PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : موتورهاي صنعتي و کشاورزي d3/152


روابط عمومی آکو فروم
02-07-2010, 12:03 PM
موتورهاي صنعتي و کشاورزي D3/152


قطعات اصلي
سرسيلندر وسوپاپها:
سرسيلندرازجنس چدن ، بااستحكام بالابوده وبوسيلة پيچهاي دوسربامقاومت بالا به بدنه سيلندر بسته مي شود .محل اتصال سرسيلندر روي بدنه سيلندرها ، باواشر مغزفولادي آببندي مي شود.هريك از سيلندرها داراي يك سوپاپ ورودي هوا ويك سوپاپ خروجي دود مي باشد كه درداخل راهنماهاي چدني سوپاپ واقع درسرسيلندر حركت مي كنند. نشيمنگاه سوپاپ ها مستقيماً وبدون واسطه برروي سرسيلندر مي باشند. سوپاپها از جنس فولاد مخصوصي هستند كه طي عمليات ويژه اي سخت كاري مي شوند.

بدنه سيلندر ومحفظه ميل لنگ:
بدنه سيلندر ومحفظه ميل لنگ بصورت يكپارچه وازچدن بااستحكام بالا ساخته مي شوند.بوشهاي سيلندرنيز از چدن بااستحكام بالا ماشين كاري شده وداراي يك فلنج دربالا ميباشند، اين بوشها بصورت انطباق تداخلي درداخل سوراخهاي سيلندر نصب مي شوند وكانال آب خنك كاري بين سوراخهاي سيلندرها در نظر گرفته شده است.

مجموعه اسبك:
مجموعه اهرم اسبك به بالاي سرسيلندر بسته شده وبوسيلة يك كاور محافظت مي گردد. سوپاپ ها حركت خود را ازطريق اهرم اسبك ها ، ازتايپت مي گيرند، تنظيم فاصله لقي انتهاي سوپاپ و اسبك توسط يك پيچ ومهره قفل كننده درسمت تايپت صورت مي گيرد. روغن روان كاري ازطريق سوراخها و لوله ها ازياتاقان مركزي ميل بادامك به مجموعه اسبك مي رسد.

پيستون هاوگژن پين ها:
پيستونها ازآلياژ آلومينيوم پرسيلس ساخته شده اند.گژن پين ها كاملاً شناور بوده وبوسيله خارهاي فنري درموقعيت محوري نگه داشته مي شوند. هرپيستون داراي پنج شيار دررينگ پيستون مي باشد.رينگ بالائي از جنس چدن آبكاري شده با كرم است .رينگ كمپرسي دوم از جنس چدن فسفاته مي باشد.شيار سوم داراي يك رينگ كمپرسي چهار تيغه مي باشد . رينگ چهارم رينگ كنترل روغن مي باشد و رينگ پنجم كه رينگ روغن مي باشد درزير گژن پين واقع مي باشد.
شاتونها:
شاتونهاازقطعات آهنگري فولاد موليبدن داراي مقطع H، ماشينكاري مي شوند وكپ شاتون درصفحه عمود برمحور شاتون ازروي شاتون جدا مي شود ، بوش انتهايي كوچك داراي مغزي فولادي بارويه از ازجنس برنز، سرب ، قطع مي باشد.
ميل لنگ :
ميل لنگ ازفولاد موليبدن – كروم فورج شده كه تحت عمليات حرارتي قرار گرفته ، ماشين كاري مي شودوداراي يك فلنج درعقب ، جهت نصب فلايول مي باشد. سطوح ياتاقانهاي اصلي وياتاقان هاي انتهاي بزرگ به صورت قوس دار برش داده شده اند ويك سطح فشاري درعقب ميل لنگ ماشين كاري شده است .
حركت محوري ميل لنگ توسط واشرهاي محوري با مغزي فولادي كه روي بلوك سيلندر وكپ ياتاقان عقبي نصب مي شود كنترل مي گردد. پولي ميل لنگ از جنس چدن خاكستري ياچدن گرافيت كروي بوده و توسط پيچ وواشرروي ميل لنگ بسته مي شود ، انتهاي عقبي ميل لنگ جهت نصب كاسه نمد لاستيكي لبه دار VITON”" ماشين كاري شده واين كاسه نمد بايك محفظه آلومينيومي درمحل نگه داشته مي شود.كاسه نمد جلوئي ميل لنگ بروي كاور محفظه دنده ها قراردارد.
قسمت جلوئي ميل لنگ محل نصب پولي ميل لنگ مي باشد وبرحسب نوع كاربرد موتور، دندانه دار يا خارداراست. جنس پولي
ميل لنگ ،چدني وياچدن گرافيت كروي مي باشد وداراي سطحي مسطح است كه بوسيله واشروپيچ محكم مي شود.
ياتاقان هاي اصلي:
چهارياتاقان اصلي داراي ديواره نازك وازنوع قابل تعويض مي باشند، جنس كپ ياتاقان ها ازچدن با استحكام بالابوده وهركپ بوسيله دوپيچ فولادي به محفظة ميل لنگ محكم ميشود.

دنده هاي محرك تايمينگ :
ميل بادامك وپمپ انژكتور ازطريق ميل لنگ وبوسيلة مجموعه اي ازدنده ها به حركت درمي آيند.دنده هاي تايمينگ، داخل محفظه دنده وكاور قرار دارند. دنده محرك پمپ انژكتور از طريق يك كاور فولادي كوچك ، قابل دسترسي مي باشد.
ميل بادامك :
ميل بادامك ازجنس چدن بااستحكام بالابوده ودرقسمت بالا، سمت مانيفلد هواي موتورقرار دارد، بنابراين نيازي به ميل تايپت
نمي باشد. ميل بادامك درداخل سه ياتاقان مي گردد، ياتاقان جلوئي بوش دارميباشد ودربرخي از كاربردهاي داراي جذب قدرت فرعي بيش از 17 اسب بخار ، تحت فشار روغن كاري مي شود.
سيستم هاي موتور
سيستم سوخت رساني :
دراين سيستم يك پمپ سه گوش درسمت منيفلد هوا نصب شده وتوسط يك شفت خارج ازمركز برروي ميل بادامك به حركت درآمده وسوخت را ازمخزن وازميان يك فيلتر به پمپ انژكتور نوع روتاري كه درسمت منيفلد دود نصب شده پمپاژ مي كند، پمپ انژكتور توسط دنده هاي تايمينگ حركت مي كند.
سيستم احتراق :
سوخت بطور مستقيم وتوسط انژكتور هائي كه درسرسيلندر نصب شده اند، درون محفظه احتراق ازنوع “ Toroidal” پاشيده ميشود.
سيستم روانكاري :
روغن روان كننده ، تحت فشار ناشي از يك پمپ روتاري كه به كپ ياتاقان جلوئي بسته شده وحركت خود را ازدنده ميل لنگ
مي گيرد ، پمپاژ مي شود.
روغن از طريق يك فيلتر به داخل مسيري كه درطول بدنه سيلندر جريان دارد، ارسال مي شود .ماگزيمم فشار ، توسط سوپاپ فشار شكن كنترل مي شود. ميتوان يك گيج ويا سوئيچ فشار درست چپ بدنه سيلندر نصب نمود.درپوش روغن ريز درعقب سرسيلندر، درجلو، بالا ويا سطح جانبي محفظه دنده نصب مي شود. فيلتر روغن روانكاري هم بصورت افقي وهم بصورت عمودي نصب مي شود.


سيستم خنك كاري :
آب خنك كاري توسط يك پمپ آب كه حركت خود را با تسمه ازپولي ميل لنگ مي گيرد، درمسير جريان مي يابد.مسير آب دربلوك سيلندر ازيك كانال سرتاسري درسمت چپ بلوك سيلندر شروع شده ودرانتهاي مسير خود ازيك خروجي آب واقع در جلوي سرسيلندر خارج مي شود ، جهت خروجي آب مي تواند عمودي يا افقي باشد.
سيستم تهويه بخارات محفظه ميل لنگ:
بمنظور تخليه بخارات محفظه ميل لنگ ، يك شلنگ تخليه بخارات به كاور اسبك ها ( كاور سرسيلندر) متصل بوده وبخارات خروجي را به قسمت پايين سمت راست محفظه دنده منتقل مي كند يك گلويي ( صفحه Baffle) نيز بمنظور جلوگيري از خروج قطرات روغن دركاورسرسيلندر درنظرگرفته شده است.
ويژگيها ومزايا :
- بازده وعملكرد مناسب وقابل تطبيق براي تمامي كاربردها
- محكم وبادوام
- تايمينگ دنده اي
- بوش سيلندر ازنوع خشك

روابط عمومی آکو فروم
02-07-2010, 12:04 PM
موتورهاي صنعتي و کشاورزي d3/152


مشخصات فني:

قطر سيلندر
4/91 ميلي متر(6/3 اينچ)
کورس پيستون
127 ميلي متر(5 اينچ)
تعداد سيلندر
سه سيلندر خطي
ظرفيت حجمی
5/2 ليتر( 7/152 اينچ مکعب)
سيستم ورودي هوا
تنفس طبيعي
سيستم احتراق
پاشش مستقيم
نسبت تراکم
5:1/18
جهت چرخش
درجهت عقربه هاي ساعت از ديد جلو
نوع پمپ انژکتور
آسيابي (بوش)با خفه کن برقي
نحوه تنظيم
مکانيکي
سيستم خنک کاري
بوسيله آب
وزن
207 کيلوگرم(456 پوند)
طول
7/616ميلي متر
(3/24 اينچ) عرض
509ميلي متر(20 اينچ)
ارتفاع
798ميلي متر(4/31 اينچ)
سيستم برقي
12 ولتي
جذب قدرت فرعي
امکان انتقال قدرت فرعي بصورت کامل توسط پولي ميل لنگ و يا توسط چرخدنده هاي سيستم تايمينگ تا 2/16 کيلو وات

motorsazan