحی به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارایه شده است که در صورت تصویب، سهمیه‌ای به موتورسیکلت‌های بنزین سوز جدید موتورسیکلت‌هایی بنزین سوزی که تازه می‌خواهند تولید شوند - تعلق نگیرد و در تلاش هستیم تا از موتورسیکلت‌های برقی حمایت کنیم.


1390/09/23

MAHDI-TONDAR
12-28-2011, 02:04 PM
در فاز دوم هدفمندی
قیمت احتمالی سی‌.ان.‌جی بین 325 تا 405 تومان است
پرشین خودرو: در حالی قیمت هر متر مکعب سی.ان.جی در فاز اول هدفمندی یارانه ها به 300 تومان افزایش یافت که برای فاز دوم هدفمندی 4 قیمت جدید 325 تومان، 360 تومان، 385 تومان و 405 تومان در ستاد هدفمندی یارانه ها در دست بررسی است که البته هنوز هیچ نرخی نهایی نشده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، گام اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه حامل های انرژی مراحل پایانی خود را به سر می برد و دولت به دنبال تهیه سناریوهایی برای اجرای گام دوم این قانون است.
براساس این گزارش در حال حاضر قیمت هر متر مکعب سی.ان.جی که در جایگاه ها عرضه می شود 300 تومان و قیمت هر کیلو گرم سی.ان.جی 405 تومان است.
شنیده ها حاکی است که در گام دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها 4 سناریو برای قیمت سی.ان.جی در نظر گرفته شده است به طوری که افزایش قیمت هر متر مکعب سی.ان.جی به 325 تومان، 360 تومان، 385 تومان و یا 405 تومان در ستاد هدفمند کردن یارانه ها در دست بررسی است.
براساس گزارش فارس، در حال حاضر قیمت کارمزد جایگاه های سی.ان.جی بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از 29 تومان به 40 تومان رسید اما این افزایش قیمت کارمزد نتوانست مشکلات جایگاه داران را حل کند به همین دلیل هرروز واکنش هایی از سوی جایگاه داران مبنی بر کمبود قیمت کارمزد جایگاه ها صورت می گرفت که از جمله این واکنش ها می توان به تعطیلی برخی از جایگاه ها اشاره کرد.
افزایش قیمت هر متر مکعب سی.ان.جی در گام دوم موجب افزایش قیمت کارمزد جایگاه های سی.ان.جی می شود اما اینکه کارکزد جدید چه رقمی خواهد بود بعد از اعلام نهایی نرخ سی.ان.جی توسط دولت معلوم می شود.
************************************************** ****************************************
احتمال گرانی گازوئیل در فاز2 هدفمندی
پرشین خودرو: معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به احتمال تغییر قیمت گازوئیل و ثبات قیمت برخی حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: پیشنهادات در این زمینه به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارسال شده است.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، شهریار افندی‌زاده با اشاره به اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در آینده نزدیک، تصریح کرد: این امر تنها به دستور رئیس‌جمهور و اعلام ستاد هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود.
وی ضمن اشاره به تغییر قیمت برخی حامل‌های انرژی در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به دنبال پرداخت منابع حاصل براساس یک نظام شناسایی منطقی هستیم.
افندی‌زاده یادآور شد: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در 28 آذرماه سال گذشته اجرایی شد اما نتایج آن در سال جاری نمود بیشتری دارد و تا پایان سال برنامه پنجم (سال 1393)، اجرای گام به گام این قانون ادامه خواهد داشت.
نماینده تام‌الأختیار وزارت راه و شهرسازی در هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به اینکه در گام اول اجرای این قانون، در بخش حمل و نقل جاده‌ای، برنامه‌هایی اجرا شد، خاطرنشان کرد: با توجه به نظر رئیس‌جمهور و ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در آستانه شروع گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها قرار داریم، اما اجرای گام دوم پس از بررسی‌های کارشناسی و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور، در آینده نزدیک صورت می‌گیرد.
نماینده ویژه دولت در امر ترانزیت خاطرنشان کرد: طی یک سال گذشته در سیستم حمل و نقل عمومی تلاش کردیم که میزان یارانه‌هایی که به این بخش اختصاص می‌یابد، هدفمند باشد و به دنبال افزایش بهره‌وری در این زمینه بودیم که در این باره فعالیت‌های مناسبی انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: در گام دوم هدفمندسازی ما به دنبال اجرای چندین سیاست هستیم که برخی از آنها ادامه اجرای سیاست‌های مرحله قبل و برخی موارد اجرایی در گام دوم خواهد بود.
نماینده تام‌الأختیار وزارت راه و شهرسازی در هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: اجرای این قانون به صورت پلکانی و در 5 گام درنظر گرفته شده است و گام‌ها یکی پس از دیگری متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه و علاقمندی مردم برداشته می‌شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه رانندگان حمل و نقل برون‌شهری در گام اول قانون هدفمندی یارانه‌‌ها (28 آذرماه 89) طی همراهی خود با دولت حماسه‌ای ماندگار آفریدند، افزود: 26 آذرماه هر سال نیز یادآور ولایت‌پذیری رانندگان از فرمان امام راحل بود؛ اجرای قانون هدفمندسازی نیز در 28 آذرماه با همراهی همان رانندگان صورت گرفت و این دو روز در تاریخ جزو افتخارات رانندگان حمل و نقل محسوب می‌شود.
نماینده ویژه دولت در امر ترانزیت خاطرنشان کرد: حمل و نقل ارتباط مستقیمی با سایر بخش‌ها به خصوص بخش اقتصادی کشور دارد و در این راستا تأثیرگذار و تأثیرپذیر است.
افزایش قیمت گازوئیل و نرخ حمل کالا و مسافر جاد‌ه‌ای در گام دوم هدفمندی
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در بحث افزایش قیمت مربوط به حامل‌های انرژی به خصوص در بحث گازوئیل و نفت‌گاز، بدان دلیل که بیشترین تأثیر را در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای خواهد گذاشت، چند گزینه وجود دارد که مورد تأیید ستاد هدفمندسازی قرار خواهد گرفت.
نماینده تام‌الأختیار وزارت راه و شهرسازی در هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به اینکه گزینه‌های مختلفی برای این منظور وجود خواهد داشت، اظهار داشت: طبیعتاً وقتی گزینه انتخابی اجرایی می‌شود، تأثیرگذاری مستقیمی بر روی قیمت‌ها خواهد داشت و براساس آن افزایش قیمتی در بخش حمل و نقل عمومی کالا و مسافر داریم که این افزایش قیمت طبیعتاً با توجه به افزایش قیمت سوخت خواهد بود.
بررسی درصد افزایش قیمت گازوئیل
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: به هرحال قسمتی از افزایش قیمت که مربوط به اضافه شدن قیمت انرژی است، طبیعتاً هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما این افزایش قیمت متناسب با گزینه‌هایی است که در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد. به همین دلیل میزان دقیق افزایش قیمت گازوئیل به برگزاری جلسات مختلف کارشناسی و تأثیرگذاری سایر اقلام در این‌باره منوط است.
افندی‌زاده اظهار داشت: زمانی که قیمت سوخت تغییر پیدا می‌کند، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر هزینه‌ها خواهد داشت و این افزایش قیمت پس از بررسی‌های کارشناسی که در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها صورت می‌گیرد متناسب با گزینه منطقی، تعیین خواهد شد.
احتمال عدم افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی در گام دوم هدفمندی
نماینده تام‌الأختیار وزارت راه و شهرسازی در هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرد: ممکن است برخی از حامل‌های انرژی در گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش قیمتی نداشته باشند اما بررسی‌های لازم برای گزینه‌های مختلف انجام شده است و متناسب با آن اگر گزینه‌ای برای افزایش قیمت انتخاب شد پس از تصویب در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغ می‌شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تنها به دستور رئیس‌جمهور و توسط ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام می‌شود.
افزایش بهره‌وری به دنبال افزایش قیمت گازوئیل
نماینده ویژه دولت در امر ترانزیت تأکید کرد: آنچه برای ما مهم است، این است که بتوانیم در بحث اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بهره‌وری را در سیستم حمل و نقل جاده‌ای زیاد‌تر کنیم و به دنبال آن کاهش هزینه‌ها را با اتخاذ روش‌های تخصصی تشکل‌ها و انجمن‌های شرکت‌های حمل و نقلی، داشته باشیم.
افندی‌زاده خاطرنشان کرد: قطعاً در این زمینه استفاده از فناوری و تکنولوژی مدیریتی جدید می‌تواند تأثیر به‌سزایی در افزایش بهره‌وری داشته باشد ضمن آنکه اگر یارانه‌ای پرداخت شد، این یارانه در زمینه‌هایی که موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه می‌شود، خرج شود.
دو سناریو برای افزایش قیمت‌ در بخش ریلی و هوائی
نماینده تام‌الأختیار وزارت راه و شهرسازی در هدفمندی یارانه‌ها در مورد احتمال افزایش قیمت نرخ‌های جابه‌جایی حمل و نقل ریلی و هوایی پس از تغییر قیمت حامل‌های انرژی در گام دوم هدفمندسازی و زمان تغییر قیمت، خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت‌ها منوط به دو عامل است: اول اینکه چه زمانی مرحله دوم هدفمندسازی آغاز خواهد شد و دوم اینکه چه قیمتی برای سوخت در نظر گرفته می‌شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های انجام‌شده امکان دارد برخی از حامل‌های انرژی با قیمت ثابت در گام دوم مواجه باشند و برخی از حامل‌های انرژی با افزایش قیمت روبه‌رو شوند، بنابراین سناریوهای مختلفی در این باره وجود دارد که متناسب با آن سناریو و گزینه، افزایش قیمت رخ خواهد داد

MAHDI-TONDAR
12-29-2011, 01:23 PM
http://www.khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpg
به گزارش خبر خودرو، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در آذر ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، روزانه یک میلیون و 300 هزار لیتر کاهش یافته است.

با وجود افزایش سالانه حدود 1.5 میلیون خودرو به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، با اجرای طرح‌ هدفمندی یارانه‌ها و افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور، مجموع مصرف بنزین کشور در آذر ماه امسال یک میلیارد و 753 میلیون و 400 هزار لیتر گزارش شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (یک میلیارد و 792 میلیون لیتر)، 38 میلیون و 600 هزار لیتر (2.1 درصد) کاهش نشان می‌دهد.

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در آذر ماه امسال 58 میلیون و 400 هزار لیتر بوده؛ در حالی که سال گذشته در این دوره زمانی روزانه 59 میلیون و 730 هزار لیتر بنزین در کشور مصرف ‌شده است.

آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین نشان می‌دهد که بیشترین مصرف بنزین کشور در آذر ماه امسال مربوط به روز یکشنبه (13 آذر) با 73 میلیون و 900 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز سه شنبه (15 آذر) با 38 میلیون و 200 هزار لیتر بوده است.

اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سهمیه بندی بنزین، دوگانه سوز شدن خودروها و توسعه جایگاه های سی ان جی از مهم ترین عوامل موثر بر کاهش مصرف بنزین در کشور است.

کاهش 10 درصدی مصرف گازوییل کشور

بر پایه این آمار، مجموع مصرف نفت‌گاز کشور در آذر ماه امسال به 3 میلیارد و 342 میلیون و 800 هزار لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (3 میلیارد و 32 هزار لیتر)، 310 میلیون و 900 هزار لیتر (10.2 درصد) کاهش نشان می‌دهد.

همچنین میانگین مصرف نفت‌گاز در آذرماه امسال به روزانه 101 میلیون لیتر رسید که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته (111 میلیون و 400 هزار لیتر) از کاهش مصرف روزانه 10 میلیون و 400 هزار لیتری حکایت دارد.

آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد که بیشترین مصرف گازوییل کشور در آذرماه امسال مربوط به روز دوشنبه (28 آذر) با 171 میلیون و 900 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به سه شنبه (15 آذر) با 31 میلیون و 900 هزار لیتر بوده است .
پنجشنبه، 8 دی 1390

MATIN
12-29-2011, 11:37 PM
پنجشنبه، 8 دی 1390
خودروسازان می‌توانند تجهیزات کاهنده مصرف بنزین نصب کنند؟
همزمان با اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور و به دنبال آن افزایش نرخ بنزین، فروش تجهیزات کاهنده مصرف بنزین در جایگاه‌های عرضه بنزین نیز رونق گرفت، این در حالی است که مسوولان سازمان استاندارد، شرکت بهینه‌سازی و همچنین پخش و پالایش فراورده‌های نفتی بر غیر استاندارد بودن این تجهیزات تاکید دارند.</B>

در این مورد روز گذشته بهادر کاظمی‌معاون نظارت بر استانداردهای سازمان ملی استاندارد به خبرنگار ما اظهار كرد که هیچ یک از تجهیزات کاهنده مصرف بنزین از مبادی رسمی‌وارد کشور نشده و استاندارد آنها نیز مورد تایید نیست.
در همین حال دیروز محمد رویانیان ريیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر خواستار نصب تجهیزات کاهنده مصرف بنزین توسط شرکت‌های خودروساز داخلی شد.
وی ضمن اشاره به افزایش فروش تجهیزات کاهنده مصرف بنزین در سطح کشور عنوان کرده که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اين دستگاه‌های کاهنده مصرف بنزین را تایید نمی‌کند. ريیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه خودروسازان باید واقعیت استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف سوخت در خودروهای ساخت داخل را قبول کنند، تصریح کرد که در حال حاضر در بازارهای جهانی خرید و فروش تجهیزات کاهنده مصرف بنزین به طور کامل انجام می‌شود.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف بنزین قطعا منجر به کاهش مصرف سوخت در سطح ناوگان حمل و نقل کشور خواهد شد، بیان کرد: در مجموع خودروسازان باید با این واقعیت کنار بیایند. اظهار نظر رویانیان در این مورد در حالی است که کیوان وزیری مدیر اجرا و نظارت بر استانداردهای ایران خودرو در گفت و گو با خبرنگار ما عنوان کرد که هم اکنون در سیستم موتورهای انژکتوری کاهنده‌های مذکور هیچ کاربردی ندارند و تنها منجر به ایجاد اختلال در فناوری موتور و و به همراه آن خوردگی موتور خواهد شد. وزیری همچنین تاکید کرد که موتورهای فعلی توسط انژکتور ، ECU , EMS این فرآیند را طی کرده و گذاشتن قطعه کاهنده مصرف سوخت تنها تاثیر منفی بر عمر موتور ، مصرف سوخت، آلایندگی و گشتاور خواهد داشت. </B>

MAHDI-TONDAR
12-31-2011, 01:16 PM
پرشین خودرو: در جلسه 24 دی 1326 شمسی نمایندگان دوره 15 مجلس درباره تعیین عوارض بحث و مذاکره کردند.
به گزارش «پرشین خودرو»، در این جلسه یکی از نمایندگان که با تعیین عوارض برای بنزین مخالف بود گفت: به اعتقاد بنده عوارضی که از نفت و بنزین گرفته می شود هم برخلاف قانون و فوق العاده ظالمانه و بی اندازه زیاد است و سطح زندگانی را هم این عوارض بالا برده است.
به گفته وی، زیرا که در ازای هر بیست لیتر نفت کمپانی نفت ایران و انگلیس به بیست ریال و ده شاهی[هر ده شاهی معادل نیم ریال بوده است] فروش می کند و بر هربیست لیتر نفت16 ریال عوارض تعلق می گیرد که تقریباً نرخ هر 20 لیترنفت 36 ریال شده و هر 20 لیتر بنزین را کمپانی نفت ایران و انگلیس 34 ریال فروش می کند و بر هر 20 لیتر بنزین، دولت 44 ریال عوارض دریافت می کند که عوارض دولت با قیمت بنزین که کمپانی دریافت می کند برای هر 20 لیتر 78 ریال می شود.
در صورتی که قیمت واقعی 34 ریال است و 44 ریال بر هر بیست لیتر بنزین عوارض گرفته می شود در هر صورت این عوارض از هر 20 لیتر بنزین فقط در حمل و نقل مملکت تأثیر دارد وکرایه ها را گران می کند و بالنتیحه زندگی بالا می رود...
آنگونه که از متن بالا برمی آید قیمت فروش بنزین در سال 1326 حدود 4 ریال در هر لیتر بوده که بیش از نصف آن بابت عوارض بوده است.

MAHDI-TONDAR
01-08-2012, 03:09 PM
دنياي‌خودروـ : يكي از مهمترين مباحثي كه امروزه در بين كارشناسان مطرح مي‌باشد، بحث مصرف سوخت است. بحثي كه روز به روز داغ‌تر و حساس‌تر مي‌شود. سوخت‌هاي فسيلي مثل نفت، گازوييل، بنزين، CNG و ... همگي جزء منابعي هستند كه در حال تمام‌شدن مي‌باشند. اين سوخت‌ها كه طي ساليان دراز شكل گرفته‌اند، امروزه توسط بشر به سرعت مصرف مي‌شوند. به گونه‌اي كه مي‌توان آهنگ تمام‌شدن آنها را از هم‌اكنون به راحتي شنيد. كمپاني‌هاي خودروسازي همگي در حال ساخت توليد خودروهايي هستند كه نياز به بنزين و امثال آن نداشته باشند.
ساخت خودروهاي هيبريدي، الكتريكي، هيدروژني و ... همگي در راستاي همين هدف مي‌باشند. استفاده از مواد سبك‌وزن كه مقاومت بسيار كمي در مقابل هوا دارند، طراحي بسيار پيشرفته‌ خودروها، كاهش وزن يك خودرو حتي در حد چند كيلوگرم، توليد لاستيك‌هايي با مقاومت كمتر و ... همگي براي اين است كه درصدي از مصرف سوخت و مصرف انرژي كاسته شود. پايان‌پذيربودن سوخت‌هاي فسيلي يك طرف و آلودگي شديد محيط‌زيست آنها از طرف ديگر، كارشناسان را به اين امر واداشته است تا سوختي جايگزين يا حتي مكمل بنزين تهيه كنند تا آلودگي محيط‌زيست كمتر شود، از طرف ديگر مصرف سوخت نيز كاهش پيدا كند و ميزان گازهاي مضر و گلخانه‌اي كه به جو وارد مي‌شود، كاسته شود. يكي از اين سوخت‌ها هيدروژن مي‌باشد. هيدروژن كه سوختي بسيار عالي و پاكيزه است، مي‌تواند نيروي بسيار زيادي توليد كند، اما به علت خاصيت انفجاري آن و مشكلاتي كه در تامين ايمني اين سوخت وجود دارد، استفاده آن بسيار مشكل است. همچنين شرايط نگهداري و پخش اين سوخت بسيار سخت و پرهزينه است. يكي ديگر از سوخت‌هايي كه مصرف آن در خودروها كاملاً امكان‌پذير است و مشكلاتي اين چنيني را ندارد، اتانول است. اما براي اينكه بدانيم مصرف اتانول به صورت عمده در خودروها امكان‌پذير است يا خير، بايد ابتدا بدانيم اتانول چيست و چگونه توليد مي‌شود. اتانول نوعي الكل است كه در آمريكا از غلات (معمولاً ذرت) به دست مي‌آيد. اين ماده در برزيل و بعضي كشورها از ساقه نيشكر به دست مي‌آيد. اتانول را مي‌توان از ساير غلات چون گندم، جو و ... نيز به دست آورد، حتي مي‌توان اين ماده را از سيب‌زميني نيز تهيه كرد. اما براي تهيه اتانول دو راه وجود دارد، راه اول اين است كه غلات را پودر كنيم، سپس به آنها كمي آب و آنزيم مخصوصي اضافه مي‌كنيم تا تجزيه در آنها آغاز شود. سپس به كمك آنزيمي ديگر نشاسته را به قند در آنها تبديل ‌كنيم. در فرآيند تخمير نيز، به وسيله مايه تخمير، قند به الكل و دي‌اكسيد كربن تبديل مي‌شود. سپس بعد از فرايندهاي ديگر، اتانول آماده سوزاندن مي‌شود. در اين شرايط اتانول به عنوان ماده اضافه شده به سوخت ماشين استفاده مي‌شود. يك واحد اتانول 9 واحد بنزين تركيب بسيار خوبي است كه باعث توليد Co و اكسيد نيتروژن (Nox) بسيار كمتر مي‌شود. اتانول در ساختار خود داراي اكسيژن بسيار بيشتري است. در نتيجه بهتر مي‌سوزد و باعث مي‌شود بنزين كمتري نيز سوزانده شود. اما اتومبيل‌هاي كمي هستند كه مجهز به اين سيستم مي‌باشند. اين نكته را حتماً بايد يادآور شوم، فقط در سال 2004 مصرف اين تركيب باعث شده است تا هفت تن گاز گلخانه‌اي كمتر وارد جو شد. كمپاني ساب از كمپاني‌هايي مي‌باشد كه بسياري از مدل‌هايش مجهز به اين سيستم مي‌باشد، اما اتانول مشكلاتي نيز دارد. اين سوخت به اندازه بنزين نمي‌تواند نيرو توليد كند. توليد اتانول از مواد غذايي كه براي مصرف مردم ضروري است، كاري غيرانساني مي‌شود. اين كار باعث از بين رفتن مقدار زيادي مواد غذايي مي‌شود كه در بسياري مناطق تهيه آنها مشكل است. كارشناسان تغذيه اين كار را غيرمنطقي مي‌دانند، اما طرفداران محيط‌زيست اين كار را مفيد دانسته و باعث حفظ محيط‌زيست مي‌دانند. بعضي كارشناسان توليد اتانول را با صرفه اقتصادي نمي‌دانند زيرا توليد آن باعث مصرف انرژي بيشتري از توليد انرژي از سوزاندن آن مي‌شود. اين مساله هم يعني از دست‌دادن انرژي. براي توزيع اتانول بايد از سوخت‌هاي فسيلي استفاده كنيم. اين ماده را نمي‌توان لوله‌كشي كرد، زيرا قسمت‌هاي آن طي حركت از هم جدا مي‌شوند. پس براي حمل و نقل آن به سوخت‌هاي فسيلي نياز داريم. پس توليد آن از غلات به صرفه نيست، اما روش ديگر توليد اتانول روش سلولزي مي‌باشد. در اين روش اتانول را از گياهان و چوب به دست مي‌آورند. در اين روش توليد اتانول كمي به صرفه‌تر و با بازده بالاتري صورت مي‌گيرد. شايد بتوان توسط اين روش تعادل مناسبي بين اين ماده و بنزين به وجود آورد. شايد روزي شود كه اتانول به عنوان سوخت اصلي در اتومبيل‌ها استفاده شود.

L90
01-10-2012, 07:58 PM
توزیع بنزین یورو 5 در تهران از هفته بعد


1390/10/20

به گزارش «پرشین خودرو»، محمد جواد محمدی زاده امروز در مراسم آغاز به کار دومین کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی ادر تهران ز کاهش راندمان، اتلاف بالای مصرف انرژی، نبود فرهنگ مصرف، یارانه ای بودن قیمت حامل های انرژی و وجود تکنولوژی های مستهلک به عنوان مهمترین چالشهای انرژی کشور یاد کرد و گفت: در سالهای اخیر دولت با تدوین معیارهای مصرف سوخت، اجرای سهمیه بندی و هدفمندی یارانه ها، متنوع سازی سبد سوخت، اجرای مبحث ملی 19 ساختمان و رونمایی از سند ملی انرژی سعی کرده در مصرف انرژی کشور صرفه جویی هایی حاصل شود.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بر اساس افق چشم انداز باید 10 درصد سبد انرژی کشور به انرژیهای پاک و نو اختصاص یابد، تصریح کرد: در حال حاضر با وجود اقدامات انجام شده هنوز به اهداف افزایش سهم انرژی های نو در سبد انرژی کشور دست نیافته ایم.
وی با یادآوری اینکه تا پایان سال 1388 در مجموع در کل کشور 2 میلیون و 950 هزار بشکه معادل نفت خام در ایران انرژی تولید شده است، اظهار داشت: در این مدت 40 درصد تولید انرژی به نفت خام، بیش از 50 درصد به گاز طبیعی و کمتر از یک دهم درصد به تولید انرژی های پاک و نو اختصاص یافته است.
این مقام مسئول با اعلام اینکه در شرایط فعلی میزان مصرف انرژی کشور 4 برابر تولید است، تاکید کرد: در شرایط فعلی یک شکاف بین عرضه و تقاضای انرژی در کشور وجود دارد .
وی همچنین از بالا بودن تلفات انرژی در صنایع عمده، پالایشگاههای نفت و گاز، نیروگاهها و صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از چالش های انرژی کشور یاد کرد و افزود: از سوی دیگر وجود تکنولوژی های قدیمی و فرسوده در صنایع و بخش حمل و نقل در اتلاف انرژی تاثیرگذار بوده است.
این عضو کابینه دولت دهم با اشاره به نبود یک الگوی جامع مصرف انرژی و پایین بودن قیمت فروش حاملهای مختلف انرژی به عنوان سایر چالشهای موجود در این مسیر یاد کرد و ادامه داد: همزمان با افزایش مصرف انرژی رشد جمعیت، روند پرشتاب شهرنشینی و افزایش ورود خودروها با راندمان پایی و روند نامطلوب توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی منجر به افزایش آلایندگی ها در سطح کلانشهرهای کشور شده است.
محمدی زاده با یادآوری اینکه هم اکنون متوسط مصرف انرژی در صنایع سیمان، آجر و فولاد به ترتیب 37، 93 و 50 درصد بیش از استانداردهای جهانی است، تبیین کرد: همچنین در حال حاضر به طور سالانه حدود 8.4 میلیون تن گاز CO، یک و دو دهم میلیون تن گاز CO2 و بیش از 492 میلیون تن گاز CO2 در کشور تولید می شود.
معاون رئیس جمهور با اعلام اینکه 61 درصد عامل ایجاد آلایندگی ها در کشور مربوط به بخش حمل و نقل است، تصریح کرد: هم اکنون بخش حمل و نقل از بیشترین سهم در بخش تولید آلایندگی ها برخوردار است.
این مقام مسئول خواستار توسعه انرژیهای نو و پاک در مراکز پرمصرف انرژی کشور همچون دانشگاهها، بیمارستانها و مراکز نظامی شد و افزود: وزارت نیرو هم باید خرید انرژی های پاک از بخش خصوصی را تضمین کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آغاز طرح ارزشیابی منابع حیاتی و زیست محیطی در سطح کشور، اظهار داشت: در حال حاضر از تمامی صنایع، نیروگاهها، پالایشگاههای نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی آلاینده آب، خاک، هوا و توده های زیست محیطی دولت خسارت دریافت می کند.
وی همچنین از آغاز توزیع 17.5 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو5 از هفته آینده در سطح تهران، بندرعباس، تبریز، آبادان و برخی از کلانشهرهای کشور خبر داد و افزود: همزمان با آغاز توزیع بنزین یورو 5 از نخستین خودروهای با استاندارد یورو 5 هم در سطح کشور رونمایی می شود.

MAHDI-TONDAR
01-12-2012, 12:20 PM
پرشین خودرو: با گذشت یکسال از اجرای هدفمندسازی دوباره بازار بنزین شاهد رشد تقاضای مصرف کنندگان است.
به گزارش «پرشین خودرو»، از حدود دو دهه پیش بحث بی تعادلی در بازار مصرف حاملهای انرژی مطرح شده است و تقربیا تمامی دولت های بعد از جنگ خود را با بی تعادلی در تراز انرژی کشور دست به گریبان دانسته اند.
اوج مشکلات ناشی از افزایش مصرف بنزین در کشور از سالهای 84 تا 85 اتفاق افتاد که مصرف روزانه بنزین در کشور از مرز 73 میلیون لیتر در روز عبور کرد و فارغ از هزینه ای که برای تامین این میزان بنزین به دولت تحمیل شد، مباحثی مانند ذخیره سازی و ظرفیت اسکله های وارداتی نیز به مشکلی مضاعف تبدیل شد و در همان زمان بود که دولت و مجلس وقت برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی مصمم شدند. اما آیا واقعا می توان امیدوار بود که این وضعیت نتیجه داده است؟
شاخص قیمت و مصرف ساز دیگری می زنند
البته فارغ از جناحهای سیاسی، دولتمردان در این دوران همه و همه بر یک نکته تاکید داشتند که مهار مصرف انرژی در کشور باید از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی صورت گیرد، البته در مقابل این دیدگاه دولت کارشناسانی بودند که هشدار می دادند بازار مصرف حاملهای انرژی به خصوص بنزین نسبت به قیمت کشش پذیر نیست و یا حداقل به اندازه ای که کارشناسان دولتی بر آن تاکید می کنند بالا نیست، به عبارتی وقتی شاخص قیمت بنزین را با شاخص مصرف روزانه این حامل انرژی در کشور مقایسه می کنید، می بینید به رغم آنکه طی 35 سال گذشته شاخص قیمت بنزین به میزان قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده است ولی در عمل می بینیم که منحنی شاخص مصرف بنزین در کشور کمترین تاثیر را از قیمت پذیرا شده است.
اما نکته جالب آنکه وقتی نگاهی به منحنی شاخص مصرف روزانه بنزین در کشور می اندازیم به راحتی رابطه این شاخص را با منحنی حجم ناوگان خودروهای بنزین سوز در کشور می توانیم مشاهده کنیم.
البته معمولا در پاسخ به این نحوه استنتاج که بارها پیش از این از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده است همواره طرفداران اصلاح مصرف از طریق قیمت عنوان می کنند که افزایش قیمت ها به قدری که باید به بازار شوک وارد کند، نکرده و همواره نرخ رشد قیمت بسیار پایین تر از آستانه عکس العمل مصرف کنندگان بوده است.
اما اینبار و برخلاف گذشته با استناد به قیمت های 400، 700 و 800 تومانی که در حال حاضر پمپ بنزین ها به ازای هر لیتر بنزین سهمیه ای، معمولی و سوپر از مصرف کنندگان اخذ می شود می توان گفت قیمت هایی که می تواند واقعا مصرف بنزین را در کشور کاهش دهد بسیار بیشتر از قیمت های فعلی است که حداقل به گفته مسئولان در سطوحی نزدیک (ونه بالاتر) قیمت های بین المللی فروش بنزین در خلیج فارس تعیین شده اند و البته با توجه به این نکته نمی توان آن سطوح قیمتی را بدون ارایه خدمات حمل و نقل مناسب و گسترده منطقی، عادلانه و حتی موثر بدانیم.
میزان مصرف تابع چیست؟
اگر نگاهی به سرانه مصرف بنزین توسط خودروهای کشور طی دوره 35 سال اخیر داشته باشیم می بینیم که این سرانه به رغم یک فراز و نشیب اندک تقریبا از یک سیر نزولی مداوم تبعیت کرده است.
سطح سرانه مصرف بنزین توسط ناوگان خودروهای بنزینی کشور از سال 68 به بعد یعنی بعد از پایان جنگ تحمیلی به چهار دوره قابل تقسیم است اول دوره سالهای 68 تا 76، دوره دوم بین سالهای 77 تا 85، سومین دوره سالهای 86 تا آذر سال 89 و دوره نهایی از زمستان 89 تا امروز قابل تعریف هستند.
در دوره اول یعنی سالهای بعد از پایان جنگ یکی از اتفاقاتی که افتاد افزایش میزان استفاده از خودروهای فرسوده ای بود. در دوران جنگ و به دلیل کوپنی بودن بنزین از دور خارج شده بودند و در این دوره می بینیم به رغم رشد کم حجم ناوگان خودرویی در کشور میزان مصرف سرانه سیر صعودی داشته از زیر 13 لیتر در روز به بالای 15 لیتر رسیده است.
به نوشته خبرآنلاین، اما در دوره دوم و همزمان با آغاز فرایند توسعه تولید صنایع خودروسازی می بینیم که طی سالهای 77 تا 85 میزان مصرف سرانه بنزین در کشور سیر نزولی داشته است و این به دلیل نوسازی ناوگان و ورود خودروها با طراحی های جدید تر به بازار بوده است که البته در این دوره میزان مصرف سرانه بنزین در کشور از بالای 15 لیتر به حدود 10 لیتر کاهش پیدا کرده است.
اما در دوره سوم یعنی بین سالهای 86 تا پاییز سال 89 می بینیم که متوسط مصرف روزانه خودروها در کشور تک رقمی شده است، این مسئله به رغم عدم تغییر جدی در فناوری خودروهای کشور اتفاق افتاده و دلیل آن اجرای سهمیه بندی مصرف بوده که میزان سرانه مصرف را از حدود 10 لیتر به 5.6 لیتر کاهش داده است. به عبارت دیگر مصرف بنزین در ایران تابع دو عامل سهمیه بندی و کیفیت خودروهای تولیدی بوده است و نه قیمت.
پایان شوک قیمتی هدفمندسازی
اما نکته جالب مربوط به دوره اجرای هدفمند سازی یارانه هاست در سه ماهه نخست این دوره با افزایش قیمت بنزین به حدود 450 تومان (متوسط وزنی قیمت آزاد و سهمیه ای بنزین) میزان سرانه مصرف به حدو 4.25 لیتر در روز کاهش پیدا کرده است ولی در شش ماهه بعدی می بینیم که این وضعیت در حال تغییر است و دوباره شاهد رشد مصرف سرانه خودروها و نزدیک شدن آن به عدد 5 لیتر در روز هستیم و این نشان می دهد که تاثیر رشد قیمت که در این دوره که به حدود 477 تومان رسیده است بازهم در حال کاهش است و یا به عبارتی ساده تر اثر شوک قیمتی هدفمندسازی در حال پایان است و باید منتظر افزایش دوباره مصرف بنزین در کشور باشیم.
در آخر باید گفت راه مقابله با این مسئله به طور حتم افزایش بیشتر قیمت یعنی آنچه کارشناسان دولتی به دنبالش هستند و همواره توصیه کرده اند، نیست؛ بلکه تلاش جدی در اصلاح فناوری خودروهای بنزین سوز کشور و توسعه خدمات حمل و نقل عمومی مانند مترو است، یعنی راه حلی که در برنامه چهارم و در ذیل تبصره 13 باید به اجرا در می آمد ولی هنوز شاهد به ثمر رسیدن آن نیستیم، راستی منابع پیش بینی شده برای تبصره 13 که سالی بیش از یک میلیارد دلار بود صرف کدام مصارف شده است؟

1390/10/22

L90
01-12-2012, 01:59 PM
عرضه بنزین پاك در روز هوای پاك


پنجشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۰


تین نیوز: همزمان با روز هوای پاك، دولت هفته آینده فقط طی یك روز 9 میلیون لیتر بنزین و 10 میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو 4 و 5 كه دارای گوگرد و آروماتیك اندكی نسبت به سایر بنزین‌های تولیدی كشور است، توزیع می‌كند.

در حال حاضر روزانه حدود 50 میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه‌های كشور تولید می‌شود كه دارای استاندارد یورو 2 است.

عدد اكتان (درجه آرام‌سوزی)‌ بنزین معمولی كه هم‌اكنون در جایگاه‌ها عرضه می‌شود، 87 و اكتان بنزین سوپر 95 است.

گازوئیل و بنزین تولیدی معمولی در كشور دارای بیش از 10 پی‌پی‌ام گوگرد است و براساس سیاست‌های وزارت نفت در بخش پالایش قرار است از فروردین سال آینده بنزین و گازوئیل با استاندارد جدید یورو 4 و 5 كه استاندارد روز اروپایی است، عرضه ‌شود.

تفاوت این دو نوع استاندارد فقط در میزان گوگرد آنهاست، این نوع بنزین سبك‌تر بوده و احتراق بهتر دارد. بنزین نوع سوپر آن با اكتان 95 تا 98 خواهد بود. استفاده از این سوخت بستگی به نوع خودروها نیز خواهد داشت.

بنزین تولیدی فعلی دارای MTBE (مواد افزودنی)‌ و گوگرد و مواد آروماتیك بالایی است. با راه‌اندازی تعدادی از واحدهای جدید در پالایشگاه امام خمینی شازند كه دارای تجهیزات مدرن و فناوری پیشرفته روز دنیاست، بنزین تولیدی در این واحدها به میزان 16.5 میلیون لیتر تا پایان سال افزایش می‌یابد و بر این اساس از ابتدای سال 91 این نوع بنزین قابل عرضه در سراسر كشور خواهد بود.

این گزارش‌ حاكی است، واحدهای آر.سی.دی و آر.اف.سی.سی پالایشگاه شازند كه اسفندماه راه‌اندازی خواهد شد، بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 تولید خواهد كرد.هم‌اكنون در پالایشگاه شازند 8.3 میلیون لیتر در روز از این نوع بنزین تولید می‌شود كه با راه‌اندازی دو واحد مذكور در همین پالایشگاه 8.2 میلیون لیتر دیگر به مجموع فعلی بنزین اضافه خواهد شد.

این واحدها عملیات تصفیه گوگرد و مواد آروماتیك را اجرا می‌كنند كه با كم كردن میزان گوگرد در بنزین تولیدی علاوه بر تاثیرات زیست‌محیطی، صرفه‌های اقتصادی نیز به دنبال خواهد دا شت زیرا گوگرد جدا شده از فرآورده‌های نفتی ارزش اقتصادی بالایی در ساخت آسفالت‌ و كودهای شیمیایی دارد.

همزمان با بهره‌برداری از طرح توسعه پالایشگاه‌های نفت تهران، امام خمینی شازند و آبادان، ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل كم گوگرد با استاندارد روز اروپا فراهم شده است و برای نخستین بار به طور آزمایشی این نوع فرآورده با كیفیت مذكور همزمان با روز هوای پاك توزیع می‌شود.

این گزارش حاكی است، با بهره‌برداری از طرح‌های بنزین‌سازی، ظرفیت تولید بنزین در كشور افزایش می‌یابد. بر این اساس تا پایان امسال پالایشگاه آبادان روزانه 3.9 میلیون لیتر، تهران روزانه 1.8 میلیون لیتر و شازند 11 میلیون لیتر افزایش ظرفیت تولید بنزین خواهند داشت.

واحد بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس نیز با ظرفیت تولید 2.5 میلیون لیتر بنزین با استاندارد جدید اروپا تا پایان سال 91 به بهره‌برداری خواهد رسید.

جلیل سالاری مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طرح عرضه سوخت با استاندارد یورو 4 و 5 را فقط به مدت یك روز و به صورت آزمایشی اعلام كرد. این نوع سوخت در سطح جایگاه‌های تهران پنجشنبه هفته آینده با نرخ‌های فعلی بنزین عرضه می‌شود.

این گزارش حاكی است، در حال حاضر ایران با یك میلیون و 765 هزار بشكه ظرفیت پالایش نفت، بزرگ‌ترین پالایشگر نفت خاورمیانه به شمار می‌رود.

سرمایه‌گذاری 13.5 میلیارد دلاری برای اجرای 10 طرح بنزین‌سازی، بهبود فرآیند تولید و توسعه پالایشگاه‌های موجود را امكان‌پذیر می‌كند كه با تكمیل این طرح‌ها تولید بنزین به 70 میلیون لیتر و گازوئیل به بیش از 100 میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد كه علاوه بر تامین نیاز داخلی امكان صادرات این دو فرآورده استراتژیك را نیز فراهم می‌سازد.

MAHDI-TONDAR
01-15-2012, 04:52 PM
پرشین خودرو: به گفته مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، بنزین یورو چهار با قیمت‌های یارانه ای 100تومان، نیمه یارانه ای 400 تومان و آزاد 700 تومان و مطابق با میزان سهمیه باقیمانده در کارتهای سوخت عرضه خواهد شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به آغاز توزیع آزمایشی بنزین و گازوئیل یورو 4 در جایگاه‌های سوخت تهران، اعلام کرد: بنزین یورو 4 با وجود داشتن اکتان بالا با قیمت بنزین معمولی فعلی عرضه می‌شود.
جلیل سالاری در گفتگو با مهر با اشاره به توزیع بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو 4 همزمان با فرا رسیدن روز هوای پاک (29 دی ماه 1390) در سطح جایگاه‌های سوخت استان تهران، گفت: به طور آزمایشی حدود 19 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل یورو 4 در تهران عرضه می شود.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه هم اکنون انتقال بنزین با استاندارد یورو چهار تولیدی پالایشگاه نفت امام خمینی شازند به انبار نفت ری در حال انجام است، تصریح کرد: برای 29 دی ماه حدود 9 میلیون لیتر بنزین و 10 میلیون لیتر گازوئیل یورو چهار توزیع خواهد شد.
وی با اعلام اینکه از اواسط سال آینده به تدریج عرضه بنزین و گازوئیل یورو 4 در سطح جایگاه‌های سوخت تهران و سایر کلانشهرهای کشور به طور گسترده آغاز خواهد شد، اظهار داشت: تا پایان سالجاری با بهره برداری از طرحهای جدید بنزین سازی، بهینه سازی و بهبود کیفیت در سطح پالایشگاه‌های نفت ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل یورو چهار افزایش قابل توجه‌ای می یابد.
این مقام مسئول از برنامه ریزی برای توزیع 20 میلیون لیتر بنزین یورو چهار از اواسط سال 1391 خبر داد و افزود: همچنین برای سال آینده عرضه روزانه حدود 27 تا 30 میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قرار دارد.
وی از کاهش میزان گوگرد و برخی از ترکیبات آروماتیکی به عنوان مهمترین دستاورد زیست محیطی تولید و عرضه بنزین و گازوئیل یورو 4 و 5 یاد کرد و یادآور شد: هم اکنون بنزین و گازوئیل عرضه شده در جایگاه‌های سوخت دارای استاندارد ملی است.
سالاری در خصوص قیمت عرضه بنزین یورو شده در روز جهانی هوای پاک، توضیح داد: بنزین یورو 4 با وجود داشتن عدد اکتان بالاتری از بنزین معمولی فعلی با قیمت‌های مصوب دولت در جایگاه‌ها و معادل بهای فعلی قیمت بنزین معمولی عرضه می شود.
به گفته مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، بنزین یورو چهار با قیمت‌های یارانه ای 100تومان، نیمه یارانه ای 400 تومان و آزاد 700 تومان و مطابق با میزان سهمیه باقیمانده در کارتهای سوخت عرضه خواهد شد.
این مقام مسئول همچنین در پاسخ به این سئوال مهر که آیا برای عرضه بنزین و گازوئیل یورو 4 و 5 نیازی به ایجاد زیر ساخت‌هایی در سطح جایگاه‌های فعلی سوخت وجود دارد؟، بیان کرد: برای عرضه این نوع سوخت از امکانات و زیر ساخت‌های موجود در جایگاه‌های سوخت استفاده می شود.
وی در پایان با اشاره به احتمال ایجاد مخازن تعادلی در برخی از نقاط کشور، خاطر نشان کرد: متناسب با میزان مصرف بنزین و گازوئیل در نقاط مختلف کشور از ظرفیت انتقال خطوط لوله و ناوگان نفتکش‌های جاده پیما استفاده می‌شود.


1390/10/25

MATIN
01-16-2012, 01:23 PM
دوشنبه 26 دي 1390
آلایندگی هر خودرو یورو4 چقدر است؟
«هر خودرو یورو2 معادل 10خودرو یورو4 آلایندگی دارد‎»، «در خودروهای یورو 4 سرانه آلایندگی برای هر کیلومتر پیمایش از 50 گرم به کمتر از دو و 7 دهم گرم می‌رسد، «كاهش 20 برابري آلايندگي خودروها با اجراي يورو 4».
این اظهار نظرها روز گذشته در همایش صنعت سبز که به مناسبت هفته هوای پاک برگزار شد از سوی محمد جواد محمدی‌زاده ريیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان شد.</B>

وی که در وصف مزایای ارتقای استاندارد سوخت و پیرو آن استاندارد آلایندگی خودروها سخن می‌گفت، تاکید کرد که استاندارد خودروهای تولیدی تا پایان سال 91 به یورو 5 ارتقا می‌یابد و به استانداردهای روز دنیا می‌رسد.
با توجه به اظهار نظرهای محمدی زاده این سوال مطرح است که با ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها و سوخت در خودروهایی که مجهز به استاندارد‌های مذکور می‌شوند ، چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟
به گفته بسیاری از کارشناسان دستیابی به استاندارد یورو 4 و 5 یک تحول در خودروسازی کشورمحسوب می‌شود آنها معتقدند که در موتورهایی که با استانداردهای یاد شده تولید می‌شوند، تغییرات و بهبودهای زیادی در سطح آلایندگی وارتقای سخت افزاری موتور ایجاد مي‌شود. این اظهار نظرها در حالی است که اغلب موتورهای موجود در کشور برای دستیابی به این استاندارد نیازمند طراحی مجدد وتغییرات عمده در بخش مهندسی قطعات می‌باشند واین توسعه مستلزم هزینه و سرمایه‌گذاری در خطوط وتغییر ابزار آلات خطوط تولید است.
چندی پیش مدیرعامل مگاموتور در حاشیه هفتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز در مورد استاندارد یورو 4 در صنعت خودرو و الزام آن تاکید کرده بود که برای دستیابی به این استاندارد لازم است تا کاتالیست‌های پیشرفته تر مورد استفاده قرار گیرد که هزینه بیشتری نسبت به خودروهای یورو 2 به مشتری تحمیل می‌کند، همچنین لازم است تا سامانه پس پالایش یا کاتالیست خودروی یور 4 بعد از 100 هزار کیلومتر پیمایش نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
وی تاکید کرده بود که استاندارد یورو4 دارای فن آوری بالایی بوده ولازم است در تولید برخی قطعات از فناوری جدید که تاکنون در صنعت خودرو رواج نداشته وازابزارهای کنترلی دقیق‌تری استفاده شود. </B>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

يورو4 چه مي خواهد؟/ سه ضلع اجرايي استاندارد يورو4


از ابتداي سال آينده استاندارد آلايندگي يورو4 اجباري خواهد بود. اجباري كه الزام آن شايد با دوره‌اي گذار به مدت يك سال به طول انجامد.

رانه نيوز نگاهي دارد به سه ضلع اجرايي استاندارد يورو4.
1- سوخت: در چند سال گذشته هر وقت صحبت از ارتقا استاندارد شده، خودروسازان موضوع سوخت مناسب را پيش كشيده‌اند. براي بيان اهميت سوخت در استانداردهاي آلايندگي مي‌توان به مثال انژكتوري شدن خودروها، حذف كاربراتور و افزودن كاتاليست كانورتور به انتهاي اگزوز در چند سال گذشته اشاره كرد. در آن دوره براي اين ارتقا سرب بنزين به طور كامل حذف شد چرا كه سرب مواد استفاده شده در كاتاليست را بي‌اثر مي‌كند. بدين ترتيب در آن دوره سيستم ECU به خودروها اضافه شد. حالا هم براي ارتقا استاندارد آلايندگي خودروها به يورو4 سوخت مناسب و منطبق بر اين استاندارد نياز است. با اين حساب شركت پالايش و پخش كار سختي در پيش دارد
.
2- آزمايشگاه: هم‌اينك مركز تحقيقات و آزمون آلايندگي، خودروها را تا سطح استاندارد يورو2 تست مي‌كند. اين آزمايشگاه از ابتداي سال آينده بايستي توانايي تست خودروها در سطح استاندارد يورو4 و موتورسيكلت تا يورو3 را داشته باشد. مركز فوق هم‌اينك آماده بهره برداري است و گفته شده زودتر از موعد مقرر ارتقا يافته است.
3-
3- OBD: سيستم OBD مغز تكنولوژيك خودرو در زمينه آلايندگي است. اهميت آن كمتر از اي سي يو نيست و خودروسازان داخلي توانايي تامين اين تكنولوژي را دارند. با اين حال سيستم فوق براي خودروهاي پرتيراژ فعلي مي‌تواند هزينه‌هاي بسياري ايجاد كند. نبايد فراموش كرد پرتيراژ‌هاي فعلي از طراحي بسيار قديمي رنج مي‌برند و نصب اين سيستم نياز به تغييراتي در خودرو دارد كه باعث افزايش قيمت تمام شده خواهد شد. از سويي شبكه خدمات پس از فروش نيز بايتي به توانايي تعميراتي سيستم فوق برسد كه نياز به سرمايه گذاري ديگري دارد. از سويي هر خودرويي كه نتواند اين سيستم را قبول كند ديگر نبايد توليد شود. حال بايد ديد خودروسازان با معضل

MAHDI-TONDAR
01-30-2012, 05:34 PM
پرشین خودرو: مجموع مصرف بنزین کشور در 10 ماه نخست امسال به 18 میلیارد و 281 میلیون لیتر رسید که نسبت به مصرف مدت مشابه سال گذشته (19 میلیارد و 114 میلیون لیتر)، 833 میلیون لیتر کاهش نشان می‌دهد.
به گزارش «پرشین خودرو»، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در10 ماه نخست امسال نیز به 57.8 میلیون لیتر رسید که این رقم با اجرای طرح‌ هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح الگوی مصرف سوخت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (60.4 میلیون لیتر) روزانه 2 میلیون و 600 هزار لیتر کاهش یافته است.
بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور از اول فروردین تا 30 دی امسال، 57 میلیون و 800 هزار لیتر بوده در حالی که سال گذشته در این دوره زمانی روزانه 60 میلیون و 400 هزار لیتر بنزین در کشور مصرف ‌شده است.
آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین نشان می‌دهد که بیشترین مصرف بنزین کشور از ابتدای امسال تا پایان دی مربوط به جمعه (12 فروردین) با 82 میلیون و 80 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به سه شنبه (15 آذر) با 38 میلیون و 200 هزار لیتر است.
افزایش 393 میلیون لیتری مصرف گازوییل کشور
بر پایه این آمار، مجموع مصرف نفت‌گاز کشور در10 ماه نخست امسال به 29 میلیارد و 82 میلیون و 700 هزار لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (28 میلیارد و 689 میلیون و 100 هزار لیتر)، 393 میلیون و 600 هزار لیتر (1.3 درصد) افزایش نشان می‌دهد.
همچنین میانگین مصرف نفت‌گاز از ابتدای امسال تا پایان دی 90 به روزانه 920 میلیون و 300 هزار لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (907 میلیون و 800 هزار لیتر) از افزایش مصرف روزانه 12 میلیون و 500 هزار لیتری این فرآورده حکایت دارد.
به نظر می رسد این افزایش مصرف به دلیل افزایش ذخیره سازی سوخت نیروگاه ها از طریق اتصال نیروگاه های جدید به خطوط لوله سراسری بوده است.
مکان صادرات روزانه 25 میلیون لیتر بنزین
با اجرای کامل طرح های توسعه ای با برنامه ریزی های انجام شده در صنعت نفت کشور به منظور تحقق خودکفایی کشور در زمینه تولید بنزین، هم اکنون میزان تولید و مصرف بنزین در کشور تقریبا متعادل شده است.
با اجرای بخشی از طرح های توسعه ای در پالایشگاه های کشور میزان تولید روزانه بنزین از حدود 43 میلیون لیتر به مرز 58 میلیون لیتر رسیده است که این میزان با اجرای بخشی از طرح های توسعه ای تا پایان سال 90 به 70 میلیون لیتر و با اجرای کامل تمام طرح های توسعه ای در کشور به مرز 80 میلیون لیتر خواهد رسید.
با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور و نیز اجرای پروژه کارت هوشمند سوخت و سهمیه بندی بنزین در کشور، مصرف بنزین کشور به نحو قابل ملاحظه ای کنترل شده و هم اکنون به طور میانگین به روزانه 56 میلیون لیتر رسیده است که با احتساب این میزان مصرف و نیز افزایش تولید بنزین کشور به حدود 80 میلیون لیتر با اجرای طرح های توسعه ای تا پایان سال 92، کشورمان روزانه حدود 25 میلیون لیتر بنزین اضافی برای صادرات به کشورهای خارجی در اختیار خواهد داشت.
اختصاص حدود 17 میلیارد لیتر بنزین ‌یارانه‌ای و نیمه یارانه ای
پس از اجرای طرح هدفمندی با واریز 60 لیتر سهمیه بنزین 400 تومانی بهمن و با احتساب وجود حدود 18 میلیون کارت هوشمند سوخت، دولت از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، حدود 17 میلیارد و 100 میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای به خودروهای کشور اختصاص داده است.
پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، علاوه بر واریز چهارده دوره سهمیه 60 لیتری بنزین 400 تومانی، دولت 60 لیتر سهمیه بنزین 400 تومانی ویژه نوروز 90 و 50 لیتر سهمیه بنزین 100 تومانی در دی سال گذشته، علاوه بر سهمیه رسمی هر دوره در کارت های سوخت شارژ کرده است.
بنابراین با در نظرگرفتن سهمیه های ویژه بنزین از ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها 900 لیتر سهمیه بنزین 400 تومانی و 50 لیتر سهمیه بنزین 100 تومانی در کارت سوخت خودروها شارژ شده است که با فرض وجود حدود 18 میلیون کارت سوخت در دست مردم، از ابتدای اجرای این طرح در مجموع حدود 17 میلیارد و 100 میلیون لیتر بنزین یارانه ای و نیمه یارانه ای در کارت های سوخت خودروها شارژ شده است.
1390/11/10

L90
02-01-2012, 02:02 PM
قیمت بنزین را شخص رئیس‌جمهورتعیین می كند


چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۰


تین نیوز: معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و زمان و قیمت بنزین گفت: «هنوز اقدام خاصی در این مورد انجام نشده و هر لحظه هر چیزی كه آقای رئیس‌جمهور و آقای فرزین به عنوان سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام كردند، ملاك عمل است.»

علیرضا ضیغمی در نشست خبری روز گذشته خود كه در سالن شهید بهشتی وزارت نفت برگزار شد، درباره سناریوهای این شركت در مورد قیمت فرآورده‌ها با توجه به افزایش ارز اعلام كرد: «قیمت ارز آزاد ربطی به تولید و قیمت فوب خلیج‌فارس ندارد و یك بحث داخلی است. افزایش نرخ ارز موضوعی است كه عده‌ای به آن دامن زده‌اند. موضع رسمی كشور و آن چیزی كه دولت و رئیس بانك مركزی اعلام كرد این است كه نرخ دلار در حال حاضر 1226 تومان است. حتی این قیمت هم تاثیری در پروژه‌های ما ندارد. چرا كه پروژه‌های ما برای تا پایان امسال با نرخ ارز 1070 و 1080 بسته شده است.»

وی افزود: «فوب خلیج‌فارس تحت تاثیر منابع بین‌المللی است و از مسائل داخلی متاثر نمی‌شود. فوب خلیج‌فارس در حال حاضر برای بنزین حدود 800 دلار در هر تن است. بنابراین خیلی تاثیری ندارد و قیمت حدود 1100 تومان می‌شود.» مدیرعامل شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تصریح كرد: «كلیه سیاستگذاری‌های تعیین نرخ فرآورده‌ها در ستاد هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر آقای رئیس‌جمهور مشخص می‌شود. ما تنها جزئی ازتیم كارشناسی هستیم كه با گرفتن فرمول‌ها، اعداد و اطلاعات لازم، تجزیه و تحلیل انجام می‌دهیم و در اختیار هیات وزیران و شخص رئیس‌جمهور است كه زمان و قیمت فرآورده‌ها را مشخص كنند.»

L90
02-03-2012, 03:47 PM
رتبه انرژی A تا C یعنی كم‌مصرف


جمعه ۱۴ بهمن ۱۳۹۰تین نیوز: استاندارد مصرف سوخت خودروهای گازسوز به تصویب نهایی كارگروه اصلی تدوین معیار مصرف سوخت خودروها رسید.

محمدرضا فیض‌آبادی - مدیر بهینه‌سازی انرژی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت افزود: از چندی پیش معیار مصرف سوخت خودروهای دوگانه‌سوز تدوین شده و در انتظار تصویب نهایی بود.

وی با بیان این‌كه در جلسه اخیر كارگروه تدوین معیار مصرف سوخت خودروها این استاندارد به تصویب نهایی رسید، خاطرنشان كرد: امید می‌رود پس از طی مراحل قانونی، این استاندارد از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به دستگاه‌ها و شركت‌های مربوطه ابلاغ شده و از نیمه دوم سال آینده اجرایی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ كنترلی بر مصرف سوخت خودروهای دوگانه‌سوز صورت نمی‌گیرد، اما با تصویب و ابلاغ این قانون خودروهای دوگانه‌سوز نیز مانند خودروهای بنزین‌سوز از نظر مقدار مصرف سوخت بررسی خواهند شد.

فیض‌آبادی با بیان این‌كه با تصویب این معیار، خودروهای تولیدی از این پس براساس این شاخص‌ها رده‌بندی خواهند شد، خاطرنشان كرد: معیار مصرف سوخت خودروهای گاز‌سوز دارای هفت شاخص است. ‌خودروهایی كه رتبه انرژی A یا B یا C را دریافت كنند، كم مصرف خواهند بود. خودروهای دارای رتبه انرژی D نیز از نظر مصرف سوخت در سطح متوسط قرار می‌گیرند.

وی افزود:‌ خودروهایی هم كه در رتبه‌ انرژی E یا F یا G قرار گیرند، پرمصرف محسوب شده و خودروهایی در خارج از رتبه G نیز از رده خارج محسوب شده و تولید آن‌ها متوقف خواهد شد.

مدیر بهینه‌سازی انرژی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت تصریح كرد: اعمال نظارت و اجرای صحیح استاندارد بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران بوده و شركت بهینه‌سازی صرفا عهده‌دار اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای ‌آگاهی بیشتر عموم است.

به گفته وی نمایندگان وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست اعضای كارگروه تدوین معیار مصرف سوخت خودروها را تشكیل می‌دهند.

MAHDI-TONDAR
02-05-2012, 12:54 PM
پرشین خودرو: میانگین مصرف روزانه بنزین کشور هفته گذشته در حالی با 1.6 درصد کاهش به 55.9 میلیون لیتر رسید که در همین مدت مصرف گازوییل کشور 22.7 درصد افزایش یافت.
به گزارش «پرشین خودرو»، بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در روزهای 8 تا 14 بهمن به 391 میلیون و 900 هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (398 میلیون و 300 هزار لیتر)، 6 میلیون و 400 هزار لیتر (1.6 درصد) کاهش یافته است.
در هفته مورد بررسی، بیشترین مصرف بنزین کشور مربوط به شنبه (8 بهمن) با 61 میلیون و 600 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به جمعه (14 بهمن) با 46 میلیون و 600 هزار لیتر است.
مصرف گازوییل کشور 132 میلیون لیتر افزایش یافت
مصرف گازوییل کشور نیز در فاصله زمانی 8 تا 14 بهمن به شدت افزایش یافت؛ به گونه ای که مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه 101 میلیون و 500 هزار لیتر، به 710 میلیون و 500 هزار لیتر رسید و در قیاس با هفته پیش از آن (578 میلیون و 600 هزار لیتر)، 131 میلیون و 900 هزار لیتر (22.7 درصد) افزایش یافت.
بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یادشده به یکشنبه (9 بهمن) با 137 میلیون و 800 هزار لیتر و کمترین آن به جمعه (14 بهمن) با 64 میلیون و 300 هزار لیتر اختصاص داشت.
افزایش 31 درصدی مصرف نفت کوره
بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف نفت کوره کشور در فاصله زمانی 8 تا 14 بهمن مجددا افزایش یافت؛ به گونه ای که مصرف این فرآورده با متوسط روزانه 51 میلیون و 200 هزار لیتر به 358 میلیون و 600 هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن (273 میلیون و 700 هزار لیتر)، 84 میلیون و 900 هزار لیتر (31 درصد) افزایش نشان می دهد.
مصرف نفت سفید کشور 28 درصد افزایش یافت مجموع مصرف نفت سفید کشور در این فاصله زمانی به 145 میلیون و 800 هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (113 میلیون و 900 هزار لیتر)، 31 میلیون و 900 هزار لیتر (28 درصد) افزایش یافته است.
مصرف بنزین سوپر کشور اندکی کاهش یافت
مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز هفته گذشته با میانگین روزانه 2 میلیون و 400 هزار لیتر به 17 میلیون و 300 هزار لیتر رسید که در مقایسه با هفته پیش از آن (17 میلیون و 600 هزار لیتر)، 300 هزار لیتر (1.7 درصد) کاهش یافته است.
افزایش 2.7 میلیون لیتری مصرف بنزین تهرانی ها
بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مجموع مصرف بنزین تهران در فاصله زمانی 8 تا 14 بهمن، 86 میلیون و 500 هزار لیتر اعلام شده که در مقایسه با هفته پیش از آن (83 میلیون و 800 هزار لیتر)، 2 میلیون و 700 هزار لیتر (3.2 درصد) افزایش یافته است.
میانگین مصرف روزانه بنزین تهران هفته گذشته 12 میلیون و 300 هزار لیتر بوده است.

1390/11/16

L90
02-05-2012, 08:11 PM
افزايش تلاش خودروسازان برای تولید خودروهای کم مصرف در فاز دوم هدفمندی یارانه ها


يکشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۰


تین نیوز: مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت با بیان این مصلب که طی فاز اول هدفمندی یارانه ها، تلاش برای کاهش مصرف سوخت از سوی خودروسازان و البته مصرف کنندگان شکل گرفته است، گفت: همین که خودروسازان قصد دارند تا پایان سال 91 محصولات خود را به یورو 4 ارتقا دهند، نشان دهنده طلیعه روشنی است.

عباس کاظمی افزود: البته اگر بخواهیم عملکرد خودروسازان را پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه کاهش مصرف سوخت، دقیق تر مورد بررسی قرار دهیم، باید فعلا صبر کرده و منتظر بمانیم تا خودروسازان طی سال های آینده چگونه حرکت می کنند و در راستای قانون برنامه پنجم توسعه چه اقداماتی انجام می دهند.

وی افزود: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مصرف کنندگان دقت بیشتری در مصرف سوخت اعمال کرده و بیش از پیش به سراغ خودروهای کم مصرف تر رفته اند و طبیعتا خودروسازان نیز اقداماتی در راستای رفع نیاز آنها انجام داده اند. اما یکی دیگر از مواردی که باید در قالب تبعات قانون هدفمندی یارانه‌ها، عملکرد خودروسازان را در آن سنجید، کاهش مصرف سوخت است.

وی فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در بخش صنعت خودرو باعث تلاش خودروسازان برای تولید بیشتر خودرو های کم مصرف تر عنوان کرد و گفت: با اجراي فاز دوم قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها و رشد قيمت بنزين، توجه مردم به مقدار مصرف سوخت خودروها بیشتر جلب شده و به همین دلیل، خودروسازان نيز حركت در جهت توليد خودروهاي كم‌مصرف را شدت می بخشند.

کاظمی در پایان گفت:در يك سال اخير خودروسازان سعي كرده‌اند موتورهاي كم‌مصرف را روي خودروهاي توليدي نصب كرده و مصرف سوخت خودروهاي داخلي را به مقدار قابل توجهي كاهش دهند که امیدواریم این تولیدات افزوده شود.

MAHDI-TONDAR
02-11-2012, 10:25 PM
پرشین خودرو: پس از گذشت بیش از دو ماه از آخرین آمار اعلام شده از ذخیره سهمیه بنزین 100 تومانی، هنوز حجم این سهمیه سه رقمی است.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، بر اساس آمار، رقم ثبت شده سهمیه بنزین 100 تومانی در بهمن‌ماه به 120 میلیون لیتر رسید كه در مقایسه با دو ماه پیش نشان‌دهنده تنها پنج میلیون لیتر كاهش است.
بر این اساس سهمیه بنزین 100 تومانی برای خودروهای سواری به 100 میلیون و برای موتورسیكلت‌ها به 20 میلیون رسیده است.
این در حالی است كه حجم سهمیه سوخت بنزین 100 تومانی اعلام شده در 15 آذرماه 125 میلیون لیتر اعلام شده بود و این آمار برای آبان ماه حدود 200 میلیون لیتر بود.
بنزین 6نرخی است اما ...
با پایان یافتن ذخیر بنزین 100 تومانی، این فرآورده با چهار نرخ‌ عرضه خواهد شد. این در حالیست كه در حال حاضر بنزین در جایگاه‌ها با شش نرخ عرضه می‌شود.
در حال حاضر هر لیتر بنزین یارانه‌ای و سوپر یارانه‌ای به ترتیب 100 و 150 تومان، بنزین معمولی نیمه یارانه‌ای هر لیتر 400 تومان، بنزین معمولی آزاد هر لیتر 700 تومان و بنزین سوپر نیمه یارانه‌ای و آزاد به ترتیب هر لیتر 500 و 800 تومان عرضه می‌شود.

البته محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، یکی از گزینه‌های اجرای فاز دوم قانون هدفمند شدن یارانه‌ها را عرضه تک نرخی بنزین اعلام کرده است.
اما با وجود این كه مرتبا اعلام می‌شود محدودیت زمانی در مصرف بنزین یارانه‌ای وجود ندارد، بنزین 100 تومانی با اطمینان خاطر، قیمت بنزین را چند نرخی نگاه داشته است. این در حالیست كه به گفته كارشناسان، برای تك نرخی شدن بنزین باید یك ضرب الاجل زمانی تعیین شود.
با وجود ادامه این شرایط و در صورت عرضه بنزین با كیفیت یورو4 و 5 كه قرار است با قیمتی متفاوت با نرخ بنزین معمولی به فروش ‌رود، باید منتظر رسیدن تعداد نرخ‌های بنزین به بیش از هشت نرخ بود.
************************************************** ************************************************** *******************************
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد:'

کاهش مصرف سوخت نتیجه اجرای هدفمندی یارانه ها


اکونیوز: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بخش مهمی از افت فروش بنزین حاصل از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در کشور بوده، گفت : افتی که هم اکنون در مصرف بنزین در کشور صورت گرفته عمدتا به جهت افزایش قیمت بنزین و اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بوده که جای تامل دارد.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)،"علیرضا منادی" با بیان این مطلب افزود : بخشی از کاهش مصرف سوختی که امروز در کشور حاصل شده ، به برنامه شرکتهای خودروساز در تولید خودروهای کم مصرف و واردات این نوع خودروها باز می گردد که البته این مورد تاثیر بسیار کمتری را نسبت به هدفمند سازی یارانه در این راستا داشته است.
وی کاهش 35 درصدی افت فروش بنزین در کشور را نتیجه مدیریت مصرف سوخت توسط مصرف کنندگان دانست و گفت : با تلاش شرکتهای خودروساز در تولید خودروهای کم مصرف ، قطعا مصرف سوخت با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد .
وی افزود : به نظر می رسد با افزایش قیمت سوخت در سال آینده ، مصرف بنزین با افت بیشتری همراه شود.
وی در ادامه به مشکلات اقتصادی اخیر و نوسان نرخ ارز در کشور اشاره و اظهار داشت :هم اکنون بسیاری از تولید کنندگان و همچنین شرکتهای خودروساز به جهت مشکلات اقتصادی ،افزایش نرخ ارز و ایجاد موانعی در واردات ،با چالش هایی در تولید خودرو و قیمت تمام شده و سوددهی مواجه اند که این موضوع تاحدودی بر سرمایه گذاری در این صنعت تاثیر خواهد داشت .
نماینده تبریز در خانه ملت همچنین ضمن تاکید بر تاثیر مسائل موجود بر افت سرمایه گذاری در صنعت خودرو و رشد شرکتهای خودروساز گفت : با رخدادهای اخیر و افزایش قیمت مواد اولیه تولید قطعات و تاثیر آن بر قیمت تمام شده تولید خودرو ،سود شرکتهای خودروساز تا حدودی کاهش یافته است .
منادی در ادامه به تاثیر آزادسازی قیمت گذاری خودرو در حل مشکلات شرکتهای خودروساز پرداخت و گفت : با حمایت تعرفه ای که هم اکنون در صنعت خودرو کشور وجود دارد ،واگذاری قیمت خودرو به خودروسازان به نفع مصرف کننده نبوده و معتقدم که روند فعلی ادامه یابد.

1390/11/22

Renault Logan
02-12-2012, 03:23 PM
تدوین معیار جدید مصرف سوخت خودروها براساس استاندارد یورو4

23/11/90


معاون سازمان ملی استاندارد ایران از برنامه‌ریزی برای تدوین معیار جدید مصرف سوخت خودروها براساس استاندارد آلایندگی یورو 4 خبر داد.
بهادر کاظمی - معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، از ابتدای سال آینده تولید خودرو با استاندارد آلایندگی یورو4 آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه معیار فعلی مصرف سوخت خودروها بر اساس استاندارد آلایندگی یورو2 تدوین شده است، خاطرنشان کرد: بنابراین پس از ارتقای استاندارد آلایندگی خوروها به یورو4، معیار مصرف سوخت آن‌ها نیز باید بر اساس استاندارد جدید تغییر کند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در همین راستا هماهنگی برای تدوین معیار جدید مصرف سوخت خودروها بر اساس استاندارد آلایندگی یورو4 آغاز شده است.
وی افزود: جلسات هماهنگی و کارشناسی در این زمینه به زودی آغاز خواهد شد تا توافق نهایی در زمینه معیار جدید مصرف سوخت خودروها به دست آید.
کاظمی تصریح کرد: امیدواریم معیار جدید مصرف سوخت خودروها اوایل سال آینده نهایی شود. پس از آن خودروهای تولیدی بر اساس معیار جدید مصرف سوخت بررسی و شاخص‌گذاری خواهند شد.
پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی خودروسازان برای تولید خودرو با استاندارد آلایندگی یورو 4 از ابتدای سال آینده خبر داده بود.
به گفته مهدی غضنفری، خودروسازان اعلام کرده‌اند که در فروردین و اردیبهشت سال آینده 10 درصد خودروهای تولیدی با استانداردهای یورو4 عرضه خواهد شد. ایران‌خودرو و سایپا پنج میلیارد تومان برای ارتقای سطح آلایندگی هر مدل خودروی تولیدی به یورو 4 اختصاص داده‌اند.

L90
02-14-2012, 06:44 PM
بنزین تا پایان نوروز گران نمی‌شود


سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۰


تین نیوز: با وجود ارسال سناریوی نهایی بنزینی ستاد هدفمندی یارانه‌ها به رئیس کابینه دولت دهم، اما قیمت و سهمیه‌هایی تعیین شده برای عرضه این فرآورده استراتژیک نفتی حداقل تا پایان نوروز 91 دستخوش تغییر نخواهد شد.

جلسات شبانه ستاد هدفمندی یارانه‌ها به منظور تعیین قیمت و نحوه عرضه بنزین در فاز جدید اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سطح دولت از سر گرفته شده است.
در شرایط فعلی سناریوهای مختلف قیمتی و غیر قیمتی دستگاه‌های مختلف دولتی همچون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور برای تعیین تکلیف وضعیت این فرآورده‌های نفتی در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که تاکنون هیچ یک از سناریوهای بنزنی دولت برای افزایش قیمت، حذف نظام سهمیه بندی، عرضه بنزین تک نرخی نهایی نشده و قرار است به زودی طرح نهایی وضعیت بنزین در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به دفتر رئیس کابینه دولت دهم ارسال شود.

از سوی دیگر، دولت حداقل تا پایان نوروز سال 1391 حتی در صورت نهایی شدن سناریوهای بنزینی، قصد اعمال تغییرات جدید قیمتی و غیر قیمتی برای عرضه این فرآورده پرطرفدار نفتی را ندارد.

علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت اخیرا با بیان اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سناریوی پیشنهادی خود درباره تغییر قیمت و نحوه عرضه بنزین را به ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه کرده است، گفت: نتایج این سناریوهای پیشنهادی توسط ستاد هدفمندی یارانه ها ارائه می شود.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد: هر گونه تغییر در قیمت و نحوه عرضه این فرآروده نفتی با نظر مستقیم رئیس جمهور انجام خواهد شد.

محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هم روز گذشته با بیان اینکه در مورد وضعیت سوخت دولت هیچگونه نگرانی ندارد، اعلام کرد: اخبار ضد و نقیضی که تا چند روز گذشته در خصوص وضعیت بنزین و سوخت مطرح شده است، صحت ندارد.

این عضو کابینه دولت دهم با تاکید بر اینکه با در هفته گذشته اخبار ضد و نقیضی در مورد وضعیت سوخت در کشور و حتی توقف فروش بنزین آزاد مطرح شده است، تصریح کرد: این گونه اخبار به هیچ عنوان مورد تایید نیست و در این زمینه به زودی از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اطلاع رسانی کامل انجام می شود.

قیمت و سهمیه بنزین اسفند ثابت ماند

برای پانزدهمین ماه متوالی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دولت برای اسفند ماه سالجاری هیچگونه تغییری در قیمت و سهمیه بنزین خودروهای عمومی و شخصی اعمال نخواهد کرد.

از این رو یکشنبه هفته آینده 30 بهمن ماه 60 لیتر سهمیه بنزین خودروهای شخصی و با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومان در کارت های هوشمند سوخت شارژ خواهد شد. همچنین برای موتورسیکلتها هم 25 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای و برای خودروهای شخصی 500 لیتر سهمیه بنزین آزاد (700 تومانی) پیش بینی شده است.

با وجود اعلام سندیکای جایگاه داران سوخت مبنی بر توقف عرضه بنزین آزاد در اسفند ماه سالجاری، اما شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از استمرار عرضه بنزین 700 تومانی برای آخرین ماه سالجاری خبر داده است.

سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است، ضمن آنکه برای اسفند ماه سالجاری هم هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارتها تعیین نشده است.

پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.

L90
02-20-2012, 08:42 PM
احتمال توقف عرضه بنزین آزاد از 15 اسفند


دوشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۰


تین نیوز: رئیس هیئت مدیره انجمن جایگاهداران سوخت با اشاره به توقف پرداخت کارمزد فروش بنزین آزاد از احتمال توقف عرضه بنزین 700ت ومانی از 15 اسفند در جایگاهها خبر داد و اعلام کرد: افزایش ضرر و زیان جایگاهها منجر به ورشکستگی این بنگاههای اقتصادی شده است.

حاج محمد رضا امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برخورد دوگانه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و تعزیرات با تخلفات صورت گرفته در برخی از جایگاههای سوخت، گفت: بر این اساس با مشاهده کوچکترین تخلفی جرایم چندین میلیون تومانی و نجومی برای جایگاههای سوخت در نظر گرفته می شود.
رئیس هیئت دیره انجمن جایگاهداران سوخت با اشاره به تعهدات شرکت ملی پالایش و پخش نفتی برای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین به جایگاهداران سوخت تصریح کرد: جبران افت فروش بنزین، تامین هزینه های نفت و تعمیرات سامانه هوشمند سوخت ، پرداخت حقوق حسابرس در جایگاهها و افزایش دو برابری نرخ فروش بنزین آزاد از مهمترین این تعهدات بوده است.

وی با اعلام اینکه یکسال پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین میزان کارمزد فروش بنزین آزاد توسط وزارت نفت به نصف کاهش پیدا کرد، تاکید کرد: همچنین از ابتدای سال جاری پرداخت کارمزد فروش بنزین آزاد به جایگاهداران متوقف شده است.

حاج محمدرضا با اعلام اینکه در حال حاضر هزینه راه اندازی، مدیریت و راهبری جایگاههای سوخت به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، بیان کرد: میزان فروش بنزین آزاد در جایگاهها روزانه حتی از مرز 20 میلیون لیتر عبور می کند اما دولت حاضر به پرداخت کارمزد اضافی برای فروش آزاد این فرآورده نفتی نیست.

رئیس هیئت مدیره انجمن جایگاهداران سوخت با اشاره به افزایش زیان دهی جایگاههای سوخت با بالا رفتن نرخ رسمی تورم اظهارداشت: در شرایط فعلی با کاهش سهمیه های بنزین یارانه ای و نیمه یارانه ای مردم میزان فروش بنزین در جایگاههای کشور 35 تا 50 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی همچنین یکی دیگر از مشکلات پیش روی مجاری های عرضه سوخت کشور را عرضه همزمان بنزین و سی ان جی عنوان کرد و افزود: عرضه سی ان جی در برخی از جایگاههای سوخت مایع هزینه های تعمیر و نگهداری تلمبه های گاز را به همراه داشته است.

حاج محمد رضا همچنین با یادآوری اینکه اخیرا دولت مالیات بر ارزش افزوده برای فروش سی ان جی را به حداقل کاهش داده است، اظهار داشت: اما تاکنون اقدامی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده فروش بنزین در جایگاههای سوخت در نظر گرفته نشده است.

این مقام مسئول همچنین از راه اندازی کیف پول الکترونیکی به عنوان یک مشکل جدید در جایگاههای سوخت یاد کرد و ادامه داد: راه اندازی سامانه پول الکترونیکی منجر به گم شدن بخشی از درآمدهای جایگاههای سوخت و کاهش درآمدهای این بنگاههای اقتصادی شده است.

وی با اشاره به عدم اجرای فرآیند نظارت و دیپ جری مخازن نفتکشهای جاده پیما، تصریح کرد: عدم اجرای نظارت دقیق در این بخش منجر به کاهش تحویل بنزین به جایگاههای سوخت و ضرر و زیان در این بخش شده است.

حاج محمد رضا با تاکید بر اینکه جایگاهداران سوخت حاضرند با پرداخت 500 میلیون تا یک میلیارد تومان به وزارت نفت کاربری جایگاههای سوخت را برای انجام سایر فعالیتهای تجاری و اقتصادی تغییر دهند، اعلام کرد: در صورتی که مجموعه وزارت نفت تمهیداتی برای کاهش ضرر و زیان در جایگاههای سوخت در نظر نگیرد، پلاکارد توقف فروش بنزین آزاد از 15 اسفندماه در اکثر جایگاههای کشور نصب خواهد شد.

L90
02-21-2012, 06:54 PM
فروش بنزین آزاد ادامه می‌یابد


سه شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۰


تین نیوز: رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت با رد ادعای توقف فروش بنزین آزاد در جایگاه ها از 15 اسفند ماه، اعلام کرد: جایگاهداران سوخت ابزار لازم برای توقف عرضه بنزین آزاد در جایگاه‌ها را ندارند.

ناصر رئیسی فرد در واکنش به ادعای برخی از جایگاه داران سوخت برای توقف عرضه بنزین از 15 اسفند ماه سالجاری، گفت: در حال حاضر اختلافات متعدد حقوقی، قراردادی و عملیاتی مختلفی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای عرضه بنزین در جایگاهها وجود دارد.
رئیس کانون کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت سراسر کشور با اعلام اینکه توقف عرضه بنزین 700 تومانی در جایگاه های سوخت از 15 اسفند ماه سالجاری صحت ندارد، تصریح کرد: جایگاه‌داران به عنوان بنگاه‌های اقتصادی همواره حفظ منافع ملی را در دستور کار قرار داده اند.

وی با تاکید بر اینکه جایگاه‌های عرضه سوخت هیچگاه به دنبال انجام فعالیت‌های سیاسی و به اصطلاح سیاسی بازی نیستند، اظهار داشت: اگر همواره انتقادهایی مطرح می شود مسائلی کاملا صنفی بوده و هیچگاه نباید از این انتقادات برداشت سیاسی کرد.

رئیسی فرد با یادآوری اینکه امکان توقف عرضه بنزین آزاد 700 تومانی به مردم در جایگاه‌های سوخت وجود ندارد، تاکید کرد: اصلا جایگاه داران از ابزار کافی برای اجرای این طرح برخوردار نیستند.

رئیس کانون کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت سراسر کشور با تاکید بر اینکه جایگاه داران هموراه در اجرای طرحهای استراتژیک مدیریت مصرف سوخت کشور با دولت همکاری لازم را داشته اند، بیان کرد: در سالهای اخیر در اجرای نظام سهمیه بندی بنزین و فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها همکاری لازم با دولت انجام شده است.

وی خواستار حل اختلافات و مشکلات جایگاه‌های سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران شد و تاکید کرد: ادامه مشکلات مجاری‌های عرضه در سراسر کشور منجر به ورشکستگی و تعطیلی تدریجی این بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

رئیسی فرد در تشریح برخی از مشکلات پیش روی جایگاه‌های عرضه سوخت، توضیح داد: هم اکنون کارمزد پرداخت شده برای عرضه بنزین در جایگاه‌ها پاسخگوی سرمایه گذاری کلان و هزینه راه اندازی جایگاه‌ها نیست.

رئیس کانون کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت سراسر کشور از جرایم سنگین دولتی، کاهش نرخ کارمزد، اجرای طرح درجه بندی، هزینه تعمیر و نگهداری، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه به عنوان مهمترین مشکلات در تعطیلی احتمالی برخی از مجاری‌های عرضه خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر تاخیر در پرداخت کارمزد جایگاه‌داران مشکلات متعدد اقتصادی برای صاحبان این بنگاه‌های اقتصادی به همراه دارد.

همزمان با پیشنهاد سندیکای جایگاه داران سوخت سراسر کشور برای توقف عرضه بنزین 700 تومانی از اسفند ماه سالجاری و نصب پلاکارد فروش بنزین آزاد در جایگاه ها نداریم، مدیران وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اجرای این پیشنهاد را تکذیب کرده اند.

بر این اساس محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان اینکه در مورد وضعیت سوخت هیچگونه نگرانی وجود ندارد، اعلام کرد: اخبار ضد و نقیضی که تا چند روز گذشته در خصوص وضعیت بنزین و سوخت مطرح شده است صحت ندارد.

جلیل سالاری مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم در گفتگگو با مهر در واکنش به اظهار نظر رئیس انجمن جایگاه داران سوخت مبنی بر توقف فروش بنزین آزاد 700 تومانی در جایگاه های سوخت، گفته است: در حال حاضر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان متولی عرضه سوخت برنامه ای برای قطع فروش بنزین 700 تومانی ندارد.

گفتنی است، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاه‌های کشور عرضه شده است.

L90
03-11-2012, 01:48 PM
آخرین وضعیت ذخیره بنزین 100تومانی در كارت های سوخت


يکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۰


تین نیوز: مدیر عامل شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از كاهش بنزین 100 تومانی ذخیره در كارت‌های سوخت به زیر 100 میلیون لیتر خبر داد و گفت: برای بهبود وضعیت جایگاه‌داران علاوه بر تغییر نظام درجه‌بندی، پرداخت به صورت حق العمل‌كاری در كنار كارمزد در حال بررسی است.

جلیل سالاری با بیان این‌كه متوسط مصرف روزانه بنزین كشور از ابتدای امسال تاكنون حدود 60 میلیون لیتر بوده است، گفت: به طور متوسط 45 میلیون لیتر آن بنزین 400 تومانی، 11 میلیون لیتر آن بنزین معمولی آزاد 700 تومانی، 2.2 بنزین سوپر آزاد 800 تومانی و 1.6 میلیون لیتر آن بنزین صد تومانی بوده است.

وی با اظهار این كه امسال تولید بنزین كشور 5.5 درصد افزایش و مصرف آن سه درصد كاهش داشته است گفت: مصرف بنزین 700 تومانی در روزهای پایانی سال به 12 میلیون و 700 هزار لیتر هم رسیده است.

او با اشاره به این كه با توجه به هوای سرد، شركت ملی پخش تمام تلاش خود را برای سوخت رسانی به نیروگاه‌های كشور انجام داد، اعلام كرد:‌ در فصل سرد حدود شش میلیارد لیتر بیشتر گازوئیل و نفت كوره تحویل نیروگاه‌ها شد. همچنین توزیع نفت سفید و گاز مایع روستایی در یك جامعه گذشته با توجه به افزایش سرمای هوا رشد داشت؛ به طوری كه توزیع گاز مایع چهار درصد و گازوئیل 17.7 درصد رشد داشته است.

سالاری در مورد وضعیت سوخت رسانی به مجاری عرضه در تعطیلات نوروزی با تاكید بر این‌كه سوخت مورد نیاز به اندازه كافی ذخیره شده است، خاطرنشان كرد: علاوه بر این كه ذخیره سازی سوخت بخش حمل ونقل به دلیل ترافیك جاده‌ای از هم اكنون انجام شده است، نظارت بر انبارهای سوخت و مجاری عرضه تا 20 فروردین انجام صورت خواهد گرفت و كشیك‌های نوروزی نیز 24 ساعته پاسخگو خواهند بود.

به گفته وی، در صورت اختلال در امر سوخت رسانی در تعطیلات نوروزی سال آینده از مجاری عرضه سیار استفاده خواهد شد.

مدیر عامل شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مورد عدم عرضه بنزین آزاد كه از سوی رییس انجمن جایگاه داران سوخت به دلیل سودده نبودن و عدم اجرای تعهدات شركت پخش اعلام شده است نیز توضیح داد: گفته‌های رییس این انجمن نظر شخصی او محسوب می‌شود و تصمیمات در این زمینه توسط مسوولان دولتی گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به این كه 26 درصد از بودجه شركت ملی پخش به كارمزد مجازی عرضه سوخت اختصاص می‌یابد، گفت:‌67 درصد از این مقدار نیز كارمزد 2870 جایگاه عرضه سوخت (15درصد مجاری عرضه) است.

او با اشاره به این كه كارمزد جایگاه‌داران با توجه به نرخ تورم افزایش می‌یابد، ‌گفت: گاهی نرخ كارمزد از آن چه كه دولت پیش بینی كرده بیشتر بود؛ به طوری كه كارمزد از 20 تا 30 درصد افزایش می‌یافت.

وی با بیان این‌كه در سال جاری اقدامات خوبی برای جایگاه‌داران انجام شده است، اعلام كرد: علاوه بر تغییر نظام درجه بندی و پرداخت حق العمل كاری در كنار كارمزد در حال بررسی است تا اینگونه موجب افزایش رقابت، مشتری مداری و توسعه جایگاه‌ها شود.

مدیر عامل شركت ملی پخش همچنین فروش سوخت با قیمتی غیر از قیمت مصوب را غیر قانونی عنوان كرد و افزود: فروش سوخت با قیمت بالاتر از قیمت اعلام شده به هر دلیلی تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده با آن برخود می‌كنیم.

MATIN
03-12-2012, 12:27 AM
يكشنبه 21 اسفند
اختصاص بنزین نوروزی قطعی شد
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت روز گذشته به نقل از «یک مقام آگاه» خبر داد که در راستای توسعه گردشگری در كشور، به خودروهای شخصی سهمیه بنزین نوروزی اختصاص می‌یابد.
به گزارش «پرشین خودرو»، این مقام آگاه افزود: قرار است در این هفته مسوولان دولت برای اختصاص سهمیه بنزین نوروزی به خودروها تصمیم‌گیری كنند كه نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.
وی گفت: هنوز مشخص نیست چند لیتر بنزین برای سفرهای نوروزی اختصاص یابد اما پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش سفرهای نوروزی در سال 91 سهمیه بنزین خوبی برای این ایام در نظر گرفته شود.
این مقام آگاه اظهار کرد: قیمت بنزین برای سفرهای نوروزی به احتمال فراوان با نرخ 400 تومان تعیین شود.

MAHDI-TONDAR
04-04-2012, 11:12 AM
پرشین خودرو: با بهره‌برداری تعدادی از جایگاه‌های CNG در تعطیلات نوروز و افزایش تعداد ایستگاه‌های CNG ایران به 1873 باب، شمارش معکوس برای تصاحب جایگاه آرژانتین توسط ایران آغاز شده است.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از مهر، با بهره برداری از تعدادی جایگاه جدید CNG در تعطیلات ایام نوروز، در حال حاضر تعداد یکهزار و 873 باب جایگاه CNG در استان های مختلف کشور به طور همزمان فعال است.
پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه سالجاری هم در مجموع بیش از 300 باب جایگاه جدید CNG راه اندازی شود که در این صورت تعداد کل مجاری عرضه سوخت به خودروهای دوگانه سوز کشور به مرز دوهزار و 200 باب افزایش می یابد.
بر اساس دستور رئیس جمهوری مجموعه وزارت نفت باید با انجام سرمایه گذاری هایی و مشارکت بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه تعداد دوهزار و 550 باب جایگاه CNG در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی کند.
در حال حاضر ایران از نظر تعداد جایگاه‌های CNG چهارمین کشور و از نظر ناوگان خودروهای دوگانه سوز جایگاه دوم جهان را در اختیار دارد که با ساخت جایگاه‌های جدید و افزایش سهم CNG در سبد سوخت به زودی ایران به بزرگترین دارنده شبکه CNG جهان تبدیل می شود.
در شرایط فعلی پاکستان با داشتن 3330 جایگاه در مقام اول، چین با داشتن 2000 باب جایگاه در مقام دوم و آرژانتین با داشتن 1900 باب جایگاه در مقام سوم جهان قرار دارند ضمن آنکه پاکستان با دو میلیون و 850 هزار دستگاه خودروی گاز سوز رتبه نخست بزرگترین ناوگان خودروهای گازسوز جهان را در اختیار دارد.
بر این اساس پیش بینی می شود تا پایان خرداد ماه سالجاری با افزایش تعداد کل جایگاه‌های CNG به بیش از دوهزار باب، ایران به طور رسمی جایگاه کشور آرژانتین در این صنایع پاک را در اختیار بگیرد.
از سوی دیگر مطابق با مصوبات دولت برای CNG سهمی حدود 25 درصدی در سبد سوخت خودروها پیش بینی شده است اما تاکنون با مصرف روزانه بیش از 18 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در ایستگاه‌های CNG سهم این حامل انرژی از 25 درصد عبور کرده است.
از این رو از ابتدای سالجاری با توقف تولید کارگاهی خودروهای گازسوز دولت ترمز افزایش سهم CNG در سبد سوخت خودروها را به نوعی کشیده است.
با ساخت جایگاه‌های CNG ظرفیت توزیع ساعتی سوخت به خودروهای گازسوز کشور هم افزایش یافته است به طوریکه هم اکنون در هر ساعت ظرفیتی برای عرضه حدود دو میلیون نرمال متر مکعب گاز طبیعی به خودروها فراهم شده است.
در صورت تکمیل ظرفیت تولید و عرضه امکان توزیع روزانه تا مرز 50 میلیون متر مکعب گاز معادل تولید دو فاز پارس جنوبی به خودروهای دوگانه سوز در سراسر کشور وجود دارد.
هم اکنون با سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلاری نزدیک به 10 هزار و 700 نازل CNG در سطح جایگاهها فعال است ضمن آنکه با احتساب تولید و تبدیل خودروهای گانه سوز در دو بخش تبدیل کارگاهی و تولید کارخانه‌ای بیش از سه میلیون دستگاه خودروی گازسوز در سراسر کشور وجود دارد.

1391/01/16

MAHDI-TONDAR
04-11-2012, 01:51 PM
پرشین خودرو: با توزیع گازوئیل یورو 4 در تهران، در فاز نخست اتوبوس‌های درون شهری به عنوان استفاده‌كنندگان عمده این سوخت خواهند بود.
به گزارش «پرشین خودرو»، پیش از این وزارت نفت اعلام كرده بود كه در سال 1391 توزیع بنزین و گازوئیل یورو 4 را آغاز خواهد كرد. به دنبال آن خودروسازان نیز اعلام كردند كه همزمان با آغاز توزیع سراسری این سوخت، استاندارد آلایندگی خودروهای تولیدی را به یورو 4 ارتقا خواهند داد.
در این شرایط طبق جدیدترین اطلاعات به دست آمده، وزارت نفت توزیع گازوئیل یورو 4 را از اردیبهشت ماه در تهران آغاز خواهد كرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد از این تاریخ عرضه اتوبوس‌های درون شهری مورد استفاده در تهران با استاندارد آلایندگی یورو 4 آغاز شود. البته باقی خودروهای سنگین نیز همچنان با استاندارد آلایندگی یورو 2 تولید خواهند شد تا توزیع سراسری گازوئیل یورو 4 صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، به گفته كارشناسان با توجه به آن‌كه خودروهای تجاری به دلیل كاربرد آنها در سیستم حمل و نقل عمومی در تمام نقاط كشور تردد دارند، ارتقای استاندارد آلایندگی آن‌ها به یورو 4 قبل از توزیع سراسری و كامل گازوئیل متناسب با آن امكان‌پذیر نخواهد بود.
آنان معتقدند استفاده خودروهای تجاری یورو 4 از گازوئیل یورو 2 آسیب زیادی را به سیستم موتور این خودروها وارد كرده و سطح آلایندگی را نیز افزایش خواهد داد.
************************************************** ************************************************** **********************************
سهمیه‌ منطقه‌ای گازوئیل ناکارآمد است
پرشین خودرو: در حالی طرح سهمیه بندی منطقه ای گازوئیل از اواخر فروردین ماه جاری اجرایی می شود که رئیس سازمان راهداری اعلام می‌کند که این طرح به خصوص در مناطق مرزی کشور قابل اجرا نیست و از سوی سازمان تایید نمی‌شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، هفته گذشته توافقی در ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت انجام گرفت که براساس آن، اواخر فروردین ماه گازوئیل در 20 استان کشور به طور منطقه ای عرضه می شود.
براساس این طرح که به گفته ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت برای مبارزه با قاچاق سوخت انجا می شود، سهمیه روزانه گازوئیل خودروها در استانهای سیستان و بلوچستان، زنجان، همدان، کردستان، خوزستان، بوشهر، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، هرمزگان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، فارس، کرمان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد، لرستان و ایلام به طور منطقه ای عرضه خواهد شد.
گفته می شود در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای فاز دوم عرضه سهمیه گازوئیل منطقه‌ای از اواسط تابستان سالجاری هم این طرح در استان‌های سراسر کشور به طور همزمان اجرایی شود.
این در حالی است که اجرای این طرح وسایل حمل و نقل عمومی را که بطور سراسری سفر می کنند با مشکلاتی مواجه خواهد کرد زیرا هر وسیله حمل و نقل عمومی از یک شهر به استان دیگری می رود و این موضوع موجب بلاتکلیفی رانندگان می شود.
باوجودی که در این جلسه نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای حضور داشت اما رئیس این سازمان عنوان کرد که نماینده این سازمان در جلسه توافق نامه ای را امضاء نکرده و در غیر اینصورت هم سازمان با این موضوع موافق نیست.
سهیمه بندی منطقه ای گازوئیل مورد تایید نیست
شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر در این باره افزود: در برخی از استان ها این موضوع مطرح شد اما سازمان راهداری با این اقدام موافق نیست و محدودیت منطقه ای را برای گازوئیل نمی پذیرد، زیرا سفر با وسایل حمل و نقل عمومی سراسری است و نمی توان آن را مختص به استان خاصی دانست.
وی با بیان اینکه سهیمه بندی گازوئیل مربوط به ستاد هدفمندی یارانه ها و ستاد مدیریت سوخت است، بیان کرد: هم اکنون روندی که ستاد هدفمندی تصویب کرده از سوی سازمان اجرا می شود اما اگر سهمیه بندی براساس استان باشد به خصوص در مناطق مرزی مورد قبول ما نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمامی تصمیمات در حوزه حمل و نقل باید در سراسر کشور انجام گیرد، گفت: اگر هر استانی برای خودش قانون وضع کند ما به مشکل بر می خوریم به عنوان نمونه مسافری که از تهران به سیستان می رود از 4 استان عبور می کند و براساس این طرح، اتوبوس باید در هر استان یک فرمول جدگانه را اجرا کند و این مورد تایید نیست.
همچنین احمد رضا عامری رئیس اتحادیه تعاونی های مسافربری با ابراز بی اطلاعی از تصویب چنین طرحی، بیان کرد: سهیمه اتوبوس ها روزانه 300 لیتر و با قیمت 150 تومان است و این موضوع هنوز بصورت رسمی به ما اعلام نشده است.
وی افزود: به هرحال دولتمردان راهکارهایی را در نظر می گیرند که امیدواریم کارشناسی شده و پس از آن بصورت رسمی اعلام شود.


1391/01/23

MAHDI-TONDAR
04-15-2012, 01:09 PM
پرشین خودرو: همزمان با بررسی سناریوهای مختلف قیمتی حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهاد جدیدی به دولت برای کاهش سهمیه بنزین خودروهای گازسوز ارائه شد، ضمن آنکه در صورت افزایش بهای CNG قیمت آن از گاز صادراتی ترکیه هم گران‌تر خواهد شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، همزمان با کاهش ذخیره بنزین 100 تومانی و 400 تومانی کارتهای هوشمند سوخت این روزها بازار فروش CNG نسبت به هفته‌های نخست اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پر رونق‌تر شده است.
در روزهای نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با افزایش قیمت فروش هر متر مکعب CNG به 300 تومان، برای چندین هفته صفهای پیش روی جایگاه‌های گاز کوتاه شد اما این روزها وجود صفهای طولانی پیش روی جایگاهها حاکی از آن است که بازار فروش CNG سکه شده است.
از سوی دیگر مطابق با سبد سوخت تعریف شده برای خودروهای شخصی، CNG باید از سهمی حدود 25 درصدی برخوردار باشد و اما آمارهای رسمی دستگاه‌های متولی همچون تردد بیش از سه میلیون دستگاه خودروی گاز سوز مجاز و بیش از یک میلیون دستگاه خودروی گازسوز غیر مجاز و فعالیت هزاران کارگاه زیر پله‌ای تبدیل خودروها از افزایش بی رویه سهم CNG در سبد سوخت حکایت دارد.
شهرام اسدپور مدیر طرح توسعه صنعت سی.ان.جی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در مدت چهار سال گذشته به اندازه 80 سال قدمت بنزین برای توسعه صنعت CNG سرمایه‌گذاری شده است، گفت: در حال حاضر نزدیک به یکهزار و 900 جایگاه CNG در مقایسه با 2080 باب جایگاه بنزین در استانهای مختلف کشور فعال هستند.
این مقام مسئول با اشاره به سرمایه گذاری حدود سه میلیارد دلاری برای توسعه این صنعت پاک، تاکید کرد: در مجموع دولت تا سقف ساخت 2 هزار و 550 جایگاه تعهد برای افزایش ظرفیت عرضه CNG به خودروهای دوگانه سوز دارد.
جلیل سالاری مدیر عامل شرکت ملی پخش نفتی هم با اشاره به پوشش کامل سهم CNG در سبد سوخت خودروها، اظهار داشت: در حال حاضر به طور متوسط روزانه 18 میلیون متر مکعب گاز به خودروهای دوگانه سوز تحویل داده می شود.
فرمول افزایش قیمت CNG در فاز دوم هدفمندی
پس از اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه ها بهای هر متر مکعب CNG از 40 تومان به 300 تومان افزایش یافت و در صورت افزایش 20 درصدی قیمتها پیش بینی می شود بهای این حامل انرژی به 360 تومان در هر متر مکعب افزایش می یابد.
شهرام اسدپور پیشتر با بیان اینکه افزایش قیمت CNG در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تابع عوامل متعددی است، گفته بود: تغییر قیمت CNG باید با یک شیب منطقی انجام شود.
این مقام مسئول با اعلام اینکه افزایش قیمت CNG باید مطابق با معیارهای اقتصادی و انرژی کشور انجام شود، تاکید کرد: در مجموع باید سیاست‌های قیمتی CNG طوری تعیین شود که ضمن مدیریت مصرف سوخت از اتلاف مصرف گاز به عنوان یک ثروت جلوگیری شود.
CNG از گاز ترکیه گران‌تر می‌شود؟
اردشیر دادرس هم درباره پیشنهاد های فعالان بخش خصوصی صنعت CNG برای افزایش بهای این حامل انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: در تمامی کشورهای جهان همواره بین قیمت CNG و بنزین یک تناسب وجود دارد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت سی.ان.جی با اعلام اینکه بررسی های انجام شده در 28 کشور جهان نشان می دهد که باید بین بنزین و CNG یک رابطه قیمتی 47 تا 48 درصد حکمفرما باشد، تصریح کرد: این در حالی است که بر خلاف سایر کشورهای صاحب CNG ایران دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی است.
وی با تاکید بر اینکه بر این اساس قیمت CNG در ایرانب اید ارزان تر از سایر کشورهای جهان انجام شود، بیان کرد: در شرایط فعلی بهای CNG بسیار بالا بوده و باید شتاب قیمتی کمتری در مقایسه با بنزین داشته باشد.
دادرس از وجود سناریوهای قیمتی بین 360 تا 500 تومانی افزایش قیمت CNG در فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد و یادآور شد: در صورت افزایش قیمت CNG در فاز دوم هدفمندی بهای این حامل انرژی از گاز صادراتی به ترکیه هم گران تر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این صورت واردات گاز طبیعی به جای خرید CNG از دولت توجیه اقتصادی بالاتری دارد، بیان کرد: بر این اساس دولت باید با یک شیب منطقی نسبت به افزایش بهای CNG اقدام کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت سی.ان.جی همچنین از ارائه پیشنهادی توسط بخش خصوصی به ستاد هدفمندی یارانه‌ ها برای کاهش سهمیه بنزین خودروهای دوگانه‌سوز در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دارد و تاکید کرد: کاهش 10 تا 20درصدی سهمیه بنزین خودروهای دوگانه سوز منجر کاهش مصرف این فراورده نفتی خواهد شد.

1391/01/27

L90
04-30-2012, 12:25 PM
زمزمه توقف فروش بنزین 100تومانی؛ سهمیه را تا پایان اردیبهشت تمام کنید


دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱


تین نیوز: سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: با توافق وزارت نفت و ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دارندگان بنزین یارانه‌ای 100تومانی باید تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به استفاده از باقیمانده سهمیه خود اقدام کنند.

مجید شهیدی با اشاره به هماهنگی انجام شده بین ستاد هدفمندی یارانه‌ها و وزارت نفت گفت: بر اساس این توافق از تمامی دارندگان سهمیه بنزین یارانه‌ای 100 تومانی درخواست می‌شود حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مصرف سهمیه باقیمانده 100 تومانی در کارت‌های هوشمند سوخت اقدام کنند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه این تصمیم به دنبال توافق وزارت نفت و ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی می‌شود، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، اصلاح و ساماندهی الگوی مصرف و اجرای تعهدات دولت در این بخش است.

به گفته وی، بر این اساس بنزین یارانه‌ای 100 تومانی فقط تا پایان اردیبهشت ماه در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شود و کلیه دارندگان بنزین یارانه‌ای 100 تومانی باید نسبت به استفاده از باقیمانده سهمیه خود در این بخش اقدام کنند.

وی تاکید کرد: طی روزهای آینده نیز پوستر اطلاع رسانی تصمیم جدید دولت به منظور نصب در تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت در مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال خواهد شد.

L90
05-01-2012, 09:12 PM
حجم بنزین 100 تومانی بعد از افزایش قیمت دو برابر می‌شود


سه شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۱


تین نیوز: معاون وزیر نفت با تاكید بر اینكه تبدیل بنزین 100 تومانی به 400 تومانی غیر قانونی نیست از جزییات تبدیل بنزین یارانه‌ای خبر داد.

علی‌رضا ضیغمی در مورد این گفته برخی از حقوق‌دانان مبنی بر این كه تبدیل بنزین 100 تومانی به 400 تومانی غیر قانونی است، تاكید كرد كه این اقدام غیر قانونی نیست.

تبدیل هر لیتر بنزین 100 تومانی به دو لیتر بنزین 400 تومانی

وی با اعلام این كه در تبدیل بنزین 100 تومانی ذخیره در كارت‌های سوخت به بنزین 400 تومانی حجم بنزین تبدیل شده افزایش می‌یابد، توضیح داد: در صورت این كه افراد نتوانند بنزین 100 تومانی خود را مصرف كنند، هر لیتر بنزین 100 تومانی به دو لیتر بنزین با نرخ 400 تومانی تبدیل می‌شود.

مدیرعامل شركت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: با توجه به اینكه نرخ بنزین آزاد 700 تومان است، به هر لیتر بنزین 100 تومانی، 600 تومان یارانه تعلق می‌گیرد كه در صورت تبدیل به دو لیتر بنزین با نرخ 400 تومان، بازهم فرد از همین مقدار یارانه بهره‌مند می‌شود.

ضیغمی با بیان این كه حجم بنزین 100 تومانی از دو میلیارد لیتر اكنون به 70 میلیون لیتر رسیده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود كه حجم زیادی از بنزین 100 تومانی باقی مانده تا پایان این ماه مصرف شود.

او با اظهار این كه هدف از اجرای این كار مشخص شدن خودرهایی است كه از بنزین 100 تومانی در این مدت استفاده نكرده‌اند، تصریح كرد: با مهلت مشخص شده برای مصرف بنزین 100 تومانی این افراد مجبور به مصرف سهمیه خود می‌شوند.

ضیغمی در مورد احتمال ذخیره بنزین یارانه‌ای در خانه و خودرو نیز به دارندگان سهمیه 100 تومانی توصیه كرد كه به هیچ عنوان بنزین 100 تومانی خود را در خانه ذخیره نكنند؛ چرا كه در صورت مصرف نكردند بنزین یارانه‌ای خود تا پایان اردیبهشت ماه، این بنزین به بنزین 400 تومانی تبدیل می‌شود و آنها از این موضوع متضرر نخواهند شد.

اشكال حقوقی وارده به مصوبه جدید

10 اردیبهشت ماه (یكشنبه)، سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام كرد كه مهلت استفاده از سهمیه بنزین 100 تومانی تا پایان اردیبهشت ماه است و در صورت باقی ماندن بنزین 100 تومانی در كارت‌های سوخت در زمان تعیین شده، این سهمیه به بنزین با نرخ 400 تومان تبدیل می‌شود.

تبدیل بنزین 100 تومانی به 400 تومانی در حالی است كه یكی حقوق‌دانان معتقد است كه یكی از حقوق مسلم افراد "حقوق مكتسبه" است و آن حقی است كه تحت شرایط قانونی معین به دست آمده است. هرچند در شرایط جدید وضعیت قانونی گذشته تغییر كرده باشد با تغییر هم آن حقوق به اعتبار شرایط زمان و مكان حدوث آن كه منجر به ایجاد حق شده، معتبر است.

نعمت احمدی در ادامه نیز توضیح می‌دهد كه موضوع حقوق مكتسبه در سرفصل قانونی این اصل حقوقی یعنی عطف به ماسبق نشدن قانون مورد بحث قرار می‌گیرد.

یعنی فردی كه برابر قانون صاحب حق و حقوقی می‌شود، مقنن نمی‌تواند حتی با وضع قوانین جدید حقوق به دست آمده سابقه را از بین ببرد. ارزش و اعتبار عطف به ماسبق نشدن قوانین از همین قاعده به دست می‌آید.

بر اساس این استدلال كسی كه در ماه مصرف بنزینش 60 لیتر بوده و تا كنون برای آن شش هزار تومان پرداخت می‌كرده است با تبدیل موجودی بنزینش به شرایط جدید باید برای همان 60 لیتر 24 هزار تومان پرداخت كند.

MAHDI-TONDAR
05-03-2012, 09:21 AM
پرشین خودرو: بعد از تعیین ضرب‌الاجل برای مصرف بنزین صد تومانی ذخیره شده در کارت‌های سوخت مصرف این نوع بنزین طی دو روز گذشته در جایگاه‌های عرضه تا 600 درصد افزایش یافت و حتی در برخی موارد پای پلیس هم به جایگاه‌ها کشیده شد.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، بعد از این که سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که مهلت استفاده از سهمیه بنزین 100 تومانی تا پایان اردیبهشت ماه است و در صورت باقی ماندن بنزین 100 تومانی در کارت‌های سوخت در زمان تعیین شده، این سهمیه به بنزین با نرخ 400 تومان تبدیل می‌شود، دارندگان این سهمیه با هجوم به جایگاه‌های بنزین به مصرف این سهمیه مبادرت ورزیدند.
بر اساس اطلاعت کسب شده از سوی خبرنگار ایسنا از جایگاه‌های عرضه بنزین سطح تهران، افزایش مصرف بنزین 100 تومانی از 30 تا 600 درصد در جایگاه‌های مختلف افزایش یافته است. این درحالی است که پیش از این مصرف روزانه این بنزین در مجموع حدود 500 هزار لیتر در روز بود.
حضور پلیس برای حفظ نظم در برخی جایگاه‌ها
بعد از اعلام مهلت برای مصرف بنزین صد تومانی ازدحام دارندگان سهمیه بنزین صد تومانی به حدی بود که در برخی از جایگاه‌ها مانند جایگاه 125 بهارستان، پلیس 110 برای حفظ آرامش و نظم دراین محل مستقر شد.
همچنین یکی دیگر از مواردی که دراین دو روز گذشته بسیار در جایگاه‌های عرضه بنزین مشاهده می‌شود افرادی با کارت‌های دارای بنزین صد تومانی است که به فروش این سهمیه مبادرت می‌کنند.
این افراد در مقابل تذکرات پلیس مبنی بر غیر قانونی بودن فروش سهمیه بنزین مدعی هستند که این سهمیه حق آن‌هاست و آن‌ها می‌توانند نسبت به فروش آن اقدام کنند.

1391/02/13

MAHDI-TONDAR
05-04-2012, 09:14 PM
خردادماه امسال بنزین 100 تومانی برای همیشه خداحافظی خواهد کرد و هر یک لیتر باقیمانده آن در کارت ها جای خود را به دو لیتر بنزین 400 تومانی خواهد داد.

کارشناسان معتقدند این تصمیم در راستای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه گرفته شده که شاید زمینه ای باشد برای حذف سهمیه ها و تک نرخی کردن قیمت بنزین در کشور.
هرچند که این روزها این اظهار نظر کارشناسان از سوی مسوولان هدفمندی یارانه ها رد می شود اما این استدلال بیشتر از دیگر استدلال های مطرح قوت دارد و به نظر می رسد بزودی باید شاهد عرضه تک نرخی بنزین باشیم .
این درحالی است که در حال حاضر برسر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد که همه آنها به یک نکته ختم می شود. اجرای فاز اول با مشکلاتی همراه بوده که باید قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی برای رفع آنها چاره اندیشی شود.
با این حال دولت در شرایطی خود را در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی قرارداده و بسترها را آماده می کند که اولین قدم آنها در هموار کردن اجرای فاز دوم در بخش بنزین با افزایش هزینه ها همراه شده است.
این درحالی است که براساس آمارهای رسمی درحال حاضر 70 میلیون لیتر بنزین 100 تومانی در کارتهای سوخت باقی مانده است.
با این حساب و براساس محاسبات خبرآنلاین، در صورت آنکه دولت 70 میلیون لیتر بنزین 100 تومانی را با احتساب متوسط قیمت هر لیتر بنزین در خلیج فارس (1101 تومان)،را به مصرف کننده اختصاص می داد بااین حساب باید بیش از 70 میلیارد تومان یارانه به این بخش تخصیص می یافت.
درحالیکه دولت تاکید دارد این میزان سهمیه در کارتها به دو برابر افزایش می یابد تنها با این تفاوت که نرخ این میزان سهمیه به 400 تومان افزایش می یابد.به زبان روانتر هر یک لیتر بنزین 100 تومانی موجود در کارتها به 2 لیتر بنزین 400 تومانی تبدیل می شود.البته این اتفاق یک شرط هم دارد.تنها موجودی کسانی دو برابر می شود که طی 10 روز آینده حتی یکبار هم شده از بنزین 100 تومانی خود استفاده کنند. با اینحال در این گزارش اینگونه فرض می شود که تمام این 70 میلیون لیتر بنزین به 400 تومانی تبدیل شود که در اینصورت 140 میلیون لیتر بنزین 400 تومانی به جای 70 میلیون بنزین 100 تومانی در کارتها شارژ خواهد شد.


در اینصورت دولت با احتساب متوسط قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس به نرخ هزار و 101 تومان( البته با حساب دلار دولتی) باید حدود 98 میلیارد و 140 میلیون تومان یارانه به این بخش تخصیص دهد که این میزان در مقایسه با یارانه بنزین 100 تومانی ذخیره در کارتها رقمی حدود 28 میلیارد و 70 میلیون تومان افزایش هزینه های دولت ناشی از این تصمیم را نشان می دهد.
به زبانی ساده تر، دولت با چنین تصمیمی هزینه های خود را بیش از 28 میلیارد تومان افزایش داده است.ضمن آنکه در این شرایط دولت می بایست بنزینی بیشتری به صورت سهمیه ای در اختیار مردم قراردهد.
درعین حال نباید وعده های گذشته مسوولان را از خاطربرد. وعده هایی چون دادن هدیه به مصرف کنندگانی که کمتر از دیگران مصرف می کنند و یا وعده ای دیگر چون حفظ بنزین 100 تومانی در کارتها تا هر زمانیکه که وجود خواهد داشت حتی 100 سال دیگر هم مصرف کننده ای که بنزین 100 تومانی در کارتش داشته باشد می تواند از آن بهره ببرد.این وعده یکی از وعده هایی است که بیش از سه تا چهار بار به نقل از مسوولان نفتی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حذف بنزین 100 تومانی زده شد اما امروز پس از گذشت حدود دوسال خبر میرسد که قرار است این میزان سهمیه کاملا حذف و حایگزین بنزین 400 تومانی شود.در حالیکه به مردم این وعده داده شده بود که تا هر زمان بخواهند می توانند از سهمیه 100 تومانی خود استفاده کنند. وعده ای که در کمتر از دوسال نه تنها زیر آن زده شد بلکه قرار است اگر تا 10 روز آینده از سهمیه 100 تومانی استفاه نشد تمام سهمیه موجود در آن کارت کاملا حذف شود.
این درحالی است که امکان دارد خیلی از کسانیکه همچنان سهمیه 100 تومانی دارند در سفر باشند یا به هر دلیلی نتوانند از سهمیه 100 تومانی خود در ظرف مدت تعیین شده استفاده کنند و حذف سهمیه آنها شاید به نوعی شعار عدالت محوری دولت را زیر سوال ببرد.
دراین بین علت دولتی ها برای این اقدام پرشدن حجم بنزین 400 تومانی در کارتهای مصرف کنندگانی است که بنزین 100 تومانی در اختیار دارند.در حالیکه دولت می تواند با اعلام مهلت 6 ماهه و یا مدتی معین از مصرف کنندگان بنزین 100 تومانی بخواهد بنزین خود را مصرف کنند و یا این میزان را به دولت بفروشند.
این امردر شرایطی است که دور دوم هدفمندی یارانه ها به زودی اجرایی می شود و دود افزایش هزینه ها دولت قطعا به چشم تولید کنندگان و بخش تولید کشور خواهد رفت.
این درحالی است که در شرایط فعلی کمتر از دو درصد خودروها دارای ذخیره بنزین 100 تومانی هستند که بر این اساس در حال حاضر حجم سهمیه بنزین 100 تومانی در کارت‌های سوخت به حدود 70 میلیون لیتر رسیده است. بر اساس آمار، مصرف روزانه این نوع سهمیه نیز کمتر از 500 هزار لیتر است.
همچنین حجم بنزین 400 تومانی موجود در کارت‌های سوخت خودروها یک میلیارد و 140 میلیون لیتر است که این حجم برای موتورسیکلت‌ها نیز حدود 520 میلیون لیتر اعلام شده است.


منبع: خبر آن لاين

سالار
05-05-2012, 02:10 PM
کاهش 1.6 درصدی مصرف بنزین در سال 90
شنبه، 16 ارديبهشت 1391
ساعت: 13:25
Saturday, May 05, 2012
كد خبر: 178111


به گزارش خبر خودرو، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درباره مصرف پنج فرآورده اصلی در سال 90 گفت: سال گذشته به طور میانگین روزانه 59.7 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که این میزان نسبت به سال پیش از آن (89) با میانگین مصرف روزانه 61.3 میلیون لیتر بنزین، 1.6 درصد کاهش یافته است.
علی فراهانی تاکید کرد: در سال 90 در مجموع 21 میلیارد و 790 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که این میزان در سال 89، 22 میلیارد و 300 میلیون لیتر بوده که حاکی از صرفه جویی 584 میلیون لیتر بنزین در سال گذشته بوده است.
کاهش یک میلیارد و 350 میلیون لیتری مصرف نفت گاز کشور در سال 90
وی همچنین درباره میزان مصرف فرآورده نفت گاز (گازوییل) بدون احتساب مصرف نیروگاهی در سال 90 گفت: سال گذشته در مجموع 27 میلیارد و 119 میلیون لیتر نفت گاز در کشور مصرف شده که این میزان در سال پیش از آن (89) 28 میلیارد و 470 میلیون لیتر بوده است.
فراهانی با اشاره به اثرهای مثبت طرح هدفمندی یارانه ها افزود: سال گذشته در مصرف یک میلیارد و 350 میلیون لیتر نفت گاز در کشور نسبت به سال 89 صرفه جویی شده است.
وی میانگین مصرف روزانه نفت گاز کشور در سال 90 را 74.3 میلیون لیتر در روز خواند که نسبت به سال 89 با 78 میلیون لیتر، 3.7 درصد کاهش یافته است.
سال گذشته مصرف نفت سفید کشور 5 درصد کاهش یافت
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درباره مصرف فرآورده نفت سفید در کشور در سال 90 گفت: سال 90 در مجموع 4 میلیارد و 800 میلیون لیتر فرآورده نفت سفید در کشور مصرف شده که این میزان نسبت به مصرف سال پیش از آن (5 میلیارد لیتر)، حدود 182 میلیون لیتر کاهش یافته است.
فراهانی افزود: در سال 89 به طور میانگین روزانه 13.9 میلیون لیتر نفت سفید در کشور مصرف شده که این میزان با 5 درصد رشد منفی در سال 90 به 13.4 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.
کاهش 2 میلیارد لیتر مصرف نفت کوره کشور در سال 90
وی مجموع مصرف نفت کوره کشور در سال 90 را 3 میلیارد و 900 میلیون لیتر اعلام و تصریح کرد: این میزان سال پیش از آن (89) 5 میلیارد و 900 میلیون لیتر بوده که حاکی از کاهش 2 میلیارد لیتری مصرف نفت کوره کشور در سال گذشته است.
علی فراهانی افزود: میانگین روزانه مصرف نفت کوره در کشور 10.9 میلیون لیتر بوده که این میزان نسبت به سال پیش از آن (89) با میانگین روزانه 16.8 میلیون لیتر 5.5 درصد کاهش یافته است.

L90
05-05-2012, 04:51 PM
پیامدهای یک تصمیم اشتباه در سهمیه بندی بنزین


شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۱


تین نیوز: در خبرها به نقل از مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی آمده بود که دارندگان سهمیه بنزین 100 تومانی فقط تا پایان اردیبهشت فرصت دارند تا نسبت به مصرف سهمیه ذخیره شده در کارت هوشمند سوخت خود اقدام کنند ، در غیر اینصورت از اول خرداد بنزین 100 تومانی ذخیره شده آنها به بنزین 400 تومانی تبدیل می شود .

این تصمیم که در مغایرت کامل با وعده های قبلی مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و ستاد هدفمندی یارانه ها قرار دارد می تواند تبعات ناگواری را برای اعتبار وعده های بعدی دولت به همراه داشته باشد .

تاکنون بارها از سوی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به مردم وعده داده شده بود که سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارت سوخت خودروها حق مسلم ذخیره کنندگان و نمایانگر مدیریت صحیح آنها در مصرف سوخت است که حق بهره برداری از آن هیچگاه از بین نمی رود و همواره متعلق به دارنده کارت سوخت است ، اما تصمیم اخیر دولت برای از بین بردن این حق و یا تبدیل کردن آن به بنزین 400 تومانی باعث خواهد شد تا از میزان اعتماد عمومی به سایر وعده های مسئولان کاسته شود .

علاوه بر این شایسته بود دولت دارندگان سهمیه ذخیره شده بنزین 100 تومانی را به عنوان مجریان الگوی مصرف صحیح انرژی تشویق کند ، نه اینکه آنها را از بهره مندی اموال خود محروم سازد .

از سوی دیگر مهلت 17 روزه تعیین شده برای مصرف اجباری سهمیه های ذخیره شده در کارت سوخت خودرو ها بسیار محدود است و موجب هجوم دارندگان سهمیه های بنزین 100 تومانی به جایگاههای سوخت و ازدحام غیر طبیعی در پمپ های بنزین شده است . این مشکل با در نظر گرفتن محدودیت برداشت 60 لیتری بنزین از کارت های سوخت در هر روز می تواند مشوقی برای ذخیره سازی بنزین 100 تومانی در منازل و انبارها باشد که قطعا خطرات سهمگینی برای شهروندان به همراه دارد .

دارندگان سهمیه های ذخیره شده بنزین 100 تومانی که امید خود را از تشویق دولت برای رعایت الگوی مصرف سوخت از دست داده اند به خوبی واقفند که قیمت بنزین در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بزودی افزایش خواهد یافت ، بنابر این ممکن است ترجیح می دهند برای جبران حقوق از دست رفته خود به جای مصرف اجباری یا فروش آزاد بنزین های ذخیره شده در مهلت تعیین شده ، سهمیه خود را در منازل مجددا ذخیره کنند و پس از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با قیمت بالاتری بفروشند . این مساله احتمال انفجار و آتش سوزی در محل ذخیره سازی بنزین را بالا می برد و امنیت عمومی را به مخاطره می اندازد .

این موارد فقط بخشی از تبعات اشتباه تصمیم اخیر ستاد هدفمندی یارانه ها است که با یک مدیریت معقولانه می شد از بروز آن اجتناب کرد .

اگر واقعا سامانه هوشمند سوخت برای عرضه بنزین با 4 نرخ در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تعریف نشده است و توانایی چنین کاری را ندارد ، به جا بود مابه التفاوت قیمت بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارت سوخت مردم تا بنزین 400 تومانی را به عنوان یارانه تشویقی به حساب دارندگان سهمیه های ذخیره شده واریز می کردیم و یا حداقل مهلت بیشتری به آنها می دادیم تا سهمیه های ذخیره شده را بدون عجله و در یک فرصت مناسب استفاده کنند .

البته دیروز سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد که احتمال دارد سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره کنندگان پس از پایان اردیبهشت به دو برابر ولی با نرخ 400 تومان تبدیل شود که این تصمیم نیز علاوه بر آنکه قطعی نشده ، عادلانه نیست . چرا که دارندگان این نوع سهمیه ها به ازای هر لیتر بنزین ذخیره شده قبلی از این پس باید 4 برابر بیشتر پول بپردازند و افزایش دو برابری سهمیه ذخیره شده فقط نیمی از حقوق یارانه ای آنها را تامین می کند . مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و طراحان ایده سهمیه بندی بنزین باید در پی حفظ شعار مصرف کمتر سوخت باشند و این قبیل پیشنهاد ها مردم را به مصرف بیشتر سوخت ترغیب می کند که مغایر با اهداف اولیه هدفمندی یارانه هاست . بهترین راهکار برای حذف قیمت 100 تومانی بنزین در جایگاههای سوخت و اجرای عدالت در سهمیه بندی سوخت ، پرداخت نقدی مابه التفاوت نرخ بنزین ذخیره شده با بنزین 400 تومانی است که مردم را به مصرف کمتر و بهرمندی از عواید ذخیره سازی بنزین در کارت های هوشمند ترغیب می کند .

امیر مسعود
05-05-2012, 05:02 PM
احتمال ایجاد محدودیت برای بنزین 400 تومانی


عصر خودرو : رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور از احتمال ایجاد محدودیت برای بنزین 400 تومانی خبر داد و اعلام کرد: سیاست حذف بنزین 100 تومانی زمینه‌ سازی برای تک نرخی شدن قیمت این فرآورده نفتی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از مهر بیژن حاج محمدرضا با اشاره به افزایش فروش بنزین 100 تومانی در بازارهای سیاه اطراف مجاری عرضه سوخت کشور، گفت: در حال حاضر بنزین 100 تومانی در این بازارها نرخ مشخص و معینی ندارد و افراد به طور سلیقگی اقدام به خرید و فروش بنزین 100 تومانی می کنند.
رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور با اعلام اینکه با افزایش عرضه بنزین 100 تومانی قیمت این فرآورده در بازار سیاه کاهش یافته است، تصریح کرد: در حال حاضر در حاشیه برخی از جایگاه‌های سوخت تهران بنزین یارانه‌ای با نرخ 400 تومان خرید و فروش می شود.

وی با تاکید بر اینکه در یک هفته گذشته فروش بنزین 100 تومانی در جایگاه‌های سوخت کشور به طور متوسط بین 150 تا 400 درصد رشد داشته است، اظهار داشت: تصمیم اخیر دولت همچنین منجر به افزایش تراکم خودروها پیش روی جایگاه‌های سوخت شده است.

حاج محمدرضا با تاکید بر اینکه پیش بینی می‌شود به زودی برای بنزین 400 تومانی هم یک محدوده زمانی مصرف تعیین کنند، یادآور شد: در مجموع سیاست دولت از حذف بنزین 100 تومانی برنامه ریزی برای عرضه تک نرخی این فرآورده نفتی است.

رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور با بیان اینکه بر اساس اهداف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید قیمت بنزین تا چهار سال اآنده به نرخ فوب خلیج فارس افزایش یابد، اظهارداشت: بر این اساس امکان صادرات و واردات بنزین برای بخش خصوصی هم فراهم خواهد شد.

وی همچنین با اعلام اینکه در حال حاضر اخبار تایید نشده‌ای مبنی بر عرضه بنزین 1000 تومانی وجود دارد، خاطرنشان کرد: هنوز سازو کار عرضه، قیمت و جزئیات سهمیه بنزین خودروها در فاز دوم هدفمندی برای جایگاه‌داران سوخت نهایی نشده است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هفته گذشته اعلام کرد: با توافق وزارت نفت و ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دارندگان بنزین یارانه ای 100 تومانی باید تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری نسبت به استفاده از باقیمانده سهمیه خود اقدام کنند.

بر این اساس، بنزین یارانه‌ای 100 تومانی فقط تا پایان اردیبهشت ماه در جایگاه های سوخت عرضه می شود و کلیه دارندگان بنزین یارانه‌ای 100 تومانی باید نسبت به استفاده از باقیمانده سهمیه خود در این بخش اقدام کنند.

جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پخش نفتی در پاسخ به سئوال مهر که آیا حذف بنزین 100 تومانی به منزله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و عرضه بنزین تک نرخی دارد؟ گفته است: این طرح جدید هیچ گونه ارتباطی به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد.

پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.


شنبه 16 ارديبهشت 1391 15:52

MAHDI-TONDAR
05-06-2012, 01:46 PM
پرشین خودرو: تعیین مهلت زمانی برای مصرف بنزین 400 تومانی ذخیره در كارت‌های سوخت تكذیب شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، امروز برخی رسانه‌ها از تعیین ضرب‌الاجل برای مصرف بنزین 400 تومانی ذخیره در كارت‌های سوخت خبر داده‌اند كه این موضوع توسط شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران رد شد.
شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام كرد: تاكنون برای مصرف بنزین 400 تومانی ذخیره در كارت‌های سوخت زمانی تعیین نشده است.
یكی از مدیران شركت پخش به خبرنگار ایسنا گفت: با توجه به این‌كه در حال حاضر بنزین با سه نرخ 100، 400 و 700 تومان عرضه می‌شود، برای نرخ جدیدی كه در مرحله‌ی دوم هدفمندی قرار است اعلام شود، نیاز بود كه یكی از این نرخ‌ها حذف شود، بنابراین تصمیم گرفته شد تا بنزین 100 تومانی تا پایان اردیبهشت‌ماه عرضه شود.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها مهلت استفاده از سهمیه بنزین 100 تومانی تا پایان اردیبهشت ماه است و در صورت باقی ماندن بنزین 100 تومانی در كارت‌های سوخت در زمان تعیین شده، این سهمیه به بنزین با نرخ 400 تومان تبدیل می‌شود.

1391/02/17

MAHDI-TONDAR
05-08-2012, 01:44 PM
پرشین خودرو: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شرایط فعال‌سازی مجدد برخی از کارتهای هوشمند سوخت دارای سهمیه بنزینی 100 تومانی در جایگاهها را اعلام کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هفته گذشته اعلام کرد: با توافق وزارت نفت و ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دارندگان بنزین یارانه‌ای 100 تومانی باید تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری نسبت به استفاده از باقیمانده سهمیه خود اقدام کنند.
بر این اساس، بنزین یارانه‌ای 100 تومانی فقط تا پایان اردیبهشت ماه در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شود و تمامی دارندگان بنزین یارانه‌ای 100 تومانی باید نسبت به استفاده از باقیمانده سهمیه خود در این بخش اقدام کنند.
پیگیری‌ها از سطح برخی از جایگاه‌های سوخت نشان می‌دهد که برخی از دارندگان سهمیه بنزین 100 تومانی پس از مراجعه به جایگاه متوجه غیرفعال شدن کارتهای هوشمند سوخت خود می‌شوند.
مجید شهیدی در گفتگو با مهر درباره غیرفعال شدن برخی از کارتهای هوشمند سوخت دارای سهمیه بنزین 100 تومانی، گفت: آن دسته از کارتهای هوشمند سوخت که از 18 ماه گذشته تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته غیرفعال شده اند.
وی با اعلام اینکه دارندگان این گونه کارتها می‌توانند با تماس با سامانه پاسخگوی 09627 رمز جدید ورود دریافت کنند، اظهار داشت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قصد ابطال سهمیه‌های بنزین 100 تومانی کارتها را ندارد و دارندگان سهمیه بنزین 100 تومانی با فعالسازی کارت سوخت تا پایان اردیبهشت می‌توانند سهمیه خود را به بنزین 400 تومانی تبدیل کنند.
رئیس مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین با اشاره به افزایش ساعات کاری مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تصریح کرد: همزمان با اعلام شرایط تبدیل سهمیه‌های بنزین 100 تومانی ذخیره‌سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت به سهمیه 400 تومانی ابهامات و سوالات مردمی در این باره افزایش یافته است.
بر این اساس، مردم با تماس با مرکز پاسخگویی شرکت پخش می‌توانند مشکلات خود را در زمینه قفل شدن کارت سوخت خودرو و موتور سیکلتها، میزان باقیمانده سهمیه بنزین و جا گذاشتن کارت سوخت در جایگاه‌ها را هم اعلام کنند.
پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است

1391/02/19

MAHDI-TONDAR
05-12-2012, 12:03 PM
پرشین خودرو: رئیس جمهور در یکصدمین سفر استانی هیئت دولت در استان خراسان رضوی با وجود تکذیب افزایش قیمت بنزین به لیتری 2000 هزار تومان اما به طور تلویحی بنزین 1000 تومانی را تایید کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، همزمان با داغ شدن تنور گمانه‌زنی‌ها درباره قیمت جدید حامل‌های مختلف انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، سناریوی نهایی نحوه عرضه و قیمت بنزین به عنوان پر طرفدارترین حامل انرژی کشور در فاز دوم اجرای این جراحی اقتصادی آخرین مراحل کارشناسی و مطالعاتی خود را در دولت پشت سر می‌گذارد.
پیگیری‌ها حاکی از آن است که در هفته‌های اخیر جلسات و نشست‌های متعددی بین مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ستاد هدفمندی یارانه‌ها و برخی از مسئولان اقتصادی دولت برای تعیین تکلیف قیمت بنزین در حال انجام است.
از سوی دیگر تصمیم اخیر دولت برای حذف بنزین 100 تومانی ذخیره‌سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت هم احتمال تک نرخی شدن قیمت این فرآورده استراتژیک نفتی را قوت بخشیده است اما شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هدف از حذف بنزین 100 تومانی را پایش بیشتر سامانه هوشمند سوخت عنوان می‌کند.
بر این اساس از ابتدای خرداد ماه سالجاری به طور رسمی بنزین با دو نرخ نیمه یارانه‌ای 400 تومان و آزاد 700 تومانی در سطح جایگاه‌ها عرضه می‌شود که در صورت افزایش 20 درصدی بهای این فرآورده نفتی قطعا در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین آزاد به مرز یکهزار تومان در هر لیتر افزایش می‌یابد.
با این وجود علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا با انتقاد از برخی از سیاست‌های دولت بریا افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های مختلف انرژی از افزایش قیمت بنزین تا سقف 2000 تومان در هر لیتر خبر داده است.
چند ساعت پس از این اظهار نظر بنزین رئیس مجلس، نهاد ریاست جمهوری افزایش قیمت بنزین به لیتری دو هزار تومان را تکذیب کرد و یادآور شد: دولت هیچگاه و در هیچ یک از برنامه‌های خود چنین ارقامی را در نظر نداشته است.
احمدی‌نژاد بنزین 1000تومانی را تلویحا تایید کرد
محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور در یکصدمین سفر استانی هیات دولت به استان خراسان رضوی با اشاره به کاهش مصرف بنزین پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به حدود 59 میلیون لیتر در روز از عزم جزم دولت برای اجرای کارشناسی شده فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.
رئیس کابینه دولت دهم با تاکید بر اینکه با وجود ورود حدود سه میلیون دستگاه موتورسیکلت و خودرو به ناوگان حمل و نقل کشور اما رشد مصرف بنزین منفی بوده است، تصریح کرد: اگر هدفمند کردن یارانه‌ها نبود باید روزانه 130 میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کردیم که بیش از 75 میلیون لیتر آن باید از خارج وارد می‌شد.
وی همچنین در واکنش به اعلام افزایش قیمت بنزین به 2 هزار تومان، تاکید کرد: " گفته‌اند که قیمت بنزین به لیتری 2 هزار تومان می‌رسد آنها با این سخنان بهانه دست اخلال ‌گران می‌دهند. این مسائل از اساس دروغ است و در واقع با این سخنان بازار به هم می‌ریزد اما در پایان برنامه حداکثر قیمت بنزین ممکن است به نصف این مقدار برسد. "
پیش از این هم محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هم با وجود تکذیب سناریوهای بنزین 1500 تا 1200 تومانی از تکذیب افزایش قیمت بنزین به لیتری یکهزار تومان در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خودداری کرده بود.
عبدالله جلالی قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هم پیشتر در گفتگو با مهر از ارائه سناریوهای مختلف بنزینی به رئیس جمهور خبر داد و اعلام کرد: شخص رئیس جمهور تغییرات جدید بنزینی را تعیین می‌کند، ضمن اینکه افزایش قیمت بنزین به 1000 تومان یکی از این سناریوهاست.
مجلس به بنزین 1000تومانی رضایت داد؟
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول بهترین قیمت برای بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‎ها را 1000 تومان اعلام کرد و گفت: امسال سال دوم اجرای این قانون تلقی می شود از این رو بهترین قیمت برای بنزین سهمیه‌ای700 تومان و برای بنزین آزاد 1000 تومان است.
عباسعلی نورا عضو کمیسیون تلفیق هم هفته‌جاری با بیان اینکه با موافقت پیشنهاد 66 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت در بودجه 91 امکان افزایش 100درصدی حاملهای انرژی وجود دارد، بیان کرده است: یعنی قیمت گازوئیل از 150 تومان به 300 تومان و قیمت بنزین از 400 به 1000 تومان قابل افزایش است.
اعضای کمیسیون تلفیق هفته‌جاری اعتبار 66هزار میلیارد تومانی را برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تصویب کردند که سهم اعتبار یارانه نقدی از این میزان، 48هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
از 66هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، حدود 10هزار میلیارد تومان از محل یارانه نان، آرد و برق، حدود 4 هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض و مابقی (حدود 50 هزار میلیارد تومان) از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی تامین خواهد شد.
با تصویب اعتبارات فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی می‌شود فقط از محل اصلاح قیمت حاملهای مختلف انرژی همچون بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی، نفت سفید، نفت کوره، CNG و برق باید حدود 50 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود.
در این صورت، ظهور بنزین بیش از 1000 تومانی، گازوئیل 300 تومانی و افزایش چند برابری قیمت برق، گاز طبیعی و CNG به عنوان پرطرفدارترین حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی دور از دسترس نخواهد بود.

1391/02/23

امیر مسعود
05-19-2012, 08:11 PM
واریز 560 لیتر بنزین به كارت‌های سوخت

به گزارش «پرشین خودرو»، ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت كشور اعلام كرد: 60 لیتر سهمیه بنزین خردادماه خودروهای شخصی ساعت 24 روز سی و یك اردیبهشت ماه در كارت‌های سوخت شارژ می‌شود.بدین ترتیب سایر وسایط حمل و نقل عمومی نیز سهمیه‌ای مشابه اردیبهشت ماه دریافت خواهند كرد و هیچگونه تغییر در میزان، قیمت و سهمیه سوخت در خردادماه وجود نخواهد داشت.به گزارش ایسنا، همچنین در خردادماه 500 لیتر سهمیه بنزین با نرخ آزاد 700 تومان در كارت‌های سوخت خودروها واریز می‌شود كه در صورت اتمام سهمیه 400 تومانی قابل استفاده خواهد بود

L90
05-20-2012, 10:42 PM
کارت های موقت بنزین امشب می سوزند


يکشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۱


تین نیوز: آخرین مهلت سوختگیری از كارت های هوشمند سوخت موقت، ساعت 24 امشب (یكشنبه شب) به اتمام می رسد.

در ساعت صفر اول خردادماه جاری، سوختگیری از تمامی این كارتها غیرممكن می شود.

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی كشور پیش از این در اطلاعیه ای خطاب به كلیه دارندگان كارت های هوشمند سوخت موقت آورده بود: سوختگیری با استفاده از این كارت ها صرفا تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری امكان پذیر است.

بر این اساس شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از اول خرداد ماه جاری هیچگونه تعهدی در خصوص تحویل سوخت به این نوع از كارت ها نخواهد داشت.

L90
05-21-2012, 12:17 PM
45میلیون لیتر بنزین 100 تومانی به 400 تومانی تبدیل شد


دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۱


تین نیوز: براساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، 45 میلیون لیتر سهمیه بنزین 100 تومانی به 400 تومانی تبدیل شد.

براساس آخرین پایش انجام شده حدود 45 میلیون لیتر بنزین 100 تومانی در کارتهای سوخت باقی ماند و از ساعت 24 دیشب به 90 میلیون لیتر بنزین 400 تومانی تبدیل شد.

از بامداد امروز دوشنبه تبدیل باقیمانده بنزین 100 تومانی به 400 تومانی انجام شد و افرادی که همچنان سهمیه بنزین 100 تومانی در کارت سوخت خود داشته اند، از امروز باقی مانده سهمیه آنان دو برابر می شود و آن را با مبلغ 400 تومان سوخت گیری خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید: بخشی از کارت‌هایی که در آنها بنزین 100 تومانی وجود داشت، کارتهای موقت بود که پیش از این برای سهمیه های ترمیمی صادر شده بود که این کارتها از امروز از چرخه عرضه سوختگیری حذف شد.

جلیل سالاری می افزاید: کارتهای موقت هم اکنون غیرفعال است و دارندگان این کارتها نمی توانند با آن سوختگیری کنند. وی درباره تعداد خودروهایی که هنوز بنزین 100 تومانی در کارت سوخت دارند نیز گفت: این خودروها بسیار محدود و حدود هشت دهم درصد خودروهای شخصی است.

سالار
05-22-2012, 09:55 AM
http://khabarkhodro.com/Shell_default/print_16.gif (http://khabarkhodro.com/printfriendly.asp?id=179741)
سامانه 09627 پاسخگوي پرسش هاي مربوط به کارت هوشمند سوخت است
سه شنبه، 2 خرداد 1391
ساعت: 09:01 Tuesday, May 22, 2012


به گزارش خبرخودرو ، مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با شماره 09627 روزانه به بیش از یکهزار تماس تلفنی از سراسر کشور درباره سهمیه بنزین و اطلاعات مربوط به کارت هوشمند سوخت پاسخ می دهد.
به گزارش خبرنگار ما ، این مرکز با 30 اپراتور به صورت نوبت کاری از ساعات 8 صبح تا 24 شب پاسخگوی روزانه حدود یکهزار و 100 تماس تلفنی دارندگان کارت هوشمند سوخت است.
بیشتر تماس ها مربوط به اعلام رمز فعال سازی کارت هوشمند سوخت است که به صورت آنلاین پاسخ دهی و در سیستم ثبت می شود.
30 اپراتور مرکز، پرسش ها را به دقت پاسخ می گویند و در صورت نیاز به بررسی بیشتر با دریافت شماره تماس فرد تماس گیرنده، تا 24 ساعت ، مشکل بررسی می شود و پاسخ لازم به اطلاع فرد می رسد.
این مرکز مسئول پاسخگویی به تمام هموطنان از سراسر نقاط کشور درباره اشکال های مربوط به سامانه هوشمند سوخت و سهمیه بندی بنزین است که در بیشتر موارد با راهنمایی تلفنی و توضیح اپراتور مشکل برطرف می شود.
عمده تماس های افراد با این مرکز به ترتیب حجم تماس ها مربوط به پیگیری صدور و انسداد کارت هوشمند سوخت (خودرو و موتور سیکلت)، اطلاعات مربوط به سهمیه کارت هوشمند سوخت، قفل شدن کارت هوشمند سوخت، شکایت از جایگاه ها و اطلاعات کارت خرده فروشی جایگاه داران است.
در صورتی که تماسی مربوط به جایگاه ها باشد، ضمن ثبت دقیق اطلاعات تماس به پخش منطقه موردنظر اطلاع رسانی و ضمن بازرسی دقیق از جایگاه موردنظر، تا 24 ساعت اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد و در صورت تایید مشکل در جایگاه موردنظر، تا 72 ساعت مشکل موردنظر بررسی و برطرف خواهد شد.
سامانه پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور به دنبال نیاز مردم به پاسخ دهی به پرسش متعدد آنان درباره نحوه اجرای طرح، سرنوشت سهمیه بنزین موجود در کارت ها و ... از آذر 1389در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران راه اندازی شد که مسئولیت آن از شهریور 90 به اداره کل روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی محول شد.

امیر مسعود
05-23-2012, 06:24 PM
ساخت 18 جایگاه جدید سی ان جی در مشهد

به گزارش خبرخودرو ، 18 جایگاه جدید سی ان جی در شهر مشهد مقدس در حال ساخت است که با بهره برداری از آنها ظرفیت عرضه گاز طبیعی فشرده شده (سی ان جی) به ساکنان و زائران حرم رضوی به طور چشمگیر افزایش خواهد یافت.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت: به منظور خدمات رسانی مناسب و عرضه مطلوب سوخت به ساکنان و زائران مشهد مقدس 26 جایگاه جدید سی ان جی در سطح استان خراسان رضوی در حال احداث است که 18 باب آن در شهر مشهد ساخته می شود.علی هرندی با تاکید بر این که تمام این جایگاه ها تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید، افزود: هم اکنون در شهر مشهد 52 جایگاه و در سطح استان 155 جایگاه سی ان جی فعال وجود دارد.وی درباره وضعیت جایگاه های عرضه فرآورده منطقه خراسان رضوی گفت: ساخت 11 جایگاه عرضه فرآورده در سطح استان خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفته است که از این تعداد 6 جایگاه در شهر مشهد ساخته و تا پایان سال بهره برداری خواهد شد.هرندی تصریح کرد: هم اکنون 148 جایگاه عرضه فرآورده در سطح استان و 46 جایگاه فرآورده نیز در شهر مشهد فعال است که ظرفیت عرضه سوخت در این استان با ساخت جایگاه های جدید به طور چشمگیر افزایش خواهد یافت.مدیر پخش منطقه خراسان رضوی درباره مصرف انواع فرآورده در این منطقه گفت: روزانه 15 میلیون لیتر انواع فرآورده در این استان مصرف می شود که از این مقدار روزانه 5 میلیون لیتر آن بنزین موتور، 2 تا 2.5 میلیون لیتر نفت سفید، 4.5 میلیون لیتر نفت گاز2 میلیون لیتر نفت کوره، 400 هزار لیتر سوخت جت و حدود 400 تن آن گاز مایع است.وی با اشاره به غیرفعال شدن انبار قدیم شهر مشهد تصریح کرد: این انبار به دلیل واقع شدن در منطقه مسکونی شهر غیرفعال شد و ذخیره فرآورده در انبار جدید در منطقه سنگ بست به ظرفیت 90 میلیون لیتر انجام می شود.به گزارش شانا، در چند سال گذشته، ظرفیت خوبی در زمینه جایگاه های عرضه فرآورده در منطقه پرتردد خراسان رضوی به ویژه شهر مشهد ایجاد شده است و پخش منطقه خراسان رضوی با انبارهای متعدد در شهرستان های، قوچان، سنگ بست، نیشابور و تربت حیدریه، امکان ذخیره بیش از یک میلیارد مترمکعب فرآورده در منطقه را دارد.شرکت ملی پخش منطقه خراسان رضوی، یکی از مناطق سی و هفت گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است که تامین سوخت 8 ناحیه مرکزی (خراسان رضوی)، نیشابور، سرخس، قوچان، فریمان، درگز، تربت جام و تایباد را در منطقه خراسان رضوی به عهده دارد.

سالار
05-24-2012, 07:35 AM
دخالت مسئولین مربوطه در امر محقق شدن مطالبات شرکت زامیاد ، امری اجتناب ناپذیر است
چهارشنبه، 3 خرداد 1391
ساعت: 09:52 Wednesday, May 23, 2012
به گزارش خبر خودرو,عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به عدم پایبندی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور نسبت به عملی نمودن تعهدات خود در خصوص شرکت خودروساز زامیاد ،گفت: لازم است که این شرکت توجه جدی نسبت به اجرایی نمودن تعهدات خود و ارائه تسهیلات پیش بینی شده به شرکت خودروساز زامیاد در راستای تولید خودروی وانت دیزل داشته باشد.

جبار کوچکی نژاد در ادامه گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبر خودرو با اعلام اینکه لازم است که تمامی موارد عنوان شده در تفاهم نامه از سوی شرکت متعهد شده تماماً اجرایی گردد ، افزود: چنانچه این شرکت به هر دلیلی نسبت به ارائه تسهیلات پیش بینی شده بی توجه باشد ، حضور و دخالت مسئولین مربوطه خصوصاً در حوزه صنعت و تجارت جهت رسیدگی بر این مسئله، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید خودروهای دیزلی در کشور، ابراز داشت: تولید و بهره گیری از وانت های با سوخت دیزل از جهات مختلف از جمله کاهش مصرف سوخت و نیز کاهش آلودگی هوا حائز اهمیت می باشد، بنابراین لازم است که شرکت های خودروسازی در راستای تحقق یافتن این مهم از حمایت های ویژه دولت بهره مند گردند.
وی عدم جامه عمل پوشاندن به تعهدات ذکر شده در تفاهم نامه منعقد شده میان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت خودروسازی زامیاد را از عواملی دانست که موجبات سرخوردگی صنایع تولیدی کشور را در امر تولید فراهم می آورد .
وی تصریح کرد: سرخوردگی واحدهای تولیدی کشور در مغایرت کاملی با نامگذاری سال جاری به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی می باشد و جامه عمل پوشاندن به شعار سال جاری در گرو حمایت از صنایع کشور است که در این میان دولت و مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از تولید و نیز حفظ اشتغال در صنایع کشور از هیچگونه حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولید کننده دریغ نخواهند نمود.
کوچکی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی رسیدگی به این مسئله را به منظور حمایت از صنایع کشور دارد و چنانچه درخواستی به مجلش شورای اسلامی مبنی بر رسیدگی بر این امر ارائه گردد، قطعاً پیگیر آن خواهیم بود.

امیر مسعود
05-24-2012, 12:26 PM
تکذیب قطع یارانه 20 درصدی تاکسی‌ها

سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت با اعلام اینکه قطع یارانه 20 درصدی سوخت رانندگان تاکسی صحت ندارد گفت: تنها به دلیل تغییر سیستم یکماه رانندگان تاکسی از این سهمیه محروم شده‌اند که در ماههای آینده جبران می‌شود.به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از مهر، حسین هاشمی با اشاره به انتشار برخی از اخبار مبنی بر قطع حمایت 20 درصدی سوخت رانندگان تاکسی گفت: سال گذشته تاکسی های شهر تهران و چند شهر دیگر به دلیل گرمای هوا و لزوم استفاده از کولر در تاکسی ها از 20 درصد سوخت حمایتی برخوردار شدند که با تغییر قیمت بنزین از 100 تومان به 400 تومان سیستم های وزارت نفت دچار تغییر شد به طوریکه در حال حاضر سامانه هوشمند ما امکان اعمال این حمایت را در ماه جاری ندارد.وی تاکید کرد: پس از اصلاح سیستم ها دوباره سوخت حمایتی به رانندگان تاکسی تهران و چند شهر دیگر داده می شود که بنزین حمایتی این ماه نیز در سهمیه سوخت آنها در نظر گرفته می شود بنابراین هیچ گونه تغییری در سهمیه سوخت رانندگان تاکسی به وجود نیامده است.

L90
05-26-2012, 05:14 PM
طرح جدید مهار تبعات افزایش قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی


شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۱

تین نیوز: همزمان با آغاز شمارش معکوس افزایش قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، توسعه سامانه کیف الکترونیکی پول به منظور افزایش امنیت در جایگاه‌های سوخت در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است.

جلیل سالاری با بیان اینکه در حال حاضر ذخیره بنزین نیمه یارانه‌ای کارتهای هوشمند سوخت از مرز یک میلیارد و 500 میلیون لیتر گذشته است، گفت: در حال حاضر هیچ محدودیت زمانی برای استفاده از بنزین ذخیره سازی در کارتهای هوشمند سوخت تعریف نشده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه با توجه به تغییرات جدید قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توسعه سامانه کیف الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه یک میلیون تراکنش مبنی بر استفاده از کیف الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور گزارش می شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه هم اکنون 3 تا 5 درصد عرضه سوخت کشور با استفاده از سامانه الکترونیکی در جایگاه ها انجام می شود، اظهار داشت: راه اندازی سامانه کیف الکترونیکی پول در جایگاه‌ها دارای مزیتهای متعددی است.

وی از افزایش امنیت و کاهش سرقت های احتمالی در جایگاه‌ها به عنوان یکی از مزیت‌های این خدمات الکترونیکی یاد کرد و افزود: در حال حاضر هیچگونه الزامی برای فعالسازی کیف الکترونیکی سوخت خودروها تعریف نشده است.

سالاری با اعلام اینکه ارائه یکسری تسهیلات برای توسعه سامانه کیف الکترونیکی در اختیار جایگاه داران سوخت قرار خواهد گرفت، یادآور شد: بر این اساس به منظور افزایش تراکنش کیف الکترونیکی تسهیلات در قالب وام هایی در اختیار جایگاه داران قرار می گیرد.

به گزارش مهر، از سال گذشته تاکنون متوسط مصرف بنزین ایران (به استثنای ایام نوروز) به حدود 60 میلیون لیتر در روز رسیده است که حدود 75 درصد مصرف بنزین با قیمت نیمه یارانه‌ای (400 تومانی) و 25 درصد فروش این فرآورده نفتی با نرخ آزاد و یارانه‌ای بوده است.

با توجه به تصمیم دولت برای حذف بنزین 100 تومانی از ابتدای خرداد ماه سالجاری و عرضه این محصول پرطرفدار نفتی به صورت دو نرخی از جایگاه‌ها قطعا متوسط مصرف روزانه بنزین آزاد با افزایش قابل توجه‌ای همراه می شود.

سال گذشته دولت با فروش روزانه 45 میلیون لیتر بنزین 400 تومانی و حدود 15 میلیون لیتر بنزین آزاد و 100 تومانی حدود 10 هزار میلیارد تومان و ماهانه 834 میلیارد تومان درآمد از محل فروش بنزین کسب کرده است.

از این رو در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برای تحقق اهداف درآمدی دولت، قیمت بنزین نیمه یارانه‌ای تا سقف 50 درصد و بهای بنزین آزاد تا مرز 25 درصد افزایش می‌یابد که در این صورت درآمد ماهانه دولت از محل فروش بنزین با نرخ‌های جدید به حدود 1230 میلیارد تومان در ماه افزایش می‌یابد که حدود 25 درصد درآمدهای ماهانه دولت از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی را شامل می‌شود.

سالار
05-30-2012, 08:03 AM
تولید خودروهای کم مصرف باید با شتاب بیشتری صورت گیرد
سه شنبه، 9 خرداد 1391
ساعت: 10:16 Tuesday, May 29, 2012


به گزارش خبر خودرو ، منتخب مجلس نهم شورای اسلامی به کاهش مصرف سوخت خودروهای کشور اشاره کرد و گفت: در کاهش مصرف سوخت علاوه بر نقش صاحبان خودروها نسبت به مدیریت مصرف سوخت خودروها ،نقش خودروسازان نیز در افزایش تولید خودروهای کم مصرف و کاهش تولید پرمصرف‌ها را نمی توان نادیده گرفت.
موید حسینی صدر در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به نقش موثر خودروسازان در کاهش مصرف سوخت در کشور گفت : همزمان با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها ، مقرر گردید تا شرکتهای خودروساز داخلی تولید خودروهای کم مصرف را در اولویت کاری خود قرار دهند.
وی افزود : اصلاح در موتور خودروها و استفاده از موتورهای کم مصرف از اقداماتی است که پس از هدفمند سازی یارانه ها می بایستی توسط خودروسازان انجام می گرفت واینکه تا چه اندازه خودروسازان در این راستا عملکرد موفقی را داشته اند جای تامل و بررسی دارد.
وی تصریح کرد : تلاش برای تولید خودروهای کم مصرف در راستای حذف یارانه انرژی از تعهداتی بود که خودروسازان اعلام نمودند.
حسینی صدر تولید خودروهای کم مصرف را همزمان با حذف یارانه انرژی ،جهت مدیریت و کاهش مصرف سوخت در کشور لازم و ضروری دانست و گفت: تولید خودروهای کم مصرف توسط خودروسازان صد در صد در کاهش مصرف سوخت در کشور موثر بوده و البته به جهت اهمیت استفاده از این نوع خودروها در شرایط حاضر ، تولید خودروهایی با موتور کم مصرف باید با شتاب بیشتری تولید گردد.
وی در پایان گفت: تاکنون خودروسازان باید به تعهداتشان بر اساس قانون هدمندسازی یارانه ها عمل نموده باشند چرا که کاهش مصرف سوخت خودروها علاوه بر اینکه منافع مشتریان را به دنبال دارد به نفع اقتصاد کشور نیز خواهد بود.

MAHDI-TONDAR
05-30-2012, 10:05 PM
پرشین خودرو: رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست کشور از توزیع گسترده سوخت یورو 4 از اواخر خردادماه امسال خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از مهر، سید امیر فاتح وحدتی در رابطه با روند اجرای طرح جامع آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست تمامی خودروهای تولید داخل باید با استاندارد آلایندگی یورو 4 و خودروهای وارداتی با استاندارد یورو 5 و موتورسیکت‌ها نیز از اول مهرماه با استاندارد یورو 3 تولید شوند.
وی با بیان اینکه در این راستا طبق برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها وزارت صنایع موظف شده است که استاندارد یورو 4 را برای همه خودروهای داخلی اجرا کند، تصریح کرد: حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری باید همه خودروها بر اساس استاندارد یورو 4 وارد بازار شوند.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست کشور همچنین در مورد عرضه سوخت استاندارد نیز گفت: وزارت نفت نیز طبق همان برنامه مکلف شده است سوخت استاندارد یورو 4 را از ابتدای سال توزیع کنند که در این راستا مقداری سوخت قبل از سال در هفته هوای پاک سال گذشته توزیع شد.
وحدتی با بیان اینکه در حال حاضر مقدار کمی سوخت استاندارد یورو 4 در کشور در برخی پمپ بنزین ها در حال توزیع است، تصریح کرد: به صورت گسترده از پایان خرداد ماه به تدریج سوخت استاندارد در کل کشور توزیع خواهد شد.
وی یادآور شد: برنامه ریزی شده است که میزان توزیع سوخت استاندارد یورو4 تا پایان خرداد به حدود 20 میلیون لیتر در کل کشور خواهد رسید.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست کشور ادامه داد: همچنین تا پایان سالجاری میزان توزیع سوخت استاندارد به حدود 40 تا 50 میلیون لیتر می رسد.
وحدتی عنوان کرد: مابقی سوخت مورد نیاز هم باید طوری تنظیم شود که بنزین مصرفی داخلی در کشور استاندارد یورو 4 داشته باشد.
وی در رابطه با محدودیت تردد خودروهای فرسوده در کلانشهرهای کشور نیز عنوان کرد: باید مصوبه مورد نظر در این زمینه اجرا شده و مطابق قانون از تیرماه سال جاری برای تردد خودروهای فرسوده در هشت کلان شهر کشور محدودیت ایجاد شود.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست کشور افزود: با این حال شاید یک مکانیزم هایی برای تردد خودروهای فرسوده عمومی در نظر گرفته و در برخی شهرها استثناهایی قائل شویم.
وحدتی تصریح کرد: با این وجود تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا به روند اجرای این بند از طرح جامع آلودگی هوا سرعت ببخشیم.
وی همچنین از معرفی پاک ترین شهرها و استانهای کشور خبر داد و گفت: ما به دنبال این موضوع هستیم ولی تعیین این شهرها پیچیدگی های خاص خود را دارد.
وحدتی با بیان اینکه در حال بررسی هستیم تا پاک ترین شهر را در مقایسه با دیگر شهرهای کشور معرفی کنیم، عنوان کرد: امسال به دنبال این هستیم که بحث کیفیت سنجی هوای شهرهای کشور را نهایی کنیم.

1391/03/10

MAHDI-TONDAR
06-05-2012, 11:22 AM
دنیای‌خودرو- فرید عامری: پس از اعلام افزایش ظرفیت تولید بنزین کشور‌، شائبه‌هایی مبنی بر آلاینده بودن و کیفیت نامرغوب آن به وجود آمد. شاید برای خیلی‌ها این سوال پیش آمده باشد که آیا به واقع کیفیت بنزین طی دو سال گذشته و در مقایسه با سال‌های قبل، افت کرده‌، یا موضوع دیگری در میان است؟
در پاسخ به این پرسش باید تاکید کنم‌، بنزینی که در این دو سال وارد جایگاه‌های سوخت کشور شده‌، همان بنزینی است که پیش‌تر هم توزیع می‌شد و همان پالایشگاه‌ها را داریم. البته من نمی‌گویم بنزین ما یورو4 است‌، اما مطمئن باشید که کیفیت آن تغییری نسبت به سال‌های گذشته نکرده است. البته در این مورد‌، بحث افزایش آلایندگی را هم مطرح می‌کنند‌، که به نظر من نباید مساله آلودگی را فقط به خودروها ربط داد. به هر حال در بحث آلایندگی هم‌، باید بدانیم که در شهری مثل تهران‌، زمستان‌ها حدود 80 میلیون مترمکعب گاز و 12 میلیون گازوئیل مصرف می‌شود‌، که اگر معادل‌سازی کنیم‌، سهم بنزین فقط حدود 5‌درصد است. بنابراین نمی‌توان گفت این همه آلودگی به این 5 درصد مربوط می‌شود.
موضوع این است که بخاری‌های ما استاندارد نیستند و آلاینده های زیادی تولید می‌کنند‌، مشعل‌ها استاندارد کار نمی‌کنند و مسائلی از همین دست.
الان خودرو 2011 هم در کشور ما وجود دارد‌، اما بنزین معمولی هم استفاده می‌کند و مشکلی ندارد. بنابراین این موضوع را باید دو طرفه دید‌، به نحوی که وقتی کیفیت استاندارد خودرو با نوع سوخت متناسب نباشد‌، آلایندگی و مصرف بالا می‌رود. به هرحال از چند ماه آینده موفق به عرضه گازوئیل یورو4 می‌شویم، لذا باید خودرو متناسب با آن را نیز داشته باشیم‌،که نداریم.
البته شکی نیست که پالایشگاه‌های ما باید کیفیت محصولات خود را بالا ببرند‌، اما خودروسازان هم می‌بایست محصول متناسب با این نوع سوخت را تولید کنند. در واقع باید تغییر فرهنگ در تولید و توزیع سوخت و همچنین ساخت خودرو به وجود بیاید. تا جایی که یاد دارم‌، ما بسیاری از جایگاه‌های سوخت را تغییر دادیم و الان هر جایگاه جدیدی زده می‌شود‌، باید امکان عرضه همزمان بنزین سوپر و معمولی و گازوئیل کم گوگرد و معمولی را داشته باشد.
در پایان بد نیست به موضوع بنزین‌های وارداتی و کیفیت آنها نیز اشاره کنم. خوشبختانه علاوه بر وزارت نفت‌، سازمان استاندارد نیز بر کیفیت بنزین وارداتی نظارت می‌کند و هیچ کشتی حامل سوختی تا مجوز این دو نهاد را نگیرد‌، اجازه پهلو گرفتن در بنادر کشور را نخواهد داشت. بنابراین در این مورد هم تغییر کیفی نداشته‌ایم. با همه اینها‌، امیدواریم بهینه‌سازی پالایشگاه‌های کشور با سرعت بیشتری انجام شود‌، که البته همین الان برای این کار به حداقل 14 میلیارد دلار بودجه نیاز داریم و تازه پالایشگاه‌ها در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند. به نظرم باید برای کاستن از میزان مصرف سوخت و آلایندگی خودروها، هم وزارت نفت و هم خودروسازان اقدامات لازم را انجام بدهند و با یکدیگر هماهنگ باشند.
* مدیرعامل پیشین شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی

L90
06-05-2012, 09:17 PM
آزادسازی بنزین و ارثیه ای که مردم طلب می کنند


سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۱


تین نیوز: شنبه 5 تیر 1386 خبری مبنی بر سهمیه بندی بنزین اعلام شد و ناگهان ایران برای چند ساعتی در راس اخبار جهان نشست. در کوچه های شهر بسیاری گالن های متفاوت به لحاظ حجمی را راهی پمپ بنزین ها می کردند تا به فاصله چند ساعت به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین به هر نحو ممکن ذخیره ای برای خود فراهم کنند. این خبر که از همان ساعت های نخست انتشار آن حوادثی را پدید آورد و قند را در دل برخی آب کرد، مانند یک سکه دو رو مورد تحلیل قرار گرفت. یک روی آن توسط گروه های سیاسی مخالف دولت مورد تحلیل قرار گرفت و روی دیگر آن به بررسی مردم و منفعتی که از این رویداد نصیب شان خواهد شد پرداخته بود. دیری نگذشت که جملگی مردم با « بنزین سهمیه بندی » کنار آمدند و نیاز خود را بر اساس شرایط جدید تامین کردند تا اینکه دولت دهم با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها، بنزین سهمیه بندی شده را به سوی آزاد سازی برد. بی تردید کلید خوردن سهمیه بندی بنزین قدمی در جهت اصلاح مسیر اقتصادی بود که با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها وقتی با آزاد سازی بنزین و فرآورده های نفتی همراه شد، نتایج مثبت آن مشهود بود.
حتی با وجود سهمیه بندی شدن بنزین، آزاد سازی قیمت آن در فاز نخست اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها با واکنش بسیاری از شهروندان روبرو شد. اتفاقی که این روزها و پیش از اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها در رابطه با قیمت بنزین باز هم به وقوع پیوسته است. بسیاری از مردم « بنزین ارزان » را حق آشکار خودشان می دانند و علت آن هم « نفتخیز » بودن ایران است. اگر انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس را کنار بگذاریم قطعا شکل گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت یکی از غرور برانگیز ترین افتخارات ایرانیان است و بر اساس همین غرور ملی « نفت » به عنوان حق مسلم ملت تلقی می شود. شاید به همین دلیل است که شعاری مانند آوردن پول نفت سر سفره های مردم همچنان جوابگوست و اقبال عمومی را به همراه دارد و گسترش فعالیت های صنعتی، کشاورزی چندان به مذاق خلق الله خوش نمی آید. ملت ایران « نفت » را حق مسلم خودش می داند و در طول تاریخ دولت ها در برابر این خواسته مردم تمکین کردند تا این روزها هر خبری مبنی بر واقعی شدن قیمت بنزین فریاد مردم را به همراه داشته باشد و غرور آنان را جریحه دار کند که چه نشسته اید « دولت حق ما را خورد.»
وقتی وزیر اقتصاد در برنامه زنده تلویزیونی حاضر شد و به صراحت عنوان کرد هر وقت دولت به قطعیت برسد فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها به مرحله اجرا در بیاید اطلاع رسانی های لازم صورت خواهد گرفت، در ذهن بسیاری از شهروندان اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه ها همان افزایش قیمت بنزین همانند سازی شد. روزهای قبل از آن هم گمانه زنی های زیادی نیز در این رابطه مطرح شده بود که اوج آن به افزایش قیمت بنزین به 2 هزار تومان بر می گشت. همین اظهار نظر قطعی وزیر اقتصاد در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در کنار گمانه زنی های افزایش قیمت بنزین که قرار گرفت همان گلایه هایی شکل گرفت که حدود 5 سال قبل و در زمان اجرای طرح سهمیه بندی بنزین به وجود آمده بود. ناله بسیاری بلند شد که دولت می خواهد نفتی که متعلق به خودشان است به شکل بنزین با قیمتی فراتر از باور شهروندان به آنان بفروشد. تلخی ماجرا اینجاست که تمامی دولت ها در برابر این اعتراض مردم هنگام آزاد سازی قیمت بنزین روبرو شده اند اما تا پیش از دولت های نهم و دهم هیچ کدام از آنان این جسارت را نکرد تا امروز گروهی این اقدام را یک حرکت شجاعانه نام نهند. به دلیل همین نامگذاری اقدامی شجاعانه است که شاید حق داشته باشیم و در آرشیو های روزنامه هایمان، سایت های خبری مان بگردیم و آنهایی که این روزها درباره عمل شجاعانه سخن سرایی می کنند و به دفاع از آن افتاده اند را بررسی کنیم و مشاهده کنیم در سال های قبل و وقتی چنین قصدی در سر دولتی افتاد چه واکنشی نشان دادند. آیا آن زمان هم در دفاع از این پروژه قابل تحسین امروزی پرداختند یا اینکه داد سر دادند که مسافر کش های بنده خدا و طبقه محروم را چرا اینقدر اذیت می کنید؟ چرا همه اش به فکر خودتان هستید و رحمی به حال مردم بخت برگشته مناطق محروم ندارید؟ سوال هایی از این دست که این روزها مطرح است و اما پاسخ قطعی هم برای آن یافت نمی شود و گویا فقط باید با این سخن روزنامه نگاری که فردای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین آن را نگاشت این رویداد را سپری کرد : « در هر زمان، کسانی آمدند که گرچه خواب ملت را پریشان کردند، گاه آّبرویمان را هم بردند ولی در عین حال شهر ها را ساختند، اقتصاد را رشد دادند.»

MAHDI-TONDAR
06-05-2012, 11:01 PM
پرشین خودرو: دارندگان کارت هوشمند سوخت حداکثر تا 10 روز فرصت دارند که با کارت خود حداقل یک نوبت اقدام به سوخت گیری در جایگاه ها بکنند تا کارت هوشمند سوخت آنها غیر فعال نشود.
به گزارش «پرشین خودرو»، پس از تبدیل سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت به بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی، فاز دوم پایش سامانه هوشمند سوخت کشور آغاز شده است.
بر این اساس به منظور جمع آوری اطلاعات سامانه هوشمند سوخت، تمامی دارندگان سهمیه و کارت سوخت حداکثر تا 25 خرداد ماه حداقل یک نوبت موظف به سوخت گیری در جایگاه‌های با کارت هوشمند سوخت خود هستند.
با مصوبه و ابلاغ ستاد هدفمندی یارانه‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، تا 10روز آینده باید به‌ ‌منظور پایش بیشتر سامانه و کارتهای هوشمند سوخت مقدمات اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم شود.
به عبارت دیگر، این طرح جدید بنزینی به منظور تسویه سهمیه‌های باقیمانده و ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت و آمادگی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها انجام شده و پیش بینی می‌شود با این روش تمام سهمیه‌های ماه‌‌های گذشته دارندگان کارت سوخت محاسبه شود.
با این روش، شخصی که در این مدت به جایگاه مراجعه و اقدام به سوخت گیری خودرو می‌کند، سهمیه باقی مانده نیمه یارانه‌ای و آزاد وی محاسبه و به صورت فیزیکی در کارت وی درج خواهد شد که از طریق نمایشگر دستگاه قابل مشاهده است.
از این طریق همه اطلاعات و مشخصات سهمیه‌های باقیمانده در کارت‌های هوشمند سوخت سراسر کشور محاسبه خواهد شد و سامانه می تواند آخرین اطلاعات مربوط به کارت‌ها را جمع آوری و محاسبه کند.
در همین حال محسن روحانی مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور تاکید کرده است: اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر سوختن سهمیه ها نبوده است و تنها امکان دارد کسانی که در این مدت مراجعه نکنند، سهمیه خود را به طور کامل و دقیق دریافت نکنند.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اوایل خرداد ماه سالجاری با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمام دارندگان کارت هوشمند سوخت از دوم تا 25 خردادماه امسال حداقل یک بار سوخت گیری کنند، در غیر این صورت سهمیه کارت سوخت آنها به‌طور کامل حفظ نخواهد شد.
در این اطلاعیه تاکید شده است: همه دارندگان کارتهای هوشمند سوخت خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت به منظور تثبیت مشخصات کارت و محاسبه باقیمانده و حفظ آن در کارت‌های هوشمند سوخت، لازم است تا 25خرداد امسال با مراجعه به یکی از جایگاه‌های سوخت کشور حداقل نسبت به یک نوبت سوخت گیری اقدام کنند.
به گزارش مهر، پس از گذشت 6 سال از آغاز سهمیه‌بندی و عرضه کارتی بنزین، از ابتدای خرداد ماه سالجاری جایگاه‌های سوخت کشور برای همیشه با بنزین یارانه‌ای 100 تومانی خداحافظی کردند.

1391/03/16

MAHDI-TONDAR
06-10-2012, 04:52 PM
پرشین خودرو: همزمان با تعطیلات هفته سوم خرداد امسال و افزایش حجم سفرهای برون شهری، میانگین مصرف بنزین کشور هفته گذشته و در فاصله روزهای 13 تا 19 خرداد به بیش از 62 میلیون لیتر در روز رسید.
به گزارش «پرشین خودرو»، مجموع مصرف بنزین کشور در روزهای 13 تا 19 خرداد امسال، مصرف بنزین کشور به 438 میلیون و 100 هزار لیتر رسید که حاکی از میانگین مصرف روزانه 62 میلیون و 500 هزار لیتر بنزین در کشور است.
بر پایه آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور روزهای 13 تا 19 خرداد امسال (438 میلیون و 100 هزار لیتر) نسبت به هفته پیش از آن (435 میلیون و 900 هزار لیتر)، 2 میلیون و 200 هزار لیتر (0.5 درصد) افزایش نشان می دهد.
در هفته مورد بررسی، بیشترین مصرف بنزین کشور مربوط به روز شنبه (13 خرداد) با 78 میلیون و 500 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (19 خرداد) با 50 میلیون و 400 هزار لیتر است.
مصرف گازوییل کشور در دوره مورد بررسی کاهش یافت؛ مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه 86 میلیون و 300 هزار لیتر، به 604 میلیون و 300 هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (635 میلیون لیتر)، 30 میلیون و 700 هزار لیتر (4.8 درصد) کاهش یافت.
بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یادشده به روز پنج شنبه (18 خرداد) با 116 میلیون و 900 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (19 خرداد) با 66 میلیون و 800 هزار لیتر اختصاص داشت.
بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در این مدت 17 میلیون و 900 هزار لیتر اعلام شده که نسبت به هفته گذشته (19 میلیون و 400 هزار لیتر)، یک میلیون و 500 هزار لیتر (7.7 درصد) کاهش یافته است.

1391/03/21

سالار
06-11-2012, 12:19 PM
(http://khabarkhodro.com/printfriendly.asp?id=181359)
تولید سوخت دیزل مرغوب برای خودروهای سواری
دوشنبه، 22 خرداد 1391
ساعت: 08:31 Monday, June 11, 2012


به گزارش خبر خودرو، شمارش معکوس برای تولید و توزیع بنزین و گازوییل با استاندارد روز دنیا در کشور آغاز شده و با عرضه سراسری آن در کلانشهرها، انقلابی در عرضه سوخت با کیفیت را شاهد خواهیم بود.
پروژه بنزین سازی آبادان، طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های پالایشگاه امام خمینی (ره) ، طرح احداث مجتمع بنزین سازی و طرح بهینه سازی فرآیند و افزایش ظرفیت پالایشی پالایشگاه اصفهان، پروژه بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس، طرح بهینه سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده ها و پروژه بنزین سازی پالایشگاه شهیدتندگویان ، طرح بهینه سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده (بنزین سازی) پالایشگاه تبریز و پروژه بهبود فرآیند و بهینه سازی ظرفیت پالایشگاه لاوان از جمله طرح های توسعه ای و زیست محیطی در حال اجرا در پالایشگاه های کشور است که از این میان دو طرح مهم پالایشگاه امام خمینی (ره) و طرح بهینه سازی فرآیند و بهبود کیفیت پالایشگاه شهیدتندگویان در آستانه تولید و بهره برداری رسمی قرار گرفته است.
تولید سوخت دیزل مرغوب برای خودروهای سواری
با راه اندازی طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره) در قلب فلات مرکزی ایران، روزانه 53 هزار و 560 بشکه بنزین معمولی با اکتان 90 و 16 هزار و 375 بشکه بنزین مرغوب با اکتان 95 به ظرفیت تولیدات این پالایشگاه افزوده خواهد شد و روزانه 590 تن گوگرد از محصولات اصلی تولید خواهد شد.
همچنین با اجرای طرح بهینه سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده های پالایشگاه شهیدتندگویان ، روزانه 51 هزار و 116 بشکه نفت گاز دارای کمتر از 10 پی پی ام(جزء در میلیون) گوگرد و 30 هزار و 857 بشکه نفت سفید دارای کمتر از 10 پی پی ام گوگرد تولید خواهد شد که منجر به تولید روزانه 110 تن گوگرد از محصولات اصلی این پالایشگاه خواهد شد.
این دو طرح مهم توسعه ای هم اکنون در آستانه بهره برداری قرار گرفته است که با راه اندازی طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت پالایشگاه امام خمینی (ره) ، ظرفیت تولید بنزین این پالایشگاه روزانه 10 میلیون لیتر و ظرفیت گازوئیل تولیدی آن روزانه 1.5 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت؛ ضمن آن که محصولات تولیدی این پالایشگاه استانداردهای یورو 4 و 5 را کسب خواهند کرد.
همچنین با راه اندازی خط تولید پالایشگاه شهیدتندگویان با بهره برداری از واحدهای جدید طرح توسعه آن،‌ روزانه 1.8 میلیون لیتر بنزین با اکتان 90 و 12 میلیون لیتر گازوییل با استاندارد یورو 5، با گوگرد 10 پی‌پی‌ام برای مصرف در خوردوهای سبک تولید و توزیع خواهد شد.
استاندارد یورو 4 و 5 چیست؟
همزمان با راه اندازی طرح های توسعه ای و قرارگرفتن چندپالایشگاه مهم کشور در آستانه تولید سوخت با کیفیت و عرضه آزمایشی آن در جایگاه های سراسر کشور بود که بنزین یورو 4 و 5 بر سر زبان ها افتاد؛ استاندارد آلایندگی اتحادیه اروپا که بیشتر با نام سری استانداردهای یورو شناخته می‌شود، در سال های مختلف با اسامی مختلفی تعیین شده است؛ اما یورو 4 و 5 دقیقا دارای چه مشخصاتی است؟
استاندارد سوخت یورو 4 اروپا که در سال 2005 تعریف شده است، سوخت دارای این استاندارد را ملزم به رعایت مواردی کرده است که بنزین با این مشخصات باید حداکثر دارای 35 درصد آروماتیک، 18 درصد اولفین، 1 درصد بنزن، 2.7 درصد اکسیژن، 50 پی پی ام سولفور بوده و به طور کامل عاری از سرب باشد؛ همچنین گازوئیل دارای استاندارد یورو 4 اروپا دارای حداکثر 11 درصد پلی آروماتیک، 50 پی پی ام سولفور و دارای عدد ستان 51 و چگالی 845 در 15 درجه سانتی گراد و 360 درجه سانتی گراد تقطیر باشد.
استاندارد یورو 5 نیز که اتحادیه اروپا آن را در سال 2009 ابلاغ کرد واحدهای تولید بنزین را ملزم به رعایت حداکثر 35 درصد آروماتیک، 18 درصد اولفین، 1 درصد بنزن، 2.7 درصد اکسیژن، 10 پی پی ام سولفور می کند؛ همچنین این نوع بنزین نیز باید به طور کامل عاری از ماده سرب باشد؛ گازوئیل دارای استاندارد یورو 5 اتحادیه اروپا نیز باید مشخصاتی نظیر حداکثر 6 درصد پلی آروماتیک، 10 پی پی ام سولفور، عدد ستان 51، چگالی 845 (در دمای 15 درجه سانتی گراد) و 360 سانتی گراد درجه تقطیر باشد.
لزوم تطابق خودروهای تولیدی کشور با استانداردهای روز دنیا
در آذرماه سال 89 بود که دولت به منظور حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، جدول زمانی استاندارد حد مجاز آلایندگی انواع خودرو‌های بنزینی، ‌گازوییلی و دوگانه سوز ساخت داخل و وارداتی و موتورسیکلت‌ها را تعیین و به صنایع خودروسازی ابلاغ کرد.
بر پایه این ابلاغیه استاندارد حد مجاز آلایندگی خودروهای سبک، سنگین و نیمه سنگین در سال‌های 1389 و 1390 یورو 2 تعیین شد که این استاندارد باید در سال‌های 1391، 1392 و 1393 به یورو 4 برسد و همچنین موتورسیکلت‌های چهارزمانه نیز تا سال 1393 فرصت دارند استاندارد یورو 2 را کسب کنند.
بر اساس این مصوبه، از ابتدای سال 1394 رعایت استاندارد آلایندگی روز اتحادیه اروپا با تایید سازمان حفاظت محیط زیست برای همه خودرو‌های تولید داخلی و وارداتی (سبک، سنگین و نیمه سنگین) و برای خودرو‌های سبک وارداتی الزامی شد.
سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم اکنون تمامی خودروسازان را ملزم کرده است تا حداکثر ظرف 6 ماه آینده (تا پایان آذرماه سال جاری) تمامی تولیدات خود را با استاندارد یورو 4 اروپا تطبیق دهند.
با افزایش کیفیت محصولات شرکت های داخلی سازنده خودرو، گام موثری در کاهش مصرف سوخت کشور برداشته خواهد شد که کاهش مصرف سوخت همزمان با تولید محصولات با ارزش در پالایشگاه های کشور، زمینه مناسبی را برای عرضه و صدور فرآورده های با کیفیت در بازارهای جهانی و ایجاد ارزش افزوده فراهم خواهد شد.
منافع زیست محیطی بی شمار برای انسان ها و طبیعت و ...، دستاوردهای اقتصادی بسیار با ارزش برای کشور و کسب تجارب با ارزش در اثر خودکفایی در تولید سوخت با کیفیت از منافع کلان و مهم اجرایی شدن همزمان عرضه سوخت و خودروی با کیفیت در کشور است که در آینده ای نزدیک با سرمایه گذاری های انجام شده در وزارت نفت و همکاری صنایع خودروسازی برای تولید خودروهایی با استانداردهای روز دنیا به بار خواهد نشست.

L90
06-13-2012, 01:09 PM
فردا؛ آخرین مهلت تثبیت اطلاعات و ذخیره های کارت سوخت


چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۱


تین نیوز: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرد : آخرین مهلت برای تثبیت اطلاعات و ذخیره های کارت سوخت فردا (25 خرداد) است.

همه دارندگان کارت هوشمند سوخت خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت به منظور تثبیت مشخصات کارت و محاسبه باقیمانده و حفظ آن در کارت ها ، از دوم تا بیست و پنجم خرداد امسال حداقل یک بار تراکنش با کارت سوخت انجام دهند.


شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرده است : نیاز نیست شهروندان از بنزین ذخیره شده حتما استفاده کنند بلکه فقط یک تراکنش (بدون سوخت گیری) هم کافی است اطلاعات ان در سامانه مرکزی پایش و تثبیت شود.


دارندگان کارت هوشمند سوخت برای آگاهی بیشتر می توانند با سامانه پاسخگویی 09627 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تماس بگیرند.

MAHDI-TONDAR
06-14-2012, 12:10 PM
پرشین خودرو: مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: حدود 84 درصد دارندگان کارت های هوشمند سوخت با مراجعه به جایگاه های سوخت گیری موفق به ثبت مشخصات سهمیه خود شدند.
به گزارش «پرشین خودرو»، آقای جلیل سالاری به مهلتی که برای ثبت مشخصات سهمیه سوخت به دارندگان این کارت داده شده بود اشاره و اضافه کرد: از ابتدای خرداد امسال در اطلاعیه ای اعلام کرده بودیم که لازم است همه دارندگان کارت هوشمند سوخت برای تثبیت مشخصات و قیمت سهمیه در کارت هوشمند سوخت از تاریخ دوم تا 25 خرداد امسال حداقل یک نوبت سوختگیری و یا ثبت مانده در کارت سوخت کنند.
وی با بیان اینکه این مهلت تا 31 خرداد تمدید شد تاکید کرد: اگر دارندگان کارت هوشمند سوخت در این مهلت برای تثبیت مشخصات سهمیه در کارت هوشمند سوخت خود اقدام نکنند ممکن است سهمیه آن ها به طور کامل محاسبه نشود.
سالاری تاکید کرد: برای این کار حتما نیازی به سوخت گیری نیست و صرف اینکه دارنده کارت سوخت، کارت خود را وارد دستگاه کارت خوان جایگاه سوخت کند و نازل را بردارد و کمی صبر کند تا ثبت شود کافی است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: از 2 تا 25 خرداد از حدود 17 میلیون و 716 هزار و 557 کارت سوخت فعال، حدود 84 درصد یعنی 14 میلیون و 867 هزار و 20 کارت وارد جایگاه های سوخت گیری و تراکنش آن ثبت شده است.
وی تاکید کرد: اگر 16 درصد باقیمانده اقدام به ثبت مشخصات سهمیه کارت سوخت خود نکنند ممکن است سهمیه قبلی آنها به طور کامل حفظ نشود.
سالاری در بخش دیگری از سخنان خود به سهمیه بنزین صد تومانی اشاره و اضافه کرد: از دوم خرداد امسال در قالب طرح ثبت سهمیه کارت های سوخت، حدود 45 میلیون لیتر بنزین صد تومانی که در کارت های سوخت باقی مانده بود با ضریب دو به حدود 90 میلیون لیتر بنزین چهارصد تومانی تبدیل شد.

1391/03/25

سالار
06-19-2012, 09:56 AM
عرضه سوخت با استانداردهاي اروپا در کل کشور
به گزارش خبرخودرو ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از عرضه بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو 4 و 5 در تمام جایگاههای سوخت کشور تا پایان سال خبر داد.
محمدی زاده تصریح کرد:بر اساس توافقی که با وزارت نفت صورت گرفته قرار بر این شده است تا طبق یک برنامه زمانبندی شده تا پایان امسال عرضه سوخت در کشور با استانداردهای روز اروپا یعنی یورو 4 و 5 انجام شود.
وی با اشاره به برنامه زمانبندی عرضه سوخت با استاندارد اروپا، خاطر نشان کرد: وزارت نفت از ابتدای امسال روزانه یک میلیون چهارصد هزار لیتر بنزین یورو 4 و گازوئیل یورو 5 عرضه کرده و این میزان تا پایان خرداد به نه میلیون لیتر، تا پایان تیر به یازده میلیون لیتر و تا پایان سال به حداکثر خود که تقریبا شصت میلیون لیتر مصرف کشور می باشد خواهد رسید.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این روند مدت کوتاهی با کندی پیش رفت که الحمدالله موانع و مشکلات آن مرتفع شد.
30 خرداد 1391

L90
06-20-2012, 03:21 PM
معماری مجدد سامانه هوشمند سوخت در صورت تغییر قیمت بنزین


چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۱


تین نیوز: حداقل یك ماه زمان برای معماری مجدد سامانه هوشمند سوخت در صورت تغییر در قیمت و سهمیه بنزین در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیاز است.

جلیل سالاری ـ مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان این‌كه تاكنون ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت در مورد افزایش قیمت بنزین هیچ‌گونه تصمیمی نگرفته و دستوری به این شركت ابلاغ نكرده است، گفت: فعلا بنزین با دو نرخ عرضه می‌شود و قیمت نرخ پایه بنزین 400 تومان است.

وی در پاسخ به این سوال كه شركت ملی پخش برای انجام تغییرات مورد نیاز در سامانه‌ هوشمند سوخت در صورت افزایش قیمت و تغییر در سهمیه چه مدت زمان نیاز دارد، توضیح داد: این موضوع بستگی به حجم تغییرات، جدول نرخ و سهمیه‌ مصوب در مرحله‌ دوم اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها دارد.

سالاری افزود: با توجه به حجم این تغییرات باید زمان لازم در اختیار شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای معماری مجدد سامانه هوشمند سوخت قرار گیرد.

به گفته‌ وی به احتمال زیاد حداقل یك ماه قبل از تغییرات باید قیمت و سهمیه‌ جدید بنزین به شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای معماری مجدد سامانه‌ هوشمند سوخت اعلام شود.

L90
06-21-2012, 02:29 PM
سرگردانی ۲ میلیون خودرو/صنعت CNG ایران؛ هر روز دریغ از دیروز

پنجشنبه ۱ تير ۱۳۹۱


تین نیوز: بالاخره وضعیت بازرسی ادواری 2 میلیون خودروی CNG سوز سرگردان به کجا رسید؟

این روزها صنعت CNG با مشکلات زیادی دست به گریبان است که مهمترین آن، نبود متولی بازرسی ادواری 2 میلیون خودروی سرگردان است. با اینحال به نظر می رسد تمام این مشکلات فراموش شده و برگزاری یک همایش CNG، به یکی از اصلی ترین مشکلات مسوولان نفتی بدل شده تا جاییکه پای رئیس جمهور و وزیرنفت نیز به این موضوع کشیده شده و این امر به یکی از اساسی ترین مشکلات نفتی ها بدل شده است.
در حال حاضر دو میلیون خودروی CNG سوز نیازمند بازرسی ادواری هستند و هیچ نهادی مسوولیت آن را نمی پذیرد.
اگرچه از سال 84 تدوین برنامه ای جدی برای بازرسی ادواری طی مصوبه ای به وزارت کشور محول شده اما نه تنها این برنامه تدوین نشده بلکه این وزارتخانه مسوولیت این امر را برعهده نمی گیرد.
اخیرا وزیر کشور مراکز بازرسی فنی خودروها را مسوول دانسته و مسوول این مراکز نیز این امر را رد کرده است. برخی می گویند شرکت ملی پخش به عنوان مسوول اصلی امور CNG ، باید این بازرسی را سروسامان بدهد و بخش کارگاهی را بر عهده بگیرد و تولید کارخانه ای به خودروسازها سپرده شود اما به هرحال اختلاف همچنان پس از گذشت 5 سال به قوت خود باقی اسست و هیچ نهادی سعی ندارد این موضوع را طی نشستی به سرانجام برسند و نتیجه آن بلاتکلیفی 2 میلیون خودروی CNG سوزی است که نیاز حیاتی به بازرسی ادواری دارند.

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی خود را مسوول این کار نمی داند و وزارت کشور را با توجه به مصوبه سال 84 مسوول مستقیم این بازرسی می نامد اما با این حال این شرکت با توجه به اینکه نفت متولی اصلی ترویج CNG در کشور و امور آن بوده باید نسبت به تعیین و تکلیف این امر احساس مسوولیت کند. شاید با برگزاری یک جلسه جدی میان مسوولان وزارت کشور و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی بتوان این امر را حل و فصل کرد و از ایجاد بحران جلوگیری کرد.

اما این تنها مشکلی اساسی این صنعت و ناهماهنگی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نیست. براساس امار ومستندات موجود، اختلاف میان شهرداری، راهداری و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی برسر احداث جایگاه در حریم شهر تهران بالاگرفته و سرمایه گذاران بلاتکلیفند. آمارها و مستندات نشان می دهد که از 38 متقاضی احداث جایگاه های سوخت CNG در یکی از پهنه های شهر تهران، فقط 2 نفر آن هم پس از طی 3 الی 5 سال موفق به اخذ مجوز از دو ارگان شهرداری و راهداری شده اند.
در چنین شرایطی که صنعت CNG، با مسایل زیادی دست به گریبان است و نیاز به یک نظارت جدی در تمام بخش های آن کاملا احساس می شود این روزها برگزاری پنجمین دوره همایش و نمایشگاه بین المللی CNG، به یکی دیگر از مشکلات این صنعت بدل شده است.
از نهاد ریاست جمهوری گرفته تا وزیر نفت و معاون وزیر در امور پالایش و پخش فراورده های نفتی همه درگیر این موضوع شده اند که شرکتی که چهار دوره گذشته این همایش را برگزار کرده، پیمانکار بوده و یا خود متولی اصلی برگزاری چنین همایشی بوده است.
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی امسال برگزاری این همایش را با تخصیص بودجه، به شرکتی دیگر محول کرده است و در پی این اقدام انجمن خودروهای گازسوز در حوزه آسیا و اقیانوسیه روابط خود را با ایران قطع کرده است. چراکه پیمانکار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی پیش از رفع مشکلات داخلی اقدام به مکاتبه با این انجمن نموده و نتیجه آن، نامه رسمی انجمن خودروهای گازسوز بوده که تاکید کرده در هیچ همایش وحتی برنامه های CNG ایران دیگرشرکت نخواهد کرد.
در چنین شرایطی این سوال ایجاد می شود که برگزاری یک همایش توسط یک ارگان و یا یک شرکت خاص چقدر اهمیت دارد که ما به خاطرآن اعتبار جهانی خود را از دست بدهیم ؟
و نکته مهمتر اینکه بالاخره وضعیت بازرسی ادواری 2 میلیون خودروی CNG سوز سرگردان به کجا رسید؟ و یا اختلاف های سه ارگان مرتبط با احداث جایگاه های CNG بالاخره تمامی دارد؟

سالار
06-23-2012, 02:06 PM
گزارش ميانگين مصرف سوخت و co2 خودروهاي بنزيني در سال90 منتشر شد
به گزارش خبرخودرو ، يكي از اقدامات مركز تست آلايندگي خودرو در شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران اندازه گيري ميزان CO2 خروجي از اگزوز خودروهاي سواري است .
در استانداردهاي آلايندگيEURO II و EURO III و EURO IV حد مجازي براي مقدار CO2 تعيين نگرديده ولي به دليل اهميت پديده گازهاي گلخانه اي و نقش آن در گرم شدن كره زمين همگان به اهميت سنجش اين آلاينده واقفند.
طبق مصوبه شوراي سياستگزاري خودرو ، در سال 1390 ميانگين اين آلاينده ميبايست به مقدار 185 gr/km و در سال 1391 به عدد 160 gr/km برسد. بر اساس تستهاي انجام شده در اين شركت نمودار تغييرات ميانگين CO2 خروجي از اگزوز خودروها در سالهاي 89 و 90 روند كاهشي داشته و از عدد 25/189 gr/km در سال 89 به عدد 9/185 gr/km رسيده است .
همانطور كه از نتايج مشخص است ميانگين بدست آمده در سال 90 به مقدار جزئي با مصوبه شورا اختلاف داشته ولي با توجه به روند كاهش ميانگين CO2 سال 90 نسبت به سال 89 (9/1%) و استمرار سياستگزاريهاي موجود ، در عمل دستيابي به عدد ميانگين 160 gr/km براي سال 91 دشوار به نظر ميرسد.
3 تیر ماه 1391

L90
06-25-2012, 05:53 PM
زمان‌بندی عرضه بنزین 1000 تومانی/ سهمیه‌بندی امروز 5 ساله شد


دوشنبه ۵ تير ۱۳۹۱


تین نیوز: نظام سهمیه‌بندی بنزین به ششمین سال اجرای خود پا گذاشته است، با این وجود پیش بینی می‌شود تا 25 روز آینده و همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برای نخستین بار پای بنزین 1000 تومانی هم به جایگاه‌های سوخت کشور باز شود.

سهمیه بندی بنزین امروز پنج ساله شد تا با اجرای نظام کارت هوشمند سوخت عملا ایران از یک کشور وارد کننده صرف این فرآورده استراتژیک نفتی به یکی از صادرکنندگان بنزین در سطح منطقه تبدیل شود.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که در حدفاصل سالهای 1383 تا 1386 به طور متوسط روزانه 45 میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه‌ها تولید می شد که این میزان تولید پاسخگوی مصرف روزانه بیش از 68 تا 70 میلیون لیتری بنزین در داخل کشور نبود.

بر این اساس تا پیش از اجرای نظام سهمیه‌بندی، وزارت نفت برای مثبت کردن تراز عرضه و مصرف بنزین مجبور به واردات سالانه 4 تا 6 میلیارد دلار بنزین بود به طوری‌که در حدفاصل سالهای 85، 86، 87 و 88 به ترتیب روزانه 28.9، 19.5، 22.5 و 22 میلیون لیتر بنزین وارد کشور می شد.

در شرایط فعلی متوسط مصرف این محصول پرطرفدار نفتی به مرز 60 میلیون لیتر رسیده است که با بهره برداری از چندین طرح جدید پالایشگاهی علاوه بر توقف واردات بنزین، کشور به یکی از صادرکنندگان این فرآورده میان تقطیر پالایشگاهی به برخی از کشورهای همسایه همچون افغانستان تبدیل شده است.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا با تاکید بر اینکه تا پایان سالجاری ظرفیت تولید روزانه بنزین ایران به 70 میلیون لیتر افزایش می یابد از رشد تولید این فرآورده استراتژیک نفتی به بیش از 100 میلیون لیتر تا پایان افق چشم انداز خبر داده است.

همزمان با افزایش ظرفیت تولید بنزین هم با اجرای 13 میلیارد دلار طرح‌های جدید بنزین سازی، بهبود کیفیت و فرآیند تولید در پالایشگاه‌های موجود نفتی ضمن افزایش عدد اکتان بنزین به بیش از 90 میزان برخی از ترکیبات آروماتیکی، گوگرد، ام.تی.بی.ای و بنزن هم از ترکیب این فرآورده نفتی حذف خواهد شد.

سهمیه‌های بنزین آب رفت

طرح سهمیه بنزین ابتدا با اختصاص سه ماهانه 360 لیتر بنزین تک نرخی با قیمت 100 تومان کلید خورد و پس از چندین دوره اختصاص سهمیه‌های سفر و نوروزی به یک باره میزان سهمیه‌ها ماهانه و با کاهش قابل توجه‎‌ای روبرو شد به طوری‌که ابتدا سهمیه‌های ماهانه از 120 به 100 لیتر، سپس به 80 لیتر و در شرایط فعلی به 60 لیتر در ماه برای خودروهای شخصی کاهش یافته است و حتی یکی از سناریوهای احتمالی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حذف نظام سهمیه و عرضه تک نرخی بنزین است.


خداحافظی با بنزین 100تومان و عرضه بنزین 1000 تومانی

کارشناسان اقتصادی از بنزین به عنوان دماسنج اقتصاد ایران یاد می‌کنند و کوچکترین تغییرات قیمتی در عرضه این فرآورده نفتی در تعیین نرخ تورم سایر کالاهای مصرفی تاثیر گذار است.

در طول پنج سال گذشته قیمت بنزین چندین بار دستخوش افزایش شده است به طوری‌که ابتدا دولت از بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی و سپس بنزین آزاد 700 تومانی رونمایی کرده است و در صورت افزایش 20 درصدی قیمت این فرآورده نفتی تا مرز یکهزار تومان در هر لیتر هم قابل افزایش است.

این احتمال وجود دارد که از ابتدای مردادماه سالجاری و همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان (کاهش حجم سفرهای تابستانی و به تبع سقوط مصرف بنزین) فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای افزایش قیمت بنزین کلید بخورد که در این صورت ظهور بنزین 1000 تومانی دور از انتظار نخواهد بود.

از سوی دیگر، درآستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور افزایش کارآیی و تغییر معماری سامانه هوشمند سوخت برای نخستین بار عرضه بنزین 100 تومانی از سبد سوخت ایران حذف شد.

ونزوئلا بهشت خودروسوان جهان

در همین حال، بررسی قیمت بنزین در برخی کشورها نشان می‌هد هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین در کشور آفریقایی اریتره معادل 3600 تومان، در نروژ 3280 تومان، در انگلستان 2800 تومان، درهندوستان 2680 تومان، در ایرلند جنوبی 2670 تومان، در بلژیک 2660 تومان، در آلمان 2530 تومان، در پرتغال و ایتالیا 2500 تومان، در دانمارک 2485 و آمریکا بیش از 1115 تومان است.

در همین حال، هنوز کشورهایی در جهان هستند که بهای ارزانی برای بنزین تعیین کرده‌اند که در این بین، کشورهایی همچون ونزوئلا برای هر لیتر بنزین 40 تا 60 تومان، عربستان سعودی، 160 تومان، لیبی 180 تومان، ترکمنستان 240 تومان، بحرین 360 تومان، کویت 280 تومان، قطر 300 تومان، مصرف 380 تومان، عمان و الجزایر 400 تومان از شهروندان خود دریافت می‌کنند.

البته به این نکته باید توجه داشت که شاید بر اساس ویژگیهای متفاوت اقتصاد کشورها، مقایسه قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی در کشورهای مختلف چندان وجهی نداشته باشد.

نسل جدید کارتهای سوخت کابوس سارقان بنزین

یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای نظام سهمیه بندی بنزین در کنار مدیریت مصرف سوخت راه اندازی بزرگترین سامانه هوشمند سوخت جهان در سطح کشور بود و حتی هم اکنون کشورهایی همچون سوریه، ترکمنستان، برزیل و ونزوئلا هم خواستار پیاده سازی نسخه مشابهی از این اسمانه سوخت شده اند.

در حال حاضر بیش از سه هزار جایگاه بنزین و گازوئیل و بیش از 17.6 میلیون خودرو شخصی، عمومی و خدماتی و موتورسیکلت به این سامانه هوشمند متصل هستند.

هم اکنون با رونمایی از نسل جدید کارتهای هوشمند سوخت ضمن افزایش کارآیی امنیتی و فنی، امکان سرقت و یا به اصطلاح "هک" شدن کارتهای سوخت به طور کامل منتفی شده است.

با اتصال کارتهای هوشمند سوخت به شبکه بانکی علاوه بر راه‌اندازی کیف الکترونیکی سوخت در تمامی جایگاه‌های کشور امکان ارائه سایر خدمات همچون خرید در فروشگاه‌های زنجیره ای و انجام عملیات الکترونیکی بانکی به زودی از طریق کارتهای هوشمند سوخت فراهم می‌شود.

سالار
06-26-2012, 09:36 AM
افزايش مصرف بنزين در کشور
به گزارش خبرخودرو ، میانگین مصرف بنزین کشور در روزهای منتهی به خرداد و روزهای آغازین تیرماه به 62.8 میلیون لیتر در روز رسید.
مجموع مصرف بنزین کشور در روزهای 27 خرداد تا 2 تیر ، به 440 میلیون و 200 هزار لیتر بالغ شد که نسبت به هفته پیش از آن 59 میلیون و 300 هزار لیتر معادل 15.5 درصد افزایش نشان می دهد.
در هفته گذشته ، بیشترین مصرف بنزین کشور مربوط به روز پنج شنبه (1 تیر) با 71 میلیون و 200 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز دوشنبه (29 خرداد) با 52 میلیون و 300 هزار لیتر است.
هفته گذشته مصرف بنزین سوپر کشور به 19 میلیون و 200 هزار لیتر رسید که در مقایسه با به هفته قبل از ان (17 میلیون و 600 هزار لیتر)، یک میلیون و 600 هزار لیتر (9.2 درصد) افزایش یافته است.
6 تير ماه 1391
------------------------------------------
کاهش 8.5 درصدي مصرف گازوئيل
به گزارش خبرخودرو ، مصرف گازوئیل کشور در هفته گذشته با میانگین روزانه 84 میلیون و 900 هزار لیتر، به 594 میلیون و 300 هزار لیتر رسید.
این میزان در مقایسه با هفته پیش از آن ، 55 میلیون و 500 هزار لیتر (8.5 درصد) کاهش یافته است.
بالاترین رقم مصرف گازوئیل کشور در هفته گذشته به روز چهارشنبه (31 تیر) با 115 میلیون و 800 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز پنج شنبه (1 تیر) با 67 میلیون و 600 هزار لیتر اختصاص داشت.
6 تير ماه 1391

MAHDI-TONDAR
06-30-2012, 10:56 PM
پرشین خودرو: اگر فکر می کنید که سوختهای سوپر همیشه بهترین هستند و یا این که رانندگی با شیشه های پایین مصرف سوخت شما را افزایش می دهد، به شما توصیه اکید داریم که این مطلب را مطالعه کنید.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، جلوگیری از مصرف اضافه سوخت در خودروها از جمله دقدقه های اصلی سازندگان و استفاده کنندگان از خودروها است.
در این میان باورهایی در مورد کاهش یا افزایش مصرف سوخت وجود دارند که برای سالها به عنوان باورهایی صحیح انگاشته می شدند. اما حقیقت این است که بخش زیادی از این باورها اشتباه هستند و یا با معرفی فناوری های جدید دیگر صحیح نیستند. در این مطلب شما را با بعضی از این باورهای غلط آشنا می کنیم.
فیلتر هوای کثیف
در اتومبیل های قدیمی تر وجود یک فیلتر هوای کثیف باعث تغییر در حجم هوای ورودی به موتور برای عمل ترکیب با سوخت شده و باعث می شد که سوخت بیشتر مصرف شود. خودروهای مدرن امروزی که از سیستم های کامپیوتری برای محاسبه میزان هوا و سوخت ورودی به محفظه احتراق استفاده می کنند دچار این مشکل نمی شوند و زمانی که با کاهش حجم هوا رو به رو شوند به صورت اتوماتیک میزان سوخت ورودی به موتور را نیز کاهش می دهند.
سوخت گیری در هوای سرد
شاید شما هم این نکته را شنیده باشید که سوخت گیری در صبح و یا هوای سرد باعث می شود که شما حجم بیشتری سوخت دریافت کنید. دلیل ابراز این نظر نیز این است که بنزین در هوای سرد و یا صبح زود فشرده شده و شما حجم بیشتری از بنزین را دریافت می کنید. اما حقیقت این است که اکثر پمپ های بنزین مخازن خود را در زیر زمین نگاه داری می کنند و دمای بنزین در تمامی مدت روز ثابت است.
سوخت های سوپر همیشه بهترین هستند
زمانی که شما وارد یک پمپ بنزین می شوید با چند نوع بنزین رو به رو می شوید که هر کدام از درجه کیفی متفاوتی برخوردار هستند. نکته این است که این کیفیت مرتبط با میزان اوکتان موجود در بنزین است. میزان بالاتر اوکتان از سوختن بی دلیل بنزین در موتور جلوگیری می کند.
اما نکته ای ظریف و مهمی که عمدتا در این جا مورد توجه قرار نگرفته است این است که مسئله سوختن بیش از حد بنزین در موتور مربوط خودروهای اسپرت و گران قیمت است که از موتورهای با توان بالا بهره می برند. حقیقت این است که نه فقط در جامعه ما و بلکه کلیه کشورهای جهان این گونه از ماشین ها متعلق به اقشار محدودی از جامعه هستند. پس در هنگام خرید سوخت نیز به نوع خودروی خود نیز دقت کنید.
رانندگی با شیشه های پایین
بسیاری از ما تا به امروز این فکر را قبول داشتیم که رانندگی با شیشه های پایین به موتور فشار آورده و باعث می شود که مصرف سوخت خودرو افزایش یابد. باید به شما بگوییم که این تصور نیز غلط است.
در آزمایشاتی که در تاسیسات شرکت هوندا انجام شده است مشخص شده است که در زمانی که شما با شیشه های بالا و کولر روشن و با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت حرکت می کنید به میزان یک لیتر برای هر 1200 متر با افزایش سوخت مواجه می شوید. در صورتی که در زمان حرکت با شیشه های پایین میزان افزایش مصرف سوخت خیلی بالا نبوده و به نوعی قابل اندازه گیری نبوده است.
کارکرد خودرو و مصرف سوخت
یکی از اصلی ترین نکات در مورد ماشین های کارکرده میزان مسیری است که این خودروها طی کردند. بسیاری تصور می کنند که یک ماشین هر چه بیشتر کار کند مصرف سوخت آن نیز افزایش می یابد.
این تصور غلط است و باید گفت که مصرف سوخت یک خودرو در ابتدا شروع به حرکت از کیلومتر صفر تا چند هزار کیلومتر حرکت تفاوت چندانی ندارد.
اما این مسئله مستلزم رعایت یک مسئله است که آن هم رعایت اصول تعمیر و نگهداری خودرو است. در صورتی که خودروی خود را به موقع تحت بازدید و تعمیر مناسب قرار دهید تا مدتها از یک میزان مصرف سوخت ثابت بهره خواهید برد.
اندازه و دوگانه سوزی
شاید بسیاری تصور کنند که هر چه یک خودرو کوچکتر باشد کمتر مصرف می کند و یا اینکه دوگانه سوزها نیز کمتر مصرف می کنند. این تصور نیز یک اشتباه بزرگ است.
بر اساس تحقیقات انجام شده در آمریکا مشخص شده است که میزان مصرف یک خودرو بیشتر به عواملی هم چون نوع موتور، نوع طراحی بدنه و یا قدرت پیشرانهای ثانویه ارتباط دارد تا به صرف اندازه خودرو یا دو گانه سوز بودن آن.

سالار
07-01-2012, 12:23 PM
ورود اتوبوس های هیبریدی به سیستم حمل ونقل عمومی

به گزارش خبر خودرو، مدیرعامل کنترل و نظارت بر سازمان تاکسیرانی شهر تهران از ورود اتوبوس های هیبریدی به سامانه اتوبوسرانی پایتخت خبر داد و گفت:ورود اتوبوس های هیبریدی به سیستم حمل و نقل عمومی حداقل 15 درصد از میزان مصرف سوخت و نیز آلودگی هوا در این کلان شهر می کاهد.
مهندس پیمان سنندجی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ضمن بیان اینکه در مسیر ورود این نوع از اتوبوس ها به چرخه ناوگان حمل و نقل محدودیتی وجود ندارد، افزود:بودجه لازم جهت خرید اتوبوس های هیبریدی توسط شهرداری تهران تامین گردیده و پیش بینی می شود این اتوبوس های سه کابین تا پایان نیمه نخست سال جاری وارد سامانه اتوبوسرانی پایتخت شوند.
وی با اعلام اینکه اتوبوس های مذکور از کیفیت مناسبی برخوردار بوده ، ابراز داشت: از آنجایی که این دسته از وسایل نقلیه دارای استانداردهای روز دنیا هستند از اینرو، بهره گیری از آنها حداقل آلایندگی را برای محیط زیست به همراه دارد.
وی در ادامه سخنان خود چگونگی عملکرد این اتوبوس ها را تشریح کرد و اظهار داشت: موتور اتوبوس های هیبریدی در ابتدا از طریق بهره گیری از سوخت گازوئیل روشن شده و در ادامه به واسطه نیروی برق به فعالیت خود ادامه می دهد.
به گفته سنندجی ، هم اکنون تعداد 20 دستگاه از اتوبوس های یاد شده توسط شهرداری تهران خریداری شده و سازمان اتوبسرانی در تلاش است تا پایان نیمه نخست سال جاری این تعداد از اتوبوس ها را وارد چرخه حمل و نقل عمومی نماید.
مدیرعامل کنترل و نظارت بر سازمان تاکسیرانی پایتخت گفت: تاکنون تصمیمی در خصوص اختصاص این اتوبوس ها به بخش خاصی اتخاذ نشده اما پیش بینی می شود که 10 دستگاه از این تعداد وارد خطوط اتوبوس های برقی در کلان شهر تهران شود.
وی در پایان با بیان اینکه بهره گیری از این نوع اتوبوس ها نیازمند فراهم سازی زیرساخت خاصی نیست، خاطرنشان کرد: از آنجایی که انرژی مورد نیاز این اتوبوس ها از طریق بهره گیری از دینام قوی تامین می گردد و استارت اولیه موتور آنها نیز با استفاده از سوخت گازوئیل انجام می شود بنابراین نیازی جهت ایجاد مکان هایی به منظور تامین انرژی برای این دسته از وسایل نقلیه احساس نمی شود.
11 تير ماه 1391

L90
07-01-2012, 03:55 PM
جزئیات تولید 3 نوع بنزین جدید در پالایشگاه‌های نفت


يکشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۱


تین نیوز: یک مقام مسئول در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به توقف انتقال نفت سوآپ کشورهای آسیای میانه به پالایشگاه تبریز از آغاز تولید 3 نوع بنزین با اکتان‌های متفاوت در این واحد پالایشگاهی در سالجاری خبر داد.

اسماعیل آقاپور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت طرح بنزین سازی پالایشگاه نفت تبریز، پیشرفت اجرایی این طرح بنزنی را حدود 90 درصد اعلام کرد و گفت: تا شهریورماه سالجاری نیروگاه 50 مگاواتی این طرح پالایشگاهی به طور کامل راه اندازی می شود.
مدیرعامل پالایشگاه نفت تبریز با اعلام اینکه مطابق با برنامه زمان بندی باید طرح بنزین سازی این واحد پالایشگاهی تا بهمن ماه سالجاری در مدار بهره برداری قرار می گیرد، تصریح کرد: این طرح از سه واحد فرآیندی شامل تصفیه نفتا، اتان افزایی (سی.سی.آر) و استقرار بنزن تشکیل شده است.

این مقام مسئول پیشرفت مطالعات مهندسی طرح بنزین سازی پالایشگاه نفت تبریز را 99 درصد و خرید کالا و تجهیزات را 97 درصد عنوان کرد و در پاسخ به سوال مهر توضیح داد: در مجموع با بهره برداری از این طرح پالایشگاهی روزانه بین 900 هزار تا 1.2 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین یورو چهار کشور افزوده می شود.

وی یکی از مزیتهای اقتصادی اجرای این طرح نفتی را افزایش روزانه 750 بشکه ای تولید "بنزن" به عنوان یک محصول پتروشیمی نام برد و اظهار داشت: علاوه بر این با افتتاح طرح بنزین سازی برای نخستین بار امکان سه نوع بنزین با عدد اکتان 90، 92 و 95 فراهم می شود.

اسماعیل پور همچنین با اشاره به حذف ماده افزاینده اکتان MTBE از ترکیب بنزین تولیدی پالایشگاه نفت تبریز، بیان کرد: در مجموع برای انجام مراحل مختلف طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این طرح بنزین سازی بیش از 357 میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است.

همچنین صمد شهری مدیر مهندسی و طرحهای شرکت پالایش نفت تبریز هم در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر سبد خوراک نفت خام این واحد پالایشگاهی، گفت: طراحی اولیه ساخت پالایشگاه نفت تبریز برای استفاده از نفت خام سوآپ کشورهای حاشیه دریای خزر و منطقه آسیای میانه و برخی از میادین نفت سبک ایران در جنوب کشور بوده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون انتقال نفت خام سوآپ به پالایشگاه تبریز متوقف شده است، اظهارداشت: در شرایط فعلی خوراک اصلی این واحد پالایشگاهی از میادین نفتی اهواز – آسماری و دزفول شمالی تامین می شود.

وی با اعلام اینکه با بهره برداری از طرح بنزین سازی پالایشگاه تبریز ظرفیت تولید بنزین در مجموع به 3.6 میلیون لیتر افزایش می یابد، هم اکنون به طور متوسط روزانه 3 میلیون لیتر نفت سفید و 6 میلیون لیتر گازوئیل در کنار برخی از خوراک‌های روغن سازی و قیر در پالایشگاه تبریز تولید می شود.

سالار
07-02-2012, 09:34 AM
میانگین روزانه مصرف بنزین کشور کاهش یافت

به گزارش خبرخودرو ، میانگین مصرف بنزین کشور در هفته اول تیرماه با وجود واریز سهمیه دوره جدید 2.9 درصد کاهش یافت.
مجموع مصرف بنزین کشور در روزهای 3 تا 9 تیر امسال، به 427 میلیون و 200 هزار لیتر رسید که حاکی از میانگین مصرف روزانه 61 میلیون و 20 هزار لیتر بنزین در کشور است.
بر پایه آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در روزهای 3 تا 9 تیر امسال، 427 میلیون و 200 هزار لیتر بوده که نسبت به هفته پیش از آن (440 میلیون و 200 هزار لیتر)، 13 میلیون و 100 هزار لیتر، معادل 2.9 درصد کاهش نشان می دهد.

در هفته مورد بررسی، بیشترین مصرف بنزین کشور مربوط به روز پنج شنبه (8 تیر) با 67 میلیون و 300 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (9 تیر) با 51 میلیون و 300 هزار لیتر است.

کاهش 7.9 درصدی مصرف گازوئیل کشور

مصرف گازوییل کشور در هفته مورد بررسی کاهش یافت؛ مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه 78 میلیون و 100 هزار لیتر، به 547 میلیون و 200 هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (594 میلیون و 300 هزار لیتر)، 47 میلیون و 100 هزار لیتر (7.9 درصد) کاهش یافت.

بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یادشده به روز چهارشنبه (7 تیر) با 111 میلیون و 900 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (9 تیر) با 65 میلیون و 800 هزار لیتر اختصاص داشت.
مصرف بنزین سوپر کشور 2 درصد افزایش یافت

بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در این مدت 19 میلیون و 600 هزار لیتر اعلام شده که نسبت به هفته گذشته (19 میلیون و 200 هزار لیتر)، 400 هزار لیتر (9.2 درصد) 2 درصد افزایش یافته است.

12 تير ماه 1391

MAHDI-TONDAR
07-02-2012, 11:17 AM
پرشین خودرو: وزیر نفت گفت: تاكنون درباره تغییر نرخ بنزین در سال جاری تصمیمی اتخاذ نشده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، رستم قاسمی گفت: برنامه‌ای برای افزایش نرخ سوخت و بنزین ارایه نشده است.
وی فارس را استانی توانمند در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اعلام و خاطرنشان كرد: توسعه صنایع نفت و پتروشیمی یك اولویت برای دولت و وزارت نفت است.
وزیر نفت با تاكید بر لزوم توسعه برداشت از منابع نفت و گاز مشترك، از تصمیم دولت برای رسیدن به این هدف تا پایان امسال خبرداد و گفت: بیست و شش میدان نفتی مشترك داریم كه قرارداد آغاز برداشت از برخی از این میادین به‌زودی اجرایی می‌شود.
قاسمی همچنین تصریح كرد: با قاطعیت می‌گوییم كه در توسعه فعالیت‌ها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیازی به بیگانگان نداریم و استانی مانند فارس بخشی قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز این صنعت را تولید می‌كند.

1391/04/12

L90
07-02-2012, 08:39 PM
قیمت جهانی بنزین به زیر ۸۰۰ تومان رسید/ سود ۳.۳میلیارد تومانی دولت از فروش بنزین آزاد


دوشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۱


تین نیوز: قیمت بنزین طی 14 روز گذشته در خلیج فارس به کمتر از لیتری 800 تومان رسید که همین امر باعث کسب درآمد سه میلیارد و 372 هزار تومانی دولت از فروش این فرآورده در کشور شد.

در حال حاضر حدود 60 میلیون لیتر بنزین در هر روز مصرف می شود که 12 لیتر آن به صورت آزاد و با نرخ 700 تومان بفروش می رسد.
برهمین اساس با احتساب مابه التفاوت قیمت بنزین آزاد در کشور و 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس در حال حاضر دولت از فروش بنزین آزاد سود می کند.
براساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید قیمت بنزین را به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند. به عنوان مثال براساس آمار امور بین الملل شرکت ملی نفت، در تاریخ 9 تیرماه امسال هر تن بنزین در بازار خلیج فارس 842 دلار و 3 سنت بفروش رسیده که با محاسبه آن برمبنای دلار 1226 تومان، هر تن بنزین خلیج فارس یک میلیون و 32 هزار و 328 تومان به خریداران عرضه شده است.
هر تن بنزین معادل 1351 لیتر است که در اینصورت در تاریخ مذکور هر لیتر بنزین 764 تومان در اختیار خریداران قرار گرفته که اگر 90 درصد این قیمت را مورد تاکید قرار دهیم در این روز باید هر لیتر بنزین 687 تومان بفروش می رسید.
البته قراربود دولت ظرف 5 سال قیمت بنزین را به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند که البته توقع کارشناسان افزایش 20 درصدی این قیمت در هر سال بود. اما در سال اول اجرای هدفمندی یارانه ها دولت قیمت بنزین آزاد را از 400 تومان به 700 تومان افزایش داد و در حال حاضر نیز قیمت بنزین آزاد عرضه شده در کشور گران تر از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس است.

طی 14 روز گذشته پایین ترین نرخ بنزین آزاد برمبنای فرمول قانون هدفمندی یارانه ها برای ایرانیان بین 665 تومان تا 694 تومان بوده است. در حالیکه طی این روزها بنزین به نرخ 700 تومان عرضه شده است.
براساس آمارهای امور بین الملل شرکت ملی نفت، از ابتدای فروردین تا کنون قیمت بنزین از 950 تومان تا 66 تومان متغیر بوده و این روزها به دلیل کاهش قیمت نفت قیمت این فرآورده نیز کاهش یافته است
کاهش قیمت بنزین ناشی از کاهش جهانی قیمت نفت در شرایطی است که کارشناسان با اشاره به افزایش عرضه در بازار ناشی از افزایش تولید عربستان بر روند کاهشی قیمت جهانی نفت تاکید می کنند و در اینصورت باید شاهد کاهش بیشتر قیمت بنزین حداقل تا پیش از زمستان و افزایش تقاضا در بازار باشیم.
البته این احتمال نیز وجود دارد که قیمت جهانی نفت براساس اتفاقات غیرقابل پیش بینی در بازار و ایجاد تنش روانی در بازار بازهم رشد خود را از سر گیرد.
به هرحال در شرایطی از بنزین هزار تومانی برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها سخن می رفت که در حال حاضر هر لیتر بنزین در خلیج فارس حدود 750 تومان بفروش می رسد که 90 درصد آن رقمی بسیار پایین تر از هزار تومان را نشان می دهد.

پس در شرایط فعلی منتی نیست اگر دولت از توقف افزایش قیمت بنزین در سال جاری سخن می گوید.

سالار
07-04-2012, 02:52 PM
دستیابی به خودروهای یورو 4 با اصلاح ساختار موتور خودروها در کنار سوخت استاندارد
به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون بنزینی که توسط پالایشگاه های کشور تولید می شود از اکتان بالایی برخوردار نیست،گفت: افزایش عدد اکتان بنزین در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، از اینرو سیاستی که هم اکنون پیش روی مسئولین ذیربط جهت افزایش عدد اکتان بنزین مصرفی خودروها است ، واردات بنزین با اکتان بالا از سایر کشورها و مخلوط نمودن آن با سوخت تولید داخل است.
حسین امیری خامکانی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودروگفت: در حال حاضر مصرف بالای سوخت خودروها و به دنبال آن تشدید آلودگی هوا از جمله عواقب استفاده از سوخت بی کیفیت و غیر استاندارد در کشور است.
وی در ادامه با انتقاد از روند کند پیشرفت صنعت خودرو در زمینه ارتقاء موتورها گفت:متاسفانه تاکنون صنعت خودروسازی کشور نتوانسته همگام با سایر کشورهای پیشگام در این عرصه رشد نماید و صحت این موضوع را می توان در تولید خودروهایی که بیش از 20 سال از قدمت موتورهایشان می گذرد مشاهده نمود به طوری که روند موجود باعث شده تا مشکلاتی برای محیط زیست کشور نیز فراهم آید.
وی عدم همگام شدن صنعت خودروسازی کشور با استانداردهای روز دنیا را از جمله علل بروز مشکلات زیست محیطی در کشور دانست و تصریح کرد: لازم است، فعالان صنعت خودروسازی کشور در مسیر تولید خودروهایی با موتورهای متناسب با تکنولوژی و استاندارد روز دنیا حرکت نمایند.
وی در خصوص تولید بنزین مطابق با استاندارد یورو 4 توسط پالایشگاه های کشور گفت: مسلماً تحقق این مهم کمک شایانی را جهت ارتقای سطح کیفی خودروها مطابق با استاندارد یورو 4 و 5 می نماید.
وی ارتقاء استاندارد های آلایندگی در خودرو ها را کافی ندانست و گفت: با توجه به اینکه بالا بودن سطح استاندارد سوخت می تواند به میزان زیادی در بهبود کارکرد خودروها موثر واقع شود،اما این امر تنها به عنوان یکی از شروط لازم جهت ارتقاء استاندارد ها بوده و کافی نیست.بهره گیری از سوخت مرغوب در کنار اصلاح ساختار موتور و سیستم های سوخت رسانی خودرو می تواند مسئولین را در راستای دستیابی به اهدافشان یاری رساند.
وی در پایان گفت:کمیسیون صنایع و معادن و همچنین کمیسیون انرژِی مجلس شواری اسلامی به ترتیب بر چگونگی عملکرد شرکت های خودروساز و نیز پالایشگاه های کشور ،نظارت لازم را اعمال خواهد نمود.
14 تير ماه 1391

سالار
07-09-2012, 09:22 AM
میانگین روزانه مصرف بنزین کشور افزایش یافت
به گزارش خبر خودرو، میانگین مصرف بنزین کشور در هفته دوم تیرماه و همزمان با آغاز سفرهای تابستانی، 15.6 درصد افزایش یافت و به 63.2 میلیون لیتر رسید.
مجموع مصرف بنزین کشور در روزهای 10 تا 16 تیر امسال، به 442 میلیون و 800 هزار لیتر رسید که حاکی از میانگین مصرف روزانه 63 میلیون و 200 هزار لیتر بنزین در کشور است.
بر پایه آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در روزهای 10 تا 16 تیر امسال، 442 میلیون و 800 هزار لیتر بوده که نسبت به هفته پیش از آن (427 میلیون و 200 هزار لیتر)، 15 میلیون و 600 هزار لیتر، معادل 3.6 درصد افزایش نشان می دهد.
در هفته مورد بررسی، بیشترین مصرف بنزین کشور مربوط به روز پنج شنبه (15 تیر) با 72 میلیون و 500 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (16 تیر) با 52 میلیون و 600 هزار لیتر است.
افزایش 19.6 درصدی مصرف گازوئیل کشور در دومین هفته تابستان
مصرف گازوییل کشور در هفته مورد بررسی به شدت افزایش یافت؛ مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه 93 میلیون و 500 هزار لیتر، به 654 میلیون و 800 هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (547 میلیون و 200 هزار لیتر)، 107 میلیون و 600 هزار لیتر (19.6 درصد) افزایش یافت.
بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یادشده به روز چهارشنبه (14 تیر) با 113 میلیون و 200 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (16 تیر) با 74 میلیون و 300 هزار لیتر اختصاص داشت.
مصرف بنزین سوپر کشور 12.2 درصد افزایش یافت
بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در این مدت 22 میلیون لیتر اعلام شده که نسبت به هفته گذشته (19 میلیون و 600 هزار لیتر)، 400 هزار لیتر، 12.2 درصد افزایش یافته است.
19تير ماه 1391

سالار
07-14-2012, 10:49 AM
توزیع نسل جدید کارتهای هوشمند سوخت از نیمه دوم سال جاری
به گزارش خبر خودرو، قائم مقام ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت کشور با اعلام اینکه هم اکنون طرح " کارت به کارت " سهمیه سوخت خودروها اجرایی نمی گردد، گفت: اجرای این طرح می تواند از طریق ایجاد انگیزه در دارنده سهمیه سوخت، موجبات کاهش مصرف سوخت را در کشور فراهم آورد.
عبدا...جلالی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اعلام اینکه در حال حاضر امکان "کارت به کارت" کردن سهمیه سوخت در سامانه هوشمند سوخت وجود ندارد، افزود: تحقق این امر موجب می گردد تا سهمیه سوخت خودروها پس از نقل و انتقال وسیله نقلیه به دارنده قبلی آن انتقال یابد.
به گفته وی، فراهم سازی مقدمات لازم جهت اجرایی نمودن امر فوق بر عهده مدیریت سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی است.
وی یادآور شد: نسل جدید کارت های هوشمند سوخت به مرور زمان و در پی نقل و انتقال وسیله نقلیه در اختیار دارندگان وسایل نقلیه قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به پیش بینی امکانات متعدد در نسل جدید کارت های هوشمند سوخت، ابراز داشت: در این کارت ها علاوه بر افزایش ضریب ایمنی ، امکان بهره گیری از خدمات بیشتر بانکی و همچنین خدمات شهری برای کابران آن فراهم می آید. به عنوان نمونه می توان به امکان خرید کالا از فروشگاه های زنجیره ای و سایر مراکز خرید اشاره نمود.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود اذعان کرد: پیش بینی می شود که از نیمه دوم سال جاری امکان توزیع وعرضه نسل جدید کارت های هوشمند سوخت به مرور زمان میان کاربران فراهم گردد.
جلالی یادآور شد: کارت های هوشمند سوخت فعلی تنها از طریق سیستم ای تی ام بانک ملت قابلیت شارژ دارند این در حالیست که کارت های هوشمند نسل جدید علاوه بر امکان شارژ توسط سیستم ای تی ام بانک ملت از قابلیت شارژ در سایر سیستم های بانکی برخوردار می باشد
قائم مقام ستاد مدریت حمل ونقل سوخت کشور در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون حدود 18 میلیون کارت هوشمند سوخت برای دارندگان تمامی وسایل نقلیه صادر شده است..
24 تير ماه 1391

سالار
07-19-2012, 09:10 AM
60 لیتر سهمیه بنزین مرداد ماه در کارت های سوخت شارژ می شود

به گزارش خبرخودرو ، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: 60 لیتر سهمیه بنزین مردادماه خودروهای شخصی و عمومی روز شنبه در کارت های هوشمند سوخت شارژ خواهد شد.
سردار محمد رویانیان گفت: 60 لیتر سهمیه بنزین مردادماه خودروهای شخصی و عمومی همانند ماه های گذشته و بدون هیچ گونه تغییری، ساعت 24 روز شنبه (31 تیر) در کارت های هوشمند سوخت واریز خواهد شد.
وی درباره کاهش سهمیه بنزین موتورسیکلت ها گفت: تاکنون تصمیمی برای کاهش سهمیه بنزین موتورسیکلت ها گرفته نشده است.
بر پایه اطلاعات ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، در مردادماه ۶۰ لیتر سهمیه بنزین به کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی و 25 لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها با نرخ نیمه یارانه ای هر لیتر ۴۰۰ تومان واریز می شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه ماه گذشته واریز خواهد شد.
در مردادماه، 500 لیتر بنزین با نرخ آزاد هر لیتر 700 تومان در کارت های سوخت خودروها واریز می شود که در صورت اتمام سهمیه 400 تومانی قابل استفاده خواهد بود.
29 تير ماه 1391

سالار
07-21-2012, 10:31 AM
رونق بازار سیاه فروش برچسب خودروهای دوگانه سوز

به گزارش خبر خودرو،دبیر انجمن صنفی صنعت سی ان جی کشور از ایجاد بازار سیاه فروش برچسب های خودروهای دوگانه سوز خبر داد و گفت: متاسفانه به رغم تمام تاکیداتی که در خصوص تست ادواری مخازن سی ان جی و تجهیزات خودروهای دوگانه سوز صورت پذیرفته ، باز هم این مسئله مورد بی توجهی مسئولین مربوطه قرار گرفته است. مجتبی ابراهیمی مقدم در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود: حرکت صنعت سی ان جی از زمان ورود این صنعت به کشور با بی توجهی به توسعه متوازن و نیز بی توجهی به توسعه کیفی همراه بوده است.
وی متذکر شد: لازم بود که مسئولین مربوطه نسبت به ارائه مسئولیت به وزارتخانه های مختلف جهت انجام تست مخازن سی ان جی خودروهای دوگانه سوز تامل بیشتری می کردند و این مسئولیت را بر عهده وزارت نفت قرار می دادند.
وی با اشاره به کاهش چشمگیر تولید و تقاضای خودروهای دوگانه سوز طی سال های اخیر، ابراز داشت: با نگرش به آمارهای موجود می توان به وضوح مشاهده کرد که تولید و تقاضای خودروهای دوگانه از سال 1389 تا به امروز با سیری نزولی همراه بوده است.
به گفته وی، لازم است که شرکت های خودروساز به تولید خودروهای دوگانه سوز با موتور پایه گاز سوز توجه ویژه ای نمایند چراکه بهره گیری از این دسته از خودروها به مراتب نتایج مثبت و قابل ملاحظه تری را حاصل می نماید.
ابراهیمی مقدم در ادامه سخنان خود با بیان اینکه گلوگاه صنعت سی ان جی را جایگاه های عرضه کننده این فرآورده نفتی تشکیل می دهد، گفت: یکی از علل عمده کاهش میزان تقاضا در خصوص خودروهای دوگانه سوز طولانی بودن صفوف خودروها در مراکز عرضه و همچنین کاهش فاصله قیمتی میان سی ان جی و بنزین است.
وی تصریح کرد: لازم است که دولت با افزایش نرخ کارمزد جایگاه دارن سی ان جی به منظور ترغیب بخش خصوصی جهت احداث و اداره این جایگاه ها موافقت نماید.
وی در پایان بر ضرورت عرضه سی ا ن جی توسط کارت های هوشمند سوخت تاکید نمود و خاطرنشان کرد: بدون شک عرضه این فرآورده نفتی با استفاده از کارت هوشمند سوخت می تواند بسیاری از مشکلات و معضلات پیش روی را مرتفع نماید به گونه ای که تحقق این امر در مرحله نخست از سوختگیری خودروهایی که به صورت غیرمجاز تبدیل شده اند و یا خودروهایی که تجهیزات آنها دچار نقص شده، جلوگیری به عمل می آورد.

31 تیر ماه 1391

سالار
07-23-2012, 09:10 AM
میانگین روزانه مصرف بنزین کشور به 67.3 میلیون لیتر رسید

به گزارش خبر خودرو، میانگین مصرف بنزین کشور در هفته پایانی تیرماه، با اندکی کاهش نسبت به هفته پیش از آن، به 67.3 میلیون لیتر رسید.
مجموع مصرف بنزین کشور در روزهای 24 تا 30 تیر امسال، به 471 میلیون و 300 هزار لیتر رسید که حاکی از میانگین مصرف روزانه 67 میلیون و 300 هزار لیتر بنزین در کشور است.
بر پایه آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در روزهای 24 تا 30 تیر امسال، 471 میلیون و 300 هزار لیتر بوده که نسبت به هفته پیش از آن (473 میلیون و 700 هزار لیتر)، 2 میلیون و 400 هزار لیتر، معادل 0.5 درصد کاهش نشان می دهد.

در هفته مورد بررسی، بیشترین مصرف بنزین کشور مربوط به روز شنبه (24 تیر) با 74 میلیون و 600 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (30 تیر) با 57 میلیون و 200 هزار لیتر است.
افزایش 24.2 درصدی مصرف گازوئیل کشور در هفته پایانی تیرماه
مصرف گازوییل کشور در هفته مورد بررسی نیز افزایش یافت؛ مجموع مصرف این فرآورده با متوسط روزانه 115 میلیون و 100 هزار لیتر، به 806 میلیون و 300 هزار لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (719 میلیون و 100 هزار لیتر)، 87 میلیون و 200 هزار لیتر (24.2 درصد) افزایش یافت.
بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یادشده به روز چهارشنبه (28 تیر) با 177 میلیون و 100 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (30 تیر) با 66 میلیون و 800 هزار لیتر اختصاص داشت.
مصرف بنزین سوپر 27.5 درصد افزایش یافت
بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در این مدت 29 میلیون و 200 هزار لیتر اعلام شده که نسبت به هفته گذشته (22 میلیون و 900 هزار لیتر)، 6 میلیون و 300 هزار لیتر، معادل 27.5 درصد افزایش یافته است.

2 مردادماه 1391

امیر مسعود
07-25-2012, 01:45 PM
تولید و عرضه گازوئیل یورو4 در پالایشگاه شهید تندگویان تهران عصر خودرو : قائم مقام سازمان حفاظت از محیط زیست از تولید و عرضه گازوئیل یورو 4 در پالایشگاه شهید تندگویان تهران در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از مهر علی محمد شاعری با اعلام این خبر اظهار داشت: گازوئیل با استاندارد یورو 4 بزودی در پالایشگاه شهید تندگویان تهران وارد چرخه تولید و عرضه می شود.

وی با اشاره به سیاست این سازمان در ارتقای استاندارد سوخت افزود: بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوا، سوخت را با استاندارد یورو4 در سال جدید به تدریج در جایگاههای سوخت با همکاری وزارت نفت عرضه خواهیم کرد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست پیش از این با بیان اینکه برنامه ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها به تمام خودروسازان اعلام شده است تصریح کرد: خودروسازان نیز بر اساس برنامه ای که اعلام شده است از ابتدای سال جدید به تدریج 50 درصد تولیدات خود را با استاندارد اعلام شده آغاز کردند ضمن اینکه در طول سال جاری تمام خودروهای تولید داخل با استاندارد یورو 4 عرضه خواهد شد.

همچنین محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز پیش از این از الزامی شدن شماره گذاری خودروها از ابتدای سال 92 به رعایت استاندارد یورو 4 خبر داد و گفت: شماره ‌گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخل به استثنای خودروهای دوگانه‌ سوز تولید داخل از ابتدای سال 92 و خودروهای دوگانه سوز تولید داخل از ابتدای سال 93 صرفا در صورت کسب استاندارد جهانی یورو 4 مجاز خواهد بود و نیروی انتظامی مکلف است از شماره گذاری خودروهای با استاندارد پایین تر از استاندارد یاد شده خودداری کند.
چهارشنبه 4 مرداد 1391

امیر مسعود
07-27-2012, 11:38 AM
لزوم احداث جایگاه های سوخت در مناطق ساحلی کشور

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر لزوم جلوگیری از خروج منابع ملی به خارج از مرزهای کشور تاکید نمود و گفت: به منظور جلوگیری از خروج منابع ملی به خارج از مرزهای کشور لازم است که طرح های ویژه ای در دستور کار قرار گیرد.

محمد سعید انصاری در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به اجرای طرح شناورسازی قیمت سوخت در مناطق مختلف مرزی کشور ، افزود: این طرح سال گذشته در مجلس هشتم مورد بررسی قرار گرفت و در دوره نهم خانه ملت مطرح نگردیده است.

وی تصریح کرد: تمامی طرح ها می بایست به گونه ای اجرایی گردد که موجبات ضرور و زیان را برای جایگاه دارن و همچنین افراد متقاضی سوخت در مناطق مرزی فراهم نیاورد.

وی بر لزوم اتخاذ تصمیمات مدبرانه در خصوص عرضه و توزیع سوخت در مناطق مختلف مرزی کشور تاکید فراوان نمود و گفت: تصمیمات در این خصوص می بایست با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر اتخاذ می گردد.

این نماینده منتخب دوره نهم در ادامه سخنان خود بر ضرورت احداث جایگاه های سوخت ساحلی جهت تامین سوخت مورد نیاز شناورها تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه هم اکنون برخی از مناطق ساحلی کشور از وجود مراکز عرضه کننده فرآورده های نفتی بی بهره هستند ،بنابراین لازم است که دولت اقداماتی را در راستای احداث این جایگاه ها در مناطق مزبور در دستور کار خود قرار دهد.

انصاری ضمن مثبت ارزیابی نمودن افزایش سهم سوخت دیزل در سبد سوخت خودروها ،گفت: با توجه به اینکه کشور هم اکنون به لحاظ افزایش تحریم ها از سوی کشورهای بیگانه در موقعیت حساسی قرار گرفته از اینرو لازم است سبد سوخت کشور تنوع یابد ضمن آنکه زیرساخت های لازم آن نیز مهیا گردد.

جمعه، 6 مرداد 1391

سالار
07-28-2012, 10:08 AM
احتمال صدور مجوز ورود خودروهای سبک دیزل سوز به کشور

به گزارش خبر خودرو، رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور به روز شدن تکنولوژی و فناوری خودروهای دیزل سوز را جهت کاهش مصرف سوخت و نیز کاهش آلایندگی ها بسیار موثر دانست و گفت: هم اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی از سوخت گازوئیل جهت تامین انرژی مورد نیاز وسایل نقلیه خود استفاده می کنند به همین منظور نیز برنامه های ویژه ای جهت گسترش استفاده از این سوخت در سیستم حمل ونقل کشور پیش بینی شده است
بیژن حاج محمدرضا در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به ممنوعیت ورود خودروهای سبک دیزل سوز به کشور، افزود: محدودیت و ممنوعیت تردد برای این دسته از خودروها از سال 1364 در کشور اعمال شده است به طوریکه در این رابطه تنها وسایل نقلیه سنگین دیزل سوز از امکان ورود به کشور برخوردار بودند.
وی با اشاره به تصمیمات سازمان های ذیربط در خصوص ارائه مجوز ورود برای خودروهای سبک دیزل سوز ، ابراز داشت: در این خصوص هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است اما با همه این تفاسیر چنانچه مجوز ورود خودروهای سبک دیزل سوز به کشور صادر گردد به علت عدم تولید این سوخت مطابق با استانداردهای یورو 4 و 5 در کشور،بهره گیری از آن نتیجه بخش نخواهد بود.
وی با بیان اینکه هم اکنون در محدوده های داخلی هیچ یک از استان ها و شهرستان های کشور توزیع گازوئیل صورت نمی پذیرد، گفت:در حال حاضر این سوخت تنها در مجاری عرضه خارج از شهرها(جاده ها) توزیع می گردد .
وی متذکر شد: چنانچه مجوز ورود برای خودروهای گازوئیل سوز در کنار تولید و عرضه دیزل یورو 4 و 5 صادر گردد ، قطعاً شبکه عرضه سوخت در کشور با تحول شگرفی روبرو خواهد شد.
حاج محمد رضا در ادامه سخنان خود در خصوص فراگیر شدن استفاده از سوخت گازوئیل در سیستم حمل و نقل کشور در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد و گفت: پیش بینی می شود در صورت بستر سازی مناسب (ایجاد جایگاه ها و مراکز عرضه کننده سوخت گازوئیل در محدوده های شهری و تولید این فرآوده مطابق با استانداردهای یورو 4و 5) این فرآورده نفتی در وسایل سبک گازوئیل سوز و نیز وسایل غیر سنگین مسافربر مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته وی، بر همین اساس انتظار می رود غالب وسایل نقلیه از چرخه بنزین سوز خارج و با بهره گیری از گازوئیل فعالیت نمایند.
حاج حمد رضا در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه های پیش بینی شده مقرر گشته از ابتدای سال آینده چرخه حمل ونقل مسافر در محدوده های داخلی و خارج شهر از بنزین و گاز قطع رابطه نمایند و در عوض به سمت بهره گیری از سوخت گازوئیل سوق یابند.
وی در پایان با اشاره به استفاده از سوخت گازوئیل در سیستم حمل ونقل بسیاری از کشورهای اروپایی، به مزایای استفاده از این فرآورده نفتی اشاره کرد و گفت: کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از تشدید آلودگی هوا از جمله مزایای استفاده از گازوئیل جهت تامین انرژی مورد نیاز خودروها می باشد.

7 مرداد ماه 1391

امیر مسعود
07-28-2012, 03:51 PM
افزایش کارمزد جایگاه‌هایCNG شاید وقتی دیگر
پرشین خودرو: یک منبع آگاه در واکنش به درخواست های مکرر انجمن صنفی صنعت سی.ان.جی مبنی بر افزایش کارمزد جایگاه های سی.ان.جی گفت: افزایش کارمزد جایگاه های سی.ان.جی قبل از اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن منتفی است.

به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از فارس، مدت ها است که انجمن صنفی صنعت سی.ان.جی کشور از پایین بودن کارمزد جایگاه های سی.ان.جی نسبت به میزان مصرف این حامل انرژی گلایه‌مند است و به همین دلیل نیز نامه‌نگاری های متعددی برای افزایش نرخ کارمزد سی.ان.جی با مسئولان صنعت نفت و از جمله وزیر نفت داشته‌اند.
بر اساس این گزارش پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش نرخ سی.ان.جی در هر متر مکعب به 300 تومان نرخ کارمزد نیز از 29 تومان به 40 تومان افزایش یافت اما در طول مدتی که از اجرای این قانون می گذرد این نرخ کارمزد نتوانسته است هزینه های جاری جایگاه های سی.ان.جی را پوشش دهد به همین دلیل انجمن صنفی صنعت سی.ان.جی مدعی است که نرخ کارمزد جایگاه ها برای آنکه این صنعت سودآور شود، حداقل باید به 70 تومان برسد.
این گزارش اضافه می کند: تاکنون مذاکرات متعددی بین این انجمن و وزیر نفت بابت افزایش نرخ کارمزد صورت گرفته است اما نکته قابل تامل در این است که اگر قرار باشد افزایشی در نرخ کارمزد این جایگاه داران انجام پذیرد باید در کارگروه هدفمند کردن یارانه به تصویب برسد.
به همین دلیل رستم قاسمی برای دومین بار در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور استمرار فعالیت جایگاه‌های CNG را با توجه به هزینه‌های بالای نگهداری و تعمیرات این جایگاه‌ها، منوط به افزایش کارمزد دانسته است و افزایش کارمزد جایگاه های سی.ان.جی را از وی درخواست کرده است.
در همین راستا یک منبع آگاه با اشاره به درخواست های مکرر صنعت سی.ان.جی مبنی برافزایش نرخ کارمزد جایگاه های سی.ان.جی می‌گوید: هم اکنون برای دولت مقدور نیست که افزایش نرخ کارمزد جایگاه های سی.ان.جی را اعمال کند و اگر قرار باشد این کار صورت پذیرد پس از اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها خواهد بود که زمان اجرای این گام نیز مشخص نیست.
روزانه 18 میلیون متر مکعب مصرف سی.ان.جی کشور است که افزایش کارمزد از40 به 70 تومان برای هر متر مکعب مستلزم پیش‌بینی اعتبار جدید است، افزایشی که با اجرای مرحله دوم هدفمندی و افزایش قیمت سی.ان.جی امکانپذیر خواهد شد.

1391/05/07

سالار
07-29-2012, 01:54 PM
الصاق برچسب انرژی بر روی دوگانه سوزها از مهر ماه

به گزارش خبر خودرو، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور ضمن اشاره به تعریف برچسب و رتبه‌بندی انرژی خودروهای گازسوز، گفت: از ابتدای مهر ماه سال جاری برچسب های انرژی بر روی خودروهای دوگانه سوز نصب می شود.
عباس کاظمی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اعلام اینکه به زودی برای تمامی خودروهای دوگانه سوز کشور مطابق با برچسب انرژی ، رتبه مصرف سوخت تعریف می شود ،افزود: بر همین اساس هفت رتبه انرژی برای خودروهای دوگانه سوز تعریف و اجرایی خواهد شد.
وی یادآور شد: این برچسب ها تنها بر روی خودروهای تولیدی شرکت های خودروساز که به صورت دوگانه سوز تولید شده اند، الصاق می گردد و خودروهایی را که در مراکز و کارگاه های تبدیل به دوگانه سوز تبدیل می گردند را شامل نمی شود.
وی با اشاره به اهمیت تعریف برچسب انرژی رتبه مصرف سوخت برای خودروهای دوگانه سوز، اظهار داشت: بدون شک تحقق چنین امری ثمرات و نتایج قابل ملاحظه ای را به همراه خواهد داشت که از جمله می توان به کاهش مصرف سوخت در کشور اشاره کرد.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود گفت: پیش از این نیز برچسب انرژی برای موتورسیکلت ها، خودروهای سنگین و موتورهای بنزینی تعریف شده بود.
به گفته وی، مسئولیت اجرایی نمودن و نظارت بر امر فوق برعهده سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور می باشد.
کاظمی در پایان از افزایش سهم سوخت دیزل در سبد سوخت خودروهای کشور سخن به میان آورد و گفت: با توجه به اینکه کاهش مصرف سوخت یکی از اهداف پیش بینی شده در پایان برنامه پنجم توسعه می باشد و از آنجایی که استفاده از سوخت دیزل به میزان فراوانی می تواند در کاهش مصرف بنزین موثر واقع شود از اینرو درصدد هستیم سهم این فرآورده نفتی را در پایان این برنامه در سبد سوخت کشور افزایش دهیم.

8 مرداد ماه 1391

abbaszaadeh
07-30-2012, 10:08 AM
تولید کدام خودروها متوقف می‌شود؟
پرشین خودرو: با تجدیدنظر در استاندارد معیار مصرف سوخت خودروهای بنزین‌سوز، سال‌ آینده تولید خودروهای پرمصرف داخلی متوقف خواهد شد.
به گزارش «پرشین خودرو»، طبق روال معمول هر سه سال یك‌بار در استانداردهای خودرویی بازنگری شده و این استانداردها به‌روز می‌شوند. استاندارد مصرف سوخت خودروهای بنزین‌سوز (استاندارد ملی 2 - 4241) نیز برای آخرین بار در اواسط سال 1389 اصلاح و در آن تجدیدنظر شده و به این ترتیب اواسط سال آینده موعد جدید بازنگری در این استاندارد فرا خواهد رسید.
در این میان روال معمول آن است كه در بازنگری استانداردها، شاخص‌های مدنظر در استاندارد سخت‌گیرانه‌تر شده و به سمت كاهش فاصله با استانداردهای جهانی حركت می‌كند، بنابراین در سال آینده به طور حتم استاندارد مصرف سوخت خودروهای بنزین‌سوز سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد.
به نوشته ایسنا، در واقع مصرف سوخت خودروهای داخلی باید منطبق با شاخص‌های اعلامی در استاندارد مربوطه باشد، بنابراین سال‌ آینده با تجدیدنظر در استاندارد فعلی، امكان ادامه تولید برخی از خودروهای تولیدی دیگر وجود نخواهد داشت مگر آن‌ كه خودروسازان تا آن زمان در جهت ارتقای استاندارد مصرف سوخت این خودروها اقدام كنند.
معیار مصرف سوخت خودروها دارای هفت شاخص است. ‌خودروهایی كه رتبه انرژی A یا B یا C را دریافت كنند، كم مصرف محسوب می‌شوند. خودروهای دارای رتبه انرژی D نیز از نظر مصرف سوخت در سطح متوسط قرار می‌گیرند. خودروهایی كه در رتبه‌ انرژی E ، F یا G قرار گیرند، پرمصرف بوده و خودروهایی در خارج از رتبه G نیز از رده خارج محسوب می‌شوند.
9 مرداد 1391

سالار
07-30-2012, 09:30 PM
ورود انرژی های نو به سبد سوخت کشور

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به برگزاری جلساتی در کمیسیون انرژی خانه ملت در راستای ورود انرژی های نو به سبد سوخت کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش مصرف سوخت در کشورو همگام شدن با سایر کشورهای پیشگام در کسب فناوری، مجلس شورای اسلامی برنامه های ویژه ای را در راستای تولید و عرضه انرژی های نو در سبد سوخت کشور پیش بینی نموده است.
احمد سجادی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ضمن بیان مطلب فوق افزود: به منظور تحقق امر مذکور از نخبگان ملی نیز دعوت به همکاری شده است.
وی ضمن بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نخبگان و سایر مسئولین را جهت دستیابی به این مهم همراهی و حمایت می نماید، اظهار کرد: لازم است که از انرژی هایی همچون نفت و گاز گذر نماییم و به انرژی های نو برسیم.
نماینده مردم فریمان و سرخس در خانه ملت با اشاره به مطرح شدن این مسئله در میان شرکت های خودروساز، اذعان داشت: در این خصوص می بایست توانایی و آمادگی شرکت های خودروساز نیز در نظرگرفته شود.
وی بر ضرورت جلوگیری از خام فروشی سوخت تاکید کرد و گفت: با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از خام فروشی سوخت در کشور و به حداقل رساندن آن، می بایست تمهیدات و تدابیر موثری جهت تحقق این مهم اتخاذ گردد.
وی به استفاده از تحریم ها به عنوان یک فرصت برای خودروسازان تاکید نمود و ابراز داشت: استفاده بهینه از فشارهای سیاسی حاکم بر مسائل اقتصادی کشور می تواند کشور و صنعت خودروسازی کشور را در کسب موفقیت ها همراهی کند.
سجادی در پایان خاطرنشان کرد:خام فروشی سوخت از گذشته تا کنون در کشور وجود داشته است.

نهم مرداد 91

سالار
08-02-2012, 09:20 AM
پيشرفت 88 درصدي طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان

به گزارش خبر خودرو، پیشرفت طرح بنزین سازی پالایشگاه اصفهان به 88 درصد رسید.
مجری طرح احداث مجتمع بنزین سازی پالایشگاه اصفهان امروزگفت: تکمیل عملیات، نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی 3واحد بنزین سازی این پالایشگاه از آبان امسال شروع و قبل از پایان سال به طور کامل به بهره برداری می رسد.
آقای طغیانی گفت: با بهره برداری از این طرح ، روزانه 3میلیون لیتر به بنزین تولیدی پالایشگاه با اکتان (درجه آرام سوزی) بیشتر از90 افزوده می شود.
وی هزینه کل این طرح را 470میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از زمان اجرای طرح در اواخر سال 86 تاکنون 385 میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل آن 95میلیارد تومان دیگر نیاز است.
طغیانی با اشاره به فعالیت هزار و 400 نیروی کاری در عملیات اجرایی این طرح گفت: در اجرای این طرح ، بنزین تولیدی مطابق با استاندارد یورو 2005 تولید و سوختن آنها در وسایل نقلیه، آلودگی کمتری به همراه خواهد داشت.
پالایشگاه اصفهان 15 درصدبنزین کشور به میزان 12 میلیون لیتر بشکه در روز را عرضه می کند.
شرکت پالایش نفت اصفهان 22درصد فرآورده های نفتی کشور را تولید می کند واز نظرتنوع محصولات همچون بنزین، سوخت جت، هواپیما وانواع حلالها، رتبه نخست را بین9 پالایشگاه کشوردارد.

12 مرداد 1391

امیر مسعود
08-03-2012, 01:24 PM
آغاز تولید و عرضه گازوئیل یورو 4 عصرخودرو : قائم مقام سازمان محیط زیست گفت: تولید و عرضه گازوئیل یورو 4 در پالایشگاه شازند اراک به زودی آغاز می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از مهر ،علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به لزوم عرضه سوخت با استاندارد یورو 4 در سال 91 گفت: ارتقای استاندارد سوخت در پی طرح جامع کاهش آلودگی هوا یکی از اولویت های اصلی این سازمان است و تلاش می کنیم سوخت با استاندارد یورو4 در سال جدید در جایگاه های سوخت با همکاری وزارت نفت عرضه شود که در این راستا در پالایشگاه شازند اراک عرضه سوخت گازوئیل با این استاندارد آغاز می شود.
وی ادامه داد: دو پالایشگاه تهران و شازند اراک بزودی در مدار کامل تولید سوخت یورو 4 قرار می گیرند همچنین این دو پالایشگاه تا اواسط تابستان امسال بیش از 20 میلیون لیتر بنزین یورو 4 و 13 میلیون تن گازوئیل یورو 4 تولید می کنند.
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با بیان اینکه افزایش کیفیت سوخت به یورو 4 تاثیر بالایی در آلودگی هوا دارد، ابراز امیدواری کرد که وزارت نفت در زمینه ارایه سوخت با استاندارد یورو 4 جدی تر عمل کند.
جمعه 13 مرداد 1391

امیر مسعود
08-07-2012, 11:30 AM
کشف بیش از 6 هزار و 500 لیتر سوخت قاچاق در منطقه میاندوآب عصرخودرو : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب از کشف بیش از 6 هزار و 500 لیتر سوخت گازوییل قاچاق در شهرستان پیرانشهر منطقه میاندوآب خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از شانا، جواد عبدالحسین زاده نمین در این باره گفت: این میزان سوخت گازوییل قاچاق از 5 دستگاه اتوبوس در مرز تمرچین پیرانشهر پس از اجرای طرح خوداظهاری کشف شده است.

وی تاکید کرد: به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از خروج فرآورده های نفتی به خارج از مرز ایران به طرف کشور عراق با کنترل و بازرسی نیروهای مستقر در جایگاه مرزی تمرچین این مقدار سوخت قاچاق از 5 دستگاه اتوبوس کشف شد که برخلاف فرم خوداظهاری، سوخت اضافی همراه داشتند.

مدیر پخش منطقه میاندوآب تصریح کرد: با کشف فرآورده قاچاق نسبت به جلوگیری از تردد این اتوبوس ها و تخلیه فرآورده گازوییل اقدام و مراتب به مدیریت پایانه مرز تمرچین جهت معرفی به مقام های قضایی اعلام شد.

منطقه میاندوآب یکی از مناطق سی و هفت گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است که تامین سوخت 8 ناحیه، مرکزی (میاندوآب)، مهاباد، بوکان، نقده، پیرانشهر، سردشت، شاهین دژ و تکاب را به عهده دارد.
سه شنبه 17 مرداد 1391

MAHDI-TONDAR
08-07-2012, 05:37 PM
پرشین خودرو: معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز تولید و عرضه گازوئیل یورو 4 و 5 در پالایشگاه‌ها، دو عامل افزایش مصرف بنزین در سالجاری را اعلام کرد و گفت: امسال 30 میلیون لیتر گازوئیل بدون گوگرد در کلانشهرهای کشور توزیع می‌شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، علیرضا ضیغمی از آغاز تولید گازوئیل با استاندارد یورو 5 اتحادیه اروپا در پالایشگاه نفت تهران خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر به طور متوسط روزانه حدود 12 میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو 4 و 5 اروپا در پالایشگاه نفت تندگویان تولید می‌شود.
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه برای سالجاری حداقل بین 24 تا 30 میلیون لیتر گازوئیل یورو 4 و 5 در پالایشگاه‌های نفت ایران تولید و در جایگاه ها عرضه می‌شود، تصریح کرد: این افزایش ظرفیت تولید گازوئیل یورو با بهره‌برداری از طرح بهینه سازی پالایشگاه نفت تهران و تا چند هفته آینده راه اندازی طرح توسعه پالایشگاه نفت لاوان و شازند عملیاتی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به مهر در خصوص جزئیات عرضه این گازوئیل کم گوگرد در سطح کشور، اظهار داشت: عرضه گازوئیل در هشت کلانشهر تهران، اصفهانف شیراز، مشهد، اهواز، اراک، تبریز و بندرعباس در دستور کار قرار دارد.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه برای عرضه پایدار هم اکنون لایروبی و راه اندازی مخازن جدید در برخی از انبارهای نفتی آغاز شده است، بیان کرد: در برخی از مخازن هم گازوئیل یورو 4 و 5 با گازوئیل پر گوگرد قبلی مخلوط شده است.
به گفته این مقام مسئول به تدریج با کاهش حجم گازوئیل یورو 5 ذخیره سازی شده در مخازن نفتی، حجم گازوئیل پر گوگرد قبلی کاهش یافته و عملا به صفر می رسد.
وی همچنین از ساخت خطوط لوله جدید انتقال گازوئیل یورو 4 و 5 از برخحی از پالایشگاه های نفت کشور همچون تهران و شازند برای عرضه در کلانشهرها خبر داد و افزود: به زودی تکمیل موجودی مخازن، تفکیک نازل‌های گازوئیل یورو 4 و 5 در جایگاه‌های سوخت هم انجام می شود.
دو عامل افزایش مصرف بنزین ایران
ضیغمی همچنین در خصوص آخرین وضعیت تولید و مصرف بنزین کشور، توضیح داد: از اواخر سال گذشته تاکنون حدود یک میلیون دستگاه خودروی جدید به ناوگان حمل و نقل کشور وارد شده است. معاون وزیر نفت، ادامه داد: افزایش تعداد خودروهای به ناوگان حمل و نقل یکی از دلایل افزایش مصرف بنزین در کشور است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط تولید روزانه بنزین در پالایشگاه های نفت بیش از 60 میلیون لیتر در روز بوده است، گفت: با این وجود، در این مدت به طور متوسط روزانه حدود 63 میلیون لیتر بنزین مصرف شده است.
وی از عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از دلایل افزایش مصرف بنزین نام برد و اعلام کرد: در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه‌، امکان مدیریت بیشتر در مصرف بنزین کشور فراهم می شود.

1391/05/17

سالار
08-09-2012, 10:36 AM
تشکیل کمیته تخصصی انرژی در مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ، ضمن تاکید بر اصلاح مصرف سوخت در کشور، گفت : مجلس شورای اسلامی به منظور تحقق این مهم برنامه های متعددی را در برنامه پنجم توسعه پیش بینی نموده است که در آنها رعایت مسائل زیست محیطی و استانداردسازی سوخت و خودرو لحاظ شده است .
حسین امیری خامکانی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو بهره گیری از انرژی های نو و پاک را از جمله برنامه های پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و افزود: بخشی از انرژی های نو و پاک، تجدید پذیرند و بخشی نیز غیر قابل تجدید هستند و تاکید بیشتر کمیسیون انرژی بهره گیری بیشتر از انرژی های تجدید پذیر است.
وی ضمن آنکه استفاده از سوخت دیزل را به عنوان انرژی پاک، برای اقتصاد کشور مقرون به صرفه برشمرد، ابراز داست: با توجه به اینکه پیش از اینها بهره گیری از سوخت دیزل در خودروهای سواری ممنوع بود، اما امروز عملاً این ممنوعیت از میان رفته است.
وی با اشاره به تخصیص جایگاهی ویژه به دیزل در سبد سوخت کشور طی برنامه پنجساله توسعه ، اذعان داشت: گسترش و توسعه این سوخت در سبد سوخت خودروهای کشور جزء برنا مه پیش بینی شده است.
نماینده مردم زرند و کوهبندان در خانه ملت در ادامه سخنان خود بر ضرورت استفاده از این فرآورده نفتی در سیستم حمل و نقل درون شهری تاکید فراوان نمود و گفت: بهره گیری از این سوخت در ناوگان حمل و نقل درون شهری با فواید و مزایای بیشماری همراه است که از جمله می توان به کاهش مصرف سوخت و نیز جلوگیری از تشدید آلودگی هوا خصوصاً در کلان شهرها اشاره کرد.
حسین امیری خامکانی در ادامه در خصوص افزایش سهم سی ان جی در سبد سوخت کشور، اذعان کرد: حرکت در این مسیر وابسته به ظرفیت های موجود در کشور است .
وی با بیان اینکه دولت درصدد است سهم انرژی های تجدید پذیر را در سبد سوخت کشور افزایش دهد ، تصریح کرد: این در حالیست که این دسته از انرژی ها (انرژی خورشیدی و ...) هم اکنون در سبد سوخت سهمی کمتر از یک درصد را به خود اختصاص داده اند.
وی در پایان با اشاره به مصوب گشتن قانون اصلاح مصرف انرژی در مجلس هشتم، خاطرنشان کرد: در دور جدید مجلس کمیته تخصصی جهت گسترش و توسعه انرژی های پاک تشکیل شده است.

18 مرداد 1391

امیر مسعود
08-12-2012, 12:14 PM
مشکلات ناگفته جایگاه‌های سی ان جی جایگاه‌های سی ان جی قم با وجود اینکه چند سالی است مشغول به فعالیت هستند اما همواره دارای مشکلاتی‌ هستند که از سوی جایگاه داران گاز طبیعی مطرح می‌شود و حل این مسئله نیازمند توجه بیشتر مسئولان امر است.


مهر، استفاده از سوخت سی ان جی چند سالی است که در ایران رونق گرفته است. این رونق تا جایی است که بسیاری از صاحبان خودروهای شخصی و تاکسی در پی این بوده اند تا خودروی خود را از حالت بنزین سوز به گاز سوز تبدیل کنند، شاید یکی از مهمترین دلایل این امر، هزینه کم و آلودگی کمتر این سوخت نسبت به بنزین است.

در ایران به دلیل وجود مخازن عظیم گاز، همواره قابلیت بهره از این منبع برای سوخت خودروها وجود دارد.

نکته قابل توجه این است که بسیاری از افراد و سازمان‌ها با توجه به این موضوع در پی سرمایه گذاری و احداث جایگاه سی ان جی در مناطق مختلف کشور هستند و چند سالی است که به دلیل استقبال گسترده از این سوخت، شاهد گسترش احداث جایگاه‌ها و البته به همین میزان افزایش خودروهای گازسوز و به دنبال آن افزایش صف‌های طولانی گاز در جایگاه‌ها هستیم.

استان قم نیز به دلیل شرایط جغرافیایی آن و البته به عنوان استانی که صاحب یکی از کلان شهر‌های کشوری است، دارای جایگاه های سی ان جی برای ارائه سرویس به مراجعه کنندگان بومی و غیر بومی است.

توجه به حفظ و نگهداری جایگاه‌های موجود در قم

به گفته مدیر عامل سازمان میادین شهری قم، نزدیک به 30 جایگاه در حال حاضر دراین استان وجود دارد که از این میان 10 جایگاه تحت پوشش سازمان میادین شهری است.

با وجود این تعداد، همچنان به نظر می‌رسد که مناطق مختلف این استان نیازمند احداث جایگاه سی ان جی باشد اما در شرایط کنونی آنچه مهم است نه احداث جایگاه جدید که حفظ و نگهداری جایگاه های موجود است.

طبیعی است که به منظور تحقق این هدف باید مشکلات جایگاه ها بر طرف شده و انگیزه کافی برای ادامه فعالیت در جایگاه داران ایجاد شود. اما وجود مشکلات متعددی مانند کاهش سود نسبت به هزینه ها، هزینه بالای نگهداری و استهلاک تجهیزات، عدم ارائه سرویس ها برای افتتاح به موقع، افزایش هزینه های برق و عدم رعایت نکات ایمنی توسط مراجعه کنندگان و... این روزها به عنوان دلایلی مهم در ایجاد نارضایتی بین جایگاه داران از سرمایه گذاری خود شده است.

مکان یابی مناسب و مشکلات مکانی

انتخاب مکان مناسب برای ایجاد جایگاه سی ان جی همواره امری مهم بوده و خود می تواند عاملی تعیین کننده برای فعالیت یا عدم فعالیت مناسب یک جایگاه سوخت باشد.

به گفته یکی از جایگاه داران بخش خصوصی قم که نخواست نامش بیان شود، برای افتتاح جایگاه‌های سی ان جی، روال کار به این صورت است که خرید زمین به عهده متقاضی ایجاد جایگاه و ساخت و تحویل آن به عهده دولت است.

مسئولان امر نباید از مناسب بودن زمین پیشنهادی متقاضی احداث جایگاه چشم پوشی کنند. باید به طور دقیق شرایط جغرافیای محل و میزان دسترسی مراجعه کنندکان به آن پیش بینی شود.

باید توجه داشت تا جایگاه در منطقه جغرافیایی قرار نگرفته باشد که دسترسی و مراجعه به آن کم است و نهایتا پس از احداث، نه تنها جایگاه دار کسب سود نمی‌کند، بلکه هزینه‌های نگهداری تجهیزات بسیار بیشتر از درآمد می‌شود.

در مقابل عدم توجه به مسائل کارشناسی قبل از احداث موجب می‌شود تا در بعضی مناطق جایگاه‌ها بسیار پر ترافیک می‌شوند. در این شرایط مسئولان ناچار می شوند تا جایگاه دیگری در فاصله نزدیک چنین محلی احداث کرده تا بتواندند پاسخگوی مراجعین باشد. اما مسئله مکانی جایگاه ها تنها به این خلاصه نمی شود.

به گفته یکی از جایگاه داران سی ان جی شهر قم، جایگاه‌های سی ان جی باید در مکانی افتتاح شود که منازل مسکونی در اطراف و نزدیکی اش وجود نداشته باشد اما در حال حاضر شاهد این هستیم که چندین جایگاه قم در نزدیکی مناطق مسکونی در حال فعالیت اند.

عدم افتتاح به موقع جایگاه‌ها توسط دولت

از مشکلات دیگری که می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش انگیزه جایگاه داران سوخت به ادامه فعالیت داشته باشد و در کنار آن هزینه‌های زیادی نیز به دنبال بیاورد، عدم افتتاح به موقع جایگاه توسط بخش دولتی است.

یکی از جایگاه داران سی ان جی استان که هنوز جایگاه تحت سرمایه گذاریش افتتاح نشده گفت: از سال 90 زمین برای احداث جایگاه به بخش دولتی تعلق گرفت و عملیات ساختمانی اردیبهشت‌ماه سال گذشته به اتمام رسید، اما تجهیزات جایگاه هنوز به ما تعلق نگرفته است.

وی در این باره تأکید کرد: در واقع قرار بود که اردیبهشت‌ماه سال گذشته تجهیزات جایگاه در محل‌های مورد نظر قرار گیرد، اما این زمان یک سال به تأخیر افتاد و تجهیزات لازم اردیبهشت امسال به جایگاه آورده شده است که البته هنوز هم نصب نشده و قابلیت بهره برداری را ندارند.

وی با اشاره به اینکه مطالبات مردمی این جایگاه ضرورت افتتاح هر چه سریع تر آن را بیشتر می‌کند، افزود: بودجه دولتی در ابتدا برای ساخت جایگاه پرداخت شده اما به دلیل افتتاح نشدن جایگاه، ابزار و ساختمان جایگاه در حال فرسودگی است و هزینه استهلاک آن هر روز برای جایگاه دار بیشتر می‌شود.

استهلاک وسایل و هزینه‌های نگهداری تجهیزات سی ان جی

تجهیزات جایگاه‌های سی ان جی همواره به دلیل اهمیت این سوخت، نیاز به بررسی فنی دارند که البته این بررسی و پرداخت هزینه‌های استهلاک خود تبدیل به معظلی برای جایگاه داران شده است.

به گفته مجید مختاری، مسئول واحد سی ان جی سازمان میادین شهری قم، تجهیزات موجود در جایگاه های سی ان جی حداقل شش ماه یکبار باید مورد بازدید و تعمیر قرار گیرند اما به دلیل بالا بودن هزینه‌ها شاهد این هستیم که گاهی این اتفاق نمی‌افتد.

در همین زمینه محمد دلجویی مدیر عامل سازمان میادین شهری قم با اشاره به مشکلات موجود در این زمینه از قبیل نوسانات ارزی، تحریم‌های مالی و نفتی، گرانی و حساسیت فوق العاده قطعات استفاده شده در این صنعت و حاشیه سود اندک، گفت: در حال حاضر نمی توان انتظار سود دهی در این صنعت را داشت و با راهکارهایی نظیر کاهش نیروی انسانی، عدم پرداخت مزایای حقوقی و نظایر این، نه تنها نمی‌توان موجبات کاهش هزینه‌ها را فراهم کرد بلکه در بلند مدت با بالا رفتن هزینه استهلاک به واسطه عدم توجه پرسنل و ایجاد صف‌های طولانی سوخت گیری تبعات اجتماعی و اقتصادی منفی را نیز در پی خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: برای نمونه اگر کسی یک جایگاه از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به صورت یک ساله اجاره کند، با توجه به هزینه‌های یک جایگاه جدید التاسیس می‌تواند با همین حاشیه سود لحاظ شده به فعالیت ادامه دهد اما بهره برداری که خود در این زمینه سرمایه گذاری کرده است، پس از مدتی با هزینه های سنگین تعمیر و نگهداری جایگاه‌ها مواجه خواهد شد و نمی‌تواند حاشیه امنیتی خوبی برای سوددهی داشته باشد.

همچنین باید تاکید کرد که یک جایگاه دار با حاشیه سود کم به دلیل افزایش هزینه های نگهداری تجهزات، نمی تواند به کار خود ادامه دهد، چرا که عملا پاسخگوی هزینه‌ها نیست. باید گفت که درآمد و حواشی سوخت، کفاف هزینه های برخی جایگاه ها را نمی‌کند، در واقع اگر فردی با پول خود در این زمینه سرمایه گذاری کند سود چندانی نصیبش نمی شود، همچنین وجود مشکلات اقتصادی، موجب افزایش هزینه تعمیر تجهیزات می شود.

در حال حاضر بیش از دو ماه است که فعالیت جایگاه شیخ آباد یا جایگاه گل‌ها در شهر قم تعطیل شده است و این تعطیلی تبعات زیادی به همراه خواهد داشت.

به گفته مدیر عامل سازمان میادین شهری قم، این جایگاه از جمله جایگاه های قدیمی است که پس از دست به دست شدن توسط پیمانکاران بهره بردار شرکت نفت در طول سالیان و عدم انجام تعمیرات روتین، سرانجام در تاریخ اول تیرماه 1389 تحویل سازمان میادین شهری داده شد و عدم رسیدگی و تعمیرات لازم در طول مدت طولانی، موجب تحمیل هزینه های سنگینی به سازمان میادین در سال های 90 و 91 شده است.

دلجویی همچنین از عدم تهیه تجهیزات جایگاه های سازمان میادین شهری از یک تولید کننده واحد انتقاد کرد و گفت: در زمان ساخت جایگاه های استان بررسی های فنی و اقتصادی مورد نیاز اعمال نشده است، به طور مثال تجهزات 10 جایگاه تحت پوشش سازمان میادین، از پنج کارخانه مختلف و متفاوت خریداری شده که اگر همه این تجهیزات از یک سازنده و یک شرکت تامین می شد، در حال حاضر تهیه قطعات و عملیات تعمیر و نگهداری آنها بهتر انجام می گرفت.

قانون هدفمندی یارانه‌ها و هزینه های بالای پرت گاز

قانون هدفمندی یارانه ها با وجود نتایج مثبت در بعضی زمینه ها، اما در مقطع شش ماه اول اجرای آن به گونه ای نبوده است که همه مسائل بخش سوخت و انرژی را در بگیرد. در مقطع شش ماه اول اجرای این طرح، خسارات هنگفتی به بعضی جایگاه ها وارد شده و به گونه ای که جایگاه داران در سراسر کشور از پرداخت قبوض گاز عاجز شده و هم اکنون جایگاه داران به دنبال جبران خسارت های آن دوره هستند.

مدیر عامل سازمان میادین شهری قم در زمینه تاثیر هدفمندی یارانه ها در پرداخت هزینه های جاری نگهداری این سازمان از جایگاه های سی ان جی تاکید کرد: در حال حاضر نگهداری جایگاه های فروش سی ان جی برای سازمان میادین شهری با توجه به تعرفه های اولیه طرح هدفمندی یارانه ها، مخازن سنگین بازسازی ابنیه و تعمیرات اساسی دستگاه ها سود ده نبوده و فقط با لحاظ کردن تمهیداتی چون بومی سازی تعمیرات و نگهداری، استفاده تجاری از فضای جایگاه های دارای پتانسیل برای نصب دکه های تنقلات، دو منظوره کردن جایگاه های سی ان جی با نصب تاسیسات فروش بنزین و ارائه خدمات متفاوت خودرویی متفاوت نظیر کارواش یا صدور برچسب های معاینه فنی سی ان جی و .... و از همه مهمتر به کارگیری کوتاه مدت نقدینگی حاصل از فروش گاز در پروژه های زود بازده و خرید اوراق مشارکت شهری یا ملی و سپس واریز شدن مجدد آن وجوه به حساب شرکت گاز، سازمان میادین شهری را قادر به اداره بهتر جایگاه ها می کند.

وی اضافه کرد: مثلا اگر قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، در یک جایگاه سه درصد پرت و کسری ناشی از فشرده سازی وجود داشت و جایگاه مورد اشاره ماهانه یک میلیون متر مکعب فروش گاز داشت، با احتساب 290 ریال جهت خرید هر متر مکعب گاز قبل از اجرای طرح هدفمندی، خسارت جایگاه دار مبلغ هشت میلیون و 700 هزار ریال بوده است، در حالی که پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها این مبلغ با احتساب خرید هر متر مکعب گاز 2 هزار و 600 ریال، 78 میلیون ریال خواهد بود، همچنین مبلغ سه و چهار درصد ارزش افزوده که مبلغ بسیار کلانی بالغ بر یک میلیارد ریال می باشد، از قبوض گاز حذف شده اما با این همه هنوز هم راهی بسیار طولانی و دشوار تا اقتصادی شدن حاشیه سود جایگاه داران وجود دارد.

به گفته دلجویی کارمزد در نظر گرفته شده به مبلغ 400 ریال با هزینه های بالای برق، کارگری، تعمیر و نگهداری، تاسیسات و قیمت بالای قطعات بیمه جایگاه ها، بیمه کارکنان، بیمه آتش سوزی و انفجار، بیمه مسئولیت در قابل شخص ثالث و علی الخصوص کاهش های ناشی از فشرده سازی و پرت، پاسخگوی جایگاه داران نبوده و این مهم با توجه به هزینه های نسبتا بالاتر جایگاه داران عمومی نظیر شهرداری که ضمن داشتن هزینه های بالاتر مجبور به ارائه خدمات رفاهی بیشتر به مراجعین و پرداخت حقوق قانونی کارکنان و پرداخت های مالیاتی و ... نیز می باشد.

سید حسین مقدس زاده مسئول جایگاه بلوار امین قم نیز با بیان اینکه به دلیل به صرفه نبودن شرایط اقتصادی درآمد جایگاه‌های سی ان جی با سرمایه گذاری های انجام گرفته، خطر ورشکستگی به خصوص برای جایگاه های خصوصی همواره وجود دارد، گفت: از زمانی که نرخ گاز افزایش پیدا کرده است، هزینه نگهداری دستگاه ها و برق به شدت افزایش پیدا کرده و تسهیلات خاصی هم در نظر گرفته نشده است.

مسئول جایگاه بلوار امین قم با اشاره به اینکه با توجه به فشرده کردن گاز، تصفیه گاز و شرایط آب و هوایی میزان پرتی گاز افزایش می یابد، گفت: قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها این هزینه پرتی گاز چندان زیاد نبود اما در حال حاضر هزینه ماهانه همین پرتی گاز به پنج و شش میلیون تومان برای جایگاه دار می رسد.

وی عدم توجه دقیق اقتصادی را از دلایل بروز این مشکل دانست و تاکید کرد که جایگاه داران هنوز نتوانسته اند با شرکت گاز به توافقی برسند تا مشکل هزینه پرتی گاز حل شود. به گفته مقدس زاده در تهران دلیل هزینه های سنگین پرتی گاز و سایر هزینه های افزایش یافته، چندین جایگاه تعطیل شده اند و عملا سرمایه گذار بیشترین ضرر را دیده است.

به گفته مقدس زاده، با وجود اینکه دولت گاز را 40 تومان ارزان تر به جایگاه داران می فروشد اما این مقدار با توجه به هزینه های استهلاک بالا، پرت گاز و قبض های برق راه حل مناسبی برای حل مشکلات جایگاه داران نیست.

حجم متفاوت گازهای منتقل شده از مخازن به جایگاه ها

گازهای طبیعی استخراج شده از مخازن زیرزمینی مختلف در سراسر کشور، دارای ویژگی های متفاوتی هستند که از جمله این ویژگی ها می توان به متغیر بودن حجم گاز استخراج شده اشاره کرد.

مدیر عامل سازمان میادین شهری قم درهمین زمینه به خبرنگار مهر گفت: گازمخازن مختلف ویژگی های متفاوتی دارند و به همین دلیل دستگاه های اندازه گیرنده نمی توانند گازی را که دقیقا مصرف می شود اندازه گیری کنند، به این معنی که حجم های متفاوت گاز های منتقل شده به جایگاه ها موجب می شود کنتورها نتوانند آمار دقیقی از آنچه مصرف شد نشان دهند.

وی با بیان اینکه برای حل این مسئله دولت تلاش کرده تا با تخفیف های مالیاتی این موضوع را جبران کند اما این تلاش ها کافی نیست، تاکید کرد: با توجه به مشکلات و تفاوت دائمی بین کانتر شرکت گاز و کانتر فروش دیسپنسرهای جایگاه، زیان دائمی جایگاه داران از این اختلاف فاحش چهار درصدی جایگاه های عادی و پرت بیش از 43 درصدی تاسیسات مدرنی مانند LMF، پیشنهاد می کنیم که این درصد زیان از کارکرد کانتر شرکت گاز بابت فشرده سازی و پرت در حساب جایگاه داران محاسبه شود یا آنکه به طور کلی کانتر دیسپنسرها ملاک صدرو قبض تعرفه گاز قرار بگیرد، چنانچه در استان اصفهان به همین ترتیب عمل شده است.

عدم رعایت نکات ایمنی توسط مراجعین

شاید بارها به طور عینی شاهد این بوده ایم که مسافران خودروهای مراجعه کننده به جایگاه های سی ان جی، با وجود تذکرات پی در پی متصدی جایگاه از خودور پیاده نمی شوند. همین موضوع یکی از مهمترین معضلات موجود در جایگاه های سی ان جی استان است که موجب بروز مشکلات و چه بسا خطر های زیادی برای جایگاه می شود.

مدیر عامل سازمان میادین شهری قم با انتقاد از این معظل که توسط مراجعین به جایگاه ها انجام می شود گفت: مسافران معمولا از خودرو پیاده نمی شوند و یا راننده ها اجازه بالا زدن صندوق توسط متصدی جایگاه را نمی دهند، گاهی همین مسئله موجب درگیری میان مراجعه کننده و متصدی جایگاه که در حال انجام وظیفه خود است می شود.

مجید صابر سرپرست جایگاه سی ان جی بلوار جمهوری قم نیز از عدم همکاری مراجعین به جایگاه انتقاد کرد وگفت: رعایت ایمنی توسط مراجعه کنندگان بسیار کم است و فرهنگ سازی مناسب ایجاد نشده است. مردم با سرنشینان وارد مکان سوخت گیری می شوند که بسیار خطرناک است و در صورت بروز مشکل مسئولیت آن به دوش جایگاه است.

به نظر می آید یکی از راهکارهای حل این معظل تعبیه مکانی در جایگاه ها برای حضور سرنشینان خودرو است تا آنها نیز با توجه به شرایط آب و هوایی چندان اذیت نشوند و پس از پیاده شدن در محلی مناسب منتظر باشند تا سوخت گیری تمام شود.

همچنین دستکاری هایی نادرستی مانند نصب مخازن غیر استاندارد و تعمیرات غیر فنی در منبع سوخت گاز توسط صاحب خودرو، در بسیاری مواقع موجب ایجاد خطر انفجار برای مراجعه کنندگان در جایگاه سوخت می شود.

درکنار این مسائل، عدم به رعایت معاینه فنی سیستم سوخت سی ان جی توسط صاحب خودور، می‌تواند موجب بروز خطر درجایگاه های سی ان جی شود.

آموزش کارکنان

با توجه به حساسیت و قیمت بالای تجهزات سی ان جی، آموزش کارکنان و متصدیان جایگاه ها می تواند امری مهم برای کاهش هزینه ها و خطرات در این جایگاه ها باشد. به همین دلیل لازم است تا مسئولان امر و البته خود جایگاه داران اقدامات لازم برای همکاری با نهاد های مرتبط مانند آتش نشانی را انجام دهند تا هزینه های مالی و جانی در جایگاه های سوخت به حداقل ممکن برسد.

يکشنبه 22 مرداد 1391

سالار
09-09-2012, 09:21 AM
جایگاه جدید عرضه سوخت در منطقه کردستان گشایش یافت

به گزارش خبر خودرو، شمار جایگاه های سی ان جی و فرآورده منطقه کردستان با بهره برداری از دو جایگاه جدید به 105 باب رسید.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان در آیین بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرستان دیواندره، این جایگاه را چهل و ششمین جایگاه سی ان جی منطقه کردستان و چهارمین جایگاه شهرستان دیواندره خواند و افزود: هم اکنون 46 باب جایگاه سی ان جی تک منظوره و دو منظوره در منطقه کردستان وجود دارد که با ارائه مشوق های لازم به بخش خصوصی در حال افزایش است.
فریدون یاسمی تاکید کرد: این جایگاه در زمینی به مساحت یک هزار و 200 مترمربع با ظرفیت یک هزار و 500 مترمکعب درساعت و دارابودن 3 دیسپنسر دونازله، توانایی ارائه سوخت به 250 دستگاه خودرو را دارد.
مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان تصریح کرد: سرمایه گذاری انجام شده در این جایگاه، افزون بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان و با احداث آن زمینه اشتغالزایی 7 نفر فراهم شده است.
بهره برداری از یک جایگاه عرضه فرآورده در شهرستان قروه

هفته گذشته همچنین جایگاه عرضه فرآورده های نفتی «عراقی» در زمینی به مساحت 2 هزار مترمربع با دارا بودن 4 مخزن به ظرفیت ذخیره سازی 48 هزار لیتر بنزین معمولی، 48 هزار لیتر بنزین سوپر و دو مخزن 48 هزار لیتری نفت گاز به بهره برداری رسید.
این جایگاه دارای یک سکوی عرضه بنزین معمولی با دو تلمبه دو نازله (چهار نازل)، یک سکوی عرضه بنزین سوپر با دو تلمبه دونازله(چهار نازل) و یک سکوی عرضه نفت گاز با دو تلمبه دو نازله (چهارنازل) است.
هزینه احداث این جایگاه که بر اساس آخرین استانداردهای زیست محیطی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام شده، 400 میلیون تومان و با احداث آن زمینه اشتغال زایی 8 نفر فراهم شده است.
این جایگاه عرضه فرآورده، اولین جایگاه ممتاز شهرستان قروه است.
شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با حدود 440 فروشندگی روستایی، 59 جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و بیش از 46 جایگاه سی ان جی، سوخت مورد نیاز مردم این استان را تامین می کند.
19 شهريور 1391

امیر مسعود
09-29-2012, 11:42 AM
کاهش یک لیتری مصرف سوخت خودروها

عصر خودرو : در شرایطی که با وجود سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین هنوز هم سرانه مصرف سوخت خودروهای کشور بالا است، آمارها نشان می‌دهد مصرف سوخت خودروهای تولید داخل طی هشت سال گذشته (82 تا 90) روندی کاهشی داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد بنابر آماری که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در گزارش اخیر خود منتشر کرده، مصرف سوخت خودروهای داخلی از سال 82 تا انتهای 90، در کل کاهش را به خود می بیند.
البته در طول این هشت سال گاهی مصرف سوخت خودروها افزایش نیز داشته است، اما در مجموع خودروسازان توانسته‌اند از مصرف سوخت محصولات خود کم کنند. آمار موردنظر تنها به خودروهای بنزین سوز اختصاص ندارد، بلکه روند تغییرات مصرف گاز در خودروها را نیز مورد بررسی قرار داده است. البته از آنجاکه استفاده از گاز در خودروهای داخلی تقریبا از سال 84 آغاز شد، شرکت بازرسی به بررسی روند مصرف بنزین جدای از گاز در خودروها طی شش سال گذشته (84 تا 90) پرداخته است.
بر این اساس، مصرف بنزین روندی کاهشی را به خود می بیند. هرچند در یکی دو مورد مصرف بنزین طی شش سال مورد بررسی افزایش داشته، اما در مجموع استفاده از این سوخت در سال 90 به حداقل طی سال های 84 تا 90 رسیده است.
در مورد دلایل اینکه چرا مصرف سوخت خودروها در سال های گذشته روندی کاهشی داشته است می‌توان به ارتقای استاندارد یورو اشاره کرد. البته شرکت بازرسی در گزارش خود آمار ارائه شده را تنها بر مبنای روند ارتقای سیستم سوخت خودروهای داخلی اعلام کرده و کاهش مصرف سوخت آنها تحت تاثیر عواملی چون سهمیه‌بندی و گرانی بنزین و همچنین کاهش تمایل مشتریان به استفاده از گاز را اعمال نکرده است.
با این حساب در این آمار مسائلی مانند افزایش قیمت بنزین، خروج خودروهای پرمصرف و فرسوده از چرخه و افت تقاضای گاز در کاهشی شدن روند مصرف سوخت دخیل نبوده و تنها ارتقای سیستم سوخت خودروها در نظر گرفته شده است.
در واقع شرکت بازرسی در گزارش خود تنها به ارتقای سیستم سوخت خودروها پرداخته و بر اساس آن اعلام کرده که روند مصرف سوخت خودروهای داخلی طی سال های 82 تا 90 (برای بنزین‌سوزها و دوگانه‌سوزها) و 84 تا 90 (برای بنزینی‌ها) کاهشی بوده است.
در نگاهی کلی به آمار اعلامی مشخص می‌شود رکورد مصرف سوخت خودروهای بنزین سوز، به سال 84 مربوط می‌شود، سالی که این خودروها در آن 41/8 لیتر بنزین در هر 100 کیلومتر سوزانده‌اند.
در مورد خودروهای بنزین سوز و گازسوز نیز مشخص می‌شود مجموع این خودروها بیشترین مصرف سوخت خود را در سال 82 داشته‌اند. در این سال میانگین مصرف سوخت آنها 83/8 لیتر در هر 100 کیلومتر بوده و این در حالی است که طی سال های قبل از 84، بیشتر خودروهای داخلی بنزین سوز بوده و خودروهای دوگانه سوز بعدها حجم قابل توجهی از تولید خودرو را به خود اختصاص دادند. هرچند مصرف سوخت خودروها از سال 82 تا 90 در مجموع کاهش داشته است، اما اعداد ثبت شده به عنوان میانگین مصرف در سال 90 نشان می‌دهد میزان مصرف همچنان بالا است.
طی این هشت سال، مصرف سوخت خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز تنها 9/0 لیتر کاهش داشته که عدد چشمگیری در عرض هشت سال به حساب نمی‌آید. همچنین میانگین مصرف سوخت بنزین‌سوزها نیز طی شش سال یعنی از سال 84 تا 90، تنها یک لیتر افت کرده است که این عدد نیز چندان چشمگیر نیست. در سال 90 نیز بنزین‌سوزها و گازسوزها میانگین مصرفی 93/7 لیتری داشته اند و بنزین سوزها نیز به تنهایی 4/7 لیتر میانگین مصرف‌شان بوده است که باز هم اعداد بالایی به شمار می‌روند.
در حال حاضر کشورهای صاحب صنعت خودرو تلاش زیادی در راستای کاهش مصرف سوخت محصولات خود می‌کنند، زیرا «میزان مصرف سوخت» به یکی از فاکتورهای اصلی مشتریان برای خرید خودرو تبدیل شده است. این موضوع هم به لحاظ اقتصادی و هم از جنبه صرفه جویی در وقت اهمیت زیادی دارد زیرا هرچه مصرف پایین‌تر باشد، پول کمتری برای سوختگیری هزینه می‌شود و مشتریان کمتر به جایگاه های سوخت مراجعه می‌کنند؛ بنابراین وقت شان کمتر هدر می‌رود. در خودروسازی ایران نیز هرچند اقداماتی موثر برای کاهش مصرف سوخت انجام شده، اما میانگین مصرف هنوز هم بالا است و انتظار می‌رود خودروهای داخلی کمتر از شش لیتر در هر 100 کیلومتر سوخت مصرف کنند. حال باید منتظر گزارش‌های بعدی ماند و دید مصرف سوخت خودروها در سال جاری به چه عددی می‌رسد و آیا روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد؟
روند کاهشی تا سال 86
اما طبق آمار ارائه شده، مصرف سوخت کل خودروهای تولید داخل (بنزین سوز و گازسوز) از سال 82 تا 85 روندی کاهشی را به خود دیده، اما در سال 86 روند مصرف، افزایش را نشان می‌دهد. بر این اساس، میانگین مصرف سوخت خودروها در سال 82 رقمی حول و حوش 8/8 لیتر در هر 100 کیلومتر بوده که در بازه زمانی موردنظر (سال‌های 82 تا 90) رکورد به حساب می‌آید. در واقع خودروهای داخلی در سال 82 بیشترین مصرف سوخت را تجربه کرده و این نشان می‌دهد در آن سال خودروهایی پرمصرف در چرخه تولید حضور داشته‌اند. این موضوع با ماهیت خودروسازی ایران در آن سال نیز همخوانی دارد، زیرا بیشترین خودرو تولیدی طی سال 82 پیکان بوده، پیکانی که مصرف سوخت بسیار بالایی داشت.
در سال 83 اما میانگین مصرف سوخت خودروها بیش از یک لیتر کاهش داشته و به 7/8 لیتر رسیده است. در این سال باز هم پیکان اصلی‌ترین محصول صنعت خودرو ایران به حساب می‌آمد اما پراید به عنوان خودرویی کم‌مصرف نیز کم کم در حال توسعه حضور خود در بازار بود و پیکان نیز آماده خروج از خط تولید می‌شد. سال بعد یعنی در اردیبهشت 84، پیکان پس از کلی کش و قوس از خط تولید ایران خودرو خارج شد و پراید بیش از پیش جا پای خود را سفت کرد.
حال آمار شرکت بازرسی نشان می‌دهد در سال 84 میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی حدود سه دهم لیتر کاهش داشته و به 4/8 لیتر در هر 100 کیلومتر رسیده است. در سال بعد نیز میانگین مصرف افت کرده، اما چندان چشمگیر نبوده و افتی حدودا یک دهم لیتری را نشان می‌دهد.
در گزارش شرکت بازرسی، میانگین مصرف سوخت خودروهای بنزین سوز در سال 85 نیز لحاظ شده که طبق آن، خودروهای داخلی دو دهم لیتر کمتر از سال 84 بنزین سوزانده‌اند.
اما افت مصرف سوخت طی سال های 82 تا 85 در حالی است که در سال 86 مصرف سوخت کل خودروها (بنزینی‌ها و دوگانه‌سوزها) رشد را به خود می‌بیند. در این سال مصرف سوخت خودروها بیش از 1/0 لیتر افزایش یافته و به 4/8 لیتر در هر 100 کیلومتر رسیده است. طی سال 86 دو اتفاق مهم رخ داد، اول اینکه بنزین سهمیه‌بندی شد و دوم اینکه تمایل مشتریان به استفاده از خودروهای گازسوز افزایش یافت.
در این سال البته مصرف سوخت خودروهای فقط بنزین سوز نسبت به سال 85 کاهشی حدودا 3/0 لیتری داشته و به 96/7 لیتر در هر 100 کیلومتر رسیده است. در سال بعد نیز بنزین‌سوزها با افت مصرفی حدود دو دهم لیتری مواجه شده‌اند و از آن سو مصرف سوخت مجموع بنزین سوزها و گازسوزها نیز کاهش را نشان می‌دهد.
در این سال میانگین مصرف سوخت بنزین‌سوزها 79/7 لیتر در هر 100 کیلومتر بوده و مجموع بنزینی‌ها و گازسوزها نیز 27/8 لیتر بوده است.
88، سال رشد دوباره مصرف بنزین‌‌سوزها
اما آن طور که در آمار آمده، میانگین مصرف سوخت خودروهای بنزین سوز در سال 88 افت داشته است. بر این اساس بنزین‌سوزها میانگین مصرفی 86/7 لیتری داشته‌اند که در مقایسه با سال 87 رشدی کمتر از 1/0 لیتر را نشان می‌دهد. این در حالی است که مجموع بنزینی‌ها و گازسوزها کاهش مصرفی بیش از 1/0 لیتر داشته‌اند. این روند کاهشی در سال 89 نیز ادامه داشته و از 11/8 لیتر در هر 100 کیلومتر به 07/8 لیتر رسیده است. خودروهای بنزین‌سوز نیز در سال 89 با افت مصرف روبه‌رو بوده‌اند، به نحوی که میانگین مصرف بیش از 4/0 لیتر افت کرده و به 54/7 لیتر در هر 100 کیلومتر رسیده است.
آمار نشان می‌دهد در سال 90 نیز هر دو گروه «بنزین سوزها» و «بنزین و گازسوزها» باز هم کاهش مصرف را تجربه کرده اند. در این سال، میانگین مصرف سوخت بنزینی‌ها حدود 1/0 لیتر کاهش یافته و به 93/7 لیتر رسیده است.
بنزین‌سوزها و گازسوزها نیز با کاهشی بیش از 1/0 لیتر، به میانگین مصرف 4/7 لیتر دست یافته‌اند. در هر دو گروه باید عنوان کرد سال 90 سالی است که کمترین میزان مصرف را در آن داشته‌اند.
شنبه 8 مهر 1391

L90
10-03-2012, 08:14 PM
فراخوان خودروهای گازسوز برای تست


چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۱


تین نیوز | رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران سی.ان.جی اعلام کرد حدود یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز باید برای تست مجدد مخازن سوخت گاز طبیعی فشرده و دریافت برچسب انرژی به شرکت های مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران مراجعه کنند.
اردشیر دادرس گفت: دوره تست قبلی مخازن سی.ان.جی این خودروها در شهریور پایان یافته است و باید همه خودروها مراجعه کرده و گواهینامه تست مجدد مخارن را دریافت کنند.
دادرس تاکید کرد: خودروها باید مورد بازرسی قرار گیرند تا از هر گونه خطر احتمالی جلوگیری شود.
وی افزود: دوگانه سوز کردن خودرو در کارگاه های تبدیلی متوقف شده است و بعد از 2.5 سال از تست مخازن، نباید در جایگاهها به آنها سوخت داده شود.
دادرس افزود: هم اکنون بیش از سه میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو دوگانه سوزر در کشور وجود دارد که بر اساس آمار پلیس راهور سه میلیون خودرو در نمایندگی های مجاز به سیلندرهای سی.ان.جی مجهز شده اند.
وی افزود: سیلندر مخازن حدود 300 تا 400 هزار خودرو به طور غیراستاندارد نصب شده است که باید اصلاح شود.
دادرس گفت: این خودروها باید به شرکت های بازرسی فنی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران مراجعه کنند و گواهینامه تست مخازن را بگیرند و اگر نیاز باشد باید این مخازن تعویض شود.

L90
10-04-2012, 01:35 PM
میزان مصرف بنزین ایرانیان اعلام شد

پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۱


تین نیوز | مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوده‌های نفتی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که در حال حاضر میانگین مصرف روزانه بنزین 63 تا 64 میلیون لیتر در روز است.
به گزارش تین نیوز ، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با رد منفی‌بودن تراز مصرف و تولید بنزین، از وارد‌ مدار شدن پروژه‌های بنزین‌سازی پالایشگاه‌ها تا پایان امسال خبر داد.
علیرضا ضیغمی با پیش‌بینی کاهش مصرف بنزین در روزهای آینده اعلام کرد: روند پیشرفت پروه‌های پالایشگاهی کشور مناسب است و طبق برنامه تا پایان امسال با بهره‌برداری از این طرح‌ها تولید بنزین کشور افزایش می‌‌یابد.
وی با اشاره به دو طرح‌های بنزین‌سازی پالایشگاه شهید تندگویان تهران و آبادان که پیش ازاین در مدار تولید قرار گرفته است گفت: به زودی نیز قرار است طرح‌های پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند اراک و لاوان به بهره‌برداری برسد.
وی هم‌چنین از وارد مدار شدن طرح‌های بنزین‌سازی پالایشگاه‌های تبریز، اصفهان و بندر‌عباس تا پایان امسال و نیمه اول سال آینده خبر داد و گفت: با تکمیل طرح‌های پالایشگاهی کشور علاوه بر تامین بنزین مورد نیاز کشور می‌توان نسبت به صادرات این فرآورده نیز اقدام کرد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوده‌های نفتی با اشاره به این‌که در سال 85 و قبل از عرضه سوخت با کارت و اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها مصرف بنزین بیش از 73 میلیون لیتر در روز بود، گفت: با اجرای این قانون میانگین مصرف بنزین کاهش چشم‌‌گیری یافت به‌طوری که میانگین مصرف روزانه بنزین سال گذشته 60 میلیون لیتر بود.
وی با اعلام این‌که در حال حاضر میانگین مصرف روزانه بنزین 63 تا 64 میلیون لیتر در روز است، خاطر نشان کرد که با وجود آنکه در طی شش سال گذشته هر سال حدود یک میلیون خودرو وارد خیابان‌ها ‌شد، اما توانستیم با همکاری مردم مصرف این فرآورده را به خوبی کنترل کنیم.
ضیغمی با تاکید بر این‌که مشکلی برای تامین بنزین مورد نیاز کشور نداریم، اظهار کرد: تولید بنزین در واحد‌های پتروشیمی موقتی است و تنها از محصولات پتروشیمی(ریفرمت) به عنوان افزایش‌دهنده‌ اکتان بنزین استفاده می‌‌شود.

L90
10-10-2012, 01:43 PM
بنزین هلی‌کوپتر در باک خودروهای ایرانی


چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۱


تین نیوز | تولید بنزین فوق‌سوپر هلی‌کوپتر در پالایشگاه آبادان آغاز شده است اما برای اکتان‌افزایی، به بنزین معمولی این پالایشگاه افزوده می‌شود. به گزارش موج، افزایش کمی و کیفی تولید بنزین مهم‌ترین بخش طرح توسعه پالایشگاه آبادان است که تاکنون در قالب این طرح افزایش چهار میلیون لیتری تولید بنزین روزانه این پالایشگاه و تولید بنزین با استاندارد یورو۴ و ۵ محقق شده است.
به گزارش تین نیوز، در فاز سوم این پالایشگاه که محل اجرای طرح جدید بنزین‌سازی است، واحدی به نام واحد الکیلاسیون قرار دارد که با تکمیل احداث آن علاوه بر چهار میلیون لیتر افزایش تولید بنزین که در دیگر واحدهای فاز سوم پالایشگاه آبادان عملیاتی شده، ظرفیت تولید دومیلیون لیتر بنزین فوق‌سوپر با اکتان ۹۵ به بالا را محقق کرده است.
این نوع بنزین به‌دلیل درجه به‌سوزی مناسب آن به مصرف هلی‌کوپتر می‌رسد اما در دو ماه گذشته که تولید از واحد الکیلاسیون پالایشگاه آبادان آغاز شده تاکنون بنزین فوق‌سوپر تولیدی این واحد با ۱۳ میلیون لیتر بنزین معمولی تولید روزانه آن مخلوط شده و در سیستم عرضه بنزین خودروها به پمپ‌های بنزین ارسال می‌شود.

امیر مسعود
10-15-2012, 12:17 PM
اختصاص سهمیه سوخت به تمام معلولان در سال جاری عصر خودرو : معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از تخصیص سهمیه سوخت به تمامی معلولان در سال جاری خبر داد و گفت: معلولان بر اساس اولویت سهمیه سوخت خود را دریافت می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از مهر، دکتر یحیی سخنگویی در مراسم روز جهانی نابینایان که عصر روز یکشنبه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد افزود: در حال حاضر نگرش جامعه و مردم نسبت به نابینایان تغییر کرده است. همچنین شرایط به گونه ای شده که نگرش نابینایان نیز نسبت به گذشته تغییر کند.
وی با اشاره به اینکه تشکل های غیردولتی بازوی اجرایی سازمان بهزیستی تلقی می شوند گفت: در مورد نابینایی به درجه ای رسیده ایم که می توانیم از بروز این معلولیت جلوگیری کنیم به طوری که با ارائه خدمات توانبخشی به نیازهای به حق معلولان پاسخ داده و در جهت ارتقاء توانمندی این افراد اقدامات لازم را انجام می دهیم.
وی در خصوص شهریه دانشجویان معلول نیز گفت: اعتبار شهریه دانشجویان نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است و همچنین سهمیه سوخت این افراد را نیز توانسته ایم پس از چند سال احیا کرده به طوری که در سال جاری به تمامی معلولان تحت پوشش بر اساس اولویت سهمیه سوخت پرداخت می شود.
سخنگویی در مورد بیمه تکمیلی معلولان نیز ادامه داد: امسال اولین سال است که هزینه بیمه تکمیلی معلولان را با تخصیص 9 میلیارد تومان یکجا پرداخت کرده ایم و با تشکیل صندوق درمان مشکل بیمه تکمیلی آنها برطرف می شود.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در مورد مناسب سازی نیز گفت: بر اساس تغییر و بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هزینه ایاب ذهاب و شهریه دانشگاهها به عنوان یک تکلیف برای وزارتخانه ها در نظر گرفته شده به طوری که در آینده هیچ یک از معلولان و نابینایان دچار این مشکلات نخواهند بود و همچنین در بازنگری این قانون مناسب سازی محیط نیز مد نظر قرار گرفته است.
این مراسم در حالی برگزار شد که تعدادی از نابینایان نسبت به عدم پرداخت هزینه ایاب ذهاب ، شهریه دانشگاه و همچنین سهمیه سوخت خود اعتراضاتی داشتند.
دوشنبه 24 مهر 1391

امیر مسعود
10-24-2012, 03:31 PM
طبقه‌بندی کارت سوخت مطابق با کلاس موتور، تناژ و نوع خودرو
پرشین خودرو: همزمان با اجرای طرح عرضه منطقه‌ای سهمیه گازوئیل و آغاز جمع‌آوری و غیرفعال‌سازی کارت‌های غیرمجاز گازوئیل، طرح طبقه‌بندی کارت سوخت خودروها مطابق با 3 معیار کلاس موتور، تناژ و نوع خودرو در دستور کار دولت قرار گرفته است.

به گزارش «پرشین خودرو»، از فروردین ماه سالجاری با توافق دستگاه‌های مختلف دولتی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، شرکت ملی پالایش و پخش نفتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، طرح عرضه منطقه ای گازوئیل در 20 استان کشور آغاز شد.
بر این اساس سهمیه روزانه گازوئیل خودروها در استان‌های سیستان و بلوچستان، زنجان، همدان، کردستان، خوزستان، بوشهر، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، هرمزگان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، فارس، کرمان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد، لرستان و ایلام به طور منطقه‌ای عرضه می شود.
به عبارت دیگر، دولت با اجرای این طرح قصد دارد علاوه بر مدیریت مصرف گازوئیل در ناوگان حمل و نقل کشور، انحراف و قاچاق این فرآورده نفتی را هم به حداقل کاهش دهد.
در حال حاضر به طور متوسط روزانه 50 تا 55 میلیون لیتر گازوئیل در ناوگان حمل و نقل کشور مصرف می‌شود و این در حالی است که در شرایط فعلی روزانه بیش از 2 برابر مصرف گازوئیل خودروها سوخت به ناوگان حمل و نقل اختصاص می یابد.
به نوشته مهر، آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود پنج میلیون لیتر گازوئیل اختصاص یافته به ناوگان حمل و نقل از طریق مبادی غیررسمی به خارج کشور قاچاق می شود.
سال گذشته اجرای فاز اول طرح عرضه منطقه‌ای سهمیه گازوئیل به خودروها در 3 استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کردستان منجر به کاهش 20 تا 25 درصدی مصرف این فراورده نفتی شد و برآوردهای دوت نشان می‌دهد با اجرای این طرح در 20 استان متوسط مصرف روزانه گازوئیل بین 5 تا 10 میلیون لیتر در ناوگان حمل و نقل کاهش یابد.
با این وجود مسئولان دولتی تاکید می‌کنند: با اجرای عرضه سهمیه گازوئیل منطقه‌ای هیچگونه محدودیتی در تامین سوخت خودروهای دیزلی به وجود نخواهد آمد و خودروها مطابق با میزان پیمایش و کارکرد خود سهمیه مورد نیاز گازوئیل را دریافت می‌کنند.
در همین حال، جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیشتر با بیان اینکه به زودی متناسب با تناژ و کلاس خودروهای دیزلی، سهمیه‌های گازوئیل منطقی می‌شود، گفته است: هم اکنون حدود 80 هزار دستگاه خودروی دیزلی در کشور وجود دارد، مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد در شرایط فعلی سهمیه‌های خودروهای دیزلی حدود 2 برابر مصرف واقعی این خودروها است.
جمع‌آوری کارت‌های غیرمجاز گازوئیل آغاز شد
با گذشت چند ماه از اجرای فاز دوم عرضه سهمیه گازوئیل منطقه ای به خودروهای دیزلی، حذف و غیر فعال‌سازی کارتهای هوشمند غیر مجاز و اضافی خودروهای دیزلی در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است.
بر این اساس به پایان رسیدن مراحل پایش و بررسی کارت هوشمند گازوئیل خودروهای دیزلی در سراسر کشور حذف و غیر فعال‌سازی تعدادی از کارتهای هوشمند اضافی گازوئیل آغاز شده است.
پیگیری‌ها حاکی از آن است که هم اکنون در برخی از استان‌های کشور با مشارکت شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی استانی و تعزیرات حکومتی، کارگروه هایی به منظور اجرای طرح عرضه منطقه ای سهمیه گازوئیل ، شناسایی و غیرفعالسازی کارت‌های سوخت غیر مجاز و اضافی آغاز شده است.
با تحلیل وضعیت تراکنش کارت‌های هوشمند گازوئیل خودروهای دیزلی، استفاده از دوربین‌های مدار بسته برخی از جایگاه‌ها، میزان مصرف گازوئیل و پیمایش خودروهای دیزلی مورد بررسی قرار گرفته است.
از این رو آن دسته از خودروهای دیزلی که میزان مصرف گازوئیل آنها با متوسط پیمایش تعیین شده مطابقت نداتشه باشد مشمول مجازات و جرایمی می شوند و کارت سوخت این خودروها به طور دائم و یا به صورت موقت غیر فعال می شود.
مصرف گازوئیل خودوهای متخلف به عنوان مصرف سوخت خارج از شبکه محاسبه می شود و رانندگان این خودروها باید ما به تفوت قیمت گازوئیل یارانه‌ای و آزاد را پرداخت کنند.
در شرایط فعلی اجرای این طرح فقط در برخی از استان‌های پر رفت و آمد همچون هرمزگان منجر به کاهش 6 میلیون لیتری مصرف گازوئیل شده است ضمن آنکه در این استان تاکنون حدود یکهزار کارت گازوئیل غیرمجاز سوزانده شده است.
در حال حاضر آمارهای رسمی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان متولی اجرای این طرح درباره تعداد کارتهای گازوئیل غیر فعال شده، در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.
این در حالی است که تغییر کلاس و تعیین کلاس بندی کارت‌های هوشمند گازوئیل خودروهای دیزلی طرح دیگری است که هم اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته است.
بر این اساس، کارت هوشمند گازوئیل خودروها مطابق با کلاس موتور، تناژ و نوع خودروها تغییر خواهد کرد و در آینده سوخت این خودروها مطابق با کلاس بندی جدید کارت‌ها اختصاص می‌یابد.
جزییات ابطال کارتهای سوخت افراد متخلف
تنها در صورت درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مراجع قضایی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نسبت به باطل‌کردن کارت سوخت متخلفان و قاچاقچیان سوخت اقدام می‌کند.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های ملی ایران مجوز ابطال کارت سوخت را ندارد و تنها در صورت درخواست مراجع قضایی نسبت به انجام این موضوع اقدام می‌کند. البته باطل‌کردن کارت سوخت بنزین یا گازوییل افراد متخلف و قاچاقچیان از ابتدای صدور این نوع کارت وجود داشته است.
همچنین جایگاه‌داران سوخت نیز در صورت مشاهده تخلف نمی‌توانند کارت سوخت را جلب یا باطل کنند. البته این جایگاه‌دارن باید تخلف را به مراجع قضایی گزارش دهند.
همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با دریافت گزارش‌های مردمی از طریق سامانه‌ی 09627 این شرکت نسبت به معرفی خودرو‌هایی که در قاچاق سوخت نقش دارند به مراجع انتظامی اقدام می‌کند.
نیروی انتظامی نیز بعد از در نظر گرفتن فرد متهم به قاچاق سوخت و تحقیق در این رابطه در سوخت محرز شدن تخلف او از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درخواست ابطال کارت سوخت فرد متخلف را ارسال می‌کند.
البته در صورتی که فرد به مراجع قضایی و انتظامی تعهد دهد که بار دیگر مرتکب تخلف و قاچاق سوخت نمی‌شود، دوباره کارت سوخت المثنی برای وی صادر می‌شود.
در حال حاضر 85 درصد کشفیات قاچاق فرآورده‌های نفتی گازوئیل است، قیمت پایین و کیفیت بالای این فرآورده در ایران موجب شده است که گازوئیل نسبت به سایر فرآورده‌ها جاذبه بیشتری برای قاچاق داشته باشد.
به گفته علی‌رضا ضیغمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ‌ قاچاق گازوییل بیشتر از بنزین است؛ چراکه اختلاف قیمت گازوئیل در ایران نسیت به کشورهای همسایه بسیار زیاد است؛ به طوری که میانگین تفاوت قیمت گازوئیل عرضه شده در کشورهای همسایه‌ ایران نسبت به نرخ عرضه داخلی برای هر لیتر حدود 2500 تومان است.
علاوه بر ابطال کارت‌های سوخت افراد متخلف پیش از این ضیغمی به ایسنا اعلام کرده بود که با اجرای طرح‌های نظارتی ویژه نظیر طرح منطقه‌ای کردن عرضه گازوئیل به بخش حمل ونقل و اختصاص سوخت براساس کارکرد به آن‌ها ضمن جلوگیری از مهاجرت غیر رسمی کارت‌های هوشمند سوخت برخی خودروها به مناطق مرزی از انحراف فرآورده بخش‌های مرکزی کشور به مناطق مرزی جلوگیری شده است.
نظارت دقیق بر نحوه عرضه بنزین و گازوییل
قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از نظارت کیفی و کمی دقیق بر نحوه عرضه سوخت در جایگاه های سراسر کشور خبر داد.
ناصر سجادی گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران کیفیت و کمیت سوخت را از پالایشگاه ها تا باک بنزین خودروها به طور کامل مورد نظارت و بررسی قرار می دهد.
وی با تاکید بر این که کیفیت سوخت تحویلی به خودروها به طور دقیق بررسی می شود، افزود: با آزمایش های کنترل کیفیت در آزمایشگاه ها و نفتکش ها، کیفیت سوخت به طور دقیق بررسی می شود که این نظارت با بازرسی های مستمر در تمام مراحل ادامه خواهد داشت.
سجادی با اشاره به فعالیت حدود 3 هزار جایگاه عرضه سوخت در سراسر کشور گفت: این شرکت از طریق بازرسی های مستمر، نظارت کامل بر نحوه عرضه و کیفیت سوخت تحویلی به خودروها را انجام می دهد.
قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تصریح کرد: بازرسی کامل تمام جایگاه های عرضه سوخت در سراسر کشور حداقل 4 مرتبه در ماه انجام می شود.
ناصر سجادی با یادآوری برخی سیاست ها برای جلوگیری از قاچاق سوخت در نقاط مرزی کشور افزود: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کنترل و نظارت لازم بر جایگاه های مرزی عرضه سوخت در مرزهای کشور را انجام می دهد و سالانه حجم قابل ملاحظه ای سوخت قاچاق کشف و ضبط می شود.
هم اکنون حدود 3 هزار باب جایگاه عرضه سوخت به خودروها در کشور فعال است که عرضه سوخت به وسایل حمل و نقل از طریق بیش از 22 میلیون کارت هوشمند سوخت در سراسر کشور در آن انجام می شود.
هم اکنون به طور میانگین روزانه 64 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود که این رقم با توجه به افزایش تعداد خودروها، هر سال با درصدی افزایش روبه رو خواهد شد.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هم از طریق اعزام مستمر ناظران و بازرسان خود، بر نحوه عرضه سوخت رسانی در این جایگاه ها نظارت می کند و با وجود نظارت دقیق این شرکت بر همه مراحل عملیات سوخت گیری در جایگاه ها، هر گونه مشکلات احتمالی در سامانه هوشمند سوخت و دیگر موارد مربوط به سوخت گیری در جایگاه ها در صورت ارسال گزارش از طریق سامانه ارتباطی 09627 این شرکت به سرعت رسیدگی و در کوتاه ترین زمان بررسی می شود.

1391/08/03

MAHDI-TONDAR
10-25-2012, 01:39 PM
پرشین خودرو: شایعات طی 10 روز سهمیه بنزین را قطع و این فرآورده را 1000 تومانی کرد.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از خبرآنلاین، 10 روزی از برهم خوردن آرامش در بازار بنزین و داغ شدن شایعات در این بازار می گذرد و شاید بایددلیل اصلی رونق گرفتن حدس و گمان های بنزینی در رسانه ها را در کاهش 200 لیتری سهمیه بنزین آزاد جستجو کرد.
24 مهرماه خبری تحت عنوان "سهمیه بنزین کاهش یافت" بازار شایعات در خصوص قیمت و سهمیه بنزین را آنچنان داغ کرد که در نهایت مسوولان شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ناچار به تکذیب تمام شایعات و برگرداندن آرامش به این بازار شدند.
پس از انتشار خبر کاهش سهمیه بنزین آزاد، رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور، هرگونه پیشنهاد از سوی این ستاد برای کاهش سهمیه بنزین آزاد خودروها را تکذیب کرد و گفت: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مسوول اعلام کاهش یا افزایش سهمیه بنزین خودروهاست اما در عین حال هیچ نامه‌ای از سوی این ستاد در خصوص کاهش سهمیه بنزین آزاد خودروها به وزارت نفت داده نشده است.
رویانیان با تاکید بر اینکه اگر قرار است وزارت نفت اقدامی در این خصوص انجام دهد باید با هماهنگی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور باشد، گفت: در این خصوص نه پیشنهادی ارائه شده و نه هماهنگی صورت گرفته است.
رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور با تاکید بر این که روزانه 15 میلیون لیتر بنزین آزاد در کشور توزیع می‌شود افزود: از این میزان 5 میلیون لیتر توسط کارت دارندگان خودروهای شخصی و مابقی توسط کارت جایگاه‌داران زده می‌شود.
پس از اظهارات رویانیان و تاکید وی بر بی اطلاعی از اتخاذ چنین سیاستی، برخی از کارشناسان از حذف بنزین 400 تومانی در پی چنین اقدامی خبر دادند که این پیش بینی توسط مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی تکذیب شد.
وی علت کاهش سهمیه بنزین آزاد را اینگونه تشریح کرد: شارژ کردن ماهانه 500 لیتر بنزین آزاد بار سنگینی بر سامانه تحمیل می کرده و برهمین اساس ستاد هدفمندی یارانه ها این رقم را کاهش داده است.
28 مهرماه خبری تحت عنوان "آخرین خبر درباره عرضه بنزین آزاد 700 تومانی" منتشر شد که در آن به نقل از معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت متوسط مصرف بنزین آزاد توسط هر دستگاه خودروی شخصی ماهانه حدود 30 لیتر عنوان شده و در عین حال تاکید شده که به طور میانگین روزانه 15میلیون لیتر بنزین آزاد 700 تومانی در جایگاه‌های سوخت عرضه می شود.
علی ربیعی با یادآوری اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف بنزین کشور به بیش از 64 میلیون لیتر افزایش یافته است، بیان کرد: این در حالی است که هم اکنون بیش از 85 درصد مردم دارای ذخیره سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی در کارت هوشمند سوخت خود هستند.
یک روز پس از انتشار این خبر، بر نایاب شدن کارت های بنزین آزاد جایگاه داران برای سوخت گیری خودروها تاکید شد.
رئیس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت سراسر کشور درباره سرگردانی جدید بنزینی مردم در جایگاه‌های سوخت از بروز مشکل فنی"کد خطای 25 "و غیرفعال شدن کارت بنزین آزاد جایگاه‌داران خبر داد و گفت: کاهش تعداد کارت‌های بنزین آزاد منجر به افزایش زمان سوخت‌‌گیری خودروها شده است.
از سویی دیگر شایعات بیشتر دامن خورد و رسانه ها از تک نرخی شدن بنزین خبر دادند.براساس این پیش بینی ها پس از حذف بنزین 100 تومانی و کاهش سهمیه آزاد، با خداحافظی بنزین 400 تومانی از کارتهای سوخت، این فرآورده نفتی به صورت تک نرخی در کشور عرضه شود.
ایجاد مشکل در ارائه کارت بنزین آزاد توسط جایگاه داران و شایعات مبنی بر تک نرخی شدن سهمیه ها باعث شد تا بالاخره قائم مقام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در جمع خبرنگاران حاضر شود تا خبر غیر فعال شدن کارت ویژه بنزین آزاد جایگاه داران را تکذیب کند.
ناصر سجادی با اشاره به اینکه با این وجود اگر افرادی به بنزین 700 تومانی بیشتر از سقف 300 لیتر نیاز داشته باشند می توانند از کارت اضطراری جایگاه‌ها استفاده کنند، تصریح کرد: در برنامه نرم افزاری سامانه هوشمند سوخت ضرورت داشت سقفی برای بنزین آزاد در نظر گرفته شود که با توجه به توضیحات ارائه شده، 300 لیتر انتخاب شد.
البته نشست قائم مقام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نیز با شایعاتی همراه شد. چرا که خبر این نشست با تیتر "قیمت واقعی بنزین اعلام شد" در رسانه ها منتشرشد که البته این اظهارات نیز تکذیب شد.
بالاخره تمام این شایعات با اظهارات ضیغمی معاون وزیرنفت در امور پالایش و پخش فراورده های نفتی پس از نزدیک به 10 روز کشمکش به پایان رسید.
این خبر تحت عنوان "معاون وزیرنفت وعده داد: قیمت و سهمیه بنزین تا پایان امسال تغییر نمی کند" منتشر شد.
براساس اظهارات علیرضا ضیغمی قیمت و سهمیه بنزین تا پایان امسال هیچ تغییری نخواهد کرد چراکه خوشبختانه هم اکنون پالایشگاه های کشور با حداکثر ظرفیت خود فرآورده های نفتی را تولید می کنند.
بنابراین به نظر می رسد این تصمیم ستاد هدفمند سازی یارانه ها در راستای مهار قاچاق بنزین بوده تا شاید از این طریق بتوان مصرف این فرآورده را که طی چند ماه گذشته روند صعودی در پیش گرفته مهار کند.
بنابراین آنچه که می توان به یقین حدس زد آنهم در شرایطی که همین تفاوت قیمت باعث از سر گرفتن قاچاق بنزین در کشور شده این است که به نظر می رسد ستاد هدفمندی یارانه ها به دنبال راهکاری برای مهار قاچاق بنزین و حل مشکل رشد مصرف این فرآورده در کشور است و به زودی باید شاهد اجرای سیاستی جدید در این خصوص بود.

1391/08/04

سالار
10-29-2012, 03:01 PM
مصرف روزانه بنزين کشور ، 65.5 ميليون ليتر

به گزارش خبر خودرو، میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در هفته گذشته همزمان با شارژ سهمیه بنزین آبان 5.8 درصد افزایش یافت و به 65.5 میلیون لیتر رسید. مجموع مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به پنجم آبان به 458 میلیون و 700 هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن 25 میلیون و 200 هزار لیتر معادل 5.8 درصد افزایش نشان می دهد.
بیشترین مصرف بنزین کشور در این روزها مربوط به پنجشنبه (4 آبان) با 79 میلیون و 500 هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (5 آبان) با 54 میلیون و 700 هزار لیتر است.
مجموع مصرف بنزین تهران در هفته گذشته 94 میلیون و 500 هزار لیتر اعلام شده که در مقایسه با هفته پیش از آن 9 میلیون و 400 هزار لیتر، معادل 11 درصد افزایش یافته است.
میانگین روزانه مصرف بنزین تهران در هفته گذشته 13 میلیون و 500 هزار لیتر بوده است.
مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه 3 میلیون و 300 هزار لیتر، به 23 میلیون و 200 هزار لیتر رسید که نسبت به هفته قبل از ان 3 میلیون و 300 هزار لیتر معادل 16.5 درصد افزایش یافته است.

8 آبان ماه 1391

سالار
11-07-2012, 11:26 AM
باکاهش تولید و واردات خودروهای کم مصرف انتظاری برای کاهش مصرف سوخت نیست

به گزارش خبر خودرو،سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در خصوص کاهش واردات خودرو های کم مصرف به کشور گفت:تصميم گيري در خصوص ادامه ثبت سفارش واردات خودروهاي كم مصرف خارجي، منوط به تصميم گيري وزارت صنعت، معدن و تجارت است.حسین هاشمی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو گفت: تعرفه هاي كاهشي واردات خودروهاي كم مصرف طبق روال گذشته پا برجاست و ادامه دارد . ‌اين تخفيفات گمركي فقط شامل حال خودروهاي كم مصرف وارداتي آن هم از نوع بنزين سوزمي شود.
وی افزود: اينگونه سياست هاي تشويقي به منظور كاهش مصرف سوخت و نيز جلوگيري از تشديد آلودگي هوا در كشور، اعمال مي شود بر همين اساس براي خودروهاي وارداتي كه مصرف سوخت آن ها كمتر از شش ليتر در هر 100 كيلومتر است به ازاي هر يك دهم ليتر دو درصد تخفيف در نظر گرفته شده است كه توسط اداره گمرك اعمال مي شود .
وی تصریح کرد : با کاهش تولید و واردات این نوع خودرو ها انتظار نمی رود که مصرف سوخت خودروها ظرف دو سال آینده نیز به طور متوسط به 6 لیتر در 100 کیلومتر کاهش یابد .
وی در ادامه به اعمال تخفیفات گمرکی در خصوص برخی از خودروهای وارداتی کم مصرف پرداخت و گفت : در راستای توجه به کاهش مصرف سوخت خودروها و ارائه مشوق هایی در این زمینه، تا کنون برخی از خودروهای وارداتی مصرف سوخت شان تغییر یافته است که به همین منظور در بحث واردات آنها تخفیفاتی بابت عوارض گمرکی آنها اعمال شده است .
وی همچنین به لزوم نظارت بر مصرف سوخت خودروها اشاره و اظهار داشت : بخش مهمی از نظارت بر میزان مصرف سوخت خودروها به سازمان استاندارد باز می گردد که باید بر اساس استانداردهایی که تدوین می شود نسبت به شماره گذاری و ورود خودروهای پر مصرف اقداماتی را داشته باشد .
وی در ادامه به تاثیراستفاده از سوخت استاندارد بر میزان مصرف سوخت خودروها پرداخت و گفت : چنانچه کیفیت خودروها از شاخص مورد انتظاری برخوردار نباشند استفاده از سوخت با استاندارد بالا نیز تغییری در مصرف سوخت خودروها ایجاد نخواهد کرد .
وی در پایان گفت: مهمترین موضوع در میزان مصرف سوخت در شرایط فعلی کشور توجه به کیفیت خودرو هاست که چنانچه بر این موضوع توجه جدی صورت گیرد طبعا مصرف سوخت خودروها نیز کاهش خواهد یافت.
17آبان 1391

سالار
11-11-2012, 08:55 AM
سمند دیزلی میهمان جاده های ایران می شود

به گزارش خبر خودرو،مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از تولید آزمایشی 10 دستگاه سمند دیزلی با حمایت وزارت نفت خبر داد و گفت: امیدورایم با توسعه خط تولید موتور دیزلی خودروهای سبک، از سال آینده سمند دیزلی وارد جاده های کشور شود. عباس کاظمی تاکید کرد: وزارت نفت برای توسعه فرهنگ استفاده از خودروهای دیزلی دو مورد تشویق ریالی به خودروسازان اختصاص داده که ساخت و تولید این تعداد سمند نیز، از آن جمله بوده است.
وی با بیان این که اعتبار مورد نیاز برای این کار از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به ایران خودرو اختصاص داده شده است، اظهار امیدواری کرد که با توسعه خط تولید سمند دیزلی، سال آینده شاهد حضور این دسته از خودروها در خیابان‌های کشور باشیم.
کاهش 6 لیتری مصرف سوخت نیسان‌ با موتور دیزل
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، حمایت از تولید نیسان دیزلی را یکی دیگر از برنامه‌های تشویقی وزارت نفت برای توسعه سوخت دیزل اعلام کرد و گفت: هم اکنون کارخانه تولید نیسان غالب محصولات خود را یا موتور دیزلی تولید می‌کند.
به گفته کاظمی، از زمان اعطای اعتبارات تشویقی تاکنون تولید نیسان‌های دیزلی از 100 هزار دستگاه گذشته است.
وی در مقایسه نیسان دیزلی و بنزینی گفت: نیسان دیزلی در 100 کیلومتر 8 لیتر مصرف سوخت دارد؛ درحالی که نیسان بنزینی در هر 100 کیلومتر 14 لیتر سوخت مصرف می‌کند.
تدوین استاندارد سوخت برای خودروهای سبک دیزلی
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت همچنین از تدوین استاندارد خودروهای سبک دیزلی همزمان با تولید انبوه آنها از سوی خودروسازان خبر داد.
وی یادآور شد: تاکنون برای خودروهای دیزلی استاندارد مصرف سوخت در کشور تدوین نشده است.
مصرف سوخت موتور دیزلی 30 درصد کمتر از موتور بنزینی
کاظمی با تاکید بر این که خودروهای دیزلی در یک پیمایش مساوی با خودروهای بنزینی 30 تا 35 درصد سوخت کمتری مصرف می‌کنند، تصریح کرد: به این دلیل است که تولید این دسته از خودروها جز سیاست‌های کلان کشور قرار گرفته است.
وی کاهش آلایندگی را در کنار کاهش معدل مصرف سوخت خودروهای سبک از جمله مزیت‌ خودروهای دیزلی خواند.


20 آبان 1391

سالار
11-14-2012, 12:58 PM
بزودی گازوئیل سهمیه بندی می شود

به گزارش خبر خودرو، امروز در مراسمی با حضور وزير نفت ، از نسخه نهايي نسل جديد کارت هوشمند سوخت رونمايي شد. به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، وزیر نفت در این مراسم که در جمع مدیران ارشد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برگزار شد ،ضمن تشریح برنامه های وزارت نفت برای جلوگیری از قاچاق سوخت، از سهمیه بندی گازوئیل و ارائه کارت های هوشمند سوخت به دارندگان خودروهای سنگین برای کنترل مصرف این فرآورده خبرداد و گفت: به زودی ساماندهی دقیقی برای مصرف گازوییل انجام خواهد شد.
مهندس قاسمی با بیان اینکه باید سهمیه مورد نیاز گازوئیل صنایع و بخش حمل و نقل به صورت کافی و از طریق یک سهمیه مشخص تامین شود، تاکید کرد: به زودی جزئیات بیشتر از اجرای طرح سهمیه بندی گازوئیل و عرضه کافی این فرآورده نفتی اعلام می شود.
وی افزود: متاسفانه اختلاف قیمت فعلی سوخت در داخل و کشورهای همسایه موجب افزایش بی رویه مصرف و تطمیع افراد سودجو شده است.
وی همچنین از برنامه ریزی گسترده برای سهمیه بندی گازوئیل در کشور خبر داد و افزود: هم اکنون جلسات متعددی با بخشهای مختلف برای سهمیه بندی گازوئیل در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به افزایش قاچاق بنزین و گازوئیل در مناطق مرزی به دلیل نوسانات ارزی، بیان کرد: با اجرای طرح سهمیه بندی گازوئیل، تا حدودی با پدیده شوم قاچاق در مرزها مقابله خواهد شد.
وی گفت : هم اکنون 3 لیتر گازوئیل در ایران 450 تومان قیمت دارد در حالی که یک لیتر آب معدنی 500 تومان فروخته می شود بنابراین به نظر می رسد قیمت نقش مهمی در افزایش پدیده قاچاق داشته است به همین منظور مجموعه مناطق شرکت های پخش فراورده های نفتی باید با همکاری مجموعه های امنیتی نظارت های دقیقی را برای کنترل قاچاق فراورده در کشور داشته باشند.
وی با تاکید بر این‌که باید با پدیده قاچاق به‌طور جدی مبارزه کرد، گفت: اگرچه گام اول قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها برداشته شد، اما اجرای این قانون در مرحله‌ دوم متوقف شد. به همین دلیل قاچاق سوخت که با اجرای این قانون کاهش یافته بود، دوباره افزایش یافته است.

وزیر نفت همچنین درباره توسعه فراورش نفت خام و جلوگیری از خام فروشی گفت: پیشرفت هایی که در این زمینه انجام شده است کمتر از انتظار است که با موافقت هایی که با بخش خصوصی برای سرمایه گذاری انجام شده است باید اهتمام بیشتری در تبدیل نفت خام به فرآورده های با ارزش افزوده بیشتر انجام شود.
وی همچنین با بیان اینکه بازار دنیا نمی تواند خودش را از نفت ایران محروم کند ، خاطر نشان کرد : با توجه به ارزش های نفت خام ایران، در صورت قطع و یا کاهش صادرات نفت خام ایران، فشار زیادی به شهروندان کشورهای مختلف وارد خواهد شد.
وزیر نفت همچنین با اشاره به توقف واردات گاز طبیعی از کشور ترکمنستان، گفت: با توقف واردات گاز از این کشور همسایه، شرکتهای پخش فرآورده‌های نفتی در استانهای مختلف باید برای تامین سوخت زمستانی با شرکت‌های گاز استانی هماهنگی لازم را داشته باشند.
مهندس قاسمی در ادامه در خصوص مورد برخورداری از مزیت گاز در ایران یادآورشد : خوشبختانه تاکنون توزیع مناسبی در زمینه گاز در کشور صورت گرفته است به طوری که هم اکنون 99 درصد شهرها و 57 درصد از روستاهای کشور از نعمت گاز بهره مند شده است که رقم قابل قبولی است .

وی در ادامه ضمن تاکید بر محور قرار گرفتن خودکفایی در ساخت کالاهای مورد نیاز صنعت نفت در مجموعه پالایش و پخش گفت: خوشبختانه با وجود تحریم ها فرصت مناسبی برای توسعه صنعت نفت در ساخت کالاهای تحریمی با استفاده از توانمندی داخل به وجود آمده و بسیاری از کالاهای مورد نیاز صنایع پالایشگاهی در شرکت های ایرانی ساخته شد و این اقدام به صورت جدی در صنعت نفت ادامه دارد.
در همایش مدیران مناطق 37 گانه و ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از نسل جدید کارت های هوشمند سوخت، بنزین جدید با ترکیب متانول و کمپرسورهای سی ان جی ساخت داخل رونمایی شد.

از مزاياي اين کارت جدید سوخت را مي توان به صرفه جويي مالي، طراحي و پياده سازي مبتني بر فناوري هاي غيروابسته و باز، توانايي عرضه مجموعه خدمات جديد علاوه بر ارائه خدمات قبلي سامانه هوشمند سوخت، ارائه خدمات متنوع بانکي و خدمات مديريت وفاداري مشتريان براي شهروندان اشاره کرد.


24 آبان 1391

L90
11-17-2012, 11:19 PM
امکانات کارت سوخت جدید تشریح شد

دریافت کارت هوشمند سوخت جدید اجباری نیست


تین نیوز | معاون فنی سامانه هوشمند سوخت با تشریح قابلیت های نسل جدید کارت های هوشمند بنزین گفت: کارت های هوشمند نسل جدید کاربری چند منظوره داشته و امکان استفاده از آن به عنوان ارائه دهنده خدمات مالی الکترونیک نیز وجود دارد.
ˈشهرام رضاییˈ با تشریح قابلیت های به روز شده در نسل جدید کارت های هوشمند سوخت گفت: کارت های هوشمند جدید به مرور زمان و بر پایه نیاز شخصی افراد جایگزین کارت های قبلی می شود و به هیچ وجه نیازی به تعویض اجباری کارت های قدیمی نیست.
وی تصریح کرد: در صورت غیرقابل استفاده شدن و یا مفقودی کارت های هوشمند قدیمی، کارت هوشمند نسل جدید برای افراد صادر خواهد شد.
رضایی درباره بومی سازی نرم افزارهای کارت های هوشمند سوخت در داخل کشور گفت: در گذشته مجبور بودیم این کارت ها را از یک شرکت خارجی تامین کنیم که با تولید آن در داخل کشور، انحصار تولید این کارت ها شکسته شد و امروزه این کارت ها با یک سوم قیمت قبلی در داخل کشور تولید و تامین می شود.
وی تاکید کرد: تاکنون 100 هزار کارت هوشمند سوخت جدید تولید شده و با رونمایی و صدور مجوز توزیع توسط وزیر نفت، توزیع آن بین مردم آغاز شده است.

کارت های هوشمند نسل جدید با سیستم های امنیتی پیشرفته تر

معاون فنی سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های جدید درباره امنیت کارت های هوشمند سوخت نسل جدید در مقایسه با کارت های قدیمی گفت: کارت های قدیمی نیز امنیت کامل داشت، اما قابلیت های امنیتی کارت های جدید بیشتر بوده و در نتیجه امنیت این کارت ها بیشتر است.
رضایی با اشاره به این که تکنولوژی کارت های هوشمند قدیمی مربوط به پنج سال گذشته است، تاکید کرد: در حوزه خدمات ˈآی تی ˈ باید دائما به روز شد و خوشبختانه کارت های جدید بر اساس فناوری های متن باز و جاوا تولید شده است که دارای امنیت بیشتری است.

آمادگی سامانه هوشمند سوخت برای همکاری با شبکه بانک در زمینه پرداخت الکترونیک

مدیر فنی سامانه هوشمند سوخت با اشاره به این که تاکنون امکان پرداخت الکترونیک وجه سوخت تنها از طریق درگاه های بانک ملت امکان پذیر است، گفت: امکان مشارکت بانک های متعدد در زمینه پرداخت وجه الکترونیک سوخت در کارت های هوشمند نسل جدید تعبیه شده است و ما در این زمینه آمادگی کامل داریم.
ˈشهرام رضایی ˈ با اشاره به این که مذاکراتی با برخی بانک ها نظیر بانک ملی و سپه در این زمینه انجام شده است، افزود: از یک سال پیش مذاکرات ما با بانک مرکزی آغاز شده و مشخصات کارت های هوشمند سوخت نسل جدید به آن ها اعلام شده است تا بانک مرکزی به عنوان یک هاب عمل کرده و بانک های دیگر را در این خدمت مشارکت کنند.

خرید در مراکز خدماتی از طریق کارت های هوشمند سوخت جدید

رضایی با تاکید بر وجود امکانات خرید در مراکز خدماتی و فروشگاهی بر روی کارت های هوشمند سوخت جدید گفت: امکانات مورد نیاز روی کارت های جدید تعبیه شده است که در صورت علاقمندی سازمان ها و مراکز خدماتی این امکان برای مشتریان فراهم خواهد شد.
وی تصریح کرد: برای مثال این طرح به عنوان پایلوت در متروی تهران اجرایی شده است که در صورت اعلام آمادگی شهرداری، مسافران می توانند با کارت هوشمند سوختی که در جیب آن ها قرار دارد از گیت های مترو عبور کرده و وجه سفر خود را بپردازند.

امکان اتصال کارت های هوشمند سوخت جدید به شبکه بانکی

رضایی ، اتصال کارت های هوشمند سوخت به شبکه بانکی را از دیگر قابلیت های کارت های جدید عنوان کرد و افزود: با تعبیه نوار مغناطیسی در پشت کارت، امکان استفاده این کارت های در دستگاه های ای تی ام بانک ها وجود خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در این زمینه نیز از یکسال گذشته با بانک مرکزی مذاکراتی انجام شده است که در صورت انعقاد قرارداد با بانک ها، کارت های جدید به حساب مشتریان متصل خواهد شد.

مراقبت صحیح رمز افزایش طول عمر کارت های هوشمند سوخت

رضایی درباره محدودیت های موجود در استفاده از کارت های هوشمند سوخت جدید گفت: کارت های جدید و کارت های قبلی تاریخ مصرف نداشته و تنها تعداد استفاده ای روی آن ها تعبیه شده است که این تعداد نیز بسیار بالا بوده و هیچ گونه محدودیتی در استفاده از کارت ها وجود ندارد.
وی با اشاره به این که در صورت خرابی یا مفقود شدن کارت های هوشمند سوخت قدیمی کارت هوشمند سوخت جدید صادر خواهد شد، گفت: دارندگان کارت هوشمند سوخت می توانند با استفاده صحیح از کارت ها عمر آن را افزایش دهند.
رضایی، افزود: نگه داشتن کارت در کیفی که آن را از خم شدن و نیز رطوبت حفظ کند، مراقبت از کارت در زمان سوختگیری برای جلوگیری از پاشش بنزین و تمیز کردن کارت ها هر چند وقت یکبار از طریق کمی الکل از جمله روش های مراقبت صحیح از کارت های هوشمند سوخت است.

هزینه صدور کارت جدید سوخت کمتر از هزینه تمام شده تولید است

معاون فنی سامانه هوشمند سوخت درباره قیمت کارت های هوشمند سوخت جدید گفت: هزینه دریافت کارت های هوشمند سوخت جدید 10 هزار تومان است که این رقم کمتر از هزینه تمام شده تولید این کارت هاست.
وی تصریح کرد: تولید کارت ها هزینه های دیگری نظیر پاکت کردن و شخصی سازی کارت ها دارد که سعی کرده ایم در چند سال گذشته با وجود افزایش قیمت، این رقم را ثابت نگه داریم.
رضایی درباره نحوه ایجاد انگیزه در دارندگان کارت هوشمند سوخت برای دریافت کارت های جدید گفت: وزارت نفت در طراحی کارت های جدید خود را متعهد به ارائه خدمات و سرویس های جدید در کارت های جدید دانسته است و این امر برای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران سودآوری نخواهد داشت و تنها بانک ها و سازمان هایی که می خواهند از این طریق خدمات دهی کنند، می توانند با در نظرگرفتن سیاست های تشویقی و معرفی این خدمات، مردم را به دریافت کارت های هوشمند سوخت جدید ترغیب کنند.

امیر مسعود
11-18-2012, 12:42 PM
عصر خودرو :خبرهای دریافتی حاکی از تلاش سازمان حفاظت محیط زیست برای اجبار خودروسازان کشور به ارتقاء استانداردهای آلایندگی از یورو2 به یورو4 است،موضوعی لازم و نامناسب در شرایط فعلی که می تواند منجر به فشار بیشتر به خودروسازان و در نهایت تعطیلی تولید شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از دنیای صنعت معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم های کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: سازمان حفاظت محیط زیست باید به موضوع ارتقاء استاندارها در حوزه آلایندگی نگاه جامع و سیستمی داشته باشد.
بهادر کاظمی افزود: حتی اگر تجهیزات سوخت خودروها به یورو4 ارتقاءیابد،بنزین لازم برای آن در کشور تولید نشده است و وزارت نفت نتوانسته به تعهدات خود در زمینه تولید بنزین یورو4 عمل کند.
وزارت نفت مدت هاست که برای کاهش آلایندگی خودروها، موظف به ارتقاء استاندراد سوخت از یورو ۲ به یورو ۴ ارتقا شده بود اما تاکنون نتوانسته است که این کار را اجریی و عملیاتی نماید.
بهادر کاظمی با بیان این‌که خودرو با ۵۵ استاندارد تولید می‌شود، تصریح کرد: از این تعداد ۵۱ استاندارد مربوط به سازمان ملی استاندارد، یک استاندارد مربوط به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سه استاندارد آلایندگی مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی با اشاره به الزام سازمان حفاظت محیط زیست به تولید سوخت با استاندارد یورو ۴، تصریح کرد: وزارت نفت هنوز اعلام نکرده که نمی‌تواند بر اساس وعده قبلی سوخت یورو ۴ را تولید کند، از این رو باید تا پایان سال صبر کنیم و ببینیم که امسال سوخت یورو ۴ تولید و تحویل جایگاه‌های سوخت می‌شود یا خیر.
به گفته کاظمی، چنانچه زیرساخت‌های تولید سوخت یورو4 در کشور فراهم شود، خودروسازان مشکلی در خصوص تولید محصولات خود مطابق با استاندارد یورو ندارند.

يکشنبه 28 آبان 1391

سالار
11-19-2012, 12:05 PM
بررسی کاهش آلاینده‌های سوخت و ارتقای سطح کیفی بنزین در کمیسیون انرژی

به گزارش خبر خودرو ،عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش قیمت سوخت های یورو 4و5 در صورت عرضه گفت: هم‌اکنون کیفیت سوخت‌های تولیدی مناسب نیست و تا سوخت های استاندارد توزیع سراسری نشود قیمت آن مشخص نمی شود.
سعید حیدری طیب در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو گفت: موضوع کاهش آلاینده‌های موجود در سوخت و ارتقای سطح کیفی بنزین در کمیسیون انرژی مطرح شده است، ضمن این‌که براساس گزارش‌های موجود بررسی‌های لازم به‌ منظور افزایش عدد اکتان بنزین تولیدی در پالایشگاه‌های کشور در حال انجام است منتهی هنوز تصمیمی در خصوص افزایش قیمت آنها اتخاذ نشده است.
حیدری بر لزوم تلاش برای ارتقای سطح کیفی سوخت در کشور به‌منظور کاهش میزان آلایندگی تاکید کرد وگفت: با توجه به این‌که تامین انرژی مورد نیاز خودروها از طریق بهره‌گیری از سوخت مناسب و کامل به میزان قابل توجهی از افزایش آلودگی خودروها جلوگیری به عمل می‌آورد، لازم است با ارتقای سطح استاندارد سوخت، استاندارد خودروها نیز ارتقا یابد.
وی تصریح کرد:مطمئنا هنگامیکه استاندارد سوخت ها ارتقا یابد قیمت آن نیز افزایش خواهد یافت زیرا تولید سوخت های یورو 4و 5هزینه های بیشتری را می طلبد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: وزارت نفت مدت هاست که برای کاهش آلایندگی خودروها، موظف به ارتقاء استاندراد سوخت از یورو ۲ به یورو ۴ است اما تاکنون نتوانسته است این کار را اجرایی و عملیاتی نماید. در حال حاضر نیزاین وزارت مبحثی در خصوص اینکه نمی‌تواند بر اساس وعده قبلی سوخت یورو ۴ را تولید کند،ارائه نداده است از این رو باید تا پایان سال منتظر ماند تا مشخص شود امسال سوخت یورو ۴ تولید و تحویل جایگاه‌های سوخت می‌شود . یا خیر
وی در پایان گفت: جلسات متعددی با وزارت نفت برگزار شده منتهی هنوز قول مساعدی در این رابطه داده نشده است.
29 آبان 1391

سالار
11-26-2012, 09:41 AM
پیگیر ی توزیع سراسری سوخت یورو 4و 5

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون بنزینی که توسط پالایشگاه های کشور تولید می شود از اکتان بالایی برخوردار نیست،گفت: افزایش عدد اکتان بنزین در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، از اینرو مسئولین در صدد هستند با افزایش عدد اکتان بنزین تا پایان سال به استاندارد های لازم دست یابند.
حسین امیری خامکانی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبر خودرو گفت: در حال حاضر مصرف بالای سوخت خودروها و به دنبال آن تشدید آلودگی هوا از جمله عواقب استفاده از سوخت بی کیفیت و غیر استاندارد در کشور است.
وی در ادامه با انتقاد از روند کند پیشرفت صنعت خودرو در زمینه ارتقاء موتورها گفت:متاسفانه تاکنون صنعت خودروسازی کشور نتوانسته همگام با سایر کشورهای پیشگام در این عرصه رشد نماید و این موضوع را می توان در تولید خودروهایی که بیش از 20 سال از قدمت موتورهایشان می گذرد مشاهده نمود به طوری که روند موجود باعث شده تا مشکلاتی برای محیط زیست کشور فراهم آید البته لازم است ابتدا کیفیت سوخت کشور ارتقا یابد و به استاندارد های یورو 4و 5برسد.
وی در خصوص تولید بنزین مطابق با استاندارد یورو 4 توسط پالایشگاه های کشور گفت: مسلماً تحقق این مهم کمک شایانی را جهت ارتقای سطح کیفی خودروها مطابق با استاندارد یورو 4 و 5 می نماید.
وی ارتقاء استاندارد های آلایندگی در خودرو ها را کافی ندانست و گفت: با توجه به اینکه بالا بودن سطح استاندارد سوخت می تواند به میزان زیادی در بهبود کارکرد خودروها موثر واقع شود،اما این امر تنها به عنوان یکی از شروط لازم جهت ارتقاء استاندارد ها بوده و کافی نیست.بهره گیری از سوخت مناسب در کنار اصلاح ساختار موتور و سیستم های سوخت رسانی خودرو می تواند مسئولین را در راستای دستیابی به اهدافشان یاری رساند.
وی در پایان گفت:متاسفانه هنوز دستوری از سوی وزارت نفت مبنی بر عرضه سوخت یورو 4و5 به کمیسیون انرژی نرسیده است و این کمیسیون پیگیر این مسئله است تا هر چه سریعتر توزیع سراسری سوخت استاندارد صورت گیرد زیرا در غیر این صورت خودروهای تولیدی نیز مطابق استاندارد تولید نمی شوند.
5 آذر 1391

L90
12-01-2012, 03:43 PM
ارتقا استاندارد بنزین در پالایشگاههای کشور در آینده نزدیک

شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۱


تین نیوز | ارتقا استاندارد بنزین متناسب با استانداردهای روز اروپا از سیاستهای دولت بود که در حال اجراست و در این رابطه در پالایشگاههای شازند و تهران اتفاق افتاد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ارتقا استاندارد بنزین به یورو ۴ و۵ در پالایشگاههای آبادان، بندرعباس، کرمانشاه و اصفهان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

محمد جواد محمدی‌زاده تصریح کرد: ارتقا استاندارد بنزین متناسب با استانداردهای روز اروپا از سیاستهای دولت بود که در حال اجراست و در این رابطه در پالایشگاههای شازند و تهران اتفاق افتاد.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر هم بنزین وارداتی و هم تولید داخل به سمت استانداردهای یورو ۴ و ۵ پیش می‌رود و امید است در آینده‌ای نزدیک اکثر پالایشگاههای کشور در این راستا قرار گیرند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه در تولید بنزین داخل استانداردهای روز اروپا رعایت می‌شود افزود: این مهم در خصوص هرگونه بنزین وارداتی هم شامل می‌شود و تنها به بنزینی مجوز ورود داده می‌شود که دارای استانداردهای یورو ۴ و ۵ باشد.

امیر مسعود
12-01-2012, 04:32 PM
عصر خودرو: معاون وزیر نفت با اعلام این که بازرسان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بر نحوه عملکرد جایگاه‌های عرضه کننده سوخت نظارت مستمر دارند، تاکید کرد که درصورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی جایگاه‌داران با آنها برخورد خواهد شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا، علی‌رضا ضیغمی در مورد کم فروشی برخی جایگاه‌های سوخت با بیان این که برای جلوگیری از این گونه تخلفات راهکارهایی اندیشیده شده است، گفت: بعد از تحویل فرآورده‌های نفتی به جایگاه‌دار، مخزن جایگاه پلمپ می‌شود تا از سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود.
وی با اشاره به قابلیت‌های سامانه هوشمند سوخت اظهار کرد که فروش جایگاه‌ها‌ی سوخت از طریق سامانه هوشمند سوخت کنترل می‌شود به همین دلیل امکان تقلب در فروش وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران توضیح داد: با توجه به این که حجم فرآورده‌های تحویلی به جایگاه‌داران ثبت می‌شود، کم فروشی آنها موجب ذخیره شدن سوخت در مخزن می‌شود که در صورت تطبیق سوخت باقی مانده در مخزن با آمار فروش سامانه هوشمند سوخت به راحتی کم‌فروشی جایگاه‌ قابل تشخیص است.
به گفته وی کیفیت فرآورده‌های نفتی عرضه شده از طریق جایگاه‌ها و تجهیزات آنها مانند پمپ و نازل توسط کارشناسان و ناظران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان ملی استاندارد ایران به صورت دوره‌ای بررسی و در صورت تشخیص هر گونه تخلفی با جایگاه‌دار متخلفان برخورد می‌شود.

شنبه 11 آذر 1391

L90
12-02-2012, 09:40 PM
پایان امپراطوری بنزینی چین در ایران

يکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۱


تین نیوز | همزمان با طراحی و تولید نسل جدید کارت‌های هوشمند سوخت توسط متخصصان داخلی و توقف واردات این نسل جدید کارت‌ سوخت، امپراطوری و انحصار 6 ساله چینی‌ها در نظام عرضه و توزیع هوشمند بنزین در ایران به پایان رسید.

با ورود به ششمین سال اجرای نظام عرضه هوشمند و سهمیه‌بندی بنزین، سامانه هوشمند سوخت کشور از واردات کارت های بنزین و گازوئیل خودکفا شد.

بر این اساس پس از ثبت دستاوردهای متعدد سهمیه بندی بنزین همچون کاهش و مدیریت مصرف سوخت، عرضه هوشمند و ثبت لحظه ای تراکنش عرضه بنزین حتی در دورافتاده ترین نقطه کشور، برای نخستین بار در سالجاری طراحی و تولید سری اول کارت‌های هوشمند سوخت بومی در کشور آغاز شد.

در حال حاضر نزدیک به 19 میلیون کارت هوشمند برای عرضه بنزین و گازوئیل به خودروها و موتورسیکلت‌های فعال سازی شده است و به طور متوسط سالانه برای حدود 2 میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت جدید هم کارت هوشمند سوخت صادر می شود.

تا پیش از طراحی و تولید کارت‌های ملی بنزین، این نرم افزار هوشمند عرضه سوخت از شرکت‌های خارجی و به ویژه چینی خریداری می شد که اخیرا شرکت‌های چینی به بهانه افزایش تحریم‌های غیر قانونی و خصمانه غرب خواستار دریافت امتیازاتی برای فروش کارت هوشمند سوخت به ایران شده بودند.

با این وجود با تلاش متخصصان داخلی طراحی و تولید کارت هوشمند سوخت به نتیجه رسید تا علاوه بر صرفه جویی‌های ارزی ناشی از عدم واردات کارت بنزین و گازوئیل، یک گام دیگر برای خودکفایی کامل در صنعت نفت کشور برداشته شود.

انحصار شکنی در تولید کارت بومی هوشمند سوخت منجر به کاهش نگرانی‌ها نسبت به عرضه پایدار کارتی بنزین و گازوئیل در کشور شده است و حتی زمینه تسهیل و تسریع در کارت هوشمند CNG و انرژی را فراهم کرده است.

جزئیات بیشتر از انحصارشکنی بنزینی چینی‌ها

جلیل سالاری درباره جزئیات تولید بومی کارت هوشمند سوخت، گفت: تا پیش از دستیابی ایران به فنآوری طراحی و تولید کارت‌های هوشمند سوخت، این نرم افزارها با رقم بالایی از خارج کشور وارد می‌شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اعلام اینکه با بومی سازی کارت هوشمند بنزین امکان رونمایی از کارت هوشمند انرژی در آینده ای نزدیک را فراهم می سازد، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اقتصادی انجام شده هزینه تمام شده این نسل جدید کارت های سوخت حدود یک سوم نمونه خارجی ان است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه پیش از تولید بومی کارت هوشمند سوخت یک شرکت چینی یک پیشنهاد انحصاری برای تولید این نرم افزار کلیدی سوخت در کشور داده بود، اظهار داشت: دهم اکنون کارت‌های هوشمند سوخت شخصی سازی شده و امکان شخصی سازی و پیاده سازی تمامی اطلاعات آن در داخل کشور فراهم شده است.

مزیت‌های نسل جدید کارت‌های هوشمند سوخت

سالاری در تشریح مزیت‌های رونمایی از نسل جدید این کارت های هوشمند سوخت، توضیح داد: کارت‌های جدید بنزین قابلیت بالاتری برای اتصال به کیف الکترونیکی سوخت دارند ضمن انکه موجودی ذخیره سازی در این کارت ها بیش از نمونه های خارجی است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از افزایش ضریب ایمنی و استحکام فیزکی به عنوان ویژگی‌های جدید این کارت‌ها یاد کرد و افزود: در کارت‌های جدید سوخت امکان عرضه همزمان بنزین، گازوئیل، CNG در قالب کارت هوشمند انرژی وجود دارد.

وی در مورد قیمت عرضه نسل جدید کارت‌های هوشمند سوخت، تبیین کرد: هم اکنون هر قطعه کارت هوشمند سوخت با بهای 10 هزار تومان به خودروها عرضه می شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای تمامی خودروهای جدید و یا متقاضیان کارت المثنی به زودی کارت هوشمند جدید سوخت تحویل داده می شود.

با تلاش متخصصان داخلی در مدیریت سامانه هوشمند سوخت ابتدا در یک مرحله آزمایشی در فروردین ماه سالجاری این پروژه ملی به نتیجه رسید و پس از ثبت نتایج مثبت این مرحله از ابتدای آبان، نسل جدید کارت مبتنی بر فناوری "جاوا کارت" و بدون وابستگی به شرکتهای خارجی به مرحله عملیاتی رسید.

از مزایای این طرح صرفه جوی مالی، طراحی و پیاده سازی مبتنی برفناوری‌های غیروابسته و باز، توانایی عرضه مجموعه خدمات جدید علاوه بر ارائه خدمات قبلی سامانه هوشمند سوخت، ارائه خدمات متنوع بانکی و خدمات مدیریت وفاداری مشتریان برای شهروندان را می توان نام برد.

امیر مسعود
12-08-2012, 01:56 PM
عصرخودرو: مجری توسعه جایگاه‌های CNG با اعلام این‌که در حال حاضر عرضه‌ی گاز طبیعی با کارت هوشمند سوخت نیازمند وقت و هزینه‌ی زیادی است برای جلوگیری از عرضه‌ی گاز به خودروهای غیراستاندارد و غیرمجاز دوگانه‌سوز خواستار نظارت بیشتر وزارت کشور و نیروی انتظامی شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصرخودرو» به نقل از ایسنا، شهرام اسد‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این که تجهیز جایگاه‌های CNG به سامانه‌ی هوشمند سوخت نیاز به زمان بیشتر برای حل و فصل مسائل فنی دارد گفت: اگر امکان‌ عرضه‌ی سوخت با کارت هوشمند در مدت‌زمان کوتاه و هزینه‌ی کم وجود داشت این کار تاکنون انجام شده بود، اما این کار نیاز به زیرساخت‌های فنی دارد.

مجری توسعه جایگاه‌های CNG در پاسخ به این سوال آیا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران عرضه‌ی گاز طبیعی را با کارت هوشمند سوخت در برنامه دارد یا خیر، گفت: این موضوع در حال حاضر در حد مطالعات است.

وی با اعلام این‌که فاز اول مطالعات عرضه گاز طبیعی با کارت هوشمند سوخت به اتمام رسیده است، گفت: مطالعات این فاز نشان می‌دهد نصب تجهیزات مورد نیاز برای انجام این امر نیازمند وقت و هزینه‌ی زیاد است.

به گفته‌ی اسدپور، زمانی که الزام عرضه گاز طبیعی با کارت هوشمند سوخت زیاد شود و هزینه‌ی مورد نیاز این کار در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار گیرد، این کار انجام خواهد شد.

مجری توسعه جایگاه‌های CNG در پاسخ به این سوال که آیا عرضه‌ی CNG با کارت سوخت می‌تواند از عرضه گاز طبیعی به خودروهای دوگانه‌سوز غیرمجاز جلوگیری کند، تاکید کرد: برای این امر نیاز است دستگاه‌های مسوول نظارت خود را افزایش دهند، چرا که نمی‌توان از جایگاه‌دار توقع داشت که کار نظارت را انجام دهد.

وی با بیان این‌که جایگاه CNG بخش خصوصی محسوب می‌شود و ترجیح می‌دهد گاز بیشتری بفروشد، یاد‌آور شد: جایگاه‌دار CNG ضابط قانون نیست و نمی‌تواند نقش وزارت کشور و نیروی انتظامی را انجام دهد.

اسد‌پور تاکید کرد: برای از رده‌ خارج‌کردن خودروهای دوگانه سوز غیرمجاز باید سازو‌کار نظارتی فعال شود.


مدیر سامانه هوشمند سوخت: کاهش اختلاف قیمت گاز و بنزین عرضه CNG با کارت را منتفی کرد


به گزارش ایسنا،‌ پیش از این محسن روحانی - مدیر سامانه هوشمند سوخت- از لغو عرضه گاز CNG با کارت سوخت خبر داد و به ایسنا گفته بود: با توجه به اختلاف زیاد قیمتی گاز CNG و بنزین قبل از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها یکی از اولویت‌های سامانه هوشمند سوخت عرضه گاز CNG با کارت بود. اما با اجرای فاز اول قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها اولویت صدور کارت سوخت CNG از بین رفت.

او توسعه سامانه هوشمند سوخت به عرضه CNG با این هدف که مانع سوخت‌گیری خودروهای غیر مجاز دوگانه سوز شود را درست ندانست و توصیح داد: در حال حاضر جایگاه‌داران عرضه بنزین دارای کارت‌ سوخت هستند تا بتوانند به افرادی که به هر دلیلی فاقد کارت سوخت هستند خدمت‌رسانی کنند. اگر قرار باشد CNG هم با کارت سوخت عرضه شود، باید یک کارت هم در اختیار جایگاه‌دار قرار گیرد که با وجود کارت جایگاه‌داران باز هم خودروهای دوگانه‌سوز غیر مجاز می‌توانند سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند که در این حالت فقط هزینه‌ای مضاعف به کشور تحمیل می‌شود.


جایگاه‌داران: هیچ راهی جز عرضه‌ CNG با کارت وجود ندارد


بعد از اعلام این خبر رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مراتب اعتراض جایگاه‌داران CNG را نسبت به منتفی شدن عرضه CNG با کارت هوشمند، اعلام کرد.

اردشیر دادرس با اشاره به این که عرضه‌ CNG با کارت سوخت هوشمند ابلاغیه‌ دولت به وزارت نفت است، امنیت جانی مصرف‌کنندگان و پرسنل شاغل در جایگاه‌های CNG را بسیار با اهمیت‌تر از مشکلاتی دانست که ممکن است به علت عدم ارائه‌ کارت سوخت به جایگاه‌داران اتفاق بیفتد.

به گفته وی هیچ راه دیگری به جز عرضه‌ CNG با کارت هوشمند به منظور شناسایی خودروهای دوگانه‌سوز غیرمجاز وجود ندارد.


ستاد سوخت: عرضه CNG با کارت سوخت منتفی نیست


هم چنین حسین هاشمی سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور – با تاکید بر این که موضوع عرضه CNG با کارت سوخت منتفی نیست گفته بود: اگر وزارت نفت قرار است این ابلاغیه را اجرا نکند باید پیشنهادی برای سوخت گیری خودرهای دوگانه‌سوز مجاز ارائه کند.

او در مورد این که اگر قرار باشد CNG هم با کارت سوخت عرضه شود، با وجود کارتی که در اختیار جایگاه‌داران است باز هم خودروهای دوگانه‌سوز غیر مجاز می‌توانند سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند نیز گفت: برای این کار می‌توان قانون‌های محدود کننده وضع کرد، در واقع می‌توان از احتمال سو استفاده در این زمینه جلوگیری کرد.

شنبه 18 آذر 1391

L90
12-15-2012, 01:49 PM
بنزین 400 تومانی فعلا حذف نمی‌شود

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۱


تین نیوز | مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه فعلا برنامه‌ای برای حذف یا تبدیل بنزین 400 تومانی ذخیره‌سازی شده در کارت‌های هوشمند سوخت نداریم، اعلام کرد:

همزمان با کاهش مسافرت‌ها در زمستان سقوط آزاد مصرف بنزین در ایران آغاز شده است.
جلیل سالاری درباره آخرین وضعیت مصرف انواع فرآورده‌های نفتی در ایران از ابتدای سال‌جاری تاکنون، گفت: از ابتدای فروردین ماه امسال تاکنون به طور متوسط روزانه 64میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 5 درصد افزایش یافته است.

وی با اعلام اینکه در این مدت به طور میانگین روزانه 5 درصد از مصرف گاز مایع کاسته شده است، تصریح کرد: با این وجود پیش‌بینی می‌شود در سه ماهه پایانی سال‌جاری مصرف گازمایع با افزایش همراه شود.

وی همچنین از کاهش 5 درصدی مصرف نفت سفید در 9 ماهه نخست سال‌جاری خبر داد و افزود: با توجه به توزیع این فرآورده نفتی با کالابرگ، تا حدودی در مصرف آن مدیریت اعمال شده است.

وی با یادآوری اینکه پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پایانی سال‌جاری با کاهش دمای هوا در اکثر استان‌ها مصرف نفت سفید به 18 تا 20 میلیون لیتر در روز افزایش یابد، بیان کرد: همچنین از ابتدای سال‌جاری تاکنون به طور متوسط روزانه 92 میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف شده است، تبیین کرد: مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی هم در مقایسه با سال گذشته حدود یک درصد افزایش یافته است.

سالاری با بیان اینکه هم اکنون روزانه 50 میلیون لیتر گازوئیل تولیدی در بخش حمل و نقل مصرف می‌شود، یادآور شد: همچنین 20 میلیون لیتر توسط صنایع عمده، کارخانه‌ها و بخش کشاورزی و مابقی توسط نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می گیرد.

L90
12-22-2012, 02:00 PM
احتمال افزایش قیمت بنزین / اصلاح قیمت در گرو موافقت دولت و مجلس است

شنبه ۲ دی ۱۳۹۱


تین نیوز | مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تشریح فرمول جدید قیمت‌گذاری بنزین در مبادی مرزی از احتمال اصلاح و افزایش قیمت بنزین در سال 92 خبر داد و اعلام کرد: افزایش قیمت بنزین در گرو موافقت مجلس است.

جلیل سالاری درباره پیشنهاد افزایش قیمت بنزین در مبادی مرزی به‌منظور مقابله با قاچاق سوخت، گفت: در حال حاضر قیمت بنزین بر مبنای بهای دلار در مرکز مبادلات ارزی تعیین می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه در جایگاه‌های مرزی قیمت بنزین مطابق با فوب خلیج فارس و قیمت دلار در مرکز مبادلات تعیین می شود، تصریح کرد: همچنین با توافق وزارت نفت، راه و شهرسازی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مازاد سهمیه بنزین خودروها برای عبور از مرزها با قیمت‌های بین‌المللی محاسبه خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در تمامی استان‌های مرزی قیمت پایه فروش بنزین بر‌اساس بهای دلار در مرکز مبادلات تعیین می وشد، اظهار داشت: با این حال ، در برخی از استان‌ها توسط ستادهای استانی با توجه به قیمت فروش بنزین در کشور همسایه ملاحظاتی در قیمت بنزین اعمال می شود.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش نفتی با اشاره به توسعه جایگاه‌های سوخت در مبادی مرزی، بیان کرد: هم اکنون در تمامی استان‌های مرزی که دارای مبادی گمرکی فعال بوده، جایگاه سوخت راه اندازی شده است.

وی با اشاره به فعالیت همزمان بین 20 تا 25 جایگاه مرزی فروش سوخت در تمامی استان‌های مجاور با کشورهای همسایه، اظهارداشت: با این وجود، همزمان با گشایش هر دروازه مرزی امکان راه اندازی جایگاه‌های جدید سوخت مرزی برای عرضه بنزین و گازوئیل وجود دارد.

سالاری با اشاره به افزایش مصرف بنزین از ابتدای سالجاری تاکنون، اعلام کرد: در حال حاضر با وجود افزایش مصرف هیچگونه کمبودی برای تامین بنزین و گازوئیل خودروها و سایر مشترکان وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت بنزین در سال 1392، گفت: قطعا افزایش قیمت بنزین منجر به مدیریت بهینه تری در مصرف سوخت و بنزین در کشور فراهم می شود. این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح قیمت بنزین برای سال 1392 در گرو موافقت دولت و مجلس است.

مهدی ابویی معاون ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز اخیرا در گفتگو با مهر درباره نحوه قیمت گذاری بنزین و گازوئیل برای فروش در مناطق مرزی گفته است: قیمتها در این بخش به صورت تعادلی تعیین می شود. به عنوان نمونه، وزارت نفت قیمت فروش گازوئیل در ترکیه که 6000 تومان در هر لیتر است را در مرز به عنوان نمونه 5500 تومان به مرزنشین بفروشد و آنها نیز با کسب مقداری سود، گازوئیل را در آن سوی مرزها به متقاضیان بفروشند.

MAHDI-TONDAR
12-31-2012, 02:47 PM
بنزین لیتری‌ ۳هزار می شود؟
پرشین خودرو: نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید اجازه داد بحث هدفمندی یارانه ها آهسته آهسته اجرا شود؛ افزایش پنج برابری درآمد از یارانه ها قدرت خرید مردم را کمتر می کند.


به گزارش «پرشین خودرو»، به نقل از مهر، لاله افتخاری در مورد اجرای مرحله بعد هدفمندی یارانه ها که توسط رئیس جمهور مطرح شده است، گفت: آرزو داریم و از خدا می خواهیم که مردم پنج برابر از حذف یارانه بگیرند، اما به چه قیمتی این افزایش یارانه ها صورت گیرد؟ و این پنج برابر از کجا می آید؟ در واقع قیمت سوخت باید واقعی شود، به عنوان مثال بنزین لیتری سه هزار تومان و گازوئیل لیتری بالای یکهزار تومان خواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه کارخانه های صنعتی متعددی در اطراف تهران وجود دارد، شخصاً برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی به آنجا مراجعه کرده ام که این کارخانه ها با بدهی زیاد برق مواجه هستند که با مراجعه به این کارخانه ها در مورد تقسیط فیشهای برق آنها اقدام می کنیم، حال اگر دوباره افزایش حاملهای انرژی صورت گیرد، چه بلایی برسر کارخانه ها می آید؟

افزایش پنج برابری درآمد از یارانه ها قدرت خرید مردم را کمتر می کند
افتخاری افزود: در حال حاضر افزایش پنج برابری درآمد از یارانه ها قدرت خرید مردم را کمتر می کند و روز به روز به بیکاری و واردات کالا می افزاید؛ هدفمندی یارانه ها باید گام به گام باشد، اگر یک بیمار به صورت طولانی مدت به بیهوشی برود به کما می رود، پس باید اجازه داد بحث هدفمندی یارانه ها آهسته آهسته اجرا شود.

افتخاری اظهار داشت: در بحث حذف یارانه ها می بایست به بسته حمایتی تولید و صنعت توجه می شد که بدین صورت نبوده است و در حال حاضر واحدهای تولیدی فاز توسعه را هم نمی توانند اجرا کنند؛ ما به دولت برای ارائه بودجه ۹۲ کمک می کنیم که در آن دامپروری، کشاورزی و آمایش سرزمین دیده شود.

اجرای کامل هدفمندی یارانه ها از راههای تقویت تولید ملی است
وی یکی از راههای تقویت تولید ملی را اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها دانست و افزود: اصلاح استاندارد تولیدات داخلی و فرهنگسازی برای مصرف این تولیدات نیز عواملی هستند که به تقویت تولید ملی کمک می کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کشور ما از نیروی جوان تحصیلکرده برخوردار است و با وجود اعمال تحریم ها شرایط خوبی برای تولید محصولات و کالاهای مرغوب و باکیفیت دارد.
وی با تأکید بر اینکه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیازمند یک عزم و اراده ملی است، افزود: برای عملی کردن این شعار مهم باید تولیدکنندگان در جهت تولید کالا و محصولات کیفی تر توجه کنند و مردم نیز مصرف تولیدات داخلی را در اولویت قرار دهند.

این نماینده مجلس هشتم و نهم با بیان اینکه به موجب قانون هدفمندی یارانه ها باید ۳۰درصد منابع حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید اختصاص یابد، گفت: اگر این قانون به درستی اجرا شود، می تواند اثرات بسیار مفیدی در تولید ملی برجا بگذارد.
================================================== =======================
بازی بنزینی دولت تا کجا ادامه دارد؟
پرشین خودرو: با روی کار آمدن دولت نهم بلافاصله مدیریت مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفت و برای نیل به چنین هدفی نظام سهمیه بندی سوخت اجرا شد. مصرف سوخت بنا بر اعلام آمار رسمی از سوی وزارت نفت با کاهش 8 میلیون لیتری روبه رو شد و این روزها روی عدد 62 میلیون لیتر متمرکز است.


به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از پارسینه، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تکلیف 5 ساله ای که براساس آن دولت باید قیمت سوخت را به قیمت تمام شده عرضه کند، ماجرا کمی فرق کرد.

نگاهی گذرا به اتفاقاتی که در طول 7 سال گذشته رخ داده نشان می دهد دولت قصد نصب "سرعت گیری" برای مصرف بنزین داشت که با توجه به هزینه میلیارد دلاری واردات بنزین منطقی به نظر می رسید

پس از اجرای قانون هدفمندی، بنزینی به نام بنزین نیمه یارانه ای به مردم عرضه شد که برچسب قیمتی 400 تومان را روی خود دید. پس از پایان روزهای بنزین 100 تومانی، بنزین 400 تومانی (سهمیه ای) و 700 تومانی (آزاد) به طور رسمی اعلام موجودیت کرد تا یک شبه رشد قیمت بنزین 4 درصد باشد
دولتی ها اما هیچ گاه به این نکته اذعان نکرده اند که در طول دو سالی که قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شده چه میزان درآمد کسب و در چه ردیف هایی خرج کرده اند اما نکته مسلم این است که حامل های انرژی به ویژه بنزین محل خوبی برای کسب درآمد دولت است.

هم اکنون بیش از 10 میلیون خودرو در کشور تردد می کنند که کاهش سهمیه آن ها و افزایش قیمت هر لیتر بنزین سود هنگفتی را برای دولت به همراه دارد اما شیب این کسب درآمد، چالشی است که میان دولتی ها و غیردولتی ها اختلاف برانگیز شده است.

به طور قطع نگاه دولت به بنزین از نگاه "صرفه ای" به "درآمدی" تغییر جهت داده و همین موضوع نگرانی هایی را میان کارشناسان و نمایندگان مجلس به وجود آورده است. ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور در جدیدترین تصمیم خود خودروهای بالای هزار و 800 سی سی را از سهمیه بنزین تفریق کرده که پیشتر شامل خودروهای 2 هزار سی سی بود.

دولت به آرامی در حال حذف سهمیه خودروهای کشور است و از سویی دیگر سناریویی را در نظر گرفته است تا در بودجه سال 92 و آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها سهمیه ها تا حدودی برچیده و قیمت بنزین با افزایشی چشمگیر همراه شود.

به گفته منابع آگاه، دولت در نیمه دوم سال 91 قص افزایش قیمت بنزین و حذف سهمیه ها را داشت اما مخالفت مجلس و چند نهاد دیگر با اجرای آن، موضوع را مسکوت گذاشت.

عزم پاستور برای تحقق افزایش قیمت به علت کسری بودجه و کسب درآمد برای جبران آن بود که مورد توافق قرار نگرفت و نهایت کار را به آنجا رساند که رئیس جمهور در مجمع تشخیص مصلحت حاضر شود و درخواستی را برای واگذاری امور اقتصادی به دولت (به طور غیرمستقیم) ارائه کند.

بدون شک پاستورنشینان به دنبال افزایش قیمت بنزین هستند اما میزان افزایش آن مشخص نشده است؛ در این میان برخی نمایندگان مجلس از بنزین 5 هزار تومانی و 7 هزار تومانی می گویند که دور از انصاف و قانون است چرا که بر اساس قانون، قیمت تمام شده بنزین طبق قیمت فوب خلیج فارس، آخرین بهای بنزین است که رقمی بیش از هزار و 200 تومان برای آن محال است.

البته به گفته کارشناسان، دولت برای کسری بودجه خود از بنزین دست کشیده و روی بازارهای دیگر پولساز متمرکز شده است اما هر لحظه می توان در انتظار بنزین غیرسهمیه ای و هزار تومانی بود.
================================================== ==================
بنزین سوپر در جایگاه‌ها سهمیه‌بندی شد
پرشین خودرو: مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تشریح دلایل سهمیه‌بندی عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌ها، از افزایش عرضه و توزیع این فرآورده نفتی در کلانشهرهای کشور خبر می‌دهند.


به گزارش «پرشین خودرو»، با افزایش تعداد خودروهای لوکس در کلانشهرهای کشور، تقاضا برای خرید بنزین سوپر هم در شهرهای بزرگ از ابتدای سال جاری تاکنون، با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سال گذشته به طور متوسط روزانه 2 تا 2.5 میلیون لیتر بنزین سوپر در کشور مصرف شده است اما از ابتدای سال جاری تاکنون، متوسط مصرف این فرآورده نفتی از مرز سه میلیون لیتر در روز عبور کرده است.

با این وجود در برخی از ایام سال همچون آغاز فصل بازگشایی مدارس و یا اوج‌گیری سفرهای تابستانی، مصرف بنزین سوپر به بیش از 4.5 میلیون لیتر در روز هم رسیده است.

این در حالی است که در یک هفته گذشته عرضه بنزین سوپر در اکثر جایگاههای کشور با کاهش روبرو شده است و به ویژه در جایگاه‌های شمال شهر تهران اکثر جایگاه‌ها بنزین سوپر را عرضه نمی‌کنند.

مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با مهر با تائید کاهش عرضه بنزین سوپر، گفت: این کاهش عرضه مقطعی و موقتی است و به زودی عرضه بنزین سوپر در جایگاهها افزایش می‌یابد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر تقاضا برای خرید بنزین سوپر در کلانشهرهای کشور بیش از شهرهای کوچک است، تصریح کرد: از این رو تمهیداتی برای عرضه بیشتر این فرآورده نفتی در جایگاه شهرهای بزرگ اندیشیده شده است.

کشکولی با یادآوری اینکه از روز گذشته دستوراتی برای عرضه بیشتر بنزین سوپر در جایگاههای تهران و برخی از کلانشهرها صادر شده است، بیان کرد: به زودی عرضه این محصول نفتی به حالت عادی باز می گردد.

عرضه بنزین سوپر افزایش یافت
ناصر رئیسی فرد رئیس کانون کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت سراسر کشور هم با اعلام اینکه از روز گذشته عرضه بنزین سوپر در جایگاههای تهران به ویژه شمال شهر افزایش یافته است، گفت: بر این اساس جلساتی هم با مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش نفتی برگزار شده است.

وی با تاکید بر اینکه همواره در ماههای پایانی سال شاهد افزایش تقاضا برای خرید بنزین سوپر در جایگاهها هستیم، تاکید کرد: بر این اساس کاهش عرضه در شهرهای کوچک با توجه به پائین بودن تعداد خودروهای لوکس مشکلی ایجاد نمی‌کند.

کمبود نفتکش نداریم
یک مقام مسئول در وزارت نفت با بیان اینکه دلیل کاهش عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌ها کاهش تولید این فرآورده نفتی در پالایشگاه‌های نفت کشور نیست، بیان کرد: با توجه به افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی همچون نفت کوره و گازوئیل در نیروگاه‌ها و صنایع بخش عمده ناوگان نفتکش‌های جاده‌پیما برای سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی کمبود نفتکش‌های جاده‌پیما را عامل کاهش عرضه بنزین سوپر عنوان کرد و افزود: با افزایش دمای هوا و کاهش مصرف گاز خانگی، گازرسانی به نیروگاه‌ها افزایش یافته و تعداد نفتکش بیشتری برای توزیع و انتقال بنزین سوپر آزاد خواهد شد.

عباس فیلسرائی، معاون مدیر درحمل و نقل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با مهر با رد هرگونه کمبود نفتکش‌های جاده پیما برای انتقال فرآورده‌های نفتی همچون بنزین سوپر، گفت: هم اکنون حدود 11 هزار نفتکش جاده پیما برای انتقال فرآورده نفتی در کشور به طور همزمان فعالیت می‌کنند.
این مقام مسئول از توزیع و انتقال روزانه بیش از 200 میلیون لیتر فرآورده‌های مختلف نفتی توسط ناوگان نفتکش‌های جاده پیما خبر داد و خاطرنشان کرد: کمبود نفتکش به هیچ وجه صحت ندارد.

در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه‌های نفت کشور حدود 55 میلیون لیتر در روز است که با تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی ظرفیت تولید این فرآورده به حدود 65 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

مسئولان وزارت نفت پیش‌بینی می‌کنند با بهره‌برداری از طرح‌های جدید بنزین‌سازی در پالایشگاه‌‍‌های نفت امام خمینی شازند، لاوان، آبادان، اصفهان و تبریز، تا بهار سال آینده تولید بنزین در پتروشیمی‌ها متوقف شود.

1391/10/11

L90
12-31-2012, 08:58 PM
سهمیه بنزین کدام خودروها قطع شد؟


دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱

تین نیوز | یک کارشناس صنعت خودرو از قطع سهمیه بنزین چهار خودروی داخلی که حجم موتور آن‌ها بیش‌تر از 1800 سی‌سی است، خبر داد.

مصطفی ممقانی اظهار کرد:‌ در حال حاضر تنها چهار خودروی مگان، مزدا 3، MVM530 و MVMX33 با حجم موتور بالاتر از 1800 سی‌سی تولید می‌شوند.

وی با بیان اینکه با توجه به قیمت‌ بالای خودروهایی چون مگان و مزدا 3 حذف سهمیه بنزین هیچ تاثیری بر خریداران این خودروها نخواهد داشت خاطرنشان کرد: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با حذف سهیمه سوخت رغبت خریداران به خرید خودروهای کم مصرف با حجم موتور پایین‌تر افزایش یابد.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: تفاوت 18 هزار تومانی قیمت بنزین سهمیه‌ای با بنزین آزاد در حدی ناچیز است که انگیزه‌ای برای حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای با حجم موتور پایین‌تر نیز ایجاد نخواهد کرد.

ممقانی تصریح کرد: سال گذشته سهمیه بنزین خودروهای داخلی با حجم موتور 2000 سی‌سی به بالا قطع شد که آن هم تاثیری بر صنعت خودرو و بازار مصرف این محصولات نداشت.

L90
01-19-2013, 02:06 PM
جزئیات تغییرات چراغ خاموش بنزینی دولت/ لیست خودروهای بدون بنزین

شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۱


تین نیوز | با وجود تثبیت قیمت و سهمیه بنزین بهمن ماه خودروها، حذف بنزین 100 تومانی، کاهش سهمیه بنزین آزاد، حذف بنزین 400 تومانی خودروهای لوکس 3 سناریوی چراغ خاموش بنزینی دولت در سالجاری است و به‌زودی سهمیه بنزین 400 تومانی برخی از موتورسیکلت‌ها هم حذف خواهد شد.

همزمان با آغاز رایزنی‌های دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها، تغییرات چراغ خاموش دولت برای کاهش سهمیه بنزین خودروها و موتورسیکلت ها آغاز شده است.

بر این اساس پس از تکذیب رسمی سناریوهای بنزین 5000 و 2500 تومانی توسط دولت، پیش بینی می شود حداقل تا پایان تعطیلات نوروز 1392سهمیه و قیمت بنزین اکثر خودروهای سواری بدون تغییر تثبیت شود.

با این وجود از ساعت 24 امشب یک بهمن ماه سهمیه بنزین خودروهای نو و لوکس با توان موتور بیش از 1800 سی.سی به کارت‌های هوشمند سوخت واریز نخواهد شد و مالکان این دسته از خودروها صرفا باید در جایگاه‌ها بنزین را با قیمت آزاد 700 تومانی خریداری کنند.

شهرام رضائی معاون فنی سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه بر این اساس برنامه‌ای برای حذف کارت هوشمند سوخت خودروهای بالای 1800 سی.سی نداریم به مهر، گفت: با وجود حذف سهمیه بنزین این دسته از خودروها اما کارت هوشمند سوخت آنها نمی‌سوزد.

حذف سهمیه بنزین نیمه یارانه ای خودروهای لوکس در حالی انجام می شود که دولت از ابتدای مهر ماه سالجاری سهمیه بنزین آزاد خودروها را از 500 به 300 لیتر در ماه کاهش داد و پیش از آن هم در خرداد ماه سالجاری طرح تبدیل سهمیه‌های بنزین 100 به 400 تومان اجرایی کرد که با اجرای این پروژه عملا بنزین در آستانه تابستان به‌صورت 2 نرخی عرضه شد.

لیست خودروهای بدون سهمیه بنزین

از امشب به خودروهایی همچون زانتیا، هیوندا آوانته، پژو 407، مزدا سه با 2000 سی.سی قدرت موتور، خودروهایی همچون مگان 2000، سمند سریر، قشقائی، وانت مزدای دوکابین و تک کابینه، ام.وی.ام 530 و x33 که دارای توان بین 1800 تا 2000 سی.سی قدرت موتور هستند، سهمیه بنزین 400 تومانی اختصاص نمی‌یابد.

از سوی دیگر برخی از خودروهایی که طرفداران بیشتری در کشور دارند همچون نیو پیکاپ، نیو مورانو، پیکاب، رونیز، ماکسیما، سوزوکی کیزاشی، سوزوکی گراند ویتارا، تیانا، سیبا ون، نارون، وانت کاپرای تک و دوکابین هم که دارای توان موتور بین 2000 تا 2500 سی.سی موتوری هستند هم اصلا رنگ سهمیه بنزین 400 تومانی را به خود نمی بینند.

این در حالی است که سهمیه بنزین خودروهای لوکسی همچون هیوندا جنسیس، تویوتا لندکروز، پرادو، لکسوس، انواع مدل بی.ام.وی، مازاراتی، نسل جدید بنزها و انواع پورشه هم به صورت کاملا آزاد و با قیمت 700 تومانی محاسبه و عرضه می شود.

در همین حال برخی از خودروهای وطنی همچون انواع سمند ال.ایکس، اس.آی، پژو 405 و پژو پارس با توان موتور نزدیک به 1800 سی.سی فعلا از سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای 400 تومانی بهره می‌گیرند.

نکته قابل توجه حذف سهمیه بنزین این دسته خودروها آن است که متوسط مصرف این خودروها در مقایسه با برخی از خودروهای پرمصرف داخلی انواع پژو پارس، 405، 206 صندوق دار و بدون صندوق، پراید، مگان دنده‌ای، تندر 90 و انواع سمند بسیار کمتر بوده است.

اولتیماتوم بنزینی دولت به موتورسیکلت‌ها

حذف سهمیه بنزین خودروهای با توان موتور بیش از 1800سی.سی آخرین تصمیم بنزینی دولت در چند هفته گذشته نبوده است و پس از خودروهای لوکس، این احتمال وجود دارد که به زودی سهمیه بنزین 400 تومانی برخی از موتورسیکلت‌ها هم قطع شود.

از این رو دولت به تمامی موتورسیکلت‌های فاقد پلاک ملی 3 ماه فرصت داده تا برای تهیه پلاک ملی اقدام کنند و در غیر این صورت، سهمیه بنزین نیمه یارانه ای این دسته از موتورها حذف خواهد شد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در حال حاضر به طور متوسط روزانه 7 تا 7.5 میلیون لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه ای به موتورها اختصاص می یابد، از این رو تمامی دارندگان موتورسیکلت برای دریافت پلاک ملی و منتفی کردن تهدید کسر سهمیه بنزین حداکثر تا پایان اسفند ماه سالجاری فرصت دارند.


قیمت بنزین در مرزها آزاد شد
رستم قاسمی وزیر نفت از آادسازی کامل قیمت بنزین در مبادی مرزی کشور خبر داده است و از این رو بهای این فرآورده پرطرفدار نفتی در مجاورت کشورهای همسایه بر مبنای قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی تعیین و محاسبه خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از چند هفته گذشته تاکنون در جایگاه‌های مرزی قیمت بنزین مطابق با فوب خلیج فارس و قیمت دلار مبادلاتی تعیین می‌شود، همچنین با توافق وزارت نفت، راه و شهرسازی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مازاد سهمیه بنزین خودروها برای عبور از مرزها با قیمت‌ بین‌المللی محاسبه خواهد شد.

سهمیه و قیمت بنزین بهمن امشب واریز می‌شود

برای سومین سال متوالی سهمیه و قیمت بنزین خودروهای شخصی، خدماتی و عمومی خودروها در بهمن ماه سالجاری هم تثبیت شده است و این سهمیه با قیمت 400 تومانی تا ساعت 24 شنبه 30 دی ماه سالجاری به کارت هوشمند سوخت خودروها واریز خواهد شد.

از این رو بهمن ماه سالجاری هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای با قیمت 400 تومان و بنزین آزاد با نرخ 700 تومان عرضه می شود، آمارهای شرکت ملی پخش نفتی نشان می دهد که در دی ماه امسال به طور متوسط روزانه10 تا 12 میلیون لیتر بنزین را با قیمت آزاد 700 تومانی در جایگاه‌ها به فروش رسیده است.

همچنین برای دومین ماه فصل زمستان 25 لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت‌‌ها با نرخ نیمه یارانه‌ای اختصاص یافته است، ضمن آنکه برای بهمن هیچگونه تغییری در سهمیه خودروهای عمومی و خدماتی هم حاصل نشده است.

از سوی دیگر برای بهمن ماه سالجاری سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی بدون محدودیت، در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است.

هم اکنون بنزین به صورت 2 نرخی شامل بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاه‌های کشور عرضه می شود.

MATIN
01-20-2013, 12:48 AM
شنبه 30 دي 1391

قیمت‌های پیشنهادی در سناریوی مطرح در فاز دوم هدفمندی+جدول
چرا فرزین از انتشار سناریوی دولت برای نرخ سوخت برآشفت؟
پرشین خودرو: ساعتی پس از انتشار پیشنهادهای دولت برای افزایش قیمت های سوخت در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با خبرگزاری تسنیم تماس گرفت و خواستار حذف این خبر شد.
، در جدول منتشره توسط خبرگزاری تسنیم، تصمیم دولت برای افزایش۴ تا ۱۹ برابری قیمت حاملهای انرژی را افشا کرده است.
ظاهرا مهمترین استدلال فرزین برای پافشاری بر حذف این خبر، آثار منفی انتشار این خبر بر بازار و افکار عمومی بوده است.
نکته جالب توجه اینکه رئیس ستاد هدفمندی یارانه ها در شرایطی از اعلام نرخ های جدید اظهار نگرانی می کند که به دستور احمدی نژاد برای اعمال چنین نرخ هایی خود را آماده می کند.
جدول: قیمت حاملهای انرژی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و قیمت‌های پیشنهادی در سناریوی مطرح در فاز دوم هدفمندی. قیمت‌ها به تومان است!


http://www.acopart.org/upload/ACO-1118/filenew130031002848070000.jpg

zanjani
01-20-2013, 02:18 PM
خبرگزاری ایسنا: از امروز سهمیه سوخت برخی از خودروهای داخلی قطع شد.

مصوبه قطع سهمیه سوخت خودروهای با حجم موتور بالاتر از 1800 سی‌سی از امروز اجرایی شد.

برخی از خودروهای در حال تولید در کشور از جمله تیانا، گراند ویتارا، مگان، مزدا 3، MVM530 و MVMX33 دارای حجم موتور بالاتر از 1800 سی‌سی هستند.

بنابراین با احتساب خودروهای در حال تولید و خودروهایی که در گذشته تولید شده‌اند، از امروز سهمیه سوخت خودروهایی چون ماکسیما، تیانا، سوزوکی گراند ویتارا، مگان، مزدا 3، MVM530، MVMX33، زانتیا، قشقایی، رونیز و هیوندایی آوانته قطع شد.

در این باره معاون صنایع انرژی ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور گفته است: با توجه به مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها، سهمیه بنزین 400 تومانی خودروهای بالای 1800 سی‌سی نو شماره حذف شده و این خودروها تنها 300 لیتر سهمیه بنزین 700 تومانی دریافت می‌کنند.
91/11/1

zanjani
01-22-2013, 02:44 PM
خبرگزاری مهر: نماینده ارومیه با اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس گفت: اگر نمایندگانی که در این جلسات شرکت می کنند هم با اجرای فاز دوم هدفمندی موافقت کنند ما در مجلس اجازه نمی دهیم بنزین 2000 یا 2500 تومان شود.

نادر قاضی پور در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در تذکری خطاب به ابوترابی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت، گفت: ما ارادت خاصی به شما و اعضای هیات رئیسه داریم اما در فاز اول هدفمندی یارانه ها مجلس با پافشاری بزرگان مجلس تصمیم گرفت که این قانون پلکانی اجرا شود ، اما یک شبه انجام شد.

وی گفت: در اجرای فاز دوم این قانون هم ما مخالف صد در صد هستیم . شما هم اگر در این جلسات بروید و قول بدهید، یقینا ما در مجلس با آن مخالفت می کنیم. هر تصمیمی هست باید به مجلس بیاید و اجرا هم پلکانی باشد همچنین رعایت اقشار ضعیف بشود.

نماینده ارومیه گفت: ما اجازه نخواهیم داد قیمت بنزین یک شبه 2500-2000 شود اجازه دهید طبق قانونی که تصویب کردیم قیمت حامل های انرژی تا پایان سال افزایشی نداشته باشد برای سال بعد هم در صحن علنی مجلس با درایت و کارشناسی تصمیم گیری شود تا افزایش قیمت پلکانی و مرحله به مرحله باشد.

قاضی پور گفت: خواهشم از روسای کمیسیون ها این است که در کمیسیون های تخصصی نظرات اعضا را بگیرند تا اعتراضی نشود.

ابوترابی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به قاضی پور گفت: حتما باید در همین چارچوب عمل شود و قطعا باید نمایندگان در کمیسیون های تخصصی نظرشان را بدهند و آن چه به تایید و تصویب می رسد نظر همه نمایندگان است موضع مجلس هم در قبال اجرای فاز دوم هدفمندی روشن است.

.................................................. .................................................. ....................

بنزین در بازار آزاد 1500 تومان شد


خبرگزاری مهر: همزمان با افزایش خرید و فروش کارت‌های اجاره‌ای سوخت در برخی از شهرهای مرزی، قیمت بنزین در بازار آزاد توسط افراد سودجو به 1500 تومان رسید، با این وجود طرح ویژه جمع‌آوری و ابطال کارت‌های سوخت کرایه‌ای آغاز شده است.

از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف بنزین کشور به بیش از 63 میلیون لیتر در روز رسیده که مصرف این فرآورده پرطرفدار نفتی در مقایسه با سال گذشته حدود 6 درصد رشد داشته است.

با این وجود مسئولان وزارت نفت مصرف واقعی بنزین کشور را حدود 60 تا 61 میلیون لیتر عنوان کرده و معتقدند: روزانه 2 تا سه میلیون بنزین به کشورهای همسایه قاچاق می شود.

به اعتقاد مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در شرایط فعلی یکی از مهمترین مسیرهای قاچاق بنزین به کشورهای همسایه "کرایه" کارت‌های هوشمند سوخت برخی از خودروها توسط افراد سودجو انحراف بنزین و گازوئیل ذخیره سازی شده آن به خارج از کشور است.

بر این اساس با مهاجرت کارت‌های هوشمند سوخت از برخی از کلانشهرهای کشور به مبادی مرزی امکان انحراف بنزین و تا حدودی گازوئیل به کشورهای همسایه فراهم می شود.

از سوی دیگر افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی و اختلاف قیمت بنزین 400 و 700 تومانی داخلی با بنزین 3000 تا 5000 تومانی همسایه ها، انگیزه اقتصادی قاچاقچیان سوخت به منظور انحراف بنزین و گازوئیل را به کشورهای همسایه را دو چندان کرده است.

طرح ویژه جمع‌آوری کارت‌های کرایه‌ای سوخت

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برنامه گسترده ای را برای جمع آوری کارت‌های اجاره ای بنزین در سطح استانهای مختلف کشور در دستور کار قرار داده است.

برای اجرای این طرح در نخستین گام، سهمیه ماهانه بنزین آزاد خودروهای شخصی از 500 به 300 لیتر کاهش یافت و در مرحله دوم با افزایش تیم های بازرسی به صورت شبانه روزی و با رصد تراکنش کارت‌های سوخت، جمع آوری کارت‌های کرایه ای بنزین آغاز شده است.

آمارهای رسمی نشان می دهد که در دی ماه سالجاری بین 2000 تا 2500 کارت هوشمند سوخت اجاره ای از افرا سودجو و متخلف کشف، ضبط و به طور موقت ابطال شده است.

بنزین در بازار آزاد 1500 تومان شد

در همین حال رایج شدن بازار خرید و فروش کارت‌های سوخت کرایه ای در برخی از استان‌های مرزی منجر به تعیین قیمت‌های جدیدی برای این فرآورده پرطرفدار نفتی شده است.

در حال حاضر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در برخی از مبادی مریز بنزین را با قیمت منطقه‌ای عرضه می‌کند، به عبارت دیگر با احتساب نرخ ارز مبادله ای و قیمت بنزین در کشور همسایه، این فرآورده نفتی بیش از 2000 تومان به ازای هر لیتر عرضه می شود.

از این رو افراد سودجو با خرید و فروش کارت‌های کرایه ای سوخت، هر لیتر بنزین را با قیمت 1000 تا 1500 تومان عرضه می‌کنند که این قیمت در مقایسه با بهای بنزین منطقه ای بازهم دارای توجیه اقتصادی و سودآوری قابل توجه‌ای برای افراد سودجو است.

جریمه یک میلیون تومانی اجاره کارت سوخت

بهمن نیازمند اقدم مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به افزایش تعداد بازرسی‌های گسترده از سطح عرضه بنزین و گازوئیل از جایگاه‌های سوخت و به ویژه شهرهای مرزی، گفت: بر این اساس تخلفاتی در جایگاه و یا حاشیه مجاری عرضه سوخت کشف و برخوردهای قانونی لازم انجام می‌شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در چارچوب قانون با افراد متخلف و سودجو برخورد می کند، تصریح کرد: همچنین مطابق با نظر مقامات قضائی کارت‌های هوشمند سوخت متخلف جمع آوری و ضبط خواهد شد.

وی با اعلام اینکه بخش عمده مهاجرت کارت‌های هوشمند سوخت به مبادی مرزی متعلق به خودروهای فرسوده است، تاکید کرد: با رصد تراکنش برخی از کارت‌های هوشمند سوخت در مبادی مرزی نسبت به جمع آوری این کارت ها و جلوگیری از انحراف فرآورده‌های نفتی اقدام می شود.

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش نفتی اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه پایشهای منطقه‌ای که اخیرا انجام شده، نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از کارتهای هوشمند بنزین توسط افراد مختلف به قاچاقچیان سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرند، گفته است: در برخی از استان‌های مرزی مصرف بنزین بیش از تعداد خودروهای موجود در آن استان افزایش یافته است.

پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که بر اساس آئین نامه داخلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با کشف هر کارت هوشمند سوخت کرایه‌ای، صاحب کارت یک میلیون تومان جریمه خواهد شد ضمن آنکه به میزان تراکنش خارج از شبکه این کارت سوخت مطابق با قوانین جرایمی تعیین و اعمال خواهد شد.

MAHDI-TONDAR
01-26-2013, 01:55 PM
بنزین تا پایان سال گران نمی شود
پرشین خودرو: نمایندگان مجلس معتقدند: آزاد سازی قیمت ها و یا تعیین قیمت سوخت باید در قالب قانون مطرح شود و اینگونه نیست که هر شخصی در هر سازمانی بتواند برای خود قیمت تعیین کند.


به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این مطلب گفت: تفاوت قیمت بنزین داخل کشور با خارج باعث می‌شود تا قاچاقچیان تمایل بیشتری به قاچاق بنزین داشته باشند که این تفاوت قیمت می تواند با آزاد سازی قیمت ها جبران ‌شود.
وی تصریح کرد: این آزاد سازی قیمت ها و یا تعیین قیمت سوخت باید در قالب قانون مطرح شود و اینگونه نیست که هر شخصی در هر سازمانی بتواند برای خود قیمت تعیین کند.

جعفری با بیان اینکه قیمت سوخت در حال حاضر در بحث های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مطرح است و با اجرای این طرح قیمت بنزین هم مشخص خواهد شد، افزود: با توجه به تاکید دولت بر اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها، آزاد سازی قیمت ها صورت می گیرد و قیمت بنزین ممکن است به 3هزار تومان برسد.

نماینده مردم خلخال در مجلس ادامه داد: دولت معتقد است که با گران شدن بنزین درآمدهایی کسب خواهد کرد که آن را بین مردم تزریق می‌کند اما مجلس با اجرای این طرح در کل مخالف است.

وی گفت: مجلس معتقد است اگر تاکید بر اجرای این طرح هم هست، باید به صورت مرحله ای انجام شود تا فرصتی فراهم آید و مردم با استفاده از ابزارهایی مانند افزایش حقوق و حمایت های دیگر، توانمندی لازم برای شرایط جدید را به دست آورند.

جعفری افزود: در خصوص راهکارهای برای حل معضل قاچاق سوخت گفت: برای جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج کشور دستگاه‌های نظارتی، وزارت نفت، نیروی انتظامی و دستگاه‌های ذیربط باید نظارت و توجه‌شان را بیشتر کنند تا کمتر شاهد این تخلفات باشیم.

در ادامه نادر قاضی پورنماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس گفت: اگر نمایندگانی که در این جلسات شرکت می کنند با اجرای فاز دوم هدفمندی موافقت کنند ما درمجلس اجازه نمی دهیم بنزین 2000 یا 2500 تومان شود.

وی گفت: در اجرای فاز دوم این قانون هم مجلس مخالف صد در صد است اگر تصمیمی مبنی برافزایش قیمت ها هست مجلس باید اجازه بدهد.
قاضی پور خاطر نشان کرد: فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید بصورت پلکانی اجرا شود تا به اقشار اقشار ضعیف فشار وارد نشود.

نماینده ارومیه گفت: ما اجازه نخواهیم داد قیمت بنزین یک شبه 2500-2000 شود اجازه دهید طبق قانونی که تصویب کردیم قیمت حامل های انرژی تا پایان سال افزایشی نداشته باشد برای سال بعد هم در صحن علنی مجلس با درایت و کارشناسی تصمیم گیری شود تا افزایش قیمت پلکانی و مرحله به مرحله باشد.

در ادامه ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی اصلاح و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مهم‌ترین راهکار مقابله با قاچاق سوخت است، افزود: در شرایط فعلی هیچ‌گونه تناسب قیمتی بین گازوئیل و بنزین عرضه شده در داخل کشور و برخی از کشورهای همسایه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون هر لیتر گازوئیل با دو نرخ ۱۵۰و ۳۵۰تومان در داخل کشور عرضه می‌شود، گفت: این در حالی است که قیمت هر لیتر گازوئیل در ترکیه به بیش از پنج هزار تومان می‌رسد.

ندیمی اختلاف شدید قیمتی را عامل افزایش قاچاق سوخت از کشور عنوان کرد و افزود: اصلاح قیمت حامل های انرژی قطعا منجر به مدیریت مصرف فراورده‌های نفتی می شود بنابراین با ایجاد تعادل قیمتی فراورده‌های نفتی متناسب با کشورهای همسایه، لوله‌های چندکیلومتری قاچاق سوخت هم برچیده خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در برخی از استانهای مرزی مصرف بنزین بیش از تعداد خودروهای موجود در آن استان افزایش یافته است، گفت: کرایه گسترده کارت های بنزین منجر به افزایش فروش بنزین در جایگاه ها و قاچاق گسترده آن به خارج از کشور شده است.

وی با اعلام اینکه با مشارکت سایر دستگاههای متولی امکان مدیریت مصرف بنزین در کشور وجود دارد،خاطرنشان کرد: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی باید با اجاره دهندگان کارتهای هوشمند بنزین به طور قانونی برخورد کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: علی رغم کارتی کردن عرضه سوخت متاسفانه قاچاق در کشور افزایش یافته بنابراین راهی جز افزایش قیمت فرورده های نفتی در کشور وجود ندارد.

ندیمی خاطر نشان کرد: باید نظارت و کنترل شدیدی در مرزهای کشور صورت گیرد چرا که بیشتر قاچاق سوخت در این مناطق اتفاق می افتد.

1391/11/07

L90
02-03-2013, 04:15 PM
دولت بنزین یورو 4 و 5 را گران نکرد/ آغاز توزیع بنزین اروپایی

يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱


تین نیوز | همزمان با آغاز عرضه بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اروپا در 8 کلانشهر اصلی کشور، معاون وزیر نفت از تثبیت قیمت بنزین با استانداردهای جدید خبر داد و اعلام کرد: نسل جدید بنزین عرضه شده دارای عدد اکتان بالاتری نسبت به بنزین معمولی فعلی است.

با بهره برداری از مرحله دوم فاز سوم پالایشگاه نفت آبادان، ظرفیت تولید بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا در سطح کشور به 14 میلیون لیتر در روز افزایش یافت.

بر این اساس با راه اندازی فاز اول طرح توسعه پالایشگاه لاوان، پروژه بهینه سازی و بهبود کیفیت پالایشگاه تهران و فاز اول طرح توسعه پالاشگاه شازند و فاز نهائی توسعه پالایشگاه لاوان در مجموع روزانه 14 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو تولید و عرضه می شود.

از سوی دیگر تا چند روز آینده با بهره برداری رسمی از مجتمع بنزین سازی RFCC پالایشگاه شازند ظرفیت تولید بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 به 22 میلیون لیتر در روز و راه اندازی نهائی طرح بنزین سازی پالایشگاه لاوان این ظرفیت تا اسفند ماه به 25 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

دولت بنزین یورو 4 و 5 را گران نکرد

علیرضا ضیغمی با اشاره به آغاز عرضه و توزیع بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اروپا در کلان شهرهای کشور، گفت: با راه اندازی طرح‌های جدید پالایشگاهی با اولویت کلان‌شهرهای اصلی کشور توزیع این بنزین آغاز شده است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 دارای گوگرد کمتر و درجه آرام سوزی (اکتان) بالاتری نسبت به بنزین‌های فعلی است، تصریح کرد: افزایش عدد اکتان منجر به افزایش بهره وری، کاهش آلایندگی‌ها و مدیریت مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل کشور خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص قیمت گذاری بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اروپا، توضیح داد: در حال حاضر هر لیتر بنزین معمولی با عدد اتان 87 با قیمت 400 تومان و بنزین سوپر با عدد اکتان 92 با قیمت 500 تومان در جایگاه‌ها عرضه می‌شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر با قیمت آزاد به ترتیب 700 و 800 تومان است، بیان کرد: با این وجود هم اکنون بخش عمده مصرف و خرید بنزین کشور در جایگاه‌های سوخت در قالب بنزین معمولی انجام می شود.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت کیفیت و عدد اکتان بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 معادل بنزین سوپر است، بیان کرد: با توجه به تعیین قیمت بنزین به صورت تکلیفی توسط دولت، شرکت ملی پالایش و پخش نفتی هم بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 را با قیمت‌های فعلی در جایگاه‌ها عرضه می کند.

ضیغمی با یادآوری اینکه هزینه تمام شده تولید بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 در مقایسه با بنزین‌های فعلی به مراتب بالاتر است، تاکید کرد: اما یکی از اهداف توسعه، بهینه سازی و نوسازی پالایشگاه های موجود نفتی تولید فرآورده‌های نفتی با کیفیت بالاتر و ارتقای استانداردهای جهانی سوخت است.

تامین بنزین یورو در 8 کلانشهر ایران

معاون وزیر نفت در خصوص مهمترین اهداف کمی افزایش تولید بنزین در پالایشگاه های نفت کشور، توضیح داد: با توجه به روند و پیشرفت اجرائی طرح ها پیش بینی می شود ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل کشور تا پایان برنامه پنجم به حدود 130 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

به گفته وی تا سال آینده با بهره‌برداری از فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس و توسعه پالایشگاه‌های شازند، اصفهان، لاوان بندرعباس و تبریز امکان تحقق این افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل فراهم می شود.

بر اساس برنامه زمان بندی اولویت دار اعلام شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی باید در سالجاری عرضه بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اروپا در هشت کلانشهر تهران، کرج، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز، اراک و شیراز آغاز شود.

با توجه به ساخت و تغییر کلاس برخی از خطوط لوله انتقال بنزین در سطح کشور، عرضه و توزیع این نسل جدید بنزین در جایگاه ها و انبارهای نفت آغاز شده است.

در این راستا زیرساخت های مربوط به توزیع بنزین و گازوییل استاندارد در انبارها و مخازن ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی انجام شده است و تمامی جایگاه‌ها آمادگی عرضه سوخت با کیفیت از بهمن ماه امسال را اعلام کرده اند.

آمارهای رسمی نشان می دهد در شرایط فعلی متوسط مصرف بنزین در هشت کلانشهر اصلی کشور روزانه 21 میلیون لیتر بوده که تا اسفند ماه امسال امکان تامین بنزین با استاندارد بالاتر در این شهرها به طور کامل وجود دارد.

L90
02-24-2013, 10:57 PM
مشکل کارت های سوخت برطرف شد

يکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۱

تین نیوز | رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت گفت: با برخط شدن همه مراحل سوختگیری در جایگاهها ، هر کارت غیرمعتبری به محض ورود به کارت خوان ، شناسایی و در دستگاه ضبط می شود.

ناصر رئیسی فر افزود: به علت نقایصی که از ابتدا در نرم افزار و سخت افزار سامانه هوشمند سوخت وجود داشت به تازگی تعدادی از کارتهای سوخت که به علل مختلف سوخته شده بود ، قابلیت آن را یافته بود به طور نامحدود یا محدود برای دریافت سوخت 400 تومانی استفاده شود.

وی گفت: البته این اتفاق در تعداد بسیار محدودی از جایگاهها واقع شده و برخی افراد هم توانستند سوء استفاده کنند.

رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت با بیان اینکه نحوه سوء استفاده را نمی دانم ، گفت: البته جایگاهها هم فاقد سامانه و توان نظارتی برای آگاهی از این گونه تخلف و کنترل آن است.

وی گفت: از زمانی که عرضه سوخت ، کارتی شده ، مدیریت عرضه به صورت کامل از دست جایگاه داران خارج شده و در اختیار سامانه هوشمند سوخت است.

L90
03-03-2013, 09:21 PM
دلایل عدم عرضه بنزین سوپر در برخی جایگاه‌ها/ حذف تدریجی بنزین سوپر

يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۱


تین نیوز | مسوولان پخش و عرضه فرآورده‌های نفتی دلایل عدم عرضه بنزین سوپر در برخی از جایگاه‌های عرضه سوخت را تشریح کردند.
داوود عرب علی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر این‌که این شرکت مشکلی برای تامین بنزین سوپر ندارد خاطرنشان کرد که مساله نبود بنزین سوپر در برخی از جایگاه‌ها به زودی حل خواهد شد.
وی دلیل عدم عرضه بنزین در برخی جایگاه‌ها را ورود بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 به چرخه عرضه دانست واظهار کرد: اگرچه تصمیمی مبنی بر حذف بنزین سوپر نداریم اما با توجه به استقبال مردم از بنزین یورو 4 و 5 به دلیل کیفیت بالای آن به مرور مصرف بنزین سوپر کاهش خواهد یافت.

جایگاه‌داران: بنزین سوپر صرفه اقتصادی ندارد

همچنین بیژن حاج محمدرضا رییس انجمن صنفی جایگاه داران سوخت نداشتن صرفه اقتصادی فروش بنزین سوپر برای جایگاه‌داران را دلیل عدم عرضه این نوع بنزین دانست و گفت: هزینه تبخیر بنزین سوپر در مخازن جایگاه‌ها از سود فروش آن بسیار بیشتر است. به همین علت برخی از جایگاه‌داران در خواست تغییر عرضه فرآورده را داده‌اند.
وی با اشاره به این‌که دو سه ماه پیش شاید در تامین بنزین سوپر مشکلاتی بوجود آمده بود گفت: اما اکنون مشکلی در تامین این فرآورده وجود ندارد و نبود بنزین سوپر در بعضی جایگاه‌ها به دلیل درخواست جایگاه‌داران برای تغییر فروش فرآورده است.

L90
03-04-2013, 02:02 PM
جریمه جایگاه‌های فاقد بنزین سوپر/ حذف بنزین سوپر صحت ندارد

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۱

تین نیوز | یک مقام مسئول در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با رد حذف تدریجی عرضه بنزین سوپر از جریمه برخی از جایگاه‌داران در صورت عدم عرضه بنزین سوپر خبر داد و اعلام کرد: کشور با کمبود بنزین سوپر روبرو نیست.

داوود عربعلی درباره آخرین وضعیت عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌ها با بیان اینکه کمبود بنزین سوپر صحت ندارد، گفت: در حال حاضر تدابیر و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تامین و توزیع انواع فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل در روزهای پایانی سال اتخاذ شده است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه دلیل عدم عرضه بنزین سوپر در برخی از جایگاه‌های سوخت به دلیل عدم خرید این فرآورده نفتی توسط جایگاه‌داران است، تصریح کرد: چنانچه جایگاهی بدون دلیل از خرید و عرضه بنزین سوپر امتناع کند مشمول جرایمی خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به مصرف روزانه بیش از یک میلیون لیتر بنزین سوپر در سطح شهر تهران، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون هم به طور متوسط روزانه 4 تا 4.5 میلیون لیتر بنزین سوپر در کل کشور مصرف شده است.

حذف بنزین سوپر صحت ندارد

وی همچنین با رد احتمال حذف بنزین سوپر از سبد سوخت خودروها، توضیح داد: حذف تدریجی بنزین سوپر به هیچ وجه صحت ندارد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برنامه ای برای اجرای این طرح ندارد.

عربعلی با یادآوری اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی متعهد به تامین بنزین سوپر خودروها است، بیان کرد: برخی از خودروها بنزین با اکتان بالا و سوپر مصرف می کنند که سوخت مورد نیاز این خودروها هم تامین خواهد شد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه تا زمانی که تقاضا برای بنزین سوپر وجود داشته باشد ملزم به تامین آن هستیم، تبیین کرد: عدم عرضه بنزین سوپر در برخی جایگاه‌ها به منزله کمبود در تولید و ذخیره سازی این فرآورده نفتی نیست.

آمادگی جایگاه‌ها برای عرضه بنزین نوروزی

این مقام مسئول همچنین با اشاره به پایان رسیدن مرحله اول بازرسی و نظارت بر وضعیت فعالیت جایگاه‌های سوخت در 10 مسیر اصلی و پر رفت و آمد کشور، افزود: مرحله دوم بازرسی از وضعیت جایگاه‌های سوخت از 26 تا 30 اسفند ماه سالجاری در استان‌های سراسر کشور آغاز می شود.

وی هدف از اجرای مرحله دوم را مرتفع شدن برخی از مشکلات و نواقص در جایگاه‌های سوخت عنوان کرد و گفت: برای نوروز امسال تا مرز 90 میلیون لیتر ظرفیت سازی برای عرضه بنزین انجام گرفته است.

عربعلی در پایان با اشاره به ذخیره سازی بنزین و گازوئیل برای عرضه در ایام نوروز، خاطرنشان کرد: در مجموع هیچ نگرانی برای تولید، انتقال، توزیع و عرضه سوخت در ایام پایانی سال و نوروز وجود ندارد.

L90
03-16-2013, 10:52 PM
قیمت واقعی بنزین در ایران 3500 تومان است

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱


تین نیوز | مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تشریح تبعات عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها از جهش قابل توجه مصرف بنزین و گازوئیل در سال 92 خبر داد و اعلام کرد: هم اکنون قیمت واقعی یک لیتر بنزین در کشور با احتساب ارز مبادلاتی 3500 تومان است.

مصطفی کشکولی امروز در نشست خبری با اشاره به صادرات نزدیک به یک میلیون تن انواع فرآورده های نفتی همچون گازوئیل، نفت سفید، گوگرد و نفتا از ابتدای سال جاری تا کنون گفت: همچنین از ابتدای سال 91 تا کنون 1.5 میلیون تن نفت کوره و حدود 80 هزار تن گازوئیل از طریق مراکز بانکرینگ به کشتی های عبوری در خلیج فارس و تنگه هرمز تحویل شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون به طور متوسط روزانه 64 تا 65 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است از رشد 6 درصدی مصرف این فرآورده نفتی در سال 91 خبر داد و افزود: همچنین امسال مصرف نفت کوره با رشد حدود 15 درصدی همراه بوده اما رشد مصرف گازوئیل منفی شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی 1976 جایگاه CNG و حدود 3030 جایگاه عرضه بنزین و گازوئیل برای عرضه سوخت نوروزی به مردم به طور همزمان در مدار بهره برداری قرار دارند اظهار داشت: هم اکنون امکان سوختگیری همزمان 45 هزار دستگاه خودرو در کل استان های کشور فراهم شده است.

احتمال افزایش مصرف بنزین نوروزی به 100 میلیون لیتر

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین با اشاره به آغاز بازدید و بازرسی های نوروزی از سطح جایگاه سوخت یادآور شد: مرحله اول بازرسی نوروزی جایگاه سوخت از 2 تا 6 اسفند به پایان رسید و مرحله دوم این طرح از 25 تا 29 اسفند ادامه می یابد.

وی همچنین از آغاز دور سوم بازرسی نوروزی از جایگاه های سوخت از 9 تا 13 فروردین سال آینده خبر داد و تاکید کرد: در دو روز گذشته مصرف بنزین کشور به 65 میلیون لیتر رسیده که پیش بینی می شود تا چند روز آینده و همزمان با آغاز سفرهای نوروزی مصرف بنزین در جایگاه ها به مرز 100 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

کشکوکی همچنین از ثبت رکورد تحویل 23 میلیارد لیتر فرآورده های مختلف نفتی به نیروگاه از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد و گفت: میزان تحویل سوخت مایع در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3 میلیارد لیتر و میزان ارسال گاز حدود 2 میلیارد متر مکعب افزایش یافته است.

واریز سهمیه بنزین فروردین تا 5 روز آینده

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین در خصوص آخرین وضعیت اختصاص سهمیه ویژه نوروز با بیان این که در حال حاضر مجموعه وزارت نفت در صورت موافقت دولت آماده تامین سهمیه ویژه بنزین نوروزی است تصریح کرد: با این وجود سهمیه بنزین فروردین ماه تا ساعت 24 چهارشنبه 30 فروردین ماه به کارت های سوخت واریز می شود.

این مقام مسئول در پاسخ به مهر تاکید کرد: در صورت موافقت دولت امکان اعمال طراحی های لازم در سامانه هوشمند سوخت برای واریز سهمیه ویژه نوروزی پیش از فرارسیدن سال جدید وجود دارد.

3500 تومان قیمت واقعی یک لیتر بنزین در ایران

کشکولی در باره تبعات عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها توضیح داد: اگر فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده اجرا نشود مصرف بنزین کشور با رشدی 6 تا 8 درصدی همراه خواهد بود اظهار داشت: در سال 91 شاهد رشد 5 درصدی مصرف بنزین بودیم و در صورت ادامه شرایط موجود برای سال 92 پیش بینی مصرف 68 تا 70 میلیون لیتر در روز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین از رشد 3 درصدی مصرف گازوئیل در صورت عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد و یادآور شد: بر این اساس باید برای سال آینده هم شاهد رشد 6 تا 7 میلیون لیتری مصرف گازوئیل باشیم.

این مقام مسئول همچنین در خصوص قیمت واقعی بنزین در کشور با اعلام اینکه با احتساب ارز در مرکز مبادلاتی هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین در بازار فوب خلیج فارس 3500 تومان است خاطرنشان کرد: بر این اساس بدون احتساب هزینه حمل ، انتقال، ذخیره سازی و توزیع در اسکله های بندرعباس هزینه یک لیتر بنزین 3500 تومان است.

وی در پایان با بیان اینکه با تکمیل ساخت و توسعه جایگاه CNG دیگر نمی توان از CNG به عنوان یک اهرم برای کنترل مصرف بنزین در کشور استفاده کرد، افزود: در شرایط فعلی معادل 18 میلیون لیتر بنزین ، CNG در جایگاه های سوخت خودروها تحویل داده می شود.

L90
04-18-2013, 11:54 AM
دولت بهای‌بنزین را ۳۰۰۰تومان تعیین‌کرده‌است!

پنجشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۲


تین نیوز | بودجه کنونی شفاف نیست و بهای ارز در این بودجه، شفاف پیش‌بینی نشده است، سطح اتکا به نفت بر خلاف ادعای دولت در بودجه سال ۹۲ بیشتر شده ‌و درآمد به دست آمده از هدفمندی یارانه‌ها از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱، به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که عمدتاً از محل افزایش چهار برابری حامل‌های انرژی تأمین می‌شود.

پیش از آنکه بودجه سال ۹۲ کل کشور به مجلس بیاید، مخالفت نمایندگان را برانگیخته بود؛ لایحه‌ای که باید پانزدهم آذر ‌به مجلس می‌رسید، با ۸۴ روز دیرکرد، به مقصد رسید.
این لایحه پس از تقدیم به مجلس نیز موجب واکنش‌های گوناگونی از سوی نمایندگان مردم در مجلس شد، تا آنجا که کمیسیون تلفیق بودجه، کلیات آن را رد کرد.
سید شریف حسینی در این باره گفت: در بحث صادرات نفتی، صادرات نفت ایران از دو میلیون و هفتصد هزار بشکه نفت در بودجه سال ۹۱ به میزان یک میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در بودجه سال ۹۲ کاهش داشته و شاید به ظاهر این گونه مطرح شود که میزان بشکه‌ها کاهش یافته، ولی قیمت‌ها نیز متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۱ ‌بهای هر بشکه ۸۵ دلار ‌بود و بهای دلار ۱۲۲۶‌تومان؛ اما امروز در بودجه سال ۹۲ بهای هر بشکه ۹۵ دلار آمده که البته باید رقم کل با دلار ۲۲۵۰ تومان محاسبه شود. در این باره باید گفت، کاهش شمار بشکه‌های نفتی در بودجه دو سال در قیاس با هم به معنای کاهش وابستگی به نفت نیست. اعداد که در هم ضرب شود، می‌بینیم شاید در شمار بشکه‌ها کاهش رخ داده باشد، ولی از نظر ریالی ما شاهد کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال ۹۲ در قیاس با سال ۹۱ نیستیم.
سید شریف حسینی گفت: ‌بودجه ۹۲ با برنامه پنج ‌ساله قانون بودجه همین سال و نیز با قانون برنامه پنج ‌ساله توسعه هماهنگ نیست. در بودجه سال ۹۲، ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دیده شده، حال آن که در بودجه سال ۹۱ این رقم معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ده هزار میلیارد آن تحقق یافته است.
وی افزود: کل اعتبار بودجه سال ۹۲، ‌۱۶۶ هزار میلیارد تومان است، حال آن که ‌کل اعتبار بودجه سال ۹۱، نزدیک به ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که بودجه سال‌جاری نسبت به سال گذشته افزایش مبلغ داشته است.
سید حسین دهدشتی نیز در این باره گفت: بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده، بودجه پذیرفته شده‌ای نیست. قاعده این است که باید بودجه به دولت بازگشته و اصلاح شود، ولی این دولت، دولتی نیست که بودجه را اصلاح کند. در نتیجه، کلیات بودجه در مجلس تصویب شد و خود مجلس اقدام به اصلاح آن خواهد کرد.
وی ‌گفت: رد کلیات بودجه از سوی کمیسیون تلفیق، در حقیقت تلنگری به دولت بود که نشان دهد این بودجه‌ای که دولت ارائه کرده، به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. بودجه باید بودجه‌ای منطقی و کارشناسی باشد، چراکه عملاً دولت آینده درگیر آن خواهد بود. از سوی دیگر، نمایندگان مردم در مجلس نیز در این زمینه مسئولند، زیرا اگر بودجه نامناسبی به تصویب برسد، پیامدهای آن به مردم بازخواهد گشت.
سید حسین دهدشتی افزود: دولت در بودجه امسال، قیمت حامل‌های انرژی را چهار برابر کرده است؛ یعنی بهای بنزین لیتری سه هزار تومان پیش‌بینی شده ‌که البته با توجه به اثرات فراوان تورمی، این میزان افزایش قیمت در حامل‌های انرژی به هیچ وجه منطقی نیست، چرا که بودجه کشور باید بنا به ‌واقعیت جامعه و بر پایه قانون باشد، در حالی که بودجه کنونی شفاف نیست و بهای ارز در این بودجه، شفاف پیش‌بینی نشده است، سطح اتکا به نفت بر خلاف ادعای دولت در بودجه سال ۹۲ بیشتر شده ‌و درآمد به دست آمده از هدفمندی یارانه‌ها از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱، به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که عمدتاً از محل افزایش چهار برابری حامل‌های انرژی تأمین می‌شود.
اما به رغم همه این واکنش‌ها و مخالفت بیشتر نمایندگان مجلس و با این که کمیسیون تلفیق با کلیات بوجه سال ۹۲ مخالفت کرده و مستندات آن را غیر واقعی و غیر اصولی دانسته کلیات لایحه در صحن علنی روز سه‌شنبه به تصویب نمایندگان رسید!

L90
05-04-2013, 02:26 PM
سهمیه کدام خودروها قطع میشود؟

شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲

تین نیوز | همزمان با آغاز شمارش معکوس قطع و یا کاهش سهمیه بنزین برخی از خودروهای عمومی و موتورسیکلت ها، دولت جزئیات اجرای طرح جدید شناسایی و مقابله با کارت‌های اجاره‌ای گازوئیل را اعلام کرد.
مصرف بنزین و گازوئویل کشور از ابتدای سالجاری تاکنون با رشد قابل توجه‌ای در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است به طوری‌که در فروردین ماه سال 1392 به‌طور متوسط روزانه 68.3 میلیون لیتر بنزین و حدود 75.88میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف شده است.
افزایش مصرف بنزین و گازوئیل موضوعی است که مسئولان وزارت نفت در روزهای پایانی اسفند ماه نسبت به آن هشدار داده و تاکید کرده بودند: در صورتی‌که فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح مجدد قیمت‌ها انجام نشود، مصرف بنزین 8تا 10میلیون لیتر و گازوئیل حدود 5 تا 8 میلیون لیتر در روز نسبت به سال 91 افزایش مجدد می یابد.
از این رو دولت همزمان با ارائه پیشنهاد افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و حتی CNG به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه قانون بودجه سال 92، اجرای برخی از سیاست‌های غیر قیمتی را هم در دستور کار قرار داده است.

جزئیات قطع سهمیه بنزین برخی خودروها
اجرای طرح ساماندهی کارت بنزین خودروهای عمومی و به ویژه وانت بارها یکی از برنامه‌های اولویت دار دولت در 6 ماهه نخست سالجاری است به طوری‌که از اواخر سال گذشته ثبت نام و شناسایی وانت بارهای عمومی واقعی در دستور کار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار گرفته است.
سیدمجتبی شفیعی پیشتر درباره آخرین تصمیم گیری‌ها برای حذف سهمیه ویژه بنزین برخی از خودروها گفت: طرح جدید ساماندهی وانت بارهای عمومی با مشارکت شهرداری‌ها در استانهای سراسر کشور آغاز شده که قرار است در این طرح جدید، ساماندهی یک میلیون و 460 هزار دستگاه وانت بار مورد ثبت نام و ساماندهی مجدد قرار بگیرد.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه پیش بینی می‌شود تا پایان فروردین ماه سال 92 طرح ساماندهی وانت بارهای عمومی به پایان برسد، تصریح کرد: تمامی رانندگان وانت بارهای عمومی باید با مراجعه به شهرداری‌ها و ثبت نام یکسری تغییرات ظاهری در وانت بار عمومی خود انجام دهند.
با اجرای این طرح، آن دسته از وانت بارهایی که در خدمت ناوگان حمل و نقل عمومی نبوده، در این طرح ساماندهی شناسایی می شوند، بر این اساس، پیش بینی می شود سهمیه ویژه بنزین این خودروهای عمومی در ادامه سالجاری حذف و تنها سهمیه عادی خودروهای شخصی به این دسته از خودروها اختصاص یابد.
قطع سهمیه بنزین موتوری‌ها
همزمان با تعیین تکلیف سهمیه بنزین برخی از وانت بارها، فرصت دولت برای برخی از موتورسیکلت‌ها نسبت به دریافت و نصب پلاک ملی به پایان رسیده است و از این رو به برخی از موتوری‌ها دیگر سهمیه بنزین ماهانه 25 لیتری نیمه یارانه‌ای اختصاص نمی یابد.
علاوه بر این در حال حاضر فرصت مالکان خودروها و موتورسیکلت‌های توقیف شده که وسیله نقلیه آنها در پارکینگ پلیس راهور متوقف شده به پایان رسیده است و از اردیبهشت ماه سالجاری هم سهمیه بنزین این دسته خودروها قطع شده است.
طرح جدید شناسایی کارت‌های اجاره‌ای سوخت
مصطفی کشکولی در گفتگو با مهر درباره جزئیات برنامه‌های وزارت نفت برای مقابله با مهاجرت کارت‌های بنزین و گازوئیل به مبادی مرزی، گفت: بر خلاف بنزین، میزان مهاجرت کارت‌های گازوئیل به مبادی مرزی شتاب بیشتری داشته است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه در حال حاضر برای تمامی خودروهای سنگین یک سهمیه بنزین ثابت در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: بر این اساس تعدادی از خودروهای دیزلی فعالیت نمی کنند و این در حالی است که کارت سوخت این دسته از خودروها تراکنش‌های متعددی مبنی بر دریافت گازوئیل در جایگاه‌ها ثبت کرده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون یکسری تیم‌های ضربتی برای جمع آوری کارت‌های به اصطلاح اجاره‌ای بنزین و گازوئیل در سطح شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است، تبیین کرد: این تیم ها با ورود به جایگاه‌ها کارت‌های غیر مجاز را جمع آوری می کنند.
وی همچنین از اجرای طرح دیگری با مشارکت ستاد حمل و نقل و سوخت و سازمان راهداری خبر داد و افزود: در این طرح مشترک با ثبت تراکنش‌های غیر طبیعی برخی از کارت‌های هوشمند گازوئیل و اجرای پروژه تخصیص سوخت در برابر میزان پیمایش کارت‌هایی که کارکرد غیر واقعی دارند، جمع‌آوری خواهد شد.
کد‌گذاری کارت‌های گازوییل آغاز شد
به گزارش مهر، کد گذاری کارت های هوشمند گازوئیل یکی دیگر از سناریوهای روی میز دولت برای مقابله با مهاجرت و قاچاق این فرآورده استراتژیک نفتی به کشورهیا همسایه است.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اخیرا با تائید این موضوع، اعلام کرده است: برنامه کدگذاری کارت سوخت تمامی خودروهای گازوئیل سوز (دیزلی) در استان‌های مرزی کشور عملیاتی شده است به طوری که با اجرای این برنامه تنها خودروهای گاز‌وئیل سوز استان‌های مرزی در استان مربوطه قابل سوخت‌گیری با استفاده از کارت سوخت خواهند بود و کارت سوخت گازوئیل سایر استان‌ها قابل استفاده نیست.

L90
05-08-2013, 05:20 PM
افزایش قیمت بنزین و گازوئیل منتفی شد/ دولت یازدهم مامور افزایش قیمت‌ها شد

چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲


تین نیوز | با توافق مجلس با سناریوی اول بنزینی ستاد هدفمندی یارانه‌ها، طرح افزایش قیمت بنزین حداکثر تا سقف 1000 تومان به ازای هر لیتر کلید خورده است اما ماموریت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین، گازوئیل و CNG به دولت یازدهم واگذار شد.

متوسط مصرف بنزین به عنوان دماسنج اقتصاد و یکی از معیارهای سنجش تورم از ابتدای سالجاری تاکنون رشد خیره کننده‌ای را تجربه کرده است، به طوری‌که در فروردین ماه متوسط مصرف این فرآورده نفتی از مرز 75 میلیون لیتر در روز گذشت و از ابتدای اردیبهشت ماه سالجاری هم روزانه بیش از 65 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است.

با این وجود مسئولان دولتی پیش بینی می‌کنند که در صورت تثبیت قیمت فرآورده‌های نفتی، علاوه بر افزایش قاچاق و انحراف آن به کشورهای همسایه، متوسط مصرف این فرآورده نفتی تا پایان سالجاری بالای 70 میلیون لیتر در روز خواهد بود.

در این صورت، حتی با بهره‌برداری از طرح‌های جدید پالایشگاهی ظرفیت تولید بنزین کشور به 70 میلیون لیتر در روز خواهد رسید که با این وضعیت تولید بنزین و حتی گازوئیل در مجتمع‌های پتروشیمی ادامه خواهد یافت و حتی زنگ خظر برای واردات بنزین هم به صدا در می‌آید.

از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای سالامی پس از مخالفت با پیشنهاد حدود 400 درصدی افزایش قیمت حامل‌های مختلف انرژی به ویژه بنزین، گازوئیل و CNG، طرح افزایش 38 درصدی فرآورده‌های نفتی را در قالب لایحه بودجه پیشنهادی دولت مصوب کرده است.

بر این اساس با جمع بندی نهایی، به زودی لایحه بودجه دولت در سال 1392 برای رای گیری نهایی به صحن علنی و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

اما بر خلاف نظر کمیسیون تلفیق مجلس، ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره بنزین تدوین و اجرای سناریوهای دیگری را در دستور کار دارد به طوری‌که محمدرضا فرزین دبیر هدفمندسازی یارانه‌ها در تشریح سه سناریوی افزایش قیمت بنزین، گفته است: در سناریوی اول بنزین 1060 تومانی و در سناریوی سوم قیمت بنزین حدود 2160 تومان خواهد بود.

در حال حاضر هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای معمولی و سوپر به ترتیب 400 و 500 تومان، هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد 700 و 800 تومان، هر متر مکعب "سی ان جی" 300 تومان و هر لیتر گازوئیل سهمیه و آزاد به ترتیب 150 و 350 تومان عرضه می‌شود.

پیگیری‌ها از جلسات مشترک بنزینی دولت و مجلس حاکی از آن است که با تاکید نمایندگان مجلس ماموریت طرح افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی به دولت یازدهم واگذار شده است و از این رو افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین، گازوئیل و CNG برای پاییز سالجاری محتمل به نظر می‌رسد.

همچنین در صورت موافقت کل نمایندگان مجلس با پیشنهاد کمیسیون تلفیق، سناریوی نهایی شامل افزایش قیمت هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای معمولی به 550 تا 600 تومان، بنزین نیمه یارانه‌ای سوپر به 700 تومان، بنزین معمولی آزاد 900 تا 1000 تومان، بنزین سوپر آزاد 1000 تا 1100 تومان خواهد بود.

در این صورت سناریوهای اول پیشنهادی ستاد هدفمندی یارانه‌ها هم اجرایی خواهد شد و حداکثر افزایش قیمت بنزین در محدوده 1000 تا 1100 تومان خواهد بود.

همچنین برای هر مترمکعب CNG پیش بینی افزایش قیمت تا مرز 450 تا 500 تومان، هر لیتر گازوئیل سهمیه ای به 250 تومان و هر لیتر گازوئیل آزاد به 450 تا 500 تومان محتمل از سایر سناریوها است.

پیش از این هم خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی، اعلام کرده بود: در صورت هرگونه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در ادامه سالجاری، اما نظام سهمیه‌بندی و عرضه این دو فرآورده نفتی با کارت هوشمند سوخت در جایگاه‌ها ادامه می یابد.

علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت هم پیشتر در گفتگو با مهر با بیان اینکه در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و حتی تک نرخی شدن قیمت بنزین اما عرضه این فرآورده نفتی با کارت هوشمند سوخت متوقف نخواهد شد، گفته است: عرضه کارتی بنزین منجر به ثبت تراکنش کارت‌های هوشمند سوخت و جلوگیری بخشی از این کارت‌ها به مبادی مرزی خواهد شد.

L90
05-26-2013, 07:47 PM
بنزین 2300 تومانی در باک خودروهای صفر

يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۲


تین نیوز | با احتساب قیمت در نظر گرفته شده برای این بنزین و ۳۰ لیتر بنزینی که از کارخانه در باک بنزین هر خودرو وجود دارد، می‌توان به این نتیجه رسید که هر خودرو با افزایش قیمتی نزدیک به 48 هزار تومان همراه خواهد بود.
در حالی خودروسازان از جانب دستگاه‌های دولتی موظف به اجرای استاندارد یورو۴ بر محصولات تولیدی خود از ابتدای تیر ماه امسال هستند، که از کارخانه‌های خودروسازی خبر می‌رسد حداقل بنزین یورو۴ مورد نیاز آنها برای پر کردن باک خودروهای صفرشان هنوز تامین نشده است.

هرچند طبق اعلام شركت ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران، قرار بوده از اول خرداد امسال بنزین یورو۴ در تهران و پس از آن در کلانشهرهایی از جمله مشهد و اصفهان و چند شهر دیگر نیز آغاز شود، خودروسازان برای تامین سوخت مورد نیاز خودروهای صفر خود در کارخانه با مشکل مواجه هستند.

بر همین اساس آن طور که از کارخانه‌های خودروسازی خبر می‌رسد، این روزها با وجود نامه‌نگاری‌های فراوان خودروسازان با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، این شرکت هنوز برای تامین سوخت یورو۴ خودروسازان در کارخانه اقدام نکرده ‌است، البته سوخت مورد نیاز خودروسازان با یک شرط تامین خواهد شد و آن هم پرداخت مبلغی بیش از ۲۳۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین یورو۴ است.

با احتساب قیمت در نظر گرفته شده برای این بنزین و ۳۰ لیتر بنزینی که از کارخانه در باک بنزین هر خودرو وجود دارد، می‌توان به این نتیجه رسید که هر خودرو با افزایش قیمتی نزدیک به 48 هزار تومان همراه خواهد بود. البته مشکل خودروسازان برای تامین سوخت مورد نیاز خود در کارخانه تنها به قیمت بالای این سوخت باز نمی‌گردد.

یکی دیگر از مشکلات آنها این است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حاضر به تامین این سوخت برای سایت‌های شهرستان خودروسازان نیست.

استدلال نفتی‌ها در این رابطه این است که با توجه به اینکه شهرستان‌هایی که در آنها خودرو تولید می‌شود جزو کلانشهرها نیستند، توزیع سوخت در آنها انجام نمی‌شود. این در حالی است که بسیاری از تولیدات خودروسازان در این سایت‌ها به کلانشهرها نیز ارسال می‌شود.

L90
06-11-2013, 09:18 PM
جزئیات ذخیره‌سازی بنزین توسط مردم/ بنزین 700 تومانی دیگر طرفدار ندارد

سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۲


تین نیوز | اختصاص سهمیه‌های ویژه بنزین با دستورات مستقیم رئیس جمهوری و با وجود افزایش مصرف بنزین و ذخیره‌سازی بنزین 400 تومانی در کارت‌ها از ابتدای سالجاری اما میزان فروش بنزین 700 تومانی در جایگاه‌ها سیر نزولی یافته است.

از ابتدای سالجاری تاکنون مصرف بنزین ایران با جهش قابل توجه‌ای روبرو شده است به طوری که حتی در روزهای نخست فروردین به مرز 100 میلیون لیتر در روز هم افزایش یافت.

در اردیبهشت ماه سالجاری متوسط مصرف روزانه در محدوده 65 تا 67 میلیون لیتر تثبیت و با فرا رسیدن خرداد متوسط مصرف بنزین معمولی و سوپر به مرز 70 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است که حدود 6 تا 7 درصد بیش از کل متوسط مصرف بنزین در سال 91 است.

مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران یکی از مهمترین دلایل افزایش مصرف بنزین از ابتدای سالجاری را ورود خودروهای جدید به ناوگان حمل ونقل و اختصاص سهمیه‌های ویژه بنزین نوروزی اعلام می‌کنند ضمن انکه توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تثبیت قیمت بنزین هم در افزایش تقاضای این فرآورده استراتژیک نفتی تاثیر گذار بوده است.

همزمان با رشد مصرف بنزین معمولی و سوپر از ابتدای سالجاری اما هم اکنون بیش از 75 درصد فروش بنزین در جایگاه‌های سوخت با قیمت های نیمه یارانه ای 400 تومانی انجام می شود و تقاضا برای خرید بنزین آزاد با قیمت 700 تومانی در سالجاری نه تنها رشدی نداشته است که حتی با کاهش هم روبرو بوده است.

بر اساس گزارش رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی متوسط فروش بنزین آزاد در فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری حدود 13 میلیون لیتر در روز بوده و این در حالی است که با وجود رشد مصرف بنزین اما فروش آزاد این محصول پرطرفدار نفتی هیچگونه افزایشی نداشته است.

از این رو به طور متوسط روزانه معادل 50 تا 60 میلیون لیتر بنزین با قیمت 400 تومان و مابقی فروش بنزین معادل 10 تا 13 میلیون لیتر با قیمت آزاد 700 و 800 تومانی در جایگاه ها انجام می شود.

در حال حاضر بیش از دو میلیارد لیتر بنزین 400 تومانی در کارت های هوشمند سوخت ذخیره سازی شده است و پیش بینی می شود با توجه به روند فروش بنزین آزاد و نیمه یارانه‌ای دست کم تا پایان تابستان سالجاری کاهش قابل توجه‌ای در ذخیره بنزین 400 تومانی خودروها انجام نشود.

به عبارت دیگر با توجه به اختصاص سهمیه های ویژه بنزین با دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلا مردم تمایلی به خرید بنزین با قیمت‌های آزاد ندارند و عملا باک بنزین خودروها با سهمیه‌های ویژه رئیس جمهوری پر می شود.

ناصر رئیسی فرد رئیس انجمن کارفرمایی جایگاه داران سوخت هم در گفتگو با مهر با اشاره به سیر نزولی فروش بنزین آزاد در جایگاه هیا سوخت از ابتدای سالجاری تاکنون، گفت: اختصاص سهمیه‌های ویژه و کاهش سفرها در کاهش فروش بنزین آزاد تاثیر گذار بوده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر بنزین به صورت 2 نرخی شامل بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاه‌های کشور عرضه می شود.

L90
06-19-2013, 11:34 PM
بنزین یورو 4 بالاخره توزیع شد/ به دلیل ایجاد ترافیک نام جایگاه‌ها اعلام نمی‌شود

چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۲

تین نیوز | بنزین یورو4 بالاخره امروز ظهر در برخی از جایگاه‌ه‌های پایتخت توزیع شد.
داوود عربعلی - سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران با اعلام این خبر گفت: با توجه به موجودی، بنزین یورو 4، صبح امروز بارگیری و ظهر به برخی از جایگاه‌ها تحویل داده شد و قرار است تا غروب نیز تحویل این سوخت به برخی جایگاه ‌ها ادامه یابد.

وی درمورد حجم بنزین یورو4 و تعداد جایگاه‌های توزیع کننده این سوخت نیز گفت: رقم سوخت توزیع شده قابل اعلام شدن نیست، اما بر اساس موجودی توزیع صورت گرفته است که در صورت افزایش حجم تحویلی این سوخت از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به تدریج در سایر جایگاه‌های تهران نیز این سوخت توزیع می‌شود.

عربعلی با بیان این که در صورت افزایش تولید بنزین یورو4 حجم توزیع این نوع بنزین افزایش خواهد یادآورد شد: که در حال حاضر اولویت توزیع با پایتخت است و درصورت افزایش تولید بنزین یورو 4 در سایر کلان شهر‌ها نیز توزیع خواهد شد.

در مورد نام جایگاه‌های توزیع کننده بنزین یورو4 در تهران نیز اظهار کرد: فعلا به دلیل این که در تعدادی از جایگاه‌های پایتحت این سوخت توزیع می‌شود، نمی‌توان جایگاه‌های مورد نظر را اعلام کرد چرا که ممکن است منجر به ترافیک شود.

به گفته رییس روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران توزیع بنزین یورو4 بیشتر در جایگاه‌های بوده که متقاضی بیشتر داشته است.

خبر توزیع بنزین یورو4 در حالی است که بیژن حاج‌ محمدرضا - رییس انجمن جایگاه‌داران عرضه فرآورده‌های نفتی - به ایسنا گفت: بعد از اعلام خبر توزیع بنزین یورو4 در تهران افراد زیادی از وزارت‌خانه ‌ها و سفارت‌خانه با این انجمن تماس گرفته ‌و خواستار اعلام مکان توزیع این نوع سوخت شده‌اند.

وی گفت:‌ بر همین اساس از هر جایگاه‌داری در سطح تهران استعلام گرفته‌ام و مشخص شده که تاکنون در هیچ جایگاهی این بنزین توزیع نشده است.

هم اکنون روزانه 22 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 در کشور تولید می‌شود که می‌توان تمام مصرف منطقه تهران (منطقه تهران علاوه بر شهر تهران، شامل نواحی شهرری، فیروزکوه، دماوند، شهریار، ورامین، پاکدشت، رباط کریم و اسلامشهر هم‌ می‌شود) را که متوسط مصرف روزانه آن بین 13 تا 14 میلیون لیتر است پوشش داد.

L90
09-16-2013, 11:09 AM
ورود نسل جدید کارت‌های بنزین باسهمیه نامحدود/ 4 لیتر بخرید، 60 لیتر هدیه بگیرید!

دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۲

تین نیوز | همزمان با گزارش سازمان تعزیرات مبنی بر کشف گسترده کارت‌های جعلی بنزین با سهمیه نامحدود، رئیس انجمن جایگاه‌داران از ورود نسل جدید این کارت‌ها خبر داد و گفت: ویژگی این کارت‌ها آن است که 4 لیتر از سهمیه کم می‌کند اما در ازای 4 لیتر، حدود 60 لیتر بنزین 400 تومانی بدون کسری سهمیه برداشت می‌کند.
سازمان تعزیرات حکومتی هفته گذشته با انتشار گزارشی از کشف کارت‌های باطله بنزین با سهمیه‌های نامحدود بنزین 400 تومانی خبر داد و اعلام کرده است: در بازدید از یکی از جایگاه‌های سوخت در یکی از استان‌های شمال کشور بیش از 28 هزار لیتر بنزین 400 تومانی از کارت‌های سوخته شده و باطله برداشت شده است.
همزمان با رونق بازار کارت‌های سوخت با سهمیه‌های نامحدود بنزین، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم رسما، اعلام کرده است: کارت‌های سوخت اجاره‌ای معضلی بزرگ بوده که کنترل آن از عهده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خارج است و نیاز به دخالت دستگاه‌هایی همچون نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی دارد.
با این وجود کارشناسان یکی از مهمترین دلایل رشد افسار گسیخته مصرف بنزین کشور از ابتدای سالجاری تاکنون را رواج کارت های باطله با سهمیه های نامحدود بنزین عنوان کرده و تاکید می کنند: رشد 10 تا 15 درصدی مصرف بنزین در برخی از ماه های سالجاری فراتر از پیش بینی بوده است.
پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی و سپس فاز اول هدفمندی یارانه‌ها رشد مصرف بنزین کشور ابتدا کند و سپس رشدی حدود 5 درصدی را تجربه کرده است اما از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف این فرآورده نفتی از حدود 65 تا 67 میلیون لیتری سال 91 به یک باره به بیش از 75 میلیون لیتر و در برخی از روزها بیش از 80 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
همزمان با افزایش تخلفات بنزینی در سطح جایگاه‌های سوخت، جایگاه داران با رد تمام اتهام نسبت داده شده به خود، تاکید می کنند: هم اکنون مهمترین عامل افزایش تخلفات بنزینی همچون افزایش تعداد کارت‌های اجاره‌ای و یا برداشت بنزین از کارت‌های باطله با سهمیه‌های نامحدود به دلیل نقص فنی در سامانه هوشمند سوخت است.
بیژن حاج محمدرضا درباره گزارش‌های اخیر برخی از دستگاه‌های نظارتی مبنی بر شناسایی کارت‌های بنزین با سهمیه‌های نامحدود، گفت: هم اکنون میزان فروش بنزین و گازوئیل هر جایگاه سوخت در کلانشهرها و استان های سرار کشور به صورت روزانه پایش شده و مصرف روزانه آنها مشخص و معین است.
رئیس انجمن جایگاه داران سوخت سراسر کشور با اعلام اینکه هرگونه افزایش ناگهانی در فروش بنزین و گازوئیل جایگاه‌ها توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مورد رصد لحظه‌ای قرار می‌گیرد، تصریح کرد: هم اکنون مهمترین مشکل در افزایش برداشت بنزین از کارت‌های باطله سوخت وجود مشکلات متعدد فنی در سامانه هوشمند سوخت است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تاکنون بارها به صورت شفاهی و مکاتبات رسمی این مشکلات فنی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گزارش شده است، اظهار داشت: اما شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به جای اصلاح سیستم‌های فنی، جایگاه داران را جرایم سنگین چند صد میلیون تومانی می کند.
وی با یادآوری اینکه برخی از کارت‌های باطله و سوخته شده به ویژه آن دسته از کارت‌هایی که به صورت موقت توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی صادر شده این روزها مورد استفاده مجدد توسط افراد سودجو قرار می‌گیرد، بیان کرد: وقتی هم کارت باطله‌ای با سهمیه بنزین نامحدود کشف می شود شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به جای پیگری مشخصات صاحب کارت و خودرو، جایگاه‌ها را جریمه می کند.
حاج محمدرضا با بیان اینکه بر روی هر کارت هوشمند سوخت، شماره خودرو، نام و نام خانوادگی دارنده خودرو حک و درج می شود، تبیین کرد: با این وجود این مشخصات ملاک پیگیری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیست.


4 لیتر سهمیه بخرید، 60 لیتر بنزین هدیه بگیرید

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت سراسر کشور با تاکید بر اینکه با گذشت 6 سال از اجرای عرضه کارتی و سهمیه بندی بنزین هم اکنون یکسری مشکلات گسترده فنی در سامانه هوشمند سوخت وجود دارد، افزود: با این وجود کارشناسان و مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به هیچ وجه پیگیری حل و فصل این مشکلات سامانه هوشمند سوخت نیستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه اخیر برخی از کارت‌ها در جایگاه‌های سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد که " کد خطای 64 " می زند، ادامه داد: ویژگی این کارت ها آن است که از سهمیه بنزین 4 لیتر کم می کند اما دارنده کارت می‌تواند در ازای 4 لیتر کم شدن سهمیه خود حدود 60 لیتر بنزین 400 تومانی دریافت کند.
وی با اعلام اینکه هم اکنون دستگاه کارتخوان تمامی تلمبه‌های بنزین در جایگاه‌های سوخت توسط شرکت ملی پخش نفتی پلمپ شده است، خاطرنشان کرد: جایگاه داران هیچگونه تماسی با این کارتخوان‌ها ندارند که امکان تغییرات فنی در سامانه را داشته باشند اما افراد سودجو با دست کاری کارت‌های بنزین باطله و سوخته شده می‌توانند سهمیه سوخت نامحدود دریافت کنند.
حاج محمدرضا در پایان با تاکید بر اینکه جایگاه داران سوخت اگر هم تخلفی در جایگاه مشاهده کنند هیچگونه اختیار قانونی و قضائی برای برخورد با متخلفان ندارند، گفت: اما شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با نادیده گرفتن تمامی مشکلات، جایگاه داران را جریمه می‌کند که این تشکل صنفی هم اخیرا به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.

تاریخچه ورود کارت‌های بنزین با سهمیه نامحدود

خبرگزاری مهر چهار اسفند ماه سال گذشته با انتشار گزارشی از وجود کارت‌های بنزین با سهمیه‌های نامحدود سوخت و حملات سایبری به کارت‌های بنزین به منظور برداشت بنزین خارج از نظام سهمیه‌بندی تعریف شده، خبر داده بود.
با گذشت چند روز از انتشار این گزارش مستند، مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اعمال بالاترین ضریب امنیتی در سامانه هوشمند سوخت کشور تصریح کردند: وجود هر نوع کارت سوخت جعلی و سوخت‌گیری بدون حد و مرز با آن کذب محض است.
شهرام رضایی معاون فنی سامانه هوشمند سوخت کشور با اعلام اینکه اطلاعات مربوط به تراکنش‌های این کارت‌ها بنزین کاملا کنترل می شود، اظهار کرده بود: هیچ گونه کارت هوشمند سوخت جعلی نیز در کشور وجود ندارد و خواستار اجتناب از اظهارنظرهای غیرکارشناسانه رسانه‌ها در این باره شد.
در همین حال سایت وزارت نفت با انتشار گزارشی، اعلام کرد: برخی رسانه‌ها در روزهای اخیر با انتشار اظهار نظرهای غیرکارشناسی و کذب سعی در ناایمن نشان دادن سامانه هوشمند سوخت کشور را دارند که این موضوع از اساس تکذیب می شود.
با گذشت 140 روز از انتشار گزارش مستند و واقعی خبرگزاری مهر، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران این گزارش را رسما تائید کرد.
از این رو این شرکت ملی پخش نفتی با انتشار گزارشی، اعلام کرده بود: با همکاری مشترک سازمان بازرسی کل کشور و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در راستای پایش اطلاعات سوخت گیری و رصد منشا تولید سوخت گیری‌های نامتعارف، 13 جایگاه که دارای بیشترین سوخت گیری‌های نامتعارف بودند تحت کنترل قرار گرفت.
همچنین شرکت ملی پخش فرآورده نفتی در توجیه این حملات سایبری که ناشی از ضعف شدید سامانه هوشمند سوخت کشور است، توضیح داده بود: در هر سیستمی با قطع ارتباط، سیستم دچار اختلال جدی می‌شود از این رو در سیستم‌های پیشرفته، خدمت رسانی متوقف نشده و پیغام‌های هشدار گونه جهت بررسی موضوع تولید می‌شود.

احمدرضا
09-17-2013, 11:33 AM
1392/06/26
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت:
پراید قابل بازگشت به ناوگان تاکسیرانی نیست
عصرخودرو:رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان اینکه خودروی پراید از لحاظ کیفیت قابلیت بازگشت به ناوگان تاکسیرانی را ندارد، گفت: میزان کمک های بلاعوض دولت برای اسقاط خودروهای فرسوده افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از فارس، مجتبی شفیعی صبح امروز در نشست خبری از تصویب ۶ بند پیشنهادی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در کمیسیون زیربنایی دولت در راستای بهبود روند اسقاط خودروهای فرسوده خبر داد.
وی افزود: بر همین اساس کمک های بلاعوض دولت برای اسقاط خودروهای فرسوده افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.
رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت گفت: به مالکان خودروهای سواری فرسوده مبلغی برابر ۲،۵ میلیون تومان گواهی ارزش اسقاط داده می شود که این مبلغ پیش از این برابر با ۱،۵ میلیون تومان بود.
شفیعی ادامه داد: همچنین ارزش گواهی اسقاط تاکسی‌های شهری از ۳ میلیون تومان به ۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: خودروی پراید از لحاظ کیفیت قابلیت بازگشت به ناوگان تاکسیرانی را ندارد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1392/06/26
رئیس ستاد سوخت کشور
قیمت سوخت سهمیه‌ای تا پایان سال تغییری نخواهد کرد
عصرخودرو:رئیس ستاد سوخت کشور از سناریوی جدیدی برای تغییر سهمیه سوخت خبر داد که بر اساس آن سهمیه برخی وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت قطع می شود.

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از فارس، مجتبی شفیعی امروز در یک نشست خبری با اشاره به پیشنهاد جدید در‌خصوص ساماندهی سهمیه سوخت خودروها گفت: پیشنهادی را تدوین کرده‌ایم که با تصویب آن پیشنهاد، تغییراتی در سهمیه سوخت برخی از خودروها ایجاد می‌شود که در نهایت منجر به کاهش سوخت یارانه‌ای خواهد شد.
مدیر ستاد سوخت کشور افزود: براساس این پیشنهاد قرار است خودروهایی که در پارکینگ پلیس متوقف شده‌اند و یا خودروهای فاقد پلاک ملی و همچنین موتورسیکلت‌هایی که دارای مشکلاتی هستند در سهمیه سوخت آنها تغییر صورت می‌گیرد.
وی افزود: با اعمال این تغییرات که در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب می‌شود می‌توان گفت به میزان قابل توجهی از سهمیه سوخت خودروها کاهش خواهد یافت.
وی افزود: بر این اساس سناریوهای مختلفی را پیشهاد داده‌ایم که بزودی در مورد این سناریوها صحبت خواهم کرد.
وی با اشاره به قیمت سوخت خودروها گفت: همانطور که سخنگوی دولت بارها اعلام کرده است قیمت سوخت سهمیه‌ای تا پایان سال تغییری نخواهد کرد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1392/06/26
ماموریت‌های جدید بنزینی دولت
پرشین خودرو: رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تشریح ماموریت‌های جدید بنزینی دولت یازدهم از ارسال سه سناریوی کاهش یا حذف سهمیه بنزین 400 تومانی برخی خودروها به کمیسیون زیربنایی دولت خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، سید مجتبی شفیعی امروز در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر درباره آخرین تصمیم گیری دولت به منظور کاهش یا حذف سهمیه بنزین 400 تومانی برخی از خودروها گفت: در حال حاضر سه سناریو برای تغییر سهمیه یا کاهش سهمیه بنزین نیمه یارانه ای برای برخی خودروها تدوین شده است.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با تاکید بر اینکه براساس این سناریوها قرار بود سهمیه بنزین موتورسیکلت‌های فاقد پلاک ملی، وانت بارهایی که در خدمت حمل و نقل عمومی نیستند و آن دسته از خودروها و موتورهایی که به دلیل تخلفات در پارکینگ‌های پلیس توقیف شده اند کاهش یا حذف شود، تصریح کرد: بر این اساس مکاتباتی با پلیس راهنمایی و رانندگی انجام شد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه این اطلاعات در خردادماه سال جاری تکمیل و برای اجرا به دولت ارسال شد،اظهار داشت: با این وجود ، دولت دهم با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داشتیم اجرای این مصوبه را به دولت یازدهم واگذار کرد، اظهار داشت: هم اکنون طرح تکمیلی این مصوبه به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شده است.
وی با بیان اینکه در صورتی که دولت یازدهم این مصوبه را اجرایی کند، سهمیه بنزین برخی خودروهای دیگر هم اصلاح خواهد شد، تاکید کرد: پیش بینی می شود با اجرای این مصوبه میزان مصرف بنزین کشور به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
شفیعی همچنین با بیان اینکه دولت فعلا برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد، خاطر نشان کرد: از این رو پیش بینی می شود تا پایان سال جاری قیمت بنزین افزایشی نیابد.

احمدرضا
09-21-2013, 08:38 AM
1392/06/29
آغاز واردات 5 تا 10 میلیون لیتر بنزین
پرشین خودرو: همزمان با آغاز شمارش معکوس برای آغاز واردات 5 تا 10 میلیون لیتر بنزین از پائیز سال جاری و رشد افسار گسیخته مصرف این فرآورده نفتی، کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد جدیدی به دولت به منظور افزایش سهمیه بنزین برخی از خودروها ارائه کرده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف بنزین ایران با ثبت رشدی حدود هفت درصدی به مرز 80 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است و با این وجود مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی سونامی مصرف این فرآورده نفتی در کشور را طبیعی عنوان می کنند.
همزمان با رشد افسار گسیخته مصرف بنزین در سالجاری، تراز تولید این فرآورده نفتی هم در کشور منفی شده است به طوری که با تولید 65 میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه های نفت، پاسخگوی نیاز روز افزون ناوگان حمل و نقل کشور نیست.
در این بین تولید 7 تا 10 میلیون لیتر بنزین پایه در مجتمع های پتروشیمی هم از سال گذشته تاکنون آغاز شده است و پیش بینی می شود با توجه به وضعیت فعلی تولید و مصرف بنزین، تولید این فرآورده نفتی تا اطلاع ثانوی ادامه داشته باشد.
بیژن زنگنه وزیر نفت هم با اشاره به ضرورت واردات بنزین، گفته است: واردات این فرآورده نفتی از خارج کشور موقتی بوده و در صورت تامین بخشی از نیازها، واردات بنزین متوقف خواهد شد.
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم درباره واردات بنزین به وزارت نفت چراغ سبز نشان داده و تاکید کرده است: بر اساس مفاد قانون بودجه سالجاری محدودیت قانونی برای واردات بنزین وجود ندارد.
پیگیری‌های خبرنگار مهر از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی حاکی از آن است که با توجه به وضعیت فعلی مصرف بنزین، هم اکنون نیاز سنجی درباره میزان واقعی واردات بنزین در حال انجام است.
از این رو از مهر ماه سالجاری بین 5 تا 10 میلیون لیتر بنزین سوپر و با اکتان بالا وارد کشور خواهد شد و این احتمال وجود دارد که به جای پرداخت مستقیم ارز برای واردات بنزین، تهاتر این فراورده نفتی با نفت سنگین در دستور کار قرار بگیرد.

پیشنهاد مجلس برای افزایش سهمیه‌های بنزین
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اخیرا سه سناروی جدید را به منظور ساماندهی سهمیه های بنزین به کمیسیون زیربنائی دولت ارسال کرده است که در صورت تصویب و ابلاغ این سناریوها، سهمیه بنزین برخی از خودروها و متورسیکلت ها حذف و یا کاهش می یابد.
سیدمجتبی شفیعی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هفته‌جاری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اصلاح سهمیه بنزین برخی از خودروها منجر به مدیریت مصرف این فرآورده نفتی در کشور خواهد شد، تاکید کرده است: از این رو در صورت موافقت دولت، سهمیه بنزین موتوری‌های فاقد پلاک ملی، وانت بارهایی که در خدمت ناوگان حمل و نقل نبوده و خودروهای متوقف شده در پارکینگ‌های پلیس قطع و یا اصلاح خواهد شد.
با این وجود نادر فریدونی در تشریح پیشنهاد بنزینی کمیسیون انرژی مجلس برای سهمیه بندی بنزین، گفته است: کمیسیون انرژی مجلس خواستار افزایش سهمیه بنزین 400 تومانی برخی از خودروسواران شده است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه با وجود اینکه چندین سال از اجرای این طرح می‌گذرد اما اشکالاتی به سهمیه بندی سوخت وارد است، تصریح کرده است: با وجود اینکه مدیریت حساب شده‌ای باید بر استفاده از این کارت‌ها باشد متاسفانه در حال حاضر نظارت و مدیریتی بر این امر مشاهده نمی‌شود.
به گفته وی از طرفی ‌60 لیتر بنزینی که در هر ماه برای هر خودرو در نظر گرفته شده نارضایتی بسیاری از مردم را در پی دارد و بیشتر مردم با این میزان سهمیه با مشکل روبرو هستند؛ از طرف دیگر عده‌ای متمولانی هستند که به کارت سوخت احتیاج ندارند و توانایی استفاده از بنزین آزاد را دارند به طوری که میزان این افراد در سطح کشور حدود 10 تا 20 درصد است.
نماینده مردم فیروزآباد در خانه ملت با تاکید بر اینکه 50 تا 60 درصد مردم بیش از میزان سهمیه فعلی به بنزین نیاز دارند، بیان کرده است: این میزان مردم توانایی خرید بنزین با نرخ آزاد را ندارند و باید میزان سهمیه آنها افزایش یابد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه عده‌ای از افراد نیز در این میان به واسطه گری و سوداگری می پردازند و عده دیگری خودروهای متعدد دارند که فقط از کارت سوخت این خودروها استفاده می کنند و سهمیه خود را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند؛ این موضوع در شهرستان ها کاملا آشکار است، تاکید کرده است: باید سهیه بندی‌ها به گونه‌ای باشد که سهمیه بنزین افرادی که به سوخت نیاز واقعی دارند افزایش یابد و افرادی که به دنبال سوداگری هستند از گردونه دریافت بنزین سهمیه‌ای حذف شوند.

L90
09-22-2013, 03:23 PM
سهمیه‌های جدید بنزین امشب واریز می‌شود/ آخرین تغییر و تحولات بنزینی ایران

يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۲

تین نیوز | همزمان با فصل بازگشایی مدارس و سونامی مصرف بنزین 400 و 700 تومانی در کشور، نخستین سهمیه بنزین پائیز تا ساعت 24 امشب 31 شهریور ماه به کارت‌های هوشمند سوخت واریز می‌شود.
از ابتدای آغاز به کار رسمی کابینه دولت یازدهم تاکنون، سناریو های مختلفی برای مدیریت مصرف بنزین تعریف شده است که هم اکنون این سناریوهای پیشنهادی برای رد و یا تصویب در کارگروه‌های مختلف دولت صف کشیده‌اند.
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در تشریح مهمترین سناریوهای بنزینی دولت از احتمال حذف و یا کاهش سهمیه بنزین 400 تومانی برخی از خودرو و موتورسیکلت‌ها خبر داده و تاکید کرده است: به زودی سه سناریوی پیشنهادی درباره تعیین تکلیف سهمیه‌های بنزین به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال می شود.
از سوی دیگر هر چند بیژن زنگنه وزیر نفت قیمت واقعی یک لیتر بنزین را 3000 تومان اعلام کرده است اما محمد باقر نوبخت سخنگوی اقتصادی دولت هرگونه افزایش قیمت بنزین تا پایان سالجاری را منتفی دانسته و تاکید می کند: در راستای اجرای طرح 100 روزه اقتصادی کشور افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سال 93 موکول شده است.
در همین حال همزمان با اوج گیری مجدد مصرف بنزین، وزارت نفت دور جدید شناسایی و برخورد با متخلفان بنزینی را در دستور کار قرار داده ضمن آنکه قطع سه ماهه سهمیه بنزین، تعیین جرایم نقدی و ابطال کارت‌های کرایه‌ای سه طرح جدید دولت برای مقابله با طرح اجاره کارت‌های بنزین و گازوئیل است.
رشد افسار گسیخته مصرف بنزین کشور هم به دردسر تازه دولتمردان تبدیل شده به طوری‌که وزیر نفت از آغاز موقتی واردات بنزین خبر داده و پیش بینی می شود از پائیز سالجاری تهاتر نفت سنگین ایران و بنزین سوپر آغاز شود.
در این بین نادر فریدونی در تشریح پیشنهاد بنزینی کمیسیون انرژی مجلس برای سهمیه بندی بنزین، گفته است: کمیسیون انرژی مجلس خواستار افزایش سهمیه بنزین 400 تومانی برخی از خودروسواران شده است.
با وجود افزایش سناریوهای پیشنهادی قیمتی و غیر قیمتی دولتمردان، اما متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی کماکان به سیر صعودی مصرف خود ادامه می‌دهد، هر چند مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی عبور مصرف بنزین کشور از مرز 80 میلیون لیتر در روز را طبیعی عنوان می کنند.
بر اساس آمارهای رسمی شهریور ماه سالجاری همسو با افزایش مصرف بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده در کارت‌های هوشمند سوخت، متوسط فروش بنزین 700 توماین هم با افزایش روبرو شده است.
از این رو شهریور ماه سالجاری در برخی از روزها متوسط فروش روزانه بنزین آزاد رکوردهای جدیدی ثبت کرده و حتی از مرز 20 میلیون لیتر در روز هم عبور کرده است.

اولین سهمیه‌ بنزین پائیز امشب واریز می‌شود

همزمان با فصل بازگشایی مدارس، نخستین سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای پائیز تا ساعت 24 امشب یکشنبه 31 شهریور ماه به کارت‌های هوشمند سوخت واریز می‌شود.
برای مهر ماه امسال هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای با قیمت 400 تومان و بنزین آزاد با نرخ 700 تومان عرضه می شود ضمن آنکه 25 لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت‌‌ها با نرخ نیمه یارانه‌ای اختصاص می یابد.
در اولین ماه فصل پائیز سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی بدون محدودیتی، در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است
در همین حال با توجه به آغاز توزیع بنزین با استاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا در برخی از کلانشهرها همچون تهران، اراک، کرج و اهواز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: با وجود افزایش هزینه‌های تولید اما تا اطلاع ثانوی بنزین اروپایی با قیمت‌های مصوب و تکلیفی دولت در جایگاه‌ها عرضه خواهد شد.
علیرضا ضیغمی معاون فعلی وزیر نفت هم پیشتر در گفتگو با مهر افزایش قیمت بنزین را فعلا منتفی اعلام کرده و تاکید کرده است: سال گذشته پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارائه شد اما به دلیل توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، این اصلاح قیمت فعلا منتفی است.

احمدرضا
09-23-2013, 10:57 AM
1392/07/01
سهمیه بنزین جانبازان چه شد؟
پرشین خودرو: در حالی که در نخستین دقایق بامداد تمامی سهمیه‌های تعیین شده بنزین در مهرماه به کارت های هوشمند سوخت واریز شد اما خبری از سهمیه ویژه جانبازان و معلولان نیست.
به گزارش «پرشین خودرو»، در ماه‌های پایانی سال گذشته در حالی که پس از گذشت بیش از 2 سال از آغاز اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها هنوز وضعیت سوخت جانبازان و معلولان شفاف نشده بود، رئیس جمهور وقت دستوری ویژه برای بررسی این موضوع صادر کرد.
پیرو دستور ویژه ریاست جمهوری و پس از گذر از مراحل بررسی نهادهای مربوطه، تخصیص 200 هزار لیتر سهمیه بنزین ویژه برای جانبازان و 50 هزار لیتر سهمیه بنزین ویژه برای معلولان به صورت روزانه به تصویب رسید.
قرار بود از ابتدای خردادماه تخصیص این سهمیه صورت گیرد اما شارژ سهمیه ویژه در کارت‌های سوخت معلولان و جانبازان پشت سیستم بروکراسی اداری معطل ماند.
خردادماه سال جاری پیگیری‌های خبرنگار تسنیم (خبر، مصاحبه) از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، سازمان بهزیستی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از گذراندن مراحل نهایی برنامه‌ریزی در خصوص چگونگی تخصیص این سهمیه ویژه حکایت داشت.
دو سناریوی پیش بینی شده برای تخصیص سهمیه ویژه سوخت معلولان و جانبازان بدین صورت بود که یا کارت‌های ویژه‌ای برای استفاده از این سهمیه در اختیار آنها قرار می‌گیرد و یا این سهمیه به‌صورت جبران مابه التفاوت هزینه سوخت اعمال می‌شود تا اینکه این سناریو در هفته پایانی تیرماه نهایی شد تا پرداخت این سهمیه ویژه سوخت به صورت پرداخت یارانه ویژه نقدی صورت گیرد.
نهایی شدن سناریوی تخصیص سهمیه های ویژه سوخت جانبازان و معلولان نیز منجر به اجرایی شدن آن نشد تا اینکه علی ربیعی - معاون ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور - پایان مرداد در گفت‌وگو با تسنیم از ارسال نامه به دفتر رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف سهمیه ویژه سوخت جانبازان خبر داد.
این گفته ربیعی نشان از این داشت که تأمین منابع مالی برای اجرای مصوبه دولت دهم نیازمند ابلاغ مصوبه ای از سوی ریاست جمهوری دولت یازدهم دارد.
پیگیری های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که نهایی نشدن تعیین تکلیف این سهمیه سوخت در آغاز هفتمین ماه از سال 92 از عدم پاسخ دفتر رئیس جمهور به نامه ارسالی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ناشی می شود.
قرار است اعمال این سهمیه‌ها پس از نهایی شدن سناریوی تخصیص آن از سوی سازمان بهزیستی برای معلولان و بنیاد شهید برای جانبازان اجرایی شود.

احمدرضا
09-26-2013, 01:03 PM
افزایش مصرف بنزین در تابستان
چهارشنبه، 3 مهر 1392
http://www.khabarkhodro.com/Shell_default%5CSite_Logo.jpg
به گزارش خبرخودرو، مصرف خودروهای بنزین سوز سراسر کشور در تابستان امسال در حالی به بیش از ٦,٥ میلیارد لیتر رسید که کارکنان صنعت نفت از بخش بالادستی تا آخرین حلقه توزیع سوخت با فعالیتی شبانه روزی، از آزمون تامین سوخت تابستانی سربلند بیرون آمدند.
بررسی آمارهای مصرف بنزین در سه ماه تابستان نشان می دهد با توجه به تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، مصرف این فرآورده با روند افزایشی رو به رو بوده است.
این آمارها نشان می دهند در تیرماه امسال به عنوان نخستین ماه تابستان، روزانه به طور میانگین ٦٨ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر بنزین مصرف شد و با فرا رسیدن ماه ماه مبارک رمضان،این مقدار با اندکی کاهش در مردادماه به روزانه ٦٨ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر کاهش یافت.
آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نشان می دهد در آخرین ماه تابستان بر تعداد سفرهای بین شهری افزوده شده به گونه ای موجب شد مصرف میانگین روزانه بنزین در شهریور امسال به ٧٤ میلیون و یکصد هزار لیتر افزایش یابد.
بررسی های انجام شده بیانگر این است که در تابستان امسال روزانه به طور میانگین ٧٠ میلیون و ٢٦٠ هزار لیتر بنزین وارد باک خودروهای سواری شده و دراین مدت ٦ میلیارد و ٥٣٤ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر بنزین مصرف شده است.
بنابر اعلام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در تیرماه امسال دو میلیارد و ١٢٣ میلیون و ٥٠٠ هزار لیتر بنزین مصرف شد و این میزان در مرداد ماه به دلیل ماه مبارک رمضان و کاهش مسافرت های بین شهری مصرف بنزین با اندکی کاهش به دو میلیارد و ١١٤ میلیون و ٢٠٠ هزار لیتر رسید.
در سومین ماه تابستان امسال نیز با پایان ماه رمضان و فرصت کوتاه باقی مانده سفر، مصرف بنزین در مقایسه با مردادماه افزایش یافت و موجب شد این فرصت نیز دو میلیارد و ٢٩٧ میلیون و یکصد هزار لیتر بنزین مصرف شود.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، میزان مصرف بنزین در تابستان سال قبل به ٦ میلیارد و ٧٦ میلیون لیتر رسید، به گونه ای که دو میلیارد و ٥٥ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر آن به تیرماه و مقطع زمانی یاد شده مربوط می شود.
در مرداد سال گذشته نیز یک میلیارد و ٨٧٨ میلیون و ٦٠٠ هزار لیتر و در شهریور دو میلیارد و ١٤٢ میلیون و یکصد هزار لیتر بنزین مصرف شده است.
بررسی ها حکایت از آن دارند که در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، مصرف بنزین رشدی نزدیک به نیم میلیارد لیتر( ٤٤٨ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر) داشته است.
بنزین فرآورده ای استراتژیک و با ارزش به شمار که در سال های اخیر تلاش شده است با کاهش واردات و تولید آن از طریق اجرای طرح های بهبود کیفیت و بهینه سازی در پالایشگاه های مختلف کشور از جمله امام خمنی (ره)،اصفهان و تبریز از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری شود.
از سویی دیگر، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور، ایجاد سامانه هوشمند سوخت و انجام فعالیت های فرهنگی با هدف نهادینه کردن مصرف بهینه انرژی،گام های دیگری هستند که با همین هدف برداشته و موجب شده است، مصرف این کالای استراتژیک تا حد قابل توجهی کنترل شود.

L90
10-05-2013, 07:14 PM
اختصاص سهمیه‌ بنزین ۴۰۰ تومانی به هر خانوار و افزایش قیمت بنزین آزاد

شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲

تین نیوز | شبکه تحلیلگران فناوری ایران برای سهمیه‌بندی بنزین و تعیین قیمت بنزین آزاد پیشنهاد کرده است که سهمیه 60 لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای 400 تومانی به هر خانواده به‌جای هر وسیله نقلیه اختصاص و صرفا قیمت بنزین آزاد افزایش یابد.
شبکه تحلیلگران فناوری ایران(ایتان) طی نامه‌ای خطاب به زنگنه وزیر نفت، پیشنهاداتی برای سهمیه‌بندی بنزین و تعیین قیمت بنزین آزاد ارائه کرد. در این نامه آمده است: اتخاذ راهبرد قیمتی ـ مقداری در تخصیص سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین 400 تومانی به هر خانوار بدون افزایش قیمت و همچنین افزایش قیمت بنزین آزاد می­‌تواند منافع بیشتری را از نظر “عدالت در تخصیص یارانه بنزین”، “کنترل انتظارات تورمی و تورم”، “کاهش مصرف و افزایش صرفه‌جویی” نسبت به افزایش قیمت انواع بنزین تامین کند.
متن کامل نامه‌ی شبکه تحلیلگران فناوری ایران (ایتان) به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس زنگنه
وزیر محترم نفت
باسلام واحترام؛
پیرو اظهار نظر جنابعالی مبنی بر مشخص شدن قیمت بنزین در روزهای آینده، وبا توجه به فعالیت‌های کارشناسی انجام شده در شبکه ودر جهت کمک به تصمیم‌گیری آن وزارت، در ادامه مواردی رابه استحضار می رساند:
1- اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه‌­بندی بنزین در خرداد ماه سال 86 و اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها در دی­ماه سال 89 رشد مصرف بنزین کشور را متوقف کرد. با توجه به تورم عمومی کشور در دو سال اخیر، هزینه­‌های حمل­‌و­نقل عمومی افزایش پیدا کرده است اما تثبیت قیمت بنزین طی این دوره و اجرا نکردن گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها باعث کاهش ارزش واقعی بنزین نسبت به ابتدای اجرای گام اول این قانون شده است. در نتیجه صرفه مصرف بنزین برای استفاده خودروهای شخصی بیشتر شده است و همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌شود، مصرف بنزین در سال 91 نسبت به سال­های قبل آن مجددا روندی افزایشی یافته است. در حال حاضر وزارت نفت قصد دارد برای پاسخگویی به نیاز داخل مقداری بنزین وارد کند.

http://www.acopart.org/upload/ACO-597/s_nf00152130254577464062500.jpg (http://www.acopart.org/upload/ACO-597/nf00152130254577464062500.jpg)


شکل1- روند تغییرات مصرف بنزین کشور طی سال­های 80 تا 92

2- بررسی‌­ها نشان می­‌دهد یکی از دلایل اصلی کنترل مصرف بنزین کشور در سال­‌های گذشته استفاده از راهبرد قیمتی- مقداری به جای راهبرد صرفا افزایش قیمت بوده است که اصلی­‌ترین الزامات اجرای آن در این مرحله به شرح زیر است:

2 -1- اختصاص سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین 400 تومانی به هر خانوار و نه هر وسیله نقلیه بدون افزایش قیمت
برخی خانواده‌­ها بیش از یک وسیله نقلیه دارند و برخی دیگر از داشتن وسیله نقلیه محرومند. در شرایط موجود، خانواده­ای که وسیله نقلیه بیشتری دارد به میزان بیشتری از بنزین یارانه‎­ای استفاده می­‌کند. در نتیجه پیشنهاد می­‌شود بر اساس تجمیع بانک اطلاعاتی بدست آمده از هدفمند کردن یارانه‌ها و کارت هوشمند سوخت، سهمیه 60 لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای به هر خانواده به جای هر وسیله نقلیه اختصاص یابد؛ بدون آن که قیمت آن افزایش پیدا کند. با این کار توزیع یارانه بنزین میان خانوارهای دارای وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتور سیکلت برابر و عادلانه می­شود و به خانوارهایی که بیش از یک وسیله نقلیه دارند، سهمیه و یارانه اضافه‌ای اختصاص نمی‌یابد. همچنین دولت با تخصیص ماهانه مبلغ ما­به‌­تفاوت قیمت بنزین نیمه­‌یارانه­‌ای با قیمت بنزین آزاد به خانوارهای فاقد وسیله نقلیه، یارانه بنزین خودروهای شخصی را به صورت کاملا عادلانه در تمامی خانوارها اعم از این که وسیله نقلیه داشته باشند یا نداشته باشند، هدفمند می­‌کند. در این صورت کمک هزینه پرداخت شده به خانوارهایی که وسیله نقلیه شخصی ندارند می­‌تواند هزینه­‌های ناشی از افزایش هزینه‌­های حمل­‌و­نقل را برای این خانوارها جبران کند. اجرای این سیاست انتظارات تورمی را در بازار کنترل می­‌کند و نارضایتی کمتری به دنبال دارد. همچنین از آن جا که برخی خانوارها تنها از یک نفر تشکیل شده است، پیشنهاد می­‌شود سهمیه این خانوارها 25 لیتر در ماه تعیین شود که 5 لیتر کمتر از سهمیه هر نفر در یک خانواده دو نفره با 60 لیتر بنزین نیمه­‌یارانه­‌ای است.

2-2- صرفا افزایش قیمت بنزین آزاد
در حال حاضر قیمت بنزین آزاد از قیمت معادل آن در فوب خلیج فارس کمتر است و ضروری است در این مرحله صرفا قیمت بنزین آزاد افزایش یابد. با این کار مصرف­‌کنندگان بنزین آزاد، هزینه واقعی­‌تری برای آن در داخل کشور را پرداخت می­‌کنند و از اختصاص یارانه بیشتر به افرادی که بیش از این سهمیه مصرف می­‌کنند، جلوگیری می­‌شود. همچنین برای برقراری عدالت ضروری است مبلغ مابه­‌تفاوت قیمت 60 لیتر بنزین یارانه­‌ای 400 تومانی با 60 لیتر بنزین آزاد به حساب خانوارهای فاقد وسیله نقلیه واریز شود.

2 -3- استفاده از اثر جانشینی گاز برای خودروهای عمومی
مقایسه ارزش اقتصادی گاز طبیعی و بنزین نشان می­‌دهد که در ارزش حرارتی برابر، قیمت گاز صادراتی کمتر از نصف قیمت بنزین فوب خلیج فارس است و با توجه به ذخایر سرشار گاز طبیعی کشور و وجود ظرفیت مازاد تولید آن در روزهای غیرسرد سال ضروری است نسبت به افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت کشور اقدام شود. با وجود افزایش 19 برابری مصرف گاز طبیعی در بخش حمل­ونقل طی 8 سال گذشته، افزایش تعداد جایگاه­های سی.ان.جی می تواند سهم این حامل انرژی را در حمل­ونقل عمومی به ویژه در روزهای غیرسرد سال بیشتر کند.
بررسی وضعیت مصرف سی.­ان.­جی. در دنیا نشان می­‌دهد هر جایگاه به طور متوسط 800 خودرو را پوشش می­‌دهد. این در حالی است که در ایران هر جایگاه 1600 خودرو را پوشش می­‌دهد که دو برابر متوسط جهانی است. کمبود جایگاه­‌های سی.­ان.­جی. اصلی­ترین عاملی است که استفاده از گاز را در حمل‌­و­نقل کشور محدود می­‌کند. بنابر این برای تامین جایگاه­‌های مورد نیاز لازم است حداقل 2000 جایگاه جدید با اولویت شهرهای بزرگ که هم تعداد خودرو و هم آلودگی بیشتری دارند،‌ مورد بهره‌­برداری قرار گیرد.

http://www.acopart.org/upload/ACO-597/s_nf00152130254577471250000.jpg (http://www.acopart.org/upload/ACO-597/nf00152130254577471250000.jpg)


شکل2- تعداد خودروهایی که یک جایگاه سی.­ان.­جی. پوشش می‌­دهد(NGV Journal, 2012)
از آن جا که برای گاز طبیعی برخلاف فرآورده­‌های نفتی امکان قاچاق وجود ندارد، پیشنهاد می‌­شود قیمت این حامل انرژی در این گام افزایش پیدا نکند. همچنین ضروری است نسبت به اصلاح سهمیه خودروهای عمومی بر اساس موارد زیر اقدام شود:
الف- تاکسی‌ها: تا زمان رسیدن تعداد جایگاه‌هایCNG به تعداد مورد نیاز ضروری است تمامی جایگاه­های CNG در شهرهای بزرگ به صورت اختصاصی در اختیار تاکسی­ها قرار گیرد. با اختصاص جایگاه­ها به تاکسی­ها می­توان سهمیه بنزین این خودروها را به 60 لیتر در ماه کاهش داد و حمل­و­نقل عمومی را بر پایه گاز طبیعی اصلاح کرد. در شهرهای کوچک نیز با توجه به در دسترس بودن جایگاه­های CNG می­توان سهمیه تاکسی­ها را در گام دوم هدفمند کردن یارانه بنزین به 60 لیتر کاهش داد. این سیاست می­تواند با توجه به احداث جایگاه­های CNG در هر شهر به صورت مرحله­ای اجرای شود.
ب- وانت‌بارها: از آن جا که درصد قابل توجهی از مالکان وانت‌بارها صاحب مشاغل آزاد هستند، اختصاص سهمیه بنزین به این گروه نمی‌تواند به صورت هدفمند به فعالان این بخش صورت گیرد. همچنین برخی از مالکان وانت‌بارها انگیزه کمی در دوگانه‌سوز کردن وسیله نقلیه خود دارند. از طرفی گاز طبیعی بر خلاف بنزین قابلیت جابجایی ندارد و سوء استفاده‌ای از آن صورت نمی‌گیرد. با فراهم کردن امکان استفاده اختصاصی وانت‌بارها از جایگاههای عرضه CNG به صورت اختصاصی مشابه تاکسی‌ها در شهرهای بزرگ و کاهش سهمیه بنزین تمامی وانت‌بارها به 60 لیتر، سوء استفاده از سهمیه اختصاصی بنزین آن‌ها از بین رفته و انگیزه دوگانه‌سوز کردن این خودروها افزایش می‌یابد. هم چنین قابل توجه است که بازده موتورهای احتراق داخلی وسایل نقلیه پایه گازوئیل‌سوز، پایه گازسوز و بنزین‌سوز به ترتیب 40، 35 و 30 درصد است. بنابراین مناسب است نسبت به گازسوز کردن وانت‌بارها در کوتاه‌مدت و جایگزین کردن آنها با موتورهای گازوئیل‌سوز در میان‌مدت اقدام شود.
ج- آژانس‌های مسافربری و ماشین‌های آموزش رانندگی: از آنجا که کارکرد آژانس‌های مسافربری و ماشین‌های آموزش رانندگی به منزله کارکرد بخش خصوصی و نه بخش عمومی است و از طرفی آژانس‌های متعددی در سطح شهر بدون دریافت سهمیه بنزین یارانه‌ای به فعالیت می‌پردازند، ضروری است سهمیه این بخش حذف گردد. حذف سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای مازاد این خودروها به افزایش عدالت و شفافیت در بازار منجر شده و فشار هزینه‌های حمل­ونقل خصوصی از عموم مردم برداشته می‌شود.

3- جمع بندی

اتخاذ راهبرد قیمتی ـ مقداری در تخصیص سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین 400 تومانی به هر خانوار بدون افزایش قیمت و صرفا افزایش قیمت بنزین آزاد می­تواند منافع بیشتری را از نظر “عدالت در تخصیص یارانه بنزین”، “کنترل انتظارات تورمی و تورم”، “کاهش مصرف و افزایش صرفه جویی” نسبت به افزایش قیمت انواع بنزین تامین کند. با توجه به اختصاص سهمیه­‌های کنونی و افزایش قیمت بنزین مازاد بر الگوی مصرف،‌ کاهش مصرف هر لیتر بنزین در داخل کشور نیاز واردات بنزین را مرتفع و بستر صادرات بنزین تولید شده در کشور را فراهم می­‌کند. به علاوه منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین آزاد می­‌تواند برای ارتقای سطح حمل­‌ونقل عمومی و نوسازی ناوگان عمومی استفاده شود.

L90
10-08-2013, 03:50 PM
بنزین را تک نرخی و سهمیه‌بندی را لغو کنید/ ادغام کارت‌های بنزین و بانکی

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲

تین نیوز | رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور با ارائه دو پیشنهاد جدید جایگاه‌داران سوخت به دولت خواستار لغو سهمیه‌بندی و عرضه تک نرخی بنزین به‌منظور کاهش فساد در جایگاه‌ها شد و گفت: با ادغام کارت‌های بنزین و بانکی، امکان خرید آنلاین بنزین فراهم خواهد شد.
ناصر رئیسی فرد امروز با اشاره به بررسی سناریوهای مختلف قیمتی و غیر قیمتی بنزین در دولت، گفت: براساس قانون بودجه سالجاری این مجوز به دولت داده شده است که تا سقف 38 درصد نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کند.
رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور با اعلام اینکه پیشنهاد جایگاه داران سوخت کشور حذف نظام سهمیه بندی و عرضه تک نرخی بنزین است، تصریح کرد: عرضه بنزین تک نرخی و یا اختصاص سهمیه‌ها مشکلات متعدد و فساد را در مجاری عرضه سوخت کشور رقم زده است.
رئیسی فرد با تاکید بر اینکه پیشنهاد می‌شود همزمان با تک نرخی شدن قیمت بنزین، اما عرضه این فرآورده نفتی با کارت هوشمند سوخت ادامه یابد، اظهار داشت: از سوی دیگر اگر قیمت بنزین اصلاح و منطقی شود، قطعا جذابیت‌های قاچاق این فرآورده نفتی به حداقل کاهش می یابد.
وی با اعلام اینکه هم اکنون زیرساخت‌های مخابراتی و الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت استان‌های مختلف کشور ایجاد شده است، تبیین کرد: از این رو این امکان وجود ارد حتی با حذف کارت‌های بنزین،" پز " عرضه هوشمند سوخت کارت های بنزین در کارت های شتاب بانکی ادغام شود.
رئیسی فرد با تاکید بر اینکه ادغام کارت بنزین افراد و کارت‌های شتاب بنزین حتی امکان خرید بنزین به صورت الکترونیکی را فراهم می کند، بیان کرد: قطعا کاهش فروش بنزین به صورت نقدی فساد و مشکلات را در جایگاه‌های سوخت به حداقل کاهش می دهد.
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور با یادآوری اینکه با اجرای این روش جدید امکان دریافت اطلاعات خودروها هم توسط سامانه هوشمند سوخت فراهم خواهد شد، خاطرنشان کرد: قطعا استفاده از این روش، نیاز به تکنولوژی و زیرساخت‌های جدید فنی خواهد داشت.
در همین حال جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: دولت معتقد است اعمال مصوبه افزایش 38 درصدی حامل‌های انرژی برای تامین کسری بودجه موجب تشدید تورم می شود در حالی که اولویت دولت کاهش تورم است، البته بحثی که داشتیم، مبنی بر این بود که برخی حامل‌های انرژی مثل بنزین، امکان افزایش 20 درصدی را دارد.

L90
10-12-2013, 10:29 PM
ادغام کارت بنزین با کارت های شتاب

شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲


تین نیوز | رییسی فرد با اشاره به اینکه ادغام کارت بنزین افراد و کارت‌های شتاب بنزین حتی امکان خرید بنزین به صورت الکترونیکی را فراهم می کند، گفت: با اجرای این طرح قاچاق و مشکلات در جایگاه‌ های سوخت به حداقل می رسد.

رییس اتحادیه جایگاه ‌داران سوخت کشور با اشاره به موضوع قیمت بنزین در دولت گفت: براساس قانون بودجه امسال این مجوز به دولت داده شده است که تا سقف ۳۸ درصد نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کند.

وی تصریح کرد: دولت معتقد است اعمال مصوبه افزایش ۳۸ درصدی حامل‌های انرژی برای تامین کسری بودجه موجب تشدید تورم می‌شود در حالی که اولویت دولت کاهش تورم است.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور با اعلام اینکه پیشنهاد جایگاه داران سوخت کشور حذف نظام سهمیه بندی و عرضه تک نرخی بنزین است، اظهار داشت: عرضه بنزین تک نرخی و یا اختصاص سهمیه‌ها مشکلات متعدد از جمله قاچاق و رانت خواری و فساد را در مجاری عرضه سوخت کشور رقم زده است.


خرید بنزین الکترونیکی باعث کاهش قاچاق این فرآورده می شود

وی تاکید کرد: همزمان با تک نرخی شدن قیمت بنزین در کشور توزیع این فرآورده با کارت هوشمند سوخت ادامه یابد.

رییسی فرد گفت: اگر قیمت بنزین اصلاح و منطقی شود، قطعا جذابیت‌های قاچاق این فرآورده نفتی به حداقل کاهش می یابد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون زیرساخت‌های مخابراتی و الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت استان‌های مختلف کشور ایجاد شده است، اظهار داشت: اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور به منظور تسریع در ارائه خدمات بهینه پیشنهاد ادغام کارت های بنزین با کارت های شتاب بانکی داده است در این صورت تمام اطلاعات کارت سوخت به این کارت منتقل می شود.


امکان خرید بنزین به صورت الکترونیکی

رییسی فرد با تاکید بر اینکه ادغام کارت بنزین افراد و کارت‌های شتاب بنزین حتی امکان خرید بنزین به صورت الکترونیکی را فراهم می کند، بیان کرد: قطعا کاهش فروش بنزین به صورت نقدی فساد و مشکلات را در جایگاه‌ های سوخت به حداقل کاهش می دهد.

رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور با یادآوری اینکه با اجرای این روش جدید امکان دریافت اطلاعات خودروها هم توسط سامانه هوشمند سوخت فراهم خواهد شد، خاطرنشان کرد: قطعا استفاده از این روش، نیاز به تکنولوژی و زیرساخت‌های جدید فنی خواهد داشت.


نبود ابزارهای نظارتی در مجاری عرضه سوخت

رییس اتحادیه جایگاه ‌داران سوخت کشور، در خصوص نظارت بر عرضه سوخت در جایگاه های کشور گفت: متاسفانه نظارت برمجاری عرضه سوخت کمتر است و هیچ ابزار کنترلی در این زمینه وجود ندارد و افراد سودجو نیز ار این فرصت استفاده کرده و با کارتهای باطله اقدام به سوخت گیری می کنند.

وی تاکید کرد: اتحادیه جایگاه داران چندین باز از مسولان پالایش و پخش در خواست کرده که ابزارهای نظارتی بصورت جامع را افزایش دهد تا بتوانیم مصرف سوخت را در کشور کنترل کنیم.


نرخ کارمزد جایگاه ها افزایش نداشته است

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور، در ادامه در خصوص افزایش نرخ کارمزد جایگاه داران گفت: متاسفانه از زمان اعلام بررسی نرخ کارمزد تاکنون هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است و همین امر سبب شده که جایگاه داران چندان رغبتی برای ارائه خدمات بیشتر نشان ندهند.

هفتم مرداد ماه امسال، موضوع کارمزدهای عرضه سوخت CNG در جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

در آن زمان مخالفت سازمان حمایت از مصرف کنندگان به منظور افزایش کارمزدها با افزایش نرخ نهایی عرضه CNG برای مصرف کننده، دلیل عدم تصویب افزایش نرخ کارمزدها اعلام شد.

اکنون با پیگیری شخص وزیر نفت در شورای عالی اقتصاد قرار است افزایش نرخ کارمزدها در جلسه این شورا مطرح شود اما به گفته دبیر انجمن صنفی صنعت CNG تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ نهایی مصرف CNG گرفته نشده و به احتمال قریب به یقین افزایش کارمزدها با کاهش نرخ گاز تحویلی به جایگاهها به تصویب می رسد.

از اینرو با وجود مخالفت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان، بعید به نظر می رسد افزایش نرخ کارمزد جایگاههای CNG با افزایش نرخ فروش CNG به مصرف کننده، مستقیما از مردم دریافت شود.


تاکنون افزایش قیمت CNG نهایی نشده است

در ادامه اردشیر دادرس رییس انجمن صنفی جایگاه داران CNG با اشاره به این که تاکنون افزایش قیمت CNG نهایی نشده است در مورد نرخ جدید کارمزد فروش این سوخت گفت: پیشنهاد انجمن جایگاه ‌دارن CNG افزایش کارمزد از ۴۰ تومان به ۸۵ تومان است اما سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده ۷۵ تومان را پیشنهاد داده است.

رییس انجمن صنفی جایگاه داران CNG در مورد رقم پیشنهادی وزیر نفت هم گفت: وی تا کنون رقمی را اعلام نکرده است اما امیدوارم با توجه به این که در دو سه سال گذشته رقم کارمزد جایگاه‌داران CNG افزایش نیافته است رقم مناسبی برای کارمزد این جایگاه‌ها تعیین شود تا افزایش نیافتن کارمزد در این مدت را جبران کند.

بر همین اساس، در حال حاضر قیمت هر متر مکعب گاز سی.ان.جی ۳۱۰ تومان است که در صورت افزایش قیمت، این نرخ به ۳۴۵ تا ۳۵۵ تومان خواهد رسید.

L90
11-05-2013, 06:57 PM
بلاتکلیفی مشتریان بنزین آزاد در جایگاه‌های سوخت

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲

تین نیوز | کارت‌های سوخت بنزین آزاد جایگاه‌های سوخت از 10 به چهار کارت کاهش یافته و همین امر موجب شده تا برخی از جایگاه‌های بنزین کشور از ارایه کارت سوخت برای سوخت‌گیری خودروهایی که فاقد کارت سوخت هستند، امتناع کنند. همین امر نیز موجب افزایش ساعت سوخت‌گیری و ایجاد صف‌های طویل در مقابل جایگاه‌ها شده است. برهمین اساس رییس انجمن جایگاه‌داران سوخت از کاهش تعداد کارت‌های موجود در جایگاه‌های بنزین خبرداد و افزود: در گذشته 10کارت سوخت 700تومانی با ذخیره حدود 10‌هزار لیتر را در اختیار ما قرار می‌دادند تا اگر فردی به هر دلیلی کارت سوخت ندارد از آن استفاده کند اما از ابتدای فروردین تاکنون این کارت‌ها به سه تا چهار کارت به‌نسبت تعداد سکوها در اختیار جایگاه‌داران قرار می‌گیرد که همین امر منجر به افزایش زمان سوخت‌گیری شده است.

به گفته وی، در برخی از جایگاه‌ها، سهمیه موجود در این کارت‌ها همزمان به اتمام می‌رسد و بعضا پیش آمده که این اواخر برای مدتی طولانی یک جایگاه کارت سوخت آزاد برای آن‌دسته از افرادی که کارت خود را گم کرده‌اند، نداشته است. بیژن حاج‌محمدرضا از این وضعیت انتقاد کرد و افزود: زمانی که سهمیه این کارت‌ها صفر می‌شود باید آنها را به شرکت ملی پخش فروآرده‌های نفتی تحویل داد که در این صورت برای حسابرسی و تحویل مجدد کارت جدید در خوشبینانه‌ترین حالت 48 ساعت زمان لازم است که کارت جدید تحویل شود. حاج‌محمدرضا در حالی بر این اظهارات تاکید دارد که برخی از جایگاه‌ها این روزها از نداشتن کارت سوخت برای سوخت‌گیری آزاد خبر می‌دهند.

برهمین‌اساس بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند کاهش تعداد کارت‌های سوخت در اختیار جایگاه‌ها در راستای توقف سهمیه‌بندی بنزین صورت می‌گیرد تا شاید از این طریق دارندگان کارت سوخت که اغلب در صورت آنکه بخواهند سهمیه خود را ذخیره کنند از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها استفاده می‌کنند ناچار به بهره‌گیری از کارت‌های سوخت خود و مصرف سهمیه‌های خود شوند و آمار ذخایر بنزین 400تومانی موجود در کارت‌ها کاهش یابد. بر اساس آمارهای موجود، در حال حاضر بیش از یک‌میلیاردلیتر بنزین 400تومانی در کارت‌ها وجود دارد و این خود یکی از دغدغه‌های اصلی کشور محسوب می‌شود. چراکه تامین بنزین کشور با مشکلاتی مواجه شده که در نهایت منجر به واردات روزانه دو تا چهار‌میلیون‌لیتر بنزین شده است. این در حالی است که چندی پیش شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در اقدامی سهمیه 500لیتری بنزین آزاد خودروهای عمومی را به 300لیتر کاهش داده است. دراین‌صورت دارنده کارت سوخت چنانچه از سهمیه خود در ماه استفاده کرد تنها می‌تواند از 300لیتر بنزین آزاد بهره ببرد.

اگرچه این اتفاق در حالی صورت گرفت که مسوولان نفتی تاکید کردند این کاهش سهمیه بنزین آزاد نگرانی ایجاد نخواهد کرد چراکه در صورت آنکه متقاضی از تمام 300لیتر بنزین آزاد کارت خود هم استفاده کرد می‌تواند از کارت سوخت موجود در جایگاه‌ها بهره ببرد؛ این درحالی است که این روزها در سکوت خبری، کارت‌های موجود در جایگاه‌ها از 10کارت به سه تا چهار کارت کاهش یافته است. بیژن حاج‌محمدرضا در گفت‌وگو با «شرق» با تایید وجود اختلالاتی در شبکه هوشمند کارت سوخت، افزود: از اختلالاتی که گریبانگیر جایگاه‌داران شده، اختلال در باطل‌کردن کارت‌های سوخت است که در نهایت باعث‌شده برخی از این مشکل، سوءاستفاده کنند و با اعلام مفقودشدن کارت خود، از هر دو کارت و از سهمیه 60لیتر آنها استفاده کنند.

وی در پاسخ به این سوال که قاعدتا چنین رخدادی نباید امکان‌پذیر باشد زیرا تا کارتی باطل نشود، کارت دیگر صادر نمی‌شود، تاکید کرد: متاسفانه این اتفاق به دفعات در جایگاه‌ها به‌وقوع پیوسته و بر مشکلات ما افزوده است. حاج‌محمدرضا در مورد دلیل احتمالی این اختلال شبکه براین گمانه‌زنی اصرار دارد که احتمالا در شرکت ملی پخش، برخی از پرونده‌های ابطال کارت از دید پنهان می‌ماند یا دست‌هایی پنهان این تخلف را هدایت می‌کنند. وی درعین حال از کیفیت کارت‌های هوشمند سوخت نیز گلایه کرد و افزود: در حال حاضر کیفیت این کارت‌ها به حدی پایین آمده که در زمانی که کاربر آن را در دستگاه قرار می‌دهد قطعه‌ای از آن جدا می‌شود و ما ناچار به بازکردن دستگاه و رفع خرابی آن هستیم.

L90
11-11-2013, 06:33 PM
فروش 25 در صدی "بنزین" از طریق کارت جایگاه‌داران/ "کارت‌های هوشمند سوخت" از نظر کیفیت مشکلی ندارند

دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲

تین نیوز | مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور گفت: به طور معمول 20 تا 25 درصد فرش بنزین آزاد به قیمت 700 تومان از طریق کارت‌های جایگاه‌داران صورت می‌گیرد و آمارها بیانگر این است که افرادی با خودرو شخصی اقدام به سوخت‌گیری می کنند حدود 15 درصد هستند.

محسن روحانی اظهار داشت: اولویت شرکت ملی پالایش و پخش فروارده‌های نفتی ایران تامین و توزیع سوخت به‌موقع به مشتریان است و زمانی که با خودرو شخصی به جایگاه سخت مراجعه می‌کنند در صورت نداشتن کارت سوخت با مشکل مواجه نشوند.

وی تصریح کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به اندازه نیاز مردم، کارت در اختیار جایگاهداران سوخت قرار داده به محض مراجعه مشتریان در صورت نداشتن کارت سوخت، کارت جایگاه در اختیارشان قرار داده می شود.

مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور در خصوص اینکه برخی مدعی هستند که در حال حاضر در جایگاهها با کمبود کارت مواجه هستیم گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی مدودیتی در توزیع کارت سوخت به جایگاهها ندارد در صورت اعلام نیاز جایگاهها، کارت در اختیارشان قرار می گیرد.

روحانی با اشاره به کیفیت کارتهای سوخت موجود گفت: کارتهای هوشمند سوخت تهیه شده در کشور مورد تایید شرکت های بین المللی است بطوریکه تقریبا نیمی از کارتهای هوشمند سوخت دنیا را این شرکتها تامین می کنند به نظر بنده کارتهای موجود از نظر کیفیت هیچ گونه مشکلی ندارد و شرکت ملی پالایش و پخش نیز بصورت مدوام کنترل و بررسی می کند.

وی تاکید کرد: در صورت بروز مشکل در کارتهای سوخت شرکت ملی پالایش و پخش این کارتها را گردونه خارج و کارتهای جدید را صادر می کند.

روحانی در خصوص فروش روزانه بنزین گفت: به طور معمول 20 تا 25 درصد فرش بنزین آزاد به قیمت 700 تومان از طریق کارتهای جایگاه داران صورت می گیرد و امارها بیانگر این که که افرادی با خودرو شخصی اقدام به سوخت گیری می کنند حدود 15درصد است.

وی تاکید کرد: در دو روز گذشته از 60 میلیون لیتر بنزینی مصرفی در کشور حدود 19 میلیون لیتر به صورت فروش آزاد بوده است.

مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور گفت: طبق آمار حاصله از شهریور ماه سالجاری میانگین فروش بنزین از13 میلیون و 804 هزار لیتر حدود 9 میلیون لیتر با کارت خودرو شخصی بوده و مابقی بصورت فروش آزاد کارت جایگاهداران صورت گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر تمام خودروهای لوکس در کشور از کارت سوخت برخوردارند در صورت نداشتن کارت مشتریان خودروهای لوکس می توانند اقدام به تهیه کارت سوخت المثنی کنند.

ناصر رییسی‌فر رییس کانون کارفرمایان جایگاه‌های عرضه سوخت اظهار داشت: از هفته‌ دوم هر ماه تقاضا برای استفاده از بنزین آزاد به دلیل اتمام 60 لیتر سهمیه بنزین 400 تومانی افزایش می‌یابد. اگر یک جایگاه به صورت شبانه‌روزی با حداقل 10 کارگر کار کند، نیاز به تعداد بیشتری کارت جایگاه وجود دارد.

به گفته‌ وی هر سکوی جایگاه سوخت بین چهار تا هشت نازل دارد که با وجود یک کارت برای هر سکو سوخت‌گیری خودروهای خواهان بنزین آزاد بین 10 تا 15 دقیقه طول می‌کشد و این موجب تراکم خودرو در جایگاه و برخورد بین کارگر و مردم می‌شود.

* نیاز 20 کارت در جایگاه سوخت

رییسی‌فر با اعلام این‌که هر جایگاه عرضه سوخت به‌طور متوسط بین 15 تا 20 کارت سوخت نیاز دارد، گفت: ضروری است که در اختیار هر کارگر در یک سکو حداقل دو تا سه کارت قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل کمبود کارت سوخت جایگاه‌داران پیش از اجرای کاهش اجازه برداشت بنزین 700 تومانی بود یا بعد از اجرای این مصوبه اتفاق افتاد؟ تصریح کرد: در ابتدا تعداد کارت کافی در اختیار جایگاه‌داران قرار داده شده بود، اما بعد از مدتی تعدادی از این کارت‌ها سوزانده شد.

* خطای 25 در برخی از کارتهای سوخت

رییس کانون کارفرمایان جایگاه‌های عرضه سوخت با اظهار این‌که پیش از این با سوختن کارت سوخت جایگاه‌داران بلافاصله کارت دیگری در اختیار آنها قرار می‌گرفت، گفت: درحال حاضر صدور کارت جایگاه در مدت زمان طولانی‌تری انجام می‌شود. ضمن این که به علت فرسوده‌شدن کارت و سیستم کارت‌خوان جایگاه‌داران، بسیار شاهد خطای کد 25 هستیم این درحالی است که در گذشته کد خطای 25 نادر بود.

رییسی‌فر همچنین از محدودیت دفعات استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران نیز گله کرد و توضیح داد: هر کارت جایگاه‌دار در روز می‌تواند 256 بار مورد استفاده قرار گیرد، این درحالی است که در صورت فروش به موتورسیکلت‌ها و افرادی که به دلیل تمام‌شدن بنزین خودرویشان با ظرف سوخت خریداری می‌کنند در نیمه‌ی روز اکثر کارت‌های جایگاه‌داران به علت اتمام ظرفیت استفاده، غیرفعال می‌شود.

رییس کانون کارفرمایان جایگاه‌های عرضه سوخت با اشاره به جلسه چند روز پیش جایگاه‌داران با مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: آقای روحانی معتقد بود مشکلی برای عرضه‌ی بنزین آزاد وجود ندارد و در صورت بروز مشکلی تلاش خواهد شد که آن را حل کنند. این در حالیست که با وجود وعده داده شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، همچنان با کمبود کارت مواجه هستیم.

L90
03-08-2014, 01:37 PM
مراحل افزایش قیمت بنزین در سال 93/ خداحافظی خودروها با بنزین 400 تومانی

شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲

تین نیوز | سال آینده بنزین در سه مرحله با افزایش قیمت و یا افزایش نرخ خدمات روبرو خواهد شد، ضمن آنکه با منتفی شدن عرضه تک نرخی، این فرآورده نفتی با دو نرخ جدید و در قالب نظام تخصیص سهمیه ماهانه عرضه خواهد شد.

افزایش قیمت بنزین برای سال 1393 قطعی شده و هم اکنون آخرین رایزنی‌ها برای تعیین ساز و کار عرضه این فرآورده استراتژیک نفتی با حضور مسئولان وزارت نفت، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و شرکت ملی پالایش و پخش نفتی در حال انجام است.

از این رو، به احتمال زیاد برای سال آینده بهای هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای از 400 تومان به 700 تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد به بیش از یکهزار تومان افزایش می یابد.

همزمان با افزایش قیمت بنزین، نظام عرضه کارتی و تخصیص سهمیه به خودروهای شخصی و عمومی هم در دستور کار قرار دارد که به نظر می‌رسد تغییری در سهمیه 60 لیتری خودروهای شخصی با نرخ‌های جدید اعمال نشود.

بر این اساس از بهار سال آینده (احتمالا اردیبهشت 93) خودروهای شخصی ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 700 تومانی دریافت می‌کنند، ضمن آنکه بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده در کارت‌های هوشمند سوخت به قوت خود باقی مانده و پس از اتمام سهمیه های بنزین 400 تومانی کارت‌ها، مردم می‌توانند از سهمیه‌های جدید 700 تومانی بنزین کارت خود برداشت کنند.

از سوی دیگر، هر چند در طول هفته گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت و منصور معظمی معاون برنامه ریزی وزیر نفت از آمادگی وزارت نفت برای عرضه بنزین تک نرخی خبر داده بودند اما برای سال آینده عرضه بنزین تک نرخی منتفی شده است.

عوارض 5 درصدی؛ دومین مرحله افزایش قیمت بنزین

به گزارش مهر، در کنار افزایش قیمت و عرضه دو نرخی بنزین، این فرآورده پرطرفدار نفتی سال آینده یک افزایش قیمت جدید دیگر را هم تجربه می کند به طوری‌که با مصوبه مجلس شورای اسلامی، قیمت هر یک لیتر فرآورده نفتی شاما بنزین و گازوئیل 5 درصد افزایش می یابد.

با تصویب این لایحه در خانه ملت، بهای هر لیتر بنزین 700 تومانی با افزایش 5 درصد و در قالب عوارض مصرف سال آینده به 735 تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد معمولی هم به همین نسبت افزایش خواهد یافت.

با توجه به کسری تولید بنزین در پالایشگاه‌ها در مقایسه با مصرف، دولت پیش بینی می کند با افزایش قیمت بنزین، متوسط مصرف بنزین بار دیگر به محدوده 65 تا 70 میلیون لیتر در روز کاهش یابد که در این صورت عملا تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی متوقف خواهد شد.

سومین مرحله؛ حذف کارمزد و پرداخت حق‌العمل بنزین

وزارت نفت به شورای اقتصاد پیشنهادی مبنی برای حذف کارمزد فروش بنزین و پرداخت هزینه کارمزد توسط مردم در قالب حق‌العمل خرید سوخت ارائه کرده که در صورت تصویب، هزینه خرید بنزین بسته به حجم باک خودروها افزایش می‌یابد.

پیش بینی می‌شود با تشکیل اولین نشست شورای اقتصاد با پیشنهاد 25 درصدی دریافت حق‌العمل جایگاه‌داران سوخت، بار مالی خرید هر 30 لیتر بنزین با قیمت 400 تومان حدود سه هزار تومان است و در صورت افزایش قیمت هر لیتر بنزین به 1000 تومان، حق العمل خرید هر 30 لیتر بنزین حدود 7500 تومان خواهد شد.

مسئولان وزارت نفت پیش بینی می‌کنند حذف کارمزد و پرداخت حق‌العمل منجر به افزایش سطح خدمات رسانی، بالا رفتن حاشیه سود جایگاه‌داران و استقبال سرمایه گذاران در ساخت و توسعه مجاری عرضه سوخت شود.

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیشتر در گفتگویی با بیان اینکه امسال به جای کارمزد در جایگاه‌ها فروش بنزین به صورت حق‌العمل کاری انجام می‌شود، گفت: با اجرای طرح فروش حق‌العملی بنزین در جایگاه‌ها، جایگاه‌داران می‌توانند بخشی از درآمد خود را از همان محل فروش تامین کنند.

بیژن حاج محمدرضا رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور در گفتگو با مهر با اشاره به مکاتبات جدید با رئیس جمهوری به منظور اجرای نظام فروش حق العملی بنزین و گازوئیل در جایگاه‌ها، اعلام کرد: پیشنهاد جایگاه‌داران دریافت 25 درصد ارزش هر لیتر فرآورده نفتی به عنوان حق‌العمل است.

چگونه سهمیه بنزین را دود نکنیم؟

با افزایش قطعی بنزین، هزینه خانوارها هم برای مصرف بنزین افزایش می یابد با این وجود استفاده از روش های جدید و بدون هزینه می تواند منجر به 20 تا 25 درصد مصرف بنزین خودروها شود.

تعویض فیلتر هوا، کاهش حمل بار اضافی و نبستن باربند، بالا بردن شیشه و استفاده از سیستم تهویه در سرعت بالای خودرو، تنظیم باد لاستیک خودروها، خرید بنزین سوپر و اتان بالا به جای بنزین معمولی، تعویض مبدل کاتالیستی در اگزوز، استفاده از دنده مناسب متناسب به سرعت خودرو، تعویض به موقع روغن و شمع‌ها از راهکارهای بهینه سازی مصرف بنزین در خودروها است.

علاوه بر این، توقف طولانی خودرو یا پارک کردن آن در معرض نور آفتاب باعث تبخیر بنزین می‌شود بنابراین پارک خودرو در سایه و در پارکینگ سرپوشیده منجر به حفظ بنزین موجود در باک خودرو می‌شود.

از سوی دیگر 120 ثانیه روشن نگاه داشتن خودرو بدون حرکت، بنزین بیشتری نسبت به خاموش و روشن کردن مجدد آن مصرف می‌کند، ضمن آنکه برای اکثر خودروها حرکت با سرعت 80 تا 85 کیلومتر مصرف بنزین کمتری به همراه خواهد داشت.

احمدرضا
03-08-2014, 07:42 PM
1392/12/17
توافق جدید بنزینی زنگنه و قالیباف
پرشین خودرو: وزیر نفت و شهردار تهران به منظور کاهش زمان سوخت گیری در جایگاه‌های تهران بر روی ساخت جایگاه‌های تک تلمبه‌ای و یا به اصطلاح زیر پله‌ای بنزین به توافق رسیدند تا صف جایگاه‌های بنزین در پایتخت کوتاه شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، همزمان با گرانی قیمت زمین در تهران و اکثر کلانشهرهای کشور، ساخت و توسعه جایگاه‌های سوخت در شهرهای بزرگ کشور متوقف و یا آهنگ توسعه آن به شدت کند شده است.
بر این اساس نتایج انجام مطالعات و پایش منطقه ای در سطح هسته مرکزی شهر تهران نشان می دهد که پایتخت با کسری بیش از ۱۰۰ باب جایگاه بنزین و CNG روبرو است.
در حال حاضر برای ساخت یک جایگاه مقیاس کوچک در تهران حداقل به ۱۰۰ متر زمین نیاز است که حداقل ارزش این زمین بین یک میلیارد تا ۱.۵ میلیارد تومان ارزش دارد و این در حالی است که برای نصب و راه اندازی تاسیسات، مخازن، تلمبه و سکوهای یک پمپ بنزین هم باید ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان دیگر سرمایه‌گذاری شود.
در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰۰ باب جایگاه بنزین، گازوئیل و CNG در استان‌های کل کشور طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شده است که از این میان تنها ۱۰ درصد جایگاه های سوخت کشور در تهران قرار گرفته اند.
این در حالی است که هم اکنون بخش عمده‌ای از خودروهای کشور در استان تهران تردد می‌کنند اما با وجود افزایش روز افزون تعداد خودروها اما شتاب ساخت جایگاه‌های سوخت و CNG کند است.
همزمان با کسری جایگاه سوخت در تهران، در ط,ل چند سال گذشته به دلایل مختلفی همچون ساخت اتوبان، تونل و آزادراه در تهران، بیش از ۲۰ جایگاه سوخت در تهران تخریب شده است.
با توجه به شدت گرفتن مشکل کسری جایگاه سوخت در تهران اخیرا بیژن زنگنه وزیر نفت با ارائه پیشنهادی به شورای شهر تهران خواستار ساخت و توسعه جایگاه های بنزین تک تلمبه ای در پایتخت و برخی از کلانشهرهای کشور شده است.
مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به انجام مذاکراتی با محمدباقر قالیباف شهردار تهران و بیژن زنگنه وزیر نفت، گفت: بین شهرداری تهران و وزارت نفت برای ساخت جایگاه های سوخت تک تلمبه ای در تهران تفاهم کلی حاصل شده است.
به گزارش مهر،این مقام مسئول همچنین از تکمیل مطالعات ساخت جایگاه‌های سوخت تک تلمبه‌ای در پایتخت و برخی از کلانشهرهای کشور خبر داد و افزود: پیش بینی می شود با ساخت نسل جدید جایگاه ها زمان سوخت گیری خودروها در کلانشهرهای کشور کاهش یابد.
علیرضا رجب پور معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیشتر از برنامه ریزی برای ساخت جایگاه‌های جدید مقیاس کوچک سوخت در تهران و برخی از کلانشهرهای کشور خبر داده و گفته بود: با رعایت تمامی استانداردها امکان ساخت جایگاه‌های بنزین تک تلمبه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

احمدرضا
03-09-2014, 11:44 AM
1392/12/18
خودرو بی‌کیفیت بنزین پاک را دود می‌کند
پرشین خودرو: تردد بیش از ۱۴میلیون خودرو بنزین سوز فاقد استاندارد یورو۴ وبیش از ۱۱میلیون موتور سیکلت، آخرین تدابیر اندیشیده‌شده برای آبی شدن آسمان این شهرها را خنثی می‌کند.
به گزارش «پرشین خودرو»،​ توقف عرضه بنزین پتروشیمی‌ها، اجرای برخی تکالیف معوق وزارت نفت و شرکت‌های خودروسازی برای عرضه تدریجی بنزین پاک، تولید خودروهای یورو4 و بازنگری در استاندارد مصرف سوخت خودروهای بنزینی، آخرین تیر ترکش سیاستگذاران برای خروج کلانشهرها از بن‌بست آلودگی هواست.
همچنین کیفیت خودرو و سوخت هنوز محل مناقشه وزارت نفت، خودروسازان و سازمان استاندارد است. دست‌اندرکاران تأمین سوخت با تأکید بر افزایش آلایندگی ناشی از به‌کارگیری این سوخت در خودروهای فاقد استاندارد یورو4 تلاش دارند تا توپ بی‌تدبیری و افزایش آلودگی هوا را به زمین خودروسازان بیندازند و شرکت‌های خودروسازی این اتهامات را رد می‌کنند.
کشمکش‌ها در حالی ادامه دارد که بررسی تعداد و تنوع کیفی ناوگان بنزین سوز کشور بیانگر تأثیر حداقلی عرضه بنزین پاک و تولید خودروهای دارای استاندارد سوخت یورو4 بر کاهش آلودگی هواست.
درصورتی که وعده عرضه سراسری بنزین پاک و ضرب‌الاجل خودروسازان برای عرضه همه خودروهای داخلی با استاندارد یورو4تا پایان خرداد‌ماه سال آینده عملیاتی شود 10 تا 20درصد در کاهش آلایندگی هوا مؤثر خواهد بود.
میزان آلایندگی با استاندارد بنزین یورو4 به‌ازای هر کیلومتر پیمایش 1.18گرم گاز آلاینده و در خودروهای یورو2.70 گرم است که نشان‌دهنده اختلاف آلایندگی 1.52 گرمی است.
با این روند سهم ادامه تردد خودروهای یورو 2با سوخت یورو4 که دارای عدد اکتان95 و میزان سولفور و بنزن پایین‌تری نسبت به سوخت پاک با عدد اکتان92 است در آلودگی هوا بسیار بالا خواهد بود.
درصورت تداوم عرضه بنزین یورو2 با عدد اکتان82 در برخی جایگاه‌ها و یا تردد بیش از 3میلیون خودروی فرسوده کاربراتوری با هر نوع سوختی نیز، امید چندانی به رویت آسمان آبی و هوای پاک در کلانشهرها نیست.
منبع: همشهری آنلاین
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1392/12/18
۲ هفته مانده به نوروز؛
تعطیلی ۱۷۰ جایگاه CNG در کشور
پرشین خودرو: رئیس انجمن صنفی سی ان جی کشور گفت: ۶ ماه است که جلسه شورای عالی اقتصاد برای تعیین تکلیف کارمزد جایگاه‌های سی ان جی تشکیل نشده است و این مسئله موجب تشدید مشکلات جایگاهداری سی ان جی شده به طوری که هم اکنون ۱۷۰ جایگاه در کشور تعطیل است.
به گزارش «پرشین خودرو»، اردشیر دادرس اظهار داشت: با تعیین تکلیف نشدن افزایش کارمزد جایگاه‌های سی ان جی مطالبات و مشکلات مالی جایگاه‌داران افزایش یافته و تعطیلی یک به یک جایگاه‌ها را به دلیل تشدید مشکلات مالی شاهد هستیم.
وی افزود: هم اکنون 12 جایگاه عرضه سوخت سی ان جی در تهران و حدود 170 جایگاه عرضه این سوخت در سراسر کشور تعطیل است در حالی که کمتر از دو هفته به نوروز مانده و مردم به در مدار بهره برداری بودن تمامی جایگاهها نیاز دارند.
رئیس انجمن صنفی سی ان جی کشور تصریح کرد: 6 ماه است که جلسه شورای عالی اقتصاد برای تعیین تکلیف کارمزد جایگاه‌های سی ان جی تشکیل نشده و این مسئله موجب تشدید مشکلات اقتصادی جایگاهداری سی ان جی شده است و بیش از 2000 جایگاه و 24 هزار فعال این صنعت بلاتکلیفند.
وی ادامه داد: طبق مصوبه قانونی مجلس و دولت، نرخ کارمزد جایگاهداران سی ان جی از 40 تومان به 80 تومان می رسد بدون اینکه قیمت عرضه سوخت سی ان جی به مصرف کننده نهایی افزایش یابد.
به گزارش تسنیم، دادرس از برگزاری جلسه کمیسیون انرژی برای تعیین تکلیف کارمزد جایگاهداران در عصر امروز خبر داد و گفت: در این جلسه نمایندگانی از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و وزارت نفت حضور خواهند داشت تا با حضور اعضای کمیسیون انرژی و انجمن صنفی صنعت سی ان جی کشور موضوع کارمزدها تعیین تکلیف شود.

احمدرضا
03-10-2014, 01:58 PM
1392/12/19
رئیس انجمن صنفی جایگاه داران بنزین خبر داد:
آمادگی جایگاه های بنزین برای نوروز
پرشین خودرو: رئیس انجمن صنفی جایگاه داران بنزین با انتقاد از ایجاد جایگاه های تک تلمبه گفت: تمام جایگاه های عرضه بنزین برای تعطیلات نوروز آماده هستند.
به گزارش «پرشین خودرو»، بیژن حاج محمدرضا با اشاره به آمادگی جایگاه های عرضه سوخت در ایام تعطیلات نوروز گفت: از تاریخ 25 بهمن ماه براساس دستور آماده باشی که دریافت کردیم تمام جایگاه های عرضه سوخت تا 5 اسفند ماه چک و بازرسی شدند تا مشکلی برای عرضه سوخت در تعطیلات نوروز پیش نیاید.
رئیس انجمن صنفی جایگاه داران بنزین ادامه داد:تا پایان سال جاری دو جایگاه عرضه سوخت جدید به مدار عرضه متصل خواهد شد.
حاج محمدرضا تصریح کرد: از طرف دیگر مخازن ذخیره سازی بنزین نیز آماده هستند و پیش بینی می شود مشکل در خصوص عرضه سوخت در تعطیلات نوروز پیش نیاید.
وی با انتقاد از اظهارات وزیر نفت در مورد راه اندازی جایگاه های سوخت تک تلمبه، گفت: هم اکنون در برخی از نقاط تهران کثرت جایگاه و در برخی از مناطق غربی تهران کمبود جایگاه داریم.
حاج محمدرضا به فارس گفت: به جای آنکه بیاییم در بزرگراه هایی مانند یادگار امام و رسالت غرب جایگاه بنزین احداث کنیم به دنبال احداث جایگاه های تک تلمبه و به قولی زیر پله ای در خیابان های فرعی هستیم.
وی با اشاره به اینکه این جایگاه ها ممکن است برای مدت کوتاهی مشکل را برطرف کنند اما خطر آفرین هستند به طوری که تبخیر فرآورده بسیار بالایی را دارند و می توانند برای ساکنین مناطق مسکونی مشکلاتی را ایجاد کنند.
حاج محمد رضا با اشاره به اینکه در دنیا جایگاه های کوچک وجود دارد اما جایگاه تک تلمبه تاکنون ایجاد نشده است گفت: واقعا باید به مسئولان صنعت نفت تبریک گفت که پس از 100 سال به دنبال احداث جایگاه تک تلمبه و زیر پله ای هستند که درواقع این یک افت برای صنعت عظیم نفت محسوب می شود.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1392/12/19
در شورای اقتصاد تصویب شد؛
افزایش نرخ خدمات توزیع فرآورده های نفتی
پرشین خودرو: معاون برنامه ریزی و منابع هیدرو کربوری وزارت نفت از تصویب افزایش نرخ خدمات توزیع فرآورده های نفتی جایگاههای سوخت در شورای اقتصاد خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، منصور معظمی افزود: بر اساس مصوبه یکشنبه ١٨ اسفند ماه شورای اقتصاد علاوه بر افزایش نرخ کارمزد، دستمزد توزیع فرآورده های نفتی در تهران و کلانشهرها به منظور ساخت جایگاههای جدید نیز تعیین شد.
به گفته وی، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد دستمزد عرضه فرآورده های نفتی به ازای هر لیتر فرآورده در تهران ١٠٠ ریال و در دیگر کلانشهرها ٤٠ ریال است.
معاون برنامه ریزی و منابع هیدرو کربوری وزارت نفت گفت: این مصوبه از ابتدای سال ١٣٩٢ را دربر می گیرد.

L90
03-11-2014, 02:56 PM
پیچ و خم‌های بنزین به آخر سال رسید/ بنزین نوروزی در کما

سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲


تین نیوز | در حالی که به‌رغم وجود شایعه‌هایی برای بنزین 1050 تومانی، هنوز دولت برای قیمت جدید بنزین و سهمیه‌بندی آن تصمیم‌گیری نکرده، پیشنهاد تخصیص بنزین نوروزی با موافقان و مخالفان جدی خود در کما به سر می‌برد.


بنزین استراتژیک‌ترین فرآورده و حامل انرژی است که افزایش قیمت آن می‌تواند تاثیر بسزایی بر روی همه کالاها و زندگی همه اقشار جامعه داشته باشد. وقتی صحبت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد، شایعه افزایش قیمت بنزین تا مرز 1050 تومان و آماده باش جایگاه‌ها برای رویارویی با فروش بنزین تک‌نرخی از روز اول اسفندماه به قدری جدی شده بود که کمتر کسی به صحبت‌های رئیس انجمن جایگاه‌داران در این رابطه شک می‌کرد. حتی معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش نیز این خبر را تکذیب کرد اما بازدید هم‌زمان رئیس دولت یازدهم در همین روز از وزارت نفت این شایعه را تقویت می‌کرد.


همان موقع بیژن حاج محمدرضا رئیس انجمن جایگاهداران اعلام کرد که شنیده‌های جایگاهداران از افزایش قیمت بنزین به 700 و 1050 تومان حکایت دارد، اما این سناریوها رسما توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام نشده است.


فاز دوم و سهمیه بنزین

حالا که تنها چند روز به پایان سال باقی مانده، برخی اعضای کارگروه انرژی ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای اختصاص سهمیه ویژه بنزین نوروزی با وجود مخالفت وزیر نفت، چراغ سبز نشان داده‌اند. این در حالی است که بنزین نه تنها با چالش قیمت مواجه است، که کیفیت و استاندارد آن نیز هنوز ابهاماتی را در بر دارد. تا جایی که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خواستار افزایش 100 تومانی هر لیتر قیمت بنزین با استاندارد یورو 4 شده، اما شوهاد حاکی از آن است که کیفیت بنزین روز به روز کاهش می‌یابد و بسیاری از خودروها با مشکلاتی در این رابطه مواجه شده‌اند.


این در حالی است که هنوز که سفرهای نوروزی آغاز نشده، مصرف بنزین در کشور از مرز 70 میلیون لیتر در روز عبور کرده و شاید شرایط، روزهای پرمصرف پیش از سهمیه‌بندی را یادآور می‌شود. همین موضوع دست‌اندرکاران این کالای استراتژیک را بر آن داشته تا افزایش قیمت این فرآورده را هر طور که شده در دستور کار خود داشته باشند.


همین موضوع موجب شده تا جلسات کارگروه انرژی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به ریاست بیژن زنگنه وزیر نفت و حضور برخی از اعضای کابینه دولت یازدهم همچون مجتبی شفیعی رئیس ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت، حمید چیت‌چیان وزیر نیرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردی رئیس جمهور، عباس *****ی وزیر راه و شهرسازی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شود.


به نظر می‌رسد تعیین قیمت بنزین در بهار دستاورد این کارگروه باشد که در حال قطعی شدن است. بنابراین سناریو‌هایی که از چندی پیش مبنی بر فروش بنزین 1050 تومانی و 700 تومانی منتشر شده بود، ممکن است در کمتر از یک ماه دیگر اجرایی شود.


از بنزین نوروزی چه خبر؟

با وجود آنکه رئیس دولت نهم و دهم برای سفرهای نوروزی هر سال دستور شارژ کارت‌های سوخت را برای سهمیه‌ مشخصی می‌داد، اما این بار بیژن زنگنه در دولت یازدهم به عنوان متصدی اصلی وزارت نفت، با تخصیص هر گونه سهمیه بنزین اضافه مخالفت سرسخت دارد.


با این وجود هنوز در کارگروه انرژی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در خصوص تخصیص سهمیه ویژه بنزین نوروزی به خودروها تصمیم گیری نهایی نشده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب این سهمیه ویژه بنزین زودتر از سهمیه عادی فروردین ماه در کارت‌های هوشمند سوخت شارژ شود.


آمارهای منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد هم اکنون بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت کشور هم در وضعیت مطلوبی قرار دارد به طوری که آمارهای رسمی از افزایش ذخیره بنزین کارت‌های سوخت مردم به 1.6 میلیارد لیتر در آستانه نوروز حکایت دارد.


هدیه بنزینی ویژه نوروز در دولت‌های نهم و دهم

سال میزان بنزین سفرهای نوروزی

1387
100 لیتر

1388
-
1389 20 لیتر+واریز یک‌جای بنزین بهار

1390 60 لیتر

1391
60 لیتر

1392 50 لیتر

احمدرضا
03-12-2014, 08:09 PM
1392/12/21

زنگنه: درسال ۹۲، ۳۰میلیارد دلار سوخت هدر رفت
عصرخودرو:موفقیت صنعت نفت نیازمند بسیج همه امکانات داخلی و استفاده از ظرفیت های جهانی و دیپلماسی انرژی است.

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» وزیر نفت گفت: در سال 1392 مابه التفاوت قیمت فروش نفت، گاز و فرآورده های نفتی با قیمت واقعی در منطقه 80 میلیارد دلار بود که حدود 30 میلیارد دلار از این مبلغ از طریق اسراف، کیفیت بد سوخت خودروها و رعایت نکردن استانداردهای مصرف، به هدر رفته و تلف شده است.

به گزارش ایرنا، بیژن نامدار زنگنه سه شنبه شب در پنجمین جشنواره پژوهش و فناری صنعت نفت، با بیان اینکه موفقیت صنعت نفت به معنای موفقیت اقتصاد ملی است، افزود: موفقیت صنعت نفت نیازمند بسیج همه امکانات داخلی و استفاده از ظرفیت های جهانی و دیپلماسی انرژی است.

زنگنه با بیان اینکه صنعت نفت در کشور نیازمند فناوری و دانش نوین است، معتقد است: ساخت کالاهای داخلی صنعت نفت از طریق حمایت از سازندگان واقعی و کارآمد داخلی امکان دارد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، اضافه کرد: ساماندهی تمام امکانات موجود نقش موثری در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش نفت و تحقق اقتصادی پویا، ملی و غیرمتکی به نفت خواهد داشت.

وزیر نفت در ادامه با پرداختن به اولویت های پژوهشی صنعت نفت، گفت: اولویت پژوهشی وزارت نفت، در صنایع بالادستی است.

وی با بیان اینکه از اولویت های اصلی ما افزایش ضریب بازیافت میادین است، خاطرنشان کرد: با افزایش یک درصدی ضریب بازیافت میادین، حدود 7 تا 8 میلیارد بشکه به حجم ذخایر نفتی قابل برداشت اضافه خواهد شد.

وزیر نفت با دعوت از دانشگاه های کشور برای مشارکت در پروژه های افزایش ضریب بازیافت میادین، افزود: میادین منصوری ، مارون، اهواز و پارس جنوبی از جمله میادینی هستند که ما به دنبال افزایش ضریب بازیافت آنها هستیم.

زنگنه ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در بند 13 سیاست های اقتصاد مقاومتی مسوولیت های سنگینی را برای صنعت نفت تعیین کرده اند که تحقق آنها ضروری است.

وزیر نفت با بیان اینکه باید خام فروشی نفت را به حداقل برسانیم، اظهار داشت: برای تحقق این هدف باید یکصد میلیارد دلار در بخش های پالایشگاهی، پتروشیمی، میادین مشترک وسایر حوزه ها سرمایه گذاری شود.

زنگنه همچنین با انتقاد از مدیریت ضعیف در پروژه های عمرانی گفت: بسیاری از طرح های عمرانی ما به عنوان مراکز هدر دادن سرمایه ها و پول به شمار می روند که تاکنون کمترین نتیجه و دستاوردی را نداشته اند.

زنگنه در پایان گفت: قانون بودجه سال 93 حدود یکصدمیلیارد دلار برای بهینه سازی مصرف سوخت تخصیص داده که قرار است این مبلغ به طرح های کاهش دهنده مصرف انرژی پرداخت شود.

احمدرضا
03-13-2014, 01:30 PM
1392/12/22
معاون رئیس جمهوری:
ذخیره کارت های بنزین حفظ می شود
پرشین خودرو: معاون اجرایی رییس جمهوری در پیامی در واکنش نسبت به اخبار منتشر شده در خصوص تک نرخی شدن قیمت بنزین تصریح کرد: سهمیه موجود در کارت های بنزین بدون محدودیت خاص در کارت ها معتبر است.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایرنا، محمد شریعتمداری، در پیامی نسبت به اخبار منتشر شده در خصوص تک نرخی شدن قیمت بنزین واکنش نشان داد و بیان کرد : اینکه سخنگوی دولت صحبت از احتمال تک نرخی شدن قیمت بنزین کرده اند منظورشان این بوده که در جمع پیشنهادات مختلف بعنوان یکی از گزینه ها چنین پیشنهادی هم هست.
وی در ادامه افزود: ملت شریف باید بدانند که درهر صورت سهمیه موجود در کارتهای مردم بدون محدودیت خاص در کارتهاشان معتبر است.

احمدرضا
03-15-2014, 09:56 AM
1392/12/23

بنزین در بهار 1000 تومان می‌شود

عصرخودرو:با وجود اختلاف نظر مسئولان دولت تدبیر و امید در تعیین ساز و کار عرضه بنزین در سال 93، اما 29 اسفند امسال سهمیه بنزین 400 تومانی خودروهای شخصی، عمومی و خدماتی بدون هیچگونه تغییری در سهمیه واریز خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از مهر، همزمان با افزایش گمانه زنی های مسئولان مختلف دولتی درباره سرنوشت قیمت و نحوه عرضه بنزین در سال 93، دولت تصمیم گرفته است که برای فروردین ماه سال آینده 60 لیتر سهمیه بنزین با قیمت نیمه یارانهای 400 تومانی را به کارتهای هوشمند سوخت واریز کند.
پیگیری مهر از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور حاکی از آن است که سهمیه بنزین نیمه یارانهای فروردین ماه تا ساعت 24 بامداد پنج شنبه 29 اسفند ماه به کارتهای هوشمند سوخت خودروها واریز میشود.
فروردین ماه سال آینده هر لیتر بنزین نیمه یارانهای با قیمت 400 تومان و بنزین آزاد با نرخ 700 تومان عرضه میشود، ضمن آنکه 25 لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلتها با نرخ نیمه یارانهای اختصاص می یابد.
همچنین در نخستین ماه فصل بهار سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی بدون محدودیتی، در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانهای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است.
از سوی دیگر، با وجود افزایش ظرفیت تولید و ذخیره سازی بنزین در سطح کشور، با مخالفت وزارت نفت اختصاص سهمیه ویژه بنزین نوروزی منتفی شده است.
در این بین با وجود قطعی شدن افزایش قیمت بنزین برای سال 93 هنوز اختلاف نظرهایی بین مسئولان دولتی در نحوه ساز و کار عرضه بنزین وجود دارد.
محمدباقر نوبخت سخنگوی اقتصادی دولت تدبیر و امید هفته جاری با بیان اینکه درباره ادامه نظام سهمیهبندی بنزین در حال تصمیمگیری نهایی هستیم، گفته است: از طرف دیگر کارشناسان میگویند در صورت دو نرخی شدن قیمت، فساد زیادی ایجاد میشود و اگر به سمت تک نرخی شدن پیش برویم سهمیه چندان معنا نخواهد داشت.
در همین حال محمد شریعتمداری معاون رئیس جمهور در پیامی نسبت به اخبار منتشر شده در خصوص تک نرخی شدن قیمت بنزین واکنش نشان داد و بیان کرد: اینکه سخنگوی دولت صحبت از احتمال تک نرخی شدن قیمت بنزین کرده اند منظورشان این بوده که در جمع پیشنهادات مختلف به عنوان یکی از گزینه ها چنین پیشنهادی هم وجود دارد.
شریعتمداری، تاکید کرده است: ملت شریف باید بدانند که درهر صورت سهمیه بنزین موجود در کارتهای سوخت بدون محدودیت خاص در کارتهایشان معتبر است.
این در حالی است که پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت از آمادگی مجموعه وزارت نفت برای عرضه بنزین تک نرخی برای سال 93 خبر داده بود.
در حال حاضر بنزین به صورت 2 نرخی شامل بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه میشود.
با این وجود پیش بینی میشود از بهار سال آینده برای نخستین بار پای بنزین 1000 تومانی به جایگاههای سوخت کشور باز شود.

L90
03-15-2014, 02:53 PM
جزئیات حراج نوروزی بنزین در ایران

شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲


تین نیوز | در آستانه نوروز در حالی متوسط مصرف بنزین ایران بار دیگر یک سونامی جدید مصرف را تجربه می‌کند که ایران با عرضه ارزان‌ترین بنزین در بین 140 کشور به بهشت خودروسواران جهان تبدیل شده و یارانه‌های دولتی به‌جای اختصاص به شیر صرف تولید و عرضه بنزین شده است.

همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی اسفند و در آستانه عید نوروز سونامی چراغ خاموش مصرف بنزین بار دیگر در کلانشهرها آغاز شده به طوری‌که متوسط مصرف بنزین کشور بار دیگر از مرز 70 میلیون لیتر در روز عبور کرده است.

از این رو با توجه به ذخیره سازی بیش از 1.6 میلیارد لیتر بنزین 400 تومانی در کارت‌های هوشمند سوخت و تخصیص 60 لیتر بنزین نیمه یارانه ای برای فروردین ماه 93 خیال خودروسواران کشور برای مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی راحت شده است.

از سوی دیگر پیش بینی می‌شود در صورت تداوم شرایط فعلی عرضه بنزین و تثبیت قیمت، متوسط مصرف این محصول پرطرفدار نفتی سال آینده با ثبت یک جهش جدید به حدود 80 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

در این بین مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیش بینی می‌کنند که با توجه به افزایش حجم بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده در کارت‌های سوخت، برای نوروز سال آینده حتی متوسط مصرف بنزین ایران بار دیگر با ثبت رکوردهای جدید به حدود 100 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

یکی از سناریوهای دولت برای مهار رشد افسار گسیخته مصرف بنزین در کشور اجرای سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی بوده و این در حالی است که هم اکنون ایران در کنار ونزوئلا ارزان ترین بنزین را به شهروندان خود عرضه می‌کند.

یکی از دلایلی که منجر به ارزان فروشی بنزین در ایران در مقایسه با بیش از 140 کشور جهان شده آن است که با افزایش قیمت دلار به حدود 3000 تومان عملا یارانه اختصاص داده شده به بنزین هم در کشور افزایش یافته است.

جزئیات حراج نوروزی بنزین در ایران

در شرایط فعلی ارزش ارزی یک لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای با قیمت 400 تومانی (احتساب قیمت هر دلار 3000 تومان) حدود 10 تا 11 سنت است که در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه همچون کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، عراق، سوریه، ارمنستان، ترکیه، پاکستان و کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و حتی آفریقا ایران ارزان قیمت ترین بنزین را عرضه می کند.

در همین حال اگر قیمت بنزین سال آینده به لیتری حدود 1000 تا 1050 تومان هم افزایش یابد بازهم مردم ایران در مقایسه با کل کشورهای جهان ارزان ترین قیمت را برای بنزین پرداخت می کنند.

با این وجود در کنار ارزش هر لیتر بنزین، به ازای انتقال، ذخیره سازی، توزیع و عرضه هر یک لیتر بنزین باید حدود 110 تا 120 تومان هزینه شود که این موضوع هزینه‌های تولید و مصرف بنزین در کشور را افزایش می‌دهد.

علاوه بر این از حدود یک ماه گذشته تاکنون با آغاز عرضه بنزین لوکس و به اصطلاح با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا در برخی از کلانشهرهای کشور همچون تهران، اراک و کرج و در اینده اصفهان، تبریز، شیراز و قم، هزینه تولید بنزین در کشور بازهم افزایش می‌یابد.

نکته قابل توجه آن است که در برخی از کشورهای همسایه همچون ترکیه در شرایط فعلی هر لیتر بنزین 2.69 سنت و معادل 8400 تومان، نروژ 2.61 دلار معادل 8000 تومان، هلند 2.39 دلار، سنگال 1.97 دلار، ارمنستان 1.36 دلار، هند 1.29 دلار، تاجیکستان 1.28 دلار، پاکستان 1.05 دلار و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به طور متوسط حدود 40 تا 45 سنت به مردم عرضه می‌شود.

بچه‌های ایران به جای شیر دود بنزین می‌خورند

در شرایط فعلی یکی از مهمترین چالش های پیش روی نظام یارانه ای اقتصاد کشور نامتناسب بودن تخصیص یارانه ها به برخی از کالاهای اساسی مردم است.

در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین در بازار فوب خلیج فارس با احتساب هزینه تخلیه و بارگیری در اسکله ها، انتقال، ذخیره سازی، توزیع و عرضه در جایگاه ها حدود 3000 تومان است به طوری که هم اکنون دولت به ازای هر لیتر بنزین آزاد حدود 2300 تومان و هر لیتر بنزین نیمه یارانه ای حدود 2600 تومان یارانه می دهد.

همزمان با قیمت ارزان بنزین عرضه شده در جایگاه ها هم اکنون متوسط قیمت یک لیتر شیر بسته بندی در کشور حدود 2000 تومان است و به عبارت دیگر هم اکنون بهای یک لیتر شیر حدود سه برابر یک لیتر بنزین آزاد است.

از این رو دولت به جای تخصیص یارانه ها به شیر و کاهش قیمت این فرآورده بار ارزش غذایی بالای لبنی به ویژه برای کودکان، بخش عمده یارانه خود را به بنزین اختصاص می دهد که مصرف آن منجر به آلودگی‌های زیست محیطی، ترافیک، اتلاف منابع نفت خام، تصادفات و حوادث جاده‌ای می شود.

در همین حال کودکان و نوجوانان کشور هم به جای مصرف شیر باید جور خودرسواران تک سرنشین کشور را بکشند و دود بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را استشمام کنند.

احمدرضا
03-16-2014, 09:01 AM
1392/12/25
ترکیب بنزین پاک اعلام شود

در گذشته وقتی از نقش منفی آلودگی هوا بر سلامت انسان‌ها صحبت می‌کردیم، بایستی دلایل زیادی می‌آوردیم و کسی هم نمی‌پذیرفت.

اما شکر خدا، در حال حاضر این تأثیر منفی را همه می‌پذیرند. گزارشی از جایکا (آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن) به‌عنوان تهیه‌کننده طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر تهران در سال ۱۳۷۵منتشر شده است که در آن سال، ۸هزار نفر در شهر تهران به‌واسطه آلودگی هوا فوت کرده‌اند. باز در همین گزارش هست که روزانه ۱۱۹۲تن مواد آلاینده در هوای شهر تهران منتشر می‌شود.
گزارش بانک جهانی در سال ۱۳۸۲نشان می‌دهد که ۸۱۵۲نفر در شهر تهران به‌علت آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند. این آمار در سال ۱۳۸۴تعداد ۹۹۰۰نفر، در آبان ۱۳۸۵تعداد ۴هزار نفر و در سال ۱۳۸۹بازهم ۴هزار نفر را نشان می‌دهد. طی گزارش مرکز تحقیقات محیط‌زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالانه ۳میلیون نفر در دنیا به‌خاطر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. پس مسلم است که هوای پاک ضرورت بقای انسان بوده و آلودگی هوا قاتل انسان‌هاست.
طبق گزارش کمیسیون اصل۹۰، آلودگی هوا در تهران به‌طور متوسط موجب کاهش ۵سال از عمر ساکنان شهر تهران شده که این موضوع هم جای تامل دارد. آلودگی هوای مرتبط با ذرات کمتر از ۱۰میکرون از زمانی که تولید سوخت توسط پتروشیمی‌ها شروع شد، افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
در اواخر سال ۱۳۸۸و اوایل ۱۳۸۹مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی فرمودند که عرضه بنزین پاک (البته این پاک تعریف نشده است که تقاضا داریم برای ما تعریف کنید) در جایگاه‌های پایتخت با ترکیب بنزین یورو ۲و یورو ۴آغاز شده است. ما سؤال می‌کنیم آیا این بنزین پاک ترکیب یورو۴و تولید پتروشیمی‌ها نیست؟ چرا ترکیب بنزین پاک اعلام نمی‌شود؟ سکوت در این زمینه جای تامل دارد. استانداردهای بنزین یورو۴مشخص است، استانداردهای بنزین پاک را مشخص کنید که قابل تشخیص باشد. اما گازوئیل، براساس گزارش‌های موجود گوگرد گازوئیل تولیدی ما، ۷تا ۸هزار پی‌پی‌ام است درحالی‌که استانداردها در این زمینه زیر ۲۰پی‌پی‌ام است.
آقای وزیر نفت فرمودند که گازوئیل گوگرد ندارد که امیدواریم این اتفاق افتاده باشد که جای تبریک و خوشبختی دارد. میزان تحویل گازوئیل به نیروگاه‌های کشور در سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۱درصدی داشته است که یعنی ۸میلیارد لیتر گازوئیل بیشتر تحویل نیروگاه‌ها داده‌ایم. تحویل نفت کوره یا همان مازوت به نیروگاه‌ها هم رشد ۸درصدی داشته که در مجموع ۲۰میلیارد لیتر، نفت کوره و گازوئیل بیشتر به نیروگاه‌ها تحویل داده شده است. (البته آقای وزیر در صحن شورای اسلامی اعلام کردند ۳۰میلیارد لیتر).
این افزایش مصرف گازوئیل و مازوت در نیروگاه‌ها، حتما آلودگی هوا را به‌دنبال خواهد داشت و همچنین باعث افزایش هزینه تولید برق و استهلاک واحدها خواهد شد و شاهد بر این ادعا هم صحبت‌های آقای عراقی، معاون محترم وزیر نفت است که استفاده نیروگاه‌ها از سبد نفتی به‌دلیل کمبود گاز، خسارت ۲۸میلیارد دلاری بر اقتصاد کشور داشته است. در کلانشهرها و طی ۹ماهه اول سال‌جاری، ۷٫۶درصد کاهش گاز مصرفی توسط نیروگاه‌ها داشته‌ایم و این در حالی است که در یکی از بندهای سند سیاست‌های کلی ابلاغی توسط رهبر انقلاب تکلیف شده که ما افزایش ظرفیت تولید گاز را متناسب با مصرف داخلی خود داشته باشیم و جایگزین فرآورده‌های نفتی بکنیم.
در چشم‌انداز صنعت نفت و گاز در افق‌۱۴۰۴ هم دستیابی به جایگاه دوم جهان در ظرفیت تولید گاز طبیعی و استفاده از مخازن مشترک تبیین شده که به‌نظر می‌آید عملکرد وزارت نفت در این زمینه جای تامل دارد.اما شهر تهران، چون اشاره به جایگاه‌های CNG شد که یک‌ پروژه مشترک بین وزارت نفت و شهرداری است باید اشاره کنیم ما کمبود ۱۶۰جایگاه CNG را در سطح شهر تهران داریم. با وجود اینکه تقاضا برای ایجاد جایگاه‌های CNG رشد ۱۸۰درصدی داشته است، یک‌رشد منفی ۱۲۰درصدی را برای جایگاه‌ها داشته‌ایم. توسعه کندی که در ایجاد این جایگاه‌ها وجود دارد و جمع‌آوری جایگاه‌های LPG قطعا مصرف بنزین را افزایش می‌دهد که الان متأسفانه از مرز ۷۱میلیون لیتر در روز هم عبور کرده‌ایم.
در سال۹۱ بایستی پالایشگاه‌های کشور ۳۴میلیون لیتر بنزین یورو۴ تولید می‌کردند ولی الان این میزان حدود ۱۰میلیون لیتر است که پاسخگوی نیازها نیست. تأخیر در بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خیلج‌فارس یکی دیگر از مشکلات در این زمینه است. در مجموع احساس می‌کنم که نبود مدیریت جامع و علمی باعث این مشکلات در سنوات گذشته شده و امیدواریم که با تعامل ایجاد شده با دولت این مشکلات برطرف شود.
در پایان ۲مطلب کوتاه؛ به‌عنوان یک‌پیشنهاد باید توجه داشت طی روزهایی که طرح زوج و فرد را به‌صورت اضطرار اعلام می‌کنیم هزینه‌هایی به مردم تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها فعلا تا زمانی که مشکلات برطرف شود باید بین عاملان آلودگی هوا یعنی وزارت نفت و خودروسازان توزیع شود. همچنین خبری شنیده‌ایم مبنی بر انتقال بنزین در یکی از مناطق مسکونی تهران از طریق لوله که اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید تجدید نظر کرد، چراکه این روش بسیار خطرناک و تهدید‌کننده امنیت مردم است.
رحمت‌الله حافظی – رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران

احمدرضا
03-18-2014, 08:57 AM
1392/12/26
بنزین در تعطیلات نوروز ٩٣ گران نمی شود
پرشین خودرو: معاون رئیس جمهوری با اشاره به مجوز دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ٩٣ گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهوری این افزایش قیمت در تعطیلات نوروز عملیاتی نمی‌شود.
به گزارش «پرشین خودرو»، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه چند روزی است که مردم بنزین نوروزی را مصرف می‌کنند، افزود: دولت تکلیف داشت بر اساس قانون بودجه امسال ۳۸ درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد که هنوز این کار را نکرده است بنابراین همه در حال مصرف بنزین ارزان هستند.
مسعود سلطانی فر گفت: بر اساس قانون بودجه ۹۳ یک افزایش قیمتی دیگر هم می‌توانستیم در سال جدید داشته باشیم که با توجه به تاکید رئیس جمهوری این افزایش قیمت در تعطیلات نوروز عملیاتی نمی‌شود.
به گزارش ایلنا، وی افزود: "مردم در سال‌های گذشته تنها۴۰ تا ۵۰ لیتر بنزین ارزان در ایام تعطیلات نوروز استفاده می‌کردند، ولی هم اکنون این امکان را دارند که از صد‌ها لیتر بنزین به نرخ سابق (بر اساس نرخ بنزین در سال ٩٢) استفاده کنند".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1392/12/27
بنزین در ایران گران است
پرشین خودرو: بنزین را باید گران کرد! ارزان بودن بنزین در ایران سبب شده تا مردم آن را هدر دهند! ارزان بودن بنزین سبب قاچاق سوخت شده است!
به گزارش «پرشین خودرو»، چرا طلای سیاه را به دود سیاه ماشین‌هایمان تبدیل می‌کنیم! بنزین را باید به قیمت فوب خلیج فارس بفروشیم! تا قیمت بنزین را زیاد نکنیم مصرف بی‌رویه آن کنترل نمی‌شود! ارزان فروشی بنزین نوعی توزیع ناعادلانه یارانه‌هاست! دولت پول ندارد که هزینه یارانه بنزین را بدهد و باید قیمت بنزین را واقعی کند!جملاتی که در بالا آمده است، خلاصه و چکیده دلایلی است که طرفداران افزایش قیمت بنزین برای نشان دادن درستی تصمیماتشان برای افزایش قیمت بنزین مطرح می‌کنند. آن کسانی که جملات بالا را بر زبان می‌آورند، معادله‌ای ساده را پیش روی مخاطبانشان قرار می‌دهند: ببینید قیمت بنزین در فرانسه و آلمان حدود 6 هزار تومان است ولی در ایران 700 تومان و چون 700 تومان خیلی کمتر از 6000 تومان است پس بنزین در کشورهای توسعه یافته گران است و در ایران ارزان و چون این بنزین به ارزانی در دست شما قرار می‌گیرد قدر آن را نمی‌دانید و آن را هدر می‌دهید. دولت هم چون باید هرچه درآمد دارد صرف تامین این مابه التفاوت کند پس عملا دولت به مشکل برمی‌خورد و ناچار می‌شود پول چاپ کند. چاپ پول باعث رشد نقدینگی و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود پس به همین راحتی نتیجه می‌گیریم که بنزین ارزان مساوی است با تورم و خالی شدن جیب خودتان.

چه چیزی ارزان است؟ چه چیزی گران است؟
به نظر می‌رسد بسیاری از افرادی که این روزها در دفاع از گران شدن بنزین سخن می‌گویند به سادگی فریفته این معادله ساده ولی نادرست شده‌اند. نادرستی این معادله به این دلیل است که خالقین آن نسبی بودن مفهوم گرانی و ارزانی و رابطه مستقیم آن با متوسط درآمد یا به جای آن درآمد سرانه و میزان نیاز واقعی به آن کالا و تورم در هر کشور را وانهاده‌اند و تنها قیمت یک واحد از یک کالای خاص (در اینجا بنزین) را با قیمت واحد همان کالا در کشور دیگر مقایسه می‌کنند و بدون توجه به متوسط درآمد افراد و تفاوت‌های آن در دو کشور نتیجه می‌گیرند که در ایران بنزین ارزان است و در فلان کشور پیشرفته اروپایی و آمریکایی گران است. گرانی و ارزانی شاخص‌هایی نسبی اند که در مقایسه با متوسط میزان نیاز به آن کالا و متوسط درآمد افراد یک کشور تعیین می‌شود. مثلا اگر شما در کشوری فرضی زندگی کنید که متوسط درآمد سالانه مردم آن کشور هزار دلار است و هر کدام از مردم آن کشور برای رفع نیاز واقعی حمل و نقلشان به هزار لیتر بنزین در سال نیاز داشته باشند اگر شما بنزین را لیتری یک دلار به آنها بفروشید بی شک این قیمت بسیار گران است چون
100 درصد متوسط درآمد سالانه مردم آن کشور می‌بایست صرف خرید بنزین شود. حال اگر شما همین بنزین لیتری یک دلار را در کشور فرضی دیگری که متوسط درآمد افراد آن کشور در سال صدهزار دلار است بفروشید این قیمت ارزانتر از کشور اول خواهد بود چون هزینه خرید بنزین حدود 10 درصد متوسط درآمد سالانه افراد را از جیبشان خارج می‌کند. در حقیقت با اینکه در هر دو کشور فرضی هر لیتر بنزین یک دلار مبادله شده است در کشور فرضی شماره یک این یک دلار برای هر لیتر بنزین گران است و در کشور فرضی دوم، یک دلار برای هر لیتر بنزین ارزان است. به بیان ساده کالای ارزان کالایی است که میزان اندکی از درآمد فرد صرف خرید آن می‌شود و کالای گران کالایی است که بخش بزرگی از درآمد را می‌بلعد و برای رفع نیاز به آن کالا، جیب مصرف‌کننده اصطلاحا خالی می‌شود.

یک ایرانی چقدر به بنزین نیاز دارد؟
بر اساس آنچه در مثال بالا توضیح داده شد برای فهمیدن اینکه آیا بنزین در ایران ارزان است و یا گران باید دو شاخص عمده را با قیمت فعلی بنزین مقایسه کنیم. یکی از شاخص‌ها متوسط میزان نیاز واقعی مردم ایران به بنزین و دیگری متوسط درآمد مردم ایران است. شاخص متوسط میزان نیاز واقعی به یک کالا به ما نشان می‌دهد که در شرایط فعلی زیست مردم در یک کشور، مردمان آن کشور برای رفع نیازهای ضروری و دائمی شان چقدر به آن کالا نیاز دارند. برای نمونه اگر شما در منطقه‌ای جغرافیایی زندگی کنید که محل کارتان و فروشگاه‌های آنجا 100 قدم با خانه شما فاصله دارد عملا به بنزین برای رفع نیازهای حمل و نقلی عمومی و دائمی تان نیاز ندارید و تنها زمانی که نیاز داشته باشید از آن منطقه جغرافیایی به منطقه دیگر سفر کنید نیاز به خرید مقداری بنزین پیدا می‌کنید. حال اگر به جای آن منطقه جغرافیایی در یک کلانشهر زندگی کنید که سیستم حمل و نقل عمومی آن بسیار ضعیف است و عملا امکان استفاده آسان و بی دردسر از وسیله حمل و نقل عمومی وجود ندارد و محل کار شما از منزلتان نیز فاصله زیادی دارد شما لاجرم ناگزیرید که از ماشین شخصی خودتان برای جابه جایی استفاده کنید و در این شرایط نیاز شما به بنزین چندین و چند برابر آن فردی است که در مثال بالا به آن اشاره شد. اگر شما در کشوری مانند آلمان زندگی کنید که سیستم حمل و نقل عمومی بی نظیری دارد و شما در کمتر از 5 دقیقه پیاده روی در هر کجای شهر و روستاهای آن کشور که ساکن باشید به سهولت و سادگی و با امنیت و سرعت بالا به اولین سرویس حمل و نقل عمومی دسترسی دارید بی شک نیاز کمتری به خرید بنزین خواهید داشت در مقایسه با کسی که در تهران زندگی می‌کند و بدون استفاده از ماشین شخصی‌اش عملا تمام زندگی‌اش به تعطیلی کشیده خواهد شد.تازه این در حالی است که استفاده ناگزیر عمومی از ماشین‌های شخصی با ایجاد ترافیک سبب می‌شود که یک شهروند ساکن تهران برای یک کیلومتر جابه جایی مقدار بیشتری بنزین صرف کند چرا که شما به دلیل وجود ترافیک زمان بسیار بیشتری را برای جابه جایی در یک کیلومتر صرف خواهید کرد و لاجرم بنزین بیشتری را هم خواهید سوزاند. به این مساله می‌بایست عرضه خودروهای غیراستاندارد با مصرف سوخت بالا از سوی شرکت‌های خودروسازی را هم لحاظ کرد که میزان نیاز به بنزین را باز هم برای یک شهروند ایرانی بسیار بالاتر خواهد برد. پس هر چند بنزین در ایران 700 تومان و در آلمان حدود 6000 تومان است ولی یک ایرانی برای رفع نیازهای حمل و نقلی‌اش چندین و چند برابر بیشتر از یک آلمانی به بنزین نیاز دارد.

ارزان نیست!
چون امکان مقایسه تطبیقی شاخص درآمد-هزینه خانوار شهری در همه کشورهای جهان وجود ندارد برای نشان دادن نسبت برابری قیمت بنزین در ایران و دیگر کشورهای جهان به شاخص درامد سرانه و قدرت خرید اعلامی توسط بانک جهانی استناد شده است. براساس آمار بانک جهانی درآمد سرانه در ایران حدود چهار هزار و پانصد دلار است که با محاسبه نرخ آزاد 3 هزار تومانی برای هر دلار در بازار ایران این میزان برابر خواهد بود با سالانه 13 میلیون و پانصد هزار تومان.حال با صرف نظر از میزان واقعی نیاز هر ایرانی به مصرف بنزین و با ملاک قرار دادن تنها دو شاخص درآمد سرانه و مصرف هزار لیتر بنزین در سال، هزینه بنزین 5 صدم درصد درآمد سرانه خواهد شد. این در حالی است که مثلا در آمریکا قیمت هر لیتر بنزین حدود یک دلار یا همان 3000 تومان است ولی درآمد سرانه آمریکا 52 هزار و 340 دلار یعنی تقریبا 157 میلیون تومان است. پس در حالی که مصرف سالانه هزار لیتر بنزین در ایران 5صدم درآمد سرانه است، این هزینه در آمریکا 2 صدم درصد است. این بدان معنا است که قیمت واقعی بنزین در نسبت با درآمد هر آمریکایی، 2 و نیم برابر از ایران ارزان‌تر است و هزینه‌ای که هر آمریکایی برای خرید یک لیتر بنزین از جیب‌اش (که سالانه به طور متوسط 52 هزار دلار ورودی دارد) خارج می‌شود، معادل مقداری است که اگر بنزین در ایران لیتری 280 تومان بود از جیب یک ایرانی (که سالانه 13 میلیون و پانصد هزار تومان ورودی دارد) خارج می‌شد.حال بگذارید یک کشور اروپایی را هم با ایران مقایسه کنیم. در آلمان قیمت بنزین حدودا 2 دلار است. این در حالی است که درآمد سرانه حدودا 45 هزار دلار است. 1000 لیتر مصرف بنزین در آلمان حدودا 44 هزارم درصد درآمد سرانه است. یعنی فشاری که به یک آلمانی وارد می‌شود تا یک لیتر بنزین را تهیه کند باز هم از ایران کمتر است و معادل فشاری است که بنزین 600 تومانی به مصرف کننده ایرانی وارد می‌کند. پس باز هم می‌بینیم که همین بنزین لیتری 700 تومان در ایران گران‌تر از بنزین لیتری 2 دلار در آلمان است و یک آلمانی با درآمد 45 هزار دلاری سالانه‌اش مقدار بسیار بیشتری بنزین به نسبت یک ایرانی می‌تواند بخرد.

در خلیج‌فارس چه خبر است؟
برای اینکه اندکی به کشور خودمان نزدیک شویم اجازه دهید نسبت قیمت بنزین و درآمد سرانه کشورمان را با چند کشور حوزه خلیج فارس مقایسه کنیم.کویت درآمد سرانه‌اش بیش از 44 هزار دلار است و قیمت بنزین در آن کشور 23 صدم دلار است. یعنی درآمد سرانه یک کویتی حدود 132 میلیون تومان در سال است. حال اگر همان فرمول اجرا شده برای آلمان و آمریکا را در اینجا هم پیاده کنیم خرید یک لیتر بنزین برای یک کویتی مانند این است که یک ایرانی بنزین را لیتری 68 تومان بخرد.قطر درآمد سرانه‌اش 81 هزار دلار است و قیمت هر لیتر بنزین در آن کشور 27 صدم دلار است. باز هم با اجرای همان فرمول می‌بینیم که خرید یک لیتر بنزین برای یک قطری با درآمد سرانه سالانه 81 هزار دلاری مانند این است که یک ایرانی با درآمد سرانه سالانه 4500 دلاری، بنزین را لیتری 45 تومان بخرد.عربستان درآمد سرانه‌اش 22هزار دلار و قیمت هر لیتر بنزین در آن کشور 16 صدم دلار است. باز هم می‌بینیم که خرید یک لیتر بنزین برای یک سعودی مانند این است که یک ایرانی بنزین را لیتری 98 تومان بخرد.

به کجا می‌رویم؟
در حقیقت اگر قدرت خرید مردم را براساس درآمد سرانه در مقایسه با قیمت هر لیتر بنزین و متوسط مصرف سالیانه هزار لیتر مورد توجه قرار دهیم در این صورت همین بنزین لیتری 700 تومان ایران نه تنها جزء ارزانترین بنزین‌های جهان نیست بلکه در رده قیمتی متوسط رو به گران هم جای می‌گیرد. بر اساس آنچه گفته شد 10 کشوری که بر اساس قدرت خرید مردمش بنزین در آنجا ارزان است عبارتند از: ونزوئلا، قطر، کویت، بحرین، برونئی، عربستان، عمان، آمریکا، لوگزامبورگ، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و الجزایر. نکته جالب این است که بسیاری از کشورهای همجوار ما که تولیدکننده نفت اند به همراه کشورهای صنعتی و پیشرفته‌ای مانند آمریکا و آلمان و کانادا و استرالیا و فرانسه، بنزین را به مراتب ارزان‌تر از ایران به مردم کشورشان عرضه می‌کنند. در حقیقت برخلاف ادعای برخی افراد و رسانه‌ها که بر طبل گران کردن بنزین می‌کوبند، در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مردم به نسبت درآمد سرانه‌شان قیمت بسیار کمتری از ایران برای خرید بنزین می‌دهند.

چرا مردم ملامت می‌شوند؟
در تبلیغات رسانه‌ای همواره مردم به دلیل مصرف بالای بنزین ملامت می‌شوند و بازیگر سینما و فوتبالیست و فلان چهره رسانه‌ای مدام به مردم پند و اندرز می‌دهند که از ماشین هایتان استفاده نکنید. راه کاهش مصرف بنزین نه تبلیغات بی محتوا و استفاده از چهره‌های پنددهنده برای عدم استفاده از خودروی شخصی که گسترش کمی و کیفی حمل و نقل عمومی است. مسئولیت گسترش حمل و نقل عمومی نیز بر دوش مردم نیست. چرا در حالی که حمل و نقل عمومی مناسب مانند کشورهای پیشرفته وجود ندارد مردم باید قیمت بنزین را مانند فلان کشور پیشرفته پرداخت کنند. چگونه می‌شود دولتی تصمیم بگیرد که حداقل دستمزد ماهی 609هزار تومان باشد ولی مردم بنزین هزار تومانی و دوهزار تومانی بخرند. در حقیقت دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، هر گاه ساعتی 10یورو معادل بیش از 40 هزار تومان حداقل دستمزد را رعایت کرد می‌تواند مدعی باشد که محق است که بنزین را به قیمت جهانی به مردم بفروشد.اگر دولت با تراز منفی درامدی مواجه است. بی‌شک اصلاح نظام مالیاتی منطقی ترین راه برای مثبت شدن تراز درآمد- هزینه دولت است. این در صورتی است که مجلس که افزایش قیمت بنزین را مصوب می‌کند افزایش مالیات مشاغل و اصناف را از لایحه بودجه 93 کل کشور خارج می‌کند. با این وصف باید گفت که راهی که با گران کردن بیشتر بنزین در پیش روی ایران است نه آنچنان که مدافعانش ادعا می‌کنند، پیوستن به کشورهای صنعتی که از قضا وارد شدن به جدول 10 کشوری است که قیمت بنزین به نسبت درآمد سرانه مردم‌اش بسیار گران است. این ده کشور عبارتند از: زامبیا، موزامبیک، هاییتی، هند، مالدیو، کره شمالی، نیکاراگوئه، پاکستان، یمن و ویتنام.
منبع: شهر خبر

احمدرضا
03-19-2014, 01:35 PM
1392/12/28

واریز سهمیه‌های بنزین؛ فردا شب
عصرخودرو:رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره تثبیت قیمت سهمیه های بنزین برای فروردین ماه سال آینده از واریز سهمیههای بنزین 400 تومانی خودروهای شخصی، عمومی و خدماتی در ساعت 24 پنج شنبه 29 اسفند ماه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» سید مجتبی شفیعی درباره آخرین وضعیت واریز سهمیه بنزین فروردین ماه 93، گفت: برای فروردین ماه سال آینده هیچگونه تغییری در قیمت و سهمیه های بنزین خودروهای شخصی، عمومی و خدماتی اعمال نشده است.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه از این رو سهمیه بنزین نیمه یارانهای با قیمت 400 تومانی خودروهای شخصی، عمومی و خدماتی بدون فروردین ماه بدون هیچگونه تغییری در قیمت و سهمیه به کارتهای هوشمند سوخت خودروها واریز خواهد شد، تصریح کرد: خودروهای سواری شخصی برای فروردین 60 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانهای دریافت می کنند که این سهمیه ساعت 24 پنج شنبه بیست و نهم اسفند ماه به کارتهای سوخت واریز خواهد شد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه فروردین ماه سال آینده هر لیتر بنزین نیمه یارانهای با قیمت 400 تومان و بنزین آزاد با نرخ 700 تومان عرضه میشود، اظهار داشت: 25 لیتر بنزین هم به کارت سوخت موتورسیکلتها با نرخ نیمه یارانهای اختصاص می یابد.
به گفته شفیعی همچنین در نخستین ماه فصل بهار سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی بدون محدودیتی، در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانهای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است.
مسعود سلطانیفر معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور هم هفته جاری از تثبیت قیمت و سهمیههای بنزین تا پایان تعطیلات نوروز 1393 خبر داده است.
ناصر رئیسی فرد رئیس کانون کارفرمایی جایگاهداران سوخت سراسر کشور هم در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش مصرف بنزین آزاد در آستانه ایام نوروز از آماده باش نوروزی جایگاه های برضه سوخت به مردم خبر داد و گفت: جایگاهداران برای عرضه بنزین تک نرخی در سال 93 آمادگی دارند.
عباس کاظمی معاون وزیر نفت با بیان اینکه مردم نگران تامین بنزین در روزهای پایانی امسال و ایام نوروز نباشند، از افزایش یک میلیارد لیتری ذخایر بنزین کشور در مقایسه با سال گذشته خبر داده و به مهر گفته است: با آغاز خرید و رفت و آمدهای پایان سال، مصرف بنزین کشور هم جهش یافته است.

احمدرضا
03-29-2014, 05:02 PM
1393/01/06
500 میلیون لیتر بنزین دود شد!
مصرف بنزین رکورد زد
پرشین خودرو: از 28 اسفند ماه سال گذشته تا چهارم فروردین ماه بیش از نیم میلیارد لیتر بنزین در کشور دود شد تا همزمان با فرا رسیدن ایام نوروز رکورد جدیدی در مصرف بنزین ایران به ثبت برسد.
به گزارش «پرشین خودرو»، ذخیره بنزین 400 تومانی کارت های هومشند سوخت در روزهای پایانی سال گذشته با افزایشی حدود دو برابری به یک میلیارد و 600 میلیون لیتر رسیده بود که با واریز سهمیه بنزین فروردین این موجودی به مرز دو میلیارد لیتر رسید.
از این رو با تثبیت قیمت بنزین تا پایان فروردین ماه سال جاری، متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی هم بار دیگر در کشور رکورد زد.
آمارهای رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران حاکی از آن است که مصرف بنزین در روزهای پایانی اسفند سال گذشته بار دیگر به مرز 100 میلیون لیتر رسیده به طوری که در 28 و 29 اسفند ماه سال 1392 روزانه بیش از 98 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است.
بر این اساس متوسط مصرف بنزین کشور در دو روز پایانی سال 92 در مقایسه با سال 1391 از رشدی حدود 15 درصدی برخوردار بوده است که پیش بینی می شود در روزهای پایانی نوروز به ویژه 112 تا 14 فروردین ماه امسال رکوردهای جدیدی در مصرف بنزین کشور به ثبت برسد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه میانگین مصرف روزانه بنزین در سال گذشته از مرز 70 میلیون لیتر عبور نکرده، آمارها نشان می دهد مصرف روزهای 28 و 29 اسفند ماه (1392) به ترتیب 98.8 و 98.5 میلیون لیتر بوده است و با احتساب 98.2 میلیون لیتر در روز 12 اسفندماه 1392، حجم عظیم سوخت رسانی در روزهای یاد شده را که با افزایش 30 میلیون لیتری همراه است می رساند.
تعداد خودروهایی که در این ایام با مراجعه به جایگاه‌ها، سوخت گیری کرده اند به طور میانگین روزانه بیش از سه میلیون و 900 هزار دستگاه بوده است.
آمارهای منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می دهد، مصرف بنزین در روزهای اول تا چهارم فروردین ماه 1393 در مجموع به 313.4 میلیون لیتر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد اندکی (کمتر از یک درصد) برخوردار است.
همچنین میزان مصرف بنزین در دور اول سفرهای نوروزی از روز ٢٨ اسفند سال ٩٢ تا ٤ فروردین ٩٣ به ٥١٠ میلیون لیتر رسید.
علاوه بر این شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در کنار تامین سوخت خودروها، به بیش از 500 پرواز هوایی در روز و تامین سوخت شناورها در جنوب کشور را هم در دستور کار قرار داده است.
به گزارش مهر، عباس کاظمی معاون وزیر نفت پیشتر با بیان اینکه مردم نگران تامین بنزین در روزهای پایانی امسال و ایام نوروز نباشند، از افزایش یک میلیارد لیتری ذخایر بنزین کشور در مقایسه با سال گذشته خبر داده و به مهر گفته است: با آغاز خرید و رفت و آمدهای پایان سال، مصرف بنزین کشور هم جهش یافته است.

احمدرضا
03-30-2014, 01:32 PM
1393/01/10
مصرف روزانه ۸۲میلیون لیتر بنزین
پرشین خودرو: تعداد خودروهایی که در این ایام با مراجعه به جایگاه ها، سوختگیری کرده اند (در بازه زمانی 28 اسفند 92 لغایت 8 فروردین) بیش از 40 میلیون و 630 هزار دستگاه بوده است.
به گزارش «پرشین خودرو»، مجموع بنزین مصرف شده در بازه زمانی 28 اسفند 92 لغایت هشتم فروردین امسال به 824 میلیون لیتر رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل چهار درصد رشد داشته است.
بالاترین میزان مصرف در این 10 روز مربوط به 29 اسفند ماه است که 98.9 میلیون لیتر مصرف شده است. میانگین مصرف بنزین کشور نیز در همین مدت 82.4 میلیون لیتر در روز بوده است.
به گزارش ایلنا، تعداد خودروهایی که در این ایام با مراجعه به جایگاه ها، سوختگیری کرده اند (در بازه زمانی 28 اسفند 92 لغایت 8 فروردین) بیش از 40 میلیون و 630 هزار دستگاه بوده است.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1393/01/08
رویترز:‌
واردات بنزین ایران در سال ۹۳ افزایش می‌یابد


رویترز به نقل از یک مقام آگاه ایران اعلام کرد واردات بنزین ایران در سال ۹۳ افزایش خواهد یافت که علت آن توقف تولید بنزین در پتروشیمی هاست.

به گزارش دنیای خودرو به نقل از رویترز، در حالی که ایران استفاده از واحدهای پتروشیمی داخلی را برای تولید بنزین متوقف کرده است، یک مقام نفتی ایران در این باره گفت، این کشور قصد دارد واردات بنزین خود را در طی سال جاری شمسی افزایش دهد.
واردات بنزین برای ایران که دارای منابع عظیم انرژی است، موضوعی حساس است، زیرا واردات بنزین ایران یکی از اهداف تحریم های دولت آمریکا بوده است.
این مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود افزود: «واردات سوخت ایران مطمئنا امسال افزایش خواهد یافت.»
وی از افشای حجم یا تامین کنندگان احتمالی بنزین وارداتی ایران خودداری کرد، اما گزارش های رسانه ای نشان می دهد که واردات بنزین ایران حدود ۱۱ میلیون لیتر در روز خواهد بود.
پیش تر مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت ایران گفته بود: «ایران واردات بنزین خود را در سال شمسی آینده سه برابر خواهد کرد…میزان بنزین وارداتی حدود ۱۱ میلیون لیتر خواهد بود.»
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در ماه سپتامبر نیز گفته بود که این کشور برای پر کردن شکاف بین عرضه داخلی و میزان مصرف، روزانه چند میلیون لیتر بنزین وارد خواهد کرد.
ایران در سال های اخیر تلاش کرده است از طریق خودکفایی در تولید بنزین تاثیر تحریم ها را کاهش دهد.
تحریم های آمریکا علیه شرکت های خارجی تامین کننده بخشی از سوخت مورد نیاز ایران، موجب شده است تا تعداد فروشندگان بنزین به این کشور کاهش یابد.

احمدرضا
04-03-2014, 12:57 PM
1393/01/13
بنزین با لیتری ۱۰۰۰ تومان تک‌نرخی می‌شود
عصر خودرو: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از احتمال تک نرخی شدن بنزین خبر داد و گفت: در این صورت نرخ بنزین آزاد که در حال حاضر ۷۰۰ تومان است با احتساب ۳۰ درصد حدود ۱۰۰۰ تومان تعیین می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از اقتصاد ایران، قرار بر این بود اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با مشارکت و همکاری سه قوه باشد و اگر در این راستا جلسه مشورتی بین دولت و مجلس برگزار شود این جلسات بعد از تعطیلات خواهد بود.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از احتمال تک نرخی شدن بنزین خبر داد و گفت: در این صورت نرخ بنزین آزاد که در حال حاضر ۷۰۰ تومان است با احتساب ۳۰ درصد حدود ۱۰۰۰ تومان تعیین می‌شود.
علی محمد احمدی گفت: قرار بر این بود اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با مشارکت و همکاری سه قوه باشد و اگر در این راستا جلسه مشورتی بین دولت و مجلس برگزار شود این جلسات بعد از تعطیلات خواهد بود.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی درباره آغاز ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی از ۲۰ فروردین‌ گفت: برنامه دولت برای پرداخت یارانه نقدی بر اساس خود اظهاری مردم روش مناسبی است؛ به دلیل اینکه دولت با تصمیم خود خانواری را از دریافت یارانه نقدی حذف نمی‌کند بلکه مردم بر اساس تمایل خود برای دریافت یا عدم دریافت یارانه نقدی تصمیم‌گیری می‌کنند.
وی افزود: اگر خانواری در نظر داشت از دریافت یارانه نقدی صرف نظر کند نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمی‌کند؛ از طرفی افرادی که احساس نیاز کنند برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام می‌کنند؛ لذا پیامدهای فرم خود اظهاری نسبت به سایر روش های حذف خانوارها از دریافت یارانه نقدی کمتر است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به میزان افزایش قیمت بنزین نیز به خانه ملت گفت: دولت افزایش قیمت حامل‌ها را آغاز کرده به طوری که تعرفه های گاز برای مصارف خانگی به میزان ۲۰ درصد و برای مصارف عمومی (دولتی، کسب و خدمات) به میزان ۳۰ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین نیز در اختیار دولت است، تصریح کرد: در این راستا بر اساس قانون بودجه ۹۳ مجلس دولت را مکلف کرده تا حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب کند که تحقق این میزان درآمد مستلزم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
وی درباره زمان افزایش قیمت بنزین نیز گفت: نرخ این حامل انرژی در ماه جاری افزایش می یابد اما براساس وعده دولت شاهد شوک اقتصادی به جامعه نخواهیم بود به طوری که سقف افزایش قیمت حامل های انرژی حدود ۳۰ درصد خواهد بود.
احمدی از احتمال تک نرخی بودن بنزین خبر داد و گفت: در این صورت نرخ بنزین آزاد که در حال حاضر ۷۰۰ تومان است با احتساب ۳۰ درصد حدود ۱۰۰۰ تومان تعیین می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: به احتمال بسیار زیاد میزان افزایش قیمت حامل های انرژی بیش از ۳۰ درصد نخواهد بود.

احمدرضا
04-04-2014, 12:23 PM
1393/01/15
مصرف بنزین ایران 3 رقمی شد
پرشین خودرو: در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصرف بنزین ایران برای نخستین بار از مرز 100 میلیون لیتر در روز گذشت تا در تعطیلات نوروز در مجموع حدود 1.5 میلیارد لیتر بنزین در کشور دود شود.
به گزارش «پشین خودرو»، همزمان با آخرین رایزنی‌های دولت و مجلس برای تعیین قیمت بنزین و گازوئیل به عنوان دو فراورده پرطرفدار نفتی کشور، رکورد مصرف بنزین در تعطیلات نوروز 93 بار دیگر شکسته شد.
از این رو با منتفی شدن تخصیص سهمیه ویزه بنزین نوروزی و تثبیت قیمت این فرآورده استراتژیک نفتی تا پایان فروردین ماه سال جاری، در حد فاصل 27 اسفند ماه سال گذشته تا 15 فروردین ماه سال جاری نزدیک به یک میلیارد و 500 میلیون لیتر بنزین در کشور دود شده است.
در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد که از 27 اسفند ماه سال گذشته تاکنون در سه مرحله سفرهای نوروزی به طور متوسط روزانه بین 80 تا 82 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است.

مصرف بنزین ایران 3 رقمی شد
در این بین پس از ثبت رکورد مصرف بنزین حدود 99 میلیون لیتر بنزین در آخرین روز سال 1392، متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت کشور سه رقمی شد.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که 12 فروردین ماه سال جاری مصرف بنزین ایران به بیش از 100 میلیون و 700 هزار لیتر رسیده است که در تاریخ بیش از یکصد ساله عرضه بنزین، این میزان مصرف بنزین در طول یک روز یک رکورد تاریخی به شمار می رود.
سال گذشته در حالی متوسط مصرف روزانه بنزین کشور حدود 70 میلیون لیتر بوده اما از 27 اسفند ماه تاکنون متوسط مصرف بنزین با جهشی 10 تا 12 میلیون لیتری در روز از مرز 80 میلیون لیتر گذشته است که این میزان مصرف حدود 20 میلیون لیتر بیش از ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه‌های نفت کشور است.

احمدرضا
04-05-2014, 06:28 PM
1393/01/16
جایگاه‌داران آماده گرانی ناگهانی بنزین
پرشین خودرو: خبری مبنی بر افزایش قیمت بنزین و گازوییل از ساعت ۱۲ امشب منتشر شده است که با وجود رد این خبر توسط معاون وزیر نفت، جایگاه‌داران افزایش نرخ این دو فرآورده در زمان اعلام شده یا آینده نزدیک را بعید نمی‌دانند.
به گزارش «پرشین خودرو»، امروز خبری منتشر شد مبنی بر این که تا پایان امشب قیمت بنزین یارانه‌‌ای به ازای هر لیتر به 700 تومان، قیمت بنزین آزاد به ازای هر لیتر به 1200 تومان و قیمت گازوییل به ازای هر لیتر به 850 تومان افزایش خواهد یافت.
اما رییس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با ابراز بی اطلاعی از این موضوع به خبرنگار تسنیم، اعلام قیمت سوخت را بر عهده سازمان هدفمندی یارانه‌ها دانست و گفت: در جریان افزایش قیمت بنزین و گازوییل نیستم.
داوود عربعلی در پاسخ به این سال که آیا ممکن است قیمت بنزین و گازوییل بدون اطلاع به جایگاه داران سوخت افزایش یابد هم توضیح داد: یکی از مزیت های سامانه هوشمند سوخت این است که اعمال هر تغییر در قیمت سوخت را محاسبه می کند و و نیازی نیست که از پیش به جایگاه داران اطلاع داده شود؛ در واقع در صورت افزایش قیمت سوخت فرد بعد از سوخت گیری متوجه افزایش قیمت خواهد شد.
به گزارش تسنیم، رییسی فرد یکی از نمایندگان جایگاه داران سوخت نیز از افزایش قیمت سوخت در زمان اعلام شده ابراز بی اطلاعی کرد و خاطرنشان کرد: در صورتی که مدیران دولتی تصمیم بر افزایش قیمت بنزین و گازوییل بگیرند از 4، 5 روز قبل در مورد نحوه اجرای آن موضوع را با جایگاهداران مطرح خواهند کرد تا زمینه برای این کار آماده شود.
رییس سندیکای جایگاه داران سوخت البته پیش بینی کرد: ممکن است قیمت بنزین و گازوییل در روزهای پایانی فروردین ماه افزایش یابد.
این در حالیست که یکی دیگر از نمایندگان جایگاه داران در گفت وگو با خبرنگار تسنیم احتمال افزایش قیمت بنزین را در ساعت 12 امشب رد نکرد و توضیح داد: از اسفند سال 1392 به جایگاه داران اعلام شد که آماده افزایش قیمت بنزین باشند، بعد این تاریخ به بعد از تعطیلات نوروزی موکول شد و اکنون نیز ممکن است این افزایش قیمت در زمان گفته شده اعمال شود.
بیژن حاج محمدرضا با بیان این که مسوولان معتقدند نیازی نیست جایگاه داران در جریان زمان افزایش قیمت بنزین قرار گیرند گفت: در تیرماه 1386، زمانی که بنزین سهمیه بندی شد، تا ساعت 23:30 جایگاه داران اطلاعی از افزایش قیمت بنزین نداشتند.
رییس انجمن صنفی جایگاه داران عرضه سوخت اعلام کرد: به هر حال شیفت شب جایگاه ها آماده هر گونه افزایش قیمت بنزین و گازوییل است.
البته امروز عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به تسنیم گفت: تا این لحظه هیچ ابلاغیه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداشته‌ایم و افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ساعت 24 امشب شایعه است.

احمدرضا
04-06-2014, 08:15 AM
1393/01/16
واردات روزانه 10 میلیون لیتر بنزین برای توقف تولید بنزین پتروشیمی

دنیای خودرو:
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از افزایش واردات بنزین به روزانه ١٠ میلیون لیتر با موافقت قطعی دولت خبر داد و گفت: بنزین وارداتی جایگزین بنزین تولیدی پتروشیمی ها در سال جدید خواهد شد.
به گزارش ایرنا، عباس کاظمی اظهار داشت: واردات بنزین در سال گذشته روزانه ٣,۵ میلیون لیتر بود که در صورت تصویب نهایی، این میزان به ١٠ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
وی با بیان اینکه در سال ٩٢ روزانه ۶,٢ میلیون لیتر بنزین به عنوان اکتان افزا از پتروشیمی ها دریافت و با بنزین تولیدی پالایشگاه ها مخلوط می شد، افزود: قرار است در سال جدید این میزان بنزین از خارج کشور وارد شود.
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به افزایش بنزین تولیدی پالایشگاه های داخل کشور در اواخر سال گذشته اشاره کرد و گفت: در اواخر سال گذشته بنزین تولیدی کشور به ۶٠ میلیون لیتر در روز رسید و سعی ما بر این است که این میزان تولید در سال جدید نیز حفظ شود.
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با اعلام این که سال ٩١ میزان بنزین تولیدی کشور از پالایشگاه ها ۴٨ میلیون لیتر بود، افزود: در یک سال گذشته بنزین تولید داخل با ١٢ میلیون لیتر افزایش، به ۶٠ میلیون لیتر در روز رسید.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، کاظمی به طرح های افزایش ظرفیت در برخی از پالایشگاه های کشور اشاره کرد و گفت: سعی داریم تا جایی که ممکن است ظرفیت تولید بنزین داخلی را افزایش دهیم، اما با تعمیرات اساسی برخی واحدها و تمرکز بر افزایش کیفیت بنزین تولیدی، نگه داشتن سقف تولید ۶٠ میلیون لیتر بنزین در روز نیز امری مطلوب محسوب می شود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1393/01/16
خداحافظی با بنزین 400 تومانی تا دو هفته دیگر

شمارش معکوس برای اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت دو حامل پرطرفدار آغاز شده به طوری که حداکثر تا دو هفته دیگر قیمت‌های جدید بنزین آزاد و نیمه‌یارانه‌ای اعلام می‌شود.

به گزارش دنیای خودرو به نقل از خبرگزاری فارس پس از مصوبات هیئت دولت در خصوص افزایش قیمت گاز و برخی از حامل های انرژی مانند نفت سفید و ال پی جی که به منظور اجرایی شدن گام دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها صورت گرفت هم اکنون شمارش معکوس برای افزایش قیمت دو حامل پرطرفدار انرژی یا همان بنزین و گازوئیل آغاز شده است. با توجه به اظهارات روز گذشته رئیس جمهور، به نظر می‌رسد که تغییر قیمت بنزین و گازوئیل از ابتدای اردیبهشت ماه نهایی شده است. براساس اطلاعات بدست آمده هم اکنون نرخهای جدید بنزین آزاد و سهمیه ای و نرخ گازوئیل برای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها قطعی شده و تنها باید منتظر اعلام این نرخ ها باشیم.
براساس گفته برخی از مسئولان اجرایی هم اکنون تمام نرم افزارها و سیستم های پشتیبانی برای افزایش قیمت بنزین آماده است و تنها باید منتظر ابلاغ از سوی مسئولان عالی رتبه باشیم.
سال گذشته معاون برنامه ریزی وزیر نفت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفته بود: دو راهکار برای سهمیه‌های باقی مانده در کارت‌های سوخت مردم پیش‌بینی کرده‌ایم که یک راهکار آن است که سهمیه‌ها باقی بماند و در یک مهلت ۴ یا ۶ ماهه مردم فرصت استفاده از این سهمیه‌ها را داشته باشند، بنابراین هیچ سهمیه‌ای از هیچ خودرویی از بین نمی‌رود و راهکار دوم آن است که اگر سهمیه ۴۰۰ تومانی دارید و قیمت بنزین ۸۰۰ تومان باشد، شما می‌توانید به ازای سهمیه ۴۰۰ تومانی دو لیتر بنزین بزنید.
که براین اساس در هیچ کدام از سناریوهای وزارت نفت حذف سهمیه‌ها پیش‌بینی نشده است، چرا که این از جمله حقوق مردم است و نمی‌توان آن را از بین برد.
این گزارش اضافه می کند تا پایان سال ۹۲ و آخرین سهمیه بنزین که در فروزدین ماه سال ۹۳ به کارت های سوخت واریز شد قیمت هر لیتر بنزین معمولی نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد ۷۰۰ تومان است که تا دو هفته دیگر باید با این قیمت ها نیز خداحافظی کرد و منتظر قیمت های جدید بنزین باشیم.

احمدرضا
04-07-2014, 10:15 AM
1393/01/18
مهلت استفاده از بنزین 400 تومانی
بر اساس تصمیم دولت قرار است مهلتی به مردم داده شود تا این بنزین را مصرف کنند و قرار نیست بنزین 400 تومانی از بین برود.
دنیای خودرو:
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها ملایم است، گفت: هر چند قیمت انرژی در سال گذشته افزایش نیافت، اما نرخ سایر کالاها در دو سال گذشته با رشد مواجه بود، بنابراین افزایش قیمت حامل‌های انرژی همانند سایر کالاها است.
به گزارش ایرنا، شاپور محمدی افزود: در دو سال گذشته قیمت سایر کالاها با رشد مواجه شد، هرچند نرخ حامل‌های انرژی باید قیمت نسبی را حفظ کنند؛ زیرا این منطق اقتصادی صحیح است.
وی ادامه داد: واقعی شدن قیمت‌ها منجر به در پیش گرفتن سیاست‌های صرفه‌جویانه توسط مردم است که این امر نیز در راستای اقتصاد مقاومتی است؛ ضمن آنکه به تقویت بودجه خانوار نیز کمک می‌کند.
محمدی تصریح کرد: تولیدکنندگان زمانی که با قیمت‌های واقعی کالا را تولید کنند، تلاش خواهند کرد از فناوری مناسب تولید بهره‌گیری کنند. وی با بیان آنکه گسترش فعالیت‌های بخش تولید و عرضه کالاها با قیمت مناسب‌تر منافع غیرمستقیمی را عاید تمام افراد می‌کند، اظهار کرد: با توجه به اینکه بحث خوداظهاری در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها مبنا قرار گرفته مردم نیز متوسط درآمد را به صورت صادقانه اعلام کنند تا بتوانیم در این فاز از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها آثار بهتری به‌دست بیاوریم.
محمدی اضافه کرد: در اجرای فاز اول فقط یک نوع توزیع درآمد صورت گرفت و اصلاح الگوی مصرف و تولید دنبال نشد؛ اما در این فاز سیاست‌گذاری دولت براساس اجرای صحیح است.
معاون وزیر اقتصاد توصیه کرد: بهتر است در خصوص قیمت حامل‌های انرژی از برآوردهای شخصی و انتشار ارقامی که واقعی نیست و به طور رسمی از سوی دولت اعلام نشده خودداری شود؛ زیرا این امر نااطمینانی ایجاد می‌کند. وی در پایان گفت: قیمتی که دولت اعلام می‌کند مبنای اصلی است و گمانه‌زنی‌ها نباید مورد توجه مردم باشد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از جزئیات بررسی دریافت یارانه نقدی در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: سهمیه‌بندی در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها حفظ و برای بنزین‌های ۴۰۰ تومانی نیز مهلت مصرف تعیین خواهد شد.
محمدی گفت: بر اساس تصمیماتی که در دولت اخذ شد قرار شد، ملاک دریافت یارانه نقدی در فاز دوم درآمد خانوارها باشد؛ به طوری که خانوارها به ۵ گروه درآمدی تقسیم شدند و این درآمدها شامل حقوق، دریافت اجاره منزل مسکونی، سود سپرده‌ها و انواع دیگر درآمدها می‌شود که قرار است متوسط درآمد اظهار شده توسط مردم مدنظر قرار گیرد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: پس از اعلام این خوداظهاری مرحله راستی‌آزمایی آغاز خواهد شد که وظیفه این مرحله بر عهده معاون اجرایی رئیس‌جمهور خواهد بود.
محمدی در پاسخ به این سوال که چرا ثروت خانوار ملاک دریافت یارانه نقدی قرار نگرفت، گفت: درآمد یک متغیر جریانی است، اما ثروت یک متغیر انباشته است از این جهت درآمد مبنای بهتری برای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به آخرین اطلاعات در خصوص وضعیت سهمیه‌بندی بنزین در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: دولت به جمع‌بندی نهایی رسیده و قطعا نظام دو نرخی در فاز دوم اجرایی خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که وضعیت بنزین ۴۰۰ تومانی موجود در کارت‌های سوخت چه خواهد شد، گفت: بر اساس تصمیم دولت قرار است مهلتی به مردم داده شود تا این بنزین را مصرف کنند و قرار نیست بنزین ۴۰۰ تومانی از بین برود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پایان خاطر نشان کرد: زمان افزایش قیمت بنزین در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها توسط آقای شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام خواهد شد.

L90
04-08-2014, 12:30 PM
گمانه‌های بنزینی 93/ از 1050 تومان تا حفظ سهمیه 60 لیتری و اجرا در اردیبهشت

سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۳


تین نیوز | هرچند منابع رسمی هنوز تکلیف بنزین در سال 93 و فاز دوم هدفمندی یارانه ها را روشن نکرده اند، اما اخبار منابع غیررسمی از افزایش قیمت ها از اوایل اردیبهشت ماه، حفظ سهمیه 60 لیتری خودروهای شخصی، عرضه بنزین آزاد به نرخ 1050 تومان و کاهش سهمیه های ویژه حکایت دارد.

در ماه های گذشته، سئوالات فراوانی نزد افکار عمومی در خصوص وضعیت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه ها مطرح شده که مهم ترین آنها مربوط به تداوم سهمیه بندی، نرخ جدید و زمان افزایش قیمت ها است.

با وجود آنکه مسوولان ذیربط در خصوص جزییات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و نحوه افزایش نرخ بنزین پاسخ شفافی نداده اند، اما اظهارات غیررسمی مدیران اقتصادی و منابع آگاه، بخشی از جزییات سناریوی وضعیت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه ها را روشن کرده اند.

بنزین سهمیه ای 700 و آزاد 1050 تومان

اگرچه شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید، هرگونه قیمت اعلامی از سوی رسانه ها مورد تائید نیست و رسانه های گروهی از گمانه زنی درباره قیمت های جدید خودداری کنند، اما انتشار اخبار غیررسمی توسط منابع آگاه حاکی از افزایش نسبی قیمت بنزین در روزهای آینده است.

اخبار غیررسمی، قیمت بنزین سهمیه ای را بین 700 تا 850 تومان و بنزین آزاد را 1050 تا 1200 تومان تخمین می زنند، اما احتمال عرضه بنزین سهمیه به نرخ 700 و بنزین آزاد به قیمت 1050 تومان قوی تر از سایر گزینه ها است.

همچنین برخی رسانه ها از عرضه بنزین آزاد 1800 تومانی سخن می گویند، اما با توجه به تاکید رییس جمهوری و مسوولان دولتی بر شیب ملایم افزایش قیمت حامل های انرژی، می توان عرضه بنزین 1800 تومانی را منتفی دانست.

زمان افزایش قیمت بنزین: اردیبهشت یا تیرماه

شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید: هنوز زمان بندی قطعی افزایش قیمت بنزین در دولت نهایی نشده، اما افزایش قیمت ممکن است در فروردین یا اردیبهشت ماه سال جاری ابلاغ شود.

وی خاطرنشان می کند: محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور قرار است زمان و قیمت جدید بنزین را در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعلام کند.

با توجه به اینکه در اسفندماه سال گذشته و فروردین سال 93 چندین بار شایعاتی در مورد زمان افزایش قیمت بنزین مطرح و سپس تکذیب شده است، نمی توان به شایعات مربوط به افزایش یکباره قیمت ها در تاریخ خاصی اعتماد کرد.

اگرچه برخی گزارش ها حاکی از اعمال افزایش قیمت بنزین در تیرماه است، اما احتمالا اوایل اردیبهشت ماه و زمان آغاز دور جدید، افزایش قیمت بنزین تعیین شده است.

حفظ سهمیه 60 لیتری خودروهای شخصی و عرضه بنزین دو نرخی

حذف سهمیه بندی و عرضه سوخت تک نرخی در سال های گذشته مخالفان و موافقان متعددی داشته است. موافقان می گویند تک نرخی شدن بنزین باعث کاهش قاچاق و ساماندهی بهتر مصرف سوخت می شود، اما مخالفان معتقد هستند حذف سهمیه بندی بنزین و تک نرخی شدن، فشار مضاعفی را بر طبقات اجتماعی پایین وارد می کند.

از جمله موافقان بنزین تک نرخی، ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است که می گوید: بدون شک، بنزین تک نرخی سدی مقاوم در برابر اتلاف انرژی و قاچاق سوخت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در صورتی که قیمت بنزین تک نرخی سبب مصرف بیشتر سوخت و یا تحمیل فشار مضاعف بر اقشار ضعیف جامعه شود آثاری منفی در پی خواهد داشت، اما اگر بتوان انتخابی داشت که هم مصرف کنترل شود و هم به مردم و طبقات ضعیف فشار بیشتری وارد نشود، قطعا تک نرخی شدن بنزین مفید و موثر خواهد بود.

موسی احمدی عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس نیز می گوید: دو نرخی بودن قیمت حامل های انرژی مشکلات و حاشیه هایی برای این بخش درست کرده، از این رو لازم است که بنزین و گازوئیل به صورت تک نرخی عرضه شوند.

عضو کمیسیون انرژی که گسترش دامنه قاچاق سوخت را ناشی از ارزانی فرآورده های نفتی در ایران می داند، اظهار داشت: تفاوت قیمت بنزین و گازوییل در کشورهای همسایه با داخل کشور سبب شده بسیاری از مرزنشینان به قاچاق روی بیاورند، از این رو نیاز است قیمت بنزین و گازوییل اصلاح شود.

بیژن حاج محمدرضا رییس انجمن جایگاهداران سوخت کشور نیز با اشاره به پیامدهای منفی عرضه بنزین دو نرخی خواستار حذف نظام سهمیه بندی بنزین شده بود.

موضع گیری منصور معظمی معاون برنامه ریزی وزیر نفت در اواخر سال 92 در حمایت از عرضه بنزین تک نرخی، احتمال حذف بنزین سهمیه ای را بیش از پیش تقویت کرد.

اما اظهارات محمدی معاون وزیر اقتصاد به همه شایعات و گمانه زنی ها در خصوص حذف سهمیه بندی پایان داد و گفت: بر اساس آخرین تصمیم گرفته شده در دولت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نظام سهمیه بندی بنزین همچون گذشته ادامه می یابد.

وی تاکید کرد: بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به صورت دو نرخی عرضه خواهد شد.

محمدی در خصوص وضعیت بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده در کارت های هوشمند سوخت مردم نیز توضیح داد: فعلا دولت برنامه ای برای سوزاندن بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده در کارت ها ندارد اما قرار شده پس از ابلاغ قیمت های جدید بنزین، یک زمان بندی هم برای مصرف بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت ها تعیین و ابلاغ شود.

بنابراین در مرحله جدید اجرای هدفمندی یارانه ها، سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین خودروهای شخصی حفظ خواهد شد.

حذف و کاهش سهمیه های ویژه سوخت

در زمستان سال 92، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور کار ساماندهی سهمیه های ویژه سوخت را آغاز کرد و بر اساس آن سهمیه های ویژه برخی خودروها حذف شد و به سهمیه عادی تغییر یافت.

حسین هاشمی معاون ستاد حمل و نقل سوخت کشور با حمایت از حذف سهمیه های غیرضروری، گفت: برخی از خودرو های عمومی همچون آژانس های مسافربری در حالی سهمیه های بنزین 400 تومانی دریافت می کردند که عملا در خدمت حمل و نقل عمومی نبوده و به مردم خدمات نمی دهند.

وی افزود: حتی برای برخی از خودروها کارت هوشمند سوخت صادر شده و سهمیه های ویژه بنزین به صورت ماهانه دریافت می کنند در حالی که این خودروها وجود خارجی ندارند و از رده خارج شده اند.

براساس تصمیم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از ابتدای اسفندماه سال گذشته، سهمیه ویژه بنزین حدود 26 هزار دستگاه خودروی وابسته به موسسات آموزش رانندگی به سهمیه عادی 60 لیتری خودروهای شخصی تبدیل شد.

همچنین در همان تاریخ سهمیه خودروهای آژانس های مسافربری که در مراکز مسافربری فعالیت نمی کردند، قطع شد.

براساس اخبار منتشره قرار است در سال 93 کارت سوخت تمام موتورسیکلت های فرسوده که در سال 93 سن آنها به 10 سال می رسد، باطل شود که تعداد آنها 840 هزار دستگاه برآورد می شود.

به گفته هاشمی قرار است با ساماندهی کارت های سوخت و سهمیه های ویژه، 10 میلیون لیتر در مصرف روزانه بنزین صرفه جویی شود.

هاشمی اعلام کرد: طرح دوم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در سه ماهه اول سال 93 برای کاهش مصرف بنزین یارانه ای اجرا خواهد شد.

احمدرضا
04-10-2014, 02:15 PM
1393/01/21
2.7میلیاردلیتر بنزین در کارت‌های مردم

عصرخودرو:در حالی وزیر نفت از ذخیره بنزین ۴۰۰ تومانی در کارت‌ها پس از تغییر قیمت بنزین خبر داد که تا تاریخ ۱۷ فروردین ۲.۷ میلیارد لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی در کارت‌های مردم ذخیره شده است
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»به نقل ازتسنیم، حجم بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت‌های سوخت تا تاریخ 17 فروردین ماه امسال حدود دو میلیارد و 710 میلیون لیتر است.
با توجه به این گفته محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری مبنی بر این که 30 فروردین یا اول اردیبهشت‌ماه زمان اعلام نرخ حامل‌های انرژی از سوی دولت است، پیش‌بینی می‌شود از اردیبهشت‌ماه سهمیه بنزین 400 تومانی دیگر به کارت‌های سوخت واریز نشود.
البته شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد خاطرنشان کرده است که سهمیه‌بندی در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها حفظ و برای سهمیه بنزین‌ 400 تومانی ذخیره در کارت‌های سوخت نیز مهلت مصرف تعیین خواهد شد.
به گزارش تسنیم، اوایل تیر ماه سال 1386 برای اولین بار طرح سهمیه‌بندی بنزین با تخصیص 360 لیتر فصلی (ماهانه 120 لیتر) آغاز شد. به تدریج از سهمیه ماهانه کاسته شد تا این‌که سهمیه بنزین از ابتدای سال 1389 از 80 لیتر در ماه به 60 لیتر کاهش یافت که نتیجه آن افت مصرف روزانه بنزین از 75 میلیون لیتر به 63 میلیون لیتر در روز بود.
بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با تغییر قیمت بنزین معمولی از 100 به 400 تومان از دی‌ماه 1389، قیمت بنزین سوپر از 150 تومان به 550 تومان و قیمت بنزین معمولی آزاد به 700 تومان و سوپر به 800 تومان رسید. در این شرایط مصرف روزانه بنزین باز هم روندی کاهشی داشت به طوری‌که متوسط مصرف به 57 تا 60 میلیون لیتر رسید.
بعد از پنج سال از عرضه بنزین 100 تومانی و با توجه به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از ابتدای خردادماه 1391 این نرخ از سبد قیمتی این فرآورده حذف شد و تا حذف شدن و به تاریخ پیوستن بنزین 400 تومانی نیز اندک زمانی باقی نمانده است.
بیژن زنگنه وزیر نفت هم امروز تصریح کرد که با تغییر قیمت بنزین، سهمیه 400 تومانی کارت‌ها نمی سوزد.

احمدرضا
04-11-2014, 12:44 PM
1393/01/22
ذخیره 2.7 میلیارد لیتر بنزین توسط مردم
توقف واریز سهمیه 400 تومانی بنزین
پرشین خودرو: در آستانه تعیین قیمت جدید بنزین توسط دولت و توقف واریز بنزین 400 تومانی از اردیبهشت ماه، پس از ثبت رکوردهای مصرف در سفرهای نوروزی، ذخیره بنزین 400 تومانی کارت‌های سوخت به جای کاهش به بیش از 2.7 میلیارد لیتر افزایش یافت.
به گزارش «پرشین خودرو»، از اردیبهشت ماه سال جاری اختصاص سهمیه بنزین با قیمت نیمه یارانه ای 400 تومانی به کارت‌های هوشمند سوخت خودروهای شخصی، عمومی، خدماتی و موتورسیکلت‌ها متوقف خواهد شد.
با این وجود در شرایط فعلی مردم حجم قابل توجهی بنزین 400 تومانی در کارت های هوشمند سوخت ذخیره سازی کرده اند به طوری که با وجود مصرف حدود 1.5 میلیارد لیتر بنزین با انجام مسافرت‌های نوروزی اما میزان ذخیره بنزین 400 تومانی کارت‌ها نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش هم همراه شده است.
آمارهای رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران حاکی از آن است که با فروکش کردن مسافرت‌های نوروزی بیش از دو میلیارد و 700 میلیون لیتر بنزین با قیمت 400 تومان در کارت‌های سوخت ذخیره سازی شده است.
در حالی است که پیش از فرا رسیدن مسافرت های نوروزی حدود 2.5 میلیارد لیتر بنزین 400 تومانی در کارت ها ذخیره سازی شده بود که با واریز سهمیه بنزین فروردین و انجام مسافرت ها ذخیره بنزین 400 تومانی کارت ها به حدود 2.7 میلیارد لیتر رسیده است.
از سوی دیگر در مسافرت های نوروزی سال جاری بارها رکورد مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی در کشور شکسته شد به طوری که در روزهای 28 و 29 اسفند ماه سال گذشته به مرز 100 میلیون لیتر در روز و 12 فروردین ماه سال جاری متوسط مصرف بنزین برای اولین بار سه رقمی شد و از محدوده 100 میلیون لیتر در روز عبور کرد.
آمارهای رسمی نشان می دهد هم اکنون دو میلیارد و ١٥٣ میلیون لیتر بنزین 400 تومانی در کارت سوخت خودروها و بیش از 560 میلیون لیتر بنزین نیمه یارانه ای در کارت سوخت موتورسیکلت ها ذخیره سازی شده است.
همزمان با افزایش ذخیره بنزین 400 تومانی کارت ها، مسئولان دولت تدبیر و امید همچون محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور بارها تاکید کرده است که بنزین ذخیره شده در کارت‌های سوخت حتی با افزایش قیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها نمی‌سوزد.
در همین حال ناصر رئیسی‌فرد رئیس کانون کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت سراسر کشور از افزایش فروش بنزین آزاد در جایگاه‌ها خبر داده و اعلام کرده است: اطمینان مردم از حفظ شدن ذخیره بنزین 400 تومانی کارت‌ها یکی از دلایل افزایش فروش بنزین 700 تومانی است.

25 میلیارد لیتر بنزین در ایران سوخت
به گزارش مهر، اجرای نظام سهمیه بندی، عرضه کارتی و اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون دو سناریوی دولت برای مهار مصرف بنزین در کشور بوده است.
در این بین مسئولان کشور معتقدند که اگر این دو طرح کلیدی برای مهار مصرف بنزین در کشور اجرا نمی شد برای سال 93 متوسط مصرف روزانه به بیش از 140 میلیون لیتر در روز افزایش می افت.
محسن روحانی مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در کنار سهمیه بندی از توسعه صنعت سی.ان.جی به عنوان یکی از سیاست‌های متوقف کردن جهش مصرف بنزین در کشور یاد می کند و معتقد است: تا پیش از اجرای نظام سهمیه‌بندی مصرف بنزین از ردشی حدود 9.5 درصدی برخوردار بوده است.
در این بین گزارش آماری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از مصرف روزانه حدود 70 میلیون لیتری بنزین در حکایت دارد به طوری‌که سال گذشته در مجموع نزدیک به 25 میلیارد لیتر بنزین در کشور دود شده است.
از این رو متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی در مقایسه با سال گذشته با ثبت رشدی هشت درصدی حدود یک میلیارد و 600 میلیون لیتر افزایش یافته است.
سال گذشته مطابق با قیمت‌های فوب خلیج فارس و با احتساب هزینه‌های انتقال، توزیع، ذخیره سازی و عرضه حدود 13 میلیارد دلار انواع فراورده‌های نفتی در کشور دود شده که مصرف این حجم فرآورده نفتی علاوه بر تحمیل هزینه بر اقتصاد ایران، افزایش آلایندگی، آسیب زیست محیطی، ترافیک و افزایش تصادفات جاده‌ای، قاچاق و انحراف فرآورده‌های نفتی را هم به ارمغان آورده است.
دولت پیش بینی می کند با اجرای سیاست های جدید قیمتی در قالب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها تا حدودی رشد مصرف بنزین در کشور را مهار کند تا علاوه بر توقف تولید بنزین پتروشیمی ها، واردات این محصول پرطرفدار نفتی هم از خارج کشور متوقف شود.

احمدرضا
04-12-2014, 05:23 PM
1393/01/23
در یک سال صورت گرفت؛
تولید دو میلیون و 720 هزار کارت سوخت
پرشین خودرو: مدیر سامانه هوشمند سوخت از تولید بیش از دو میلیون و 720 هزار کارت سوخت المثنی و نوشماره در سال گذشته خبر داد.
به گزارش «پرشین خودرو»، محسن روحانی گفت: از این تعداد حدود یک میلیون و 530 هزار کارت المثنی و بیش از یک میلیون و 140 هزار کارت نوشماره تولید شده است.
به گفته وی کارت های المثنی و نوشماره سوخت شامل کارت بنزین، اعم از خودرو، موتورسیکلت و گازوئیل می شود.
وی افزود: همچنین کمتر از 50 هزار کارت سوخت بنزین و گازوئیل ویژه برای جایگاه ها با هدف کنترل کمیت و کیفیت سوخت برای بازرسان و کارشناسان تولید شده است.
مدیر سامانه هوشمند سوخت با بیان اینکه سال گذشته با توجه به تولید کم خودرو در داخل و کاهش واردات، میزات تولید کارت نوشماره کمتر از سال های پیش بود، افزود: در این حال کارت های المثنی به دلیل اینکه مدت زمان زیادی از طول عمر مفید آنها می گذرد، بیش از سال های پیش تولید شد.

امحای 822 هزار کارت سوخت
روحانی همچنین از امحای 822 هزار کارت سوخت در سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان مربوط به کارت های جمع آوری شده در دو سال 91 و 92 بود که امحا شد.
وی با بیان اینکه در سال 91 امحای کارت سوخت نداشتیم، افزود: در سال 89 نیز حدود 430 هزار کارت، امحا شد.
روحانی علل امحای این تعداد کارت سوخت عدم توزیع کارت های تولید شده، کارت های مفقودی و پیدا شده در صندوق های پست، کارت های جامانده در جایگاه ها و ... عنوان کرد.
مدیر سامانه هوشمند سوخت بیشترین مرحله امحای کارت های سوخت را مربوط به سال اول هوشمندسازی سوخت در کشور دانست و گفت: در سال اول بیش از یک میلیون کارت سوخت امحا شد.
وی دلیل میزان بالای این آمار را تولید کارت سوخت برای تمام شناسنامه های ماشین های موجود در کشور دانست و افزود: در آن زمان شناسنامه خودروها روزآمد نبود و در واقع یکی از مزایای راه اندازی سامانه هوشمند سوخت در کشور می تواند روزآمد کردن تمام شناسنامه های خودروهای موجود در کشور باشد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
برنامه جدید حذف سهمیه بنزین خودروها
بازارخبر:
با بالا گرفتن اختلاف نظر دولت و وزارت نفت در تعیین ساز و کار و قیمت‌گذاری بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، وزارت نفت از حذف 90 درصد سهمیه ویژه بنزین خودروهای عمومی همچون تاکسی‌ها خبر داد و اعلام کرد: ذخیره سازی بنزین توسط خودروهای عمومی معنا ندارد.
به گزارش مهر، همزمان با تاخیر دولت تدبیر و امید در تعیین قیمت جدید بنزین، برخی از نمایندگان مجلس از اختلاف نظر هیات دولت و بیژن زنگنه وزیر نفت به عنوان یکی از دلایل عدم تعیین قیمت بنزین نام می برند.

از این رو باوجود پافشاری وزارت نفت برای عرضه تک نرخی بنزین در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، اما هنوز هیات دولت و حتی کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی به این پیشنهاد چراغ سبز نشان نمی دهند.

در این میان، با وجود اظهار و نظرهای متفاوت مسئولان دولتی برای تعیین ساز و کار و قیمت گذاری جدید بنزین با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اما محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور به‌عنوان مامور اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از حفظ سهمیه بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده کارت‌های سوخت خبر داده است.

از این رو حدود دو میلیارد و 700 میلیون لیتر بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده در کارت هوشمند سوخت خودروها و موتورسیکلت ها حتی در صورت افزایش قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی باقی می‌ماند.

با این وجود با تصمیم جدید وزارت نفت از ابتدای فروردین ماه سال جاری 90 درصد ذخیره بنزین نیمه یارانه ای کارت سوخت خودروهای عمومی همچون تاکسی، وانت بارها و آژانس‌های مسافربری ماهانه می سوزد و به ماه بعد از آن انتقال نمی یابد.

محسن روحانی مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تشریح محدودیت های جدید برای ذخیره سازی بنزین 400 تومانی خودروهای عمومی، گفت: خودروهای عمومی بر خلاف خودروهای شخصی تنها ١٠ درصد از سهمیه بنزین خود را می توانند به مدت یک ماه ذخیره کنند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ذخیره بنزین برای خودروی عمومی بی معنی است، تصریح کرد: در گذشته یک سوم سهمیه بنزین یک ماه خودروی عمومی ذخیره و به ماه بعد منتقل می شد که این میزان از اواخر سال گذشته به ١٠ درصد تقلیل یافته است.

وی درباره امکان ذخیره گازوئیل برای خودروهای عمومی هم توضیح داد: این میزان برای خودروهای گازوئیل سوز حداکثر دو روز است.

بر این اساس یک خودروی عمومی که ٦٠ لیتر سهمیه گازوئیل به صورت ماهانه دریافت می کند در صورت عدم سوخت گیری در یک ماه، تنها این سهمیه به مدت دو روز (معادل ١٢٠ لیتر) در کارت ذخیره خواهد شد.

این طرح جدید مشمول خودروهای عمومی دوگانه سوز هم می شود و 90 درصد سهمیه ویژه بنزین این دسته از خودروها به ماه بعد منتقل نخواهد شد. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

احمدرضا
04-13-2014, 10:17 AM
1393/01/23
خبر خوب سازمان محیط زیست :

بنزین پتروشیمی از چرخه تولید حذف شد
دنیای خودرو:
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تولید بنزین پتروشیمی از ابتدای امسال در کشور متوقف شد و برای جبران کمبود ناشی از حذف این بنزین ، دولت مجوز وارد کردن روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین را به وزارت نفت داده است.
سعید متصدی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: بنزین پتروشیمی بنزینی است که حاوی برخی حلال هاست . در حال حاضر یک سری حلال ها در صنایع پتروشیمی تولید می شود که قابلیت سوختن دارند پیش از این برای جبران کمبود سوخت در کشور آنها را به بنزین اضافه می کردند . اصطلاحا این بنزین به بنزین پتروشیمی معروف بود .این در حالی است که برخی از این حلال ها دارای بنزن بالا و سرطانزا بودند.
وی تاکید کرد: با توجه به این امر حذف بنزین پتروشیمی همواره یکی از تاکیدات سازمان حفاظت محیط زیست بود که خوشبختانه با قول مساعد وزیر نفت از ابتدای امسال تولید این نوع بنزین متوقف شد.
متصدی ادامه داد: این حلال ها هنوز در صنایع پتروشیمی کشور تولید می شوند اما قرار است آنها به مصارف دیگری برسند و یا صادر شوند.
معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر اساس مجوز صادر شده از سوی دولت برای واردات بنزین ، قرار است بنزین با استاندارد یورو ۵ وارد کشور شود و با بنزین یورو ۴ تولید داخل مخلوط و سپس مصرف شود . مخلوط این دو نوع بنزین موجب بالا رفتن کیفیت بنرین تولید داخل می شود.
وی اظهار داشت: وجود ترکیبات سرطان زا از قبیل بنزن ، اتیل بنزن و ترکیبات آروماتیک در سوخت برای سلامتی انسان ها بسیار خطرناک است و از آنجا که برخی از این ترکیبات سرطانزا در بنزین پتروشیمی وجود داشت بنابراین انتظار می رود با حذف آن سلامتی مردم حفظ و وضعیت بهتری از نظر سوخت در کشور داشته باشیم .
معضل آلودگی هوا ناشی از تردد خودروها و استفاده از سوخت های غیر استاندارد چند سالی است که گریبانگیر کلان شهرهای کشور به ویژه تهران شده است از این رو هم اکنون وزارت نفت بنزین با استاندارد یورو ۴ را در برخی از پالایشگاه های کشور تولید می کند و این بنزین در سه شهر تهران ، کرج و اراک توزیع می شود . این روند با اولویت شهرها همچنان ادامه دارد.
همچنین مقرر شده است که با هدف رفع آلودگی هوا خودروسازان خودروهایی با استاندارد یورو ۴ تولید کنند . براین اساس به خودروسازان مهلت داده شده است که تولیداتشان را تا آخر خرداد ماه با توجه به استاندارد یورو ۴ به بازار عرضه کنند.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1393/01/24
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
اعلام نرخ‌ حامل‌های انرژی اوایل اردیبهشت
پرشین خودرو: یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مجلس چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به عهده دولت گذاشته، گفت که دولت اوایل اردیبهشت رسما نرخ‌های جدید حامل‌های انرژی را اعلام خواهد کرد.
به گزارش «پرشین خودرو»، سیدعبدالکریم هاشمی اظهار کرد:‌روشی که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در پیش گرفته روش تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه است. در واقع کسانی که با اجرای هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی با مشکل جدی مواجه نمی‌شوند و می‌توانند زندگی‌شان را بدون یارانه نقدی تامین کنند اختیار انصراف از دریافت یارانه را دارند که البته اجباری در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: منابع حاصل از انصراف افراد متمول از دریافت یارانه صرف تامین هزینه پرداخت یارانه نقدی به سایر اقشار خواهد شد و می‌توان نیازهای کشور به ویژه در بخش بهداشت و درمان را نیز از این طریق تامین کرد.
نماینده مردم میناب و رودان در مجلس افزود: ما در سال‌های گذشته برای تامین هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها با مشکل روبرو بودیم در حالیکه اگر یارانه تنها به اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند تعلق گیرد دولت می‌تواند منابع حاصله را در بخش‌های دیگر هزینه کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ایسنا گفت: سعی دولت این است که در سال جاری بسیاری از هزینه‌های دارو، اقلام و لوازم پزشکی مورد نیاز بیماران را رایگان کند و توجه ویژه‌ای به بخش بهداشت و درمان داشته باشد که منابع این بخش می‌تواند از محل انصراف کسانی که یارانه تاثیری در زندگی‌شان ندارد حاصل شود.
هاشمی درباره نحوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری نیز یادآور شد: افزایش قیمت‌ها باید همان‌گونه که دولت در نظر دارد، با شیب ملایم باشد و افزایش قیمت ناگهانی اتفاق نیفتد که تاثیر زیادی در سبد خانوار بگذارد. به ویژه در مورد افزایش قیمت گازوئیل باید توجه لازم صورت گیرد چرا که افزایش قیمت ناگهانی آن می‌تواند نوعی جهش قیمت در اقلام مصرفی مردم ایجاد کند.
وی با تاکید بر اینکه حامل‌های انرژی عمومی مثل برق، گازوئیل و آب باید کمترین افزایش قیمت را در سال جاری داشته باشند، افزود: میزان مصرف بنزین از سوی خانوارها قابل کنترل است و می‌توان میزان مصرف را کم یا زیاد کرد. ضمن اینکه عده‌ای از بنزین استفاده می‌کنند و عده‌ای استفاده نمی‌کنند اما افزایش قیمت گازوئیل می‌تواند بر قیمت کالاها که همگی از طریق سیستم حمل و نقل جابجا می‌شوند تاثیرگذار باشد و جهش قیمتی غیرقابل تحملی را در کالا و خدمات ایجاد کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مجلس چگونگی افزایش